Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hon C?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V?n Nin l V?n Nin no
Thnh xy x??ng lnh ho ?o mu dn
Hon C?nh ??i Chng 6466
Tr? khu r? Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1306
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
Hon C?nh ??i Chng 3128
Tr?ng u m v my,
?m l?nh lng v c??i (s??ng)
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4657
Qu?t rch th gi? l?y li,
B? rch th gi? l?y quai cho b?n
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3521
Nh?n m?ng ??i khch ?ng xa,
?y l c?a ?? ch?ng ta ?i ?ng (???ng).
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3851
Nh? b? lc ??t quai Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1976
N?t m?a ??y m?n Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5161
Ma c su th m?i ng?t,
Nh c m?t th m?i yn
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1122
Lu ni n? ? ?ng,
B?a ni ? ?ng c? lng b?t ???c
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10009
Khng c ch b?t mo ?n c?t Hon C?nh ??i Chng 9581
D ai nh? c nh? ma,
V? ??t ??ng L? c?ng ra con ngi;
D ai bo b?o nh? voi,
V? ??t Ngo Tr?t c?ng li x??ng ra
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9181
Con nh giu ?? ch? Cy
Con ?n my ?? ch? Gt
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8697
Ch? Tu k?t t? kim c??ng,
M?i ng??i m?t x? bi?u th??ng sao ?nh.
Hon C?nh Mi?n Nam, 7907
Ch?t ti, ti ch?u, ch? ??ng b?n b?u b? ?i?u chung tnh,
Con nh?n bay cao kh b?n, con c ? ao qu?nh kh cu.
Hon C?nh Mi?n Nam, An Giang 3474
Co gi khng ?n g hng xm Hon C?nh ??i Chng 9822
Ba chm b?y n?i chn linh ?inh Hon C?nh ??i Chng 5105
Ba chm b?y n?i Hon C?nh ??i Chng 5146
Ba ch?ng b?y ??i Hon C?nh ??i Chng 6617
Ba c?c ba ??ng Hon C?nh ??i Chng 2599
Ba c?m, b?y m?m,
Chn c s?m m?a,
Tr?a n?ng, m?i ra l
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8608
Ba ??i kh?n kh? ? khu
Lm khng xong vi?c, cng phu l? lng
Hon C?nh ??i Chng 3414
Ba ??i b?y h? nh tre
H? c?t l?y gnh n ? ln vai
Hon C?nh ??i Chng 2664
Ba ??i b?y h? nh khoai
D ng?t d bi c?ng ph?i l?n t?n
Hon C?nh ??i Chng 9825
Ba ??ng c?ng cng ?i ch? Hon C?nh ??i Chng 2268
B?t n?i sang niu Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10017
B? ?p cnh cau Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5916
o rch vai ??ng ?ng m c?ng ch?,
Cht kh?n xo ni gi?ng ??u b
Tr?n g?c ma b? ? tu mo
Dng ch r ln ?y ta hm
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3030
?i ngho sinh h?, no d? sinh t? t? Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6290
?i c?m th ?n ??n rau,
T?i chi m?n (lm) m?n (v? b) n?m sau l?ng ch?ng
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9344
??ng h?i ??ng thuy?n Hon C?nh ??i Chng 6745
??i c?m ?n s? ??i c ?n chung Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7876
?n sung sung cht ?n ?o chua
Bao gi? cho n??c c vua
Cho dn c g?o cho cha c s?
Hon C?nh ??i Chng 7549
?n bt m? n?m chi?u manh
?n bt ??i Thanh n?m chi?u mi?ng
Hon C?nh ??i Chng 6486
?n b?a hm lo b?a mai Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4917