Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hn Nhn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 996
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 6392
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 10154
V d?u ru?t th?t gan teo
V th? anh ngho khng ??ng c??i em.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 4696
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7682
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp 1059
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 2390
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 10176
V? xa ch?ng c?m khng ?n, ?m n?m khng ng?
Gi?ng nh? Quan cng th?t th? H? B
Ch?ng m xa v? bi?t l?y ngh?a g cho vui?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 9374
V? x? ?ng ch?ng x? b?c Hn Nhn ??i Chng 8827
V? x?u l v? c?a mnh
Ngoi vnh thng rch trong ??y la th?m.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 4742
V? m?t c?t ch?t dy tr?u
V? hai c?t ch?t n?i s?u ?a ?oan
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 1504
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 838
V? l?n ?nh v? nh? ch?y ra c?a ng ku tr?i
Tr?i ?i nh?t phu, l??ng ph? ? ??i ??ng ?u?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 4023
V? ch?ng l ngh?a su?t ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Hn Nhn Mi?n Nam, Kin Giang 9713
V? ch?ng l ngh?a phu th,
Tay ?p m k? sanh t? c nhau.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 1398
V?nh k?t ??ng tm, x?o sinh qu t? Hn Nhn Mi?n Trung, Bnh ??nh 2278
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
Hn Nhn ??i Chng 6492
Tuy anh ngho nh? dng h? anh ?ng,
Ng??i gip m?t ??ng, c?ng ?? c??i em.
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 9974
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 915
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 4844
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
Hn Nhn Mi?n Nam, 946
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 3132
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 8162
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 5753
Tru gi kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 6718
Tru gi c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 5888
Tru gi ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 7401
V? ch?ng ??o c? l? h?ng,
M?t dy m?t bu?c ai ch?ng cho ra.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 6948
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 2253
Tr?i xanh bng tr?ng nh?y hu?nh
??i ?n b ngo?i ?? m, m ?? mnh d? th??ng
Hn Nhn Mi?n Nam, 1410
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 1391
Tr?i v?n v?, my gi?ng b?n pha
N??c bi?n ?ng sng d?n t? b?
Bi?t lm sao cho tr?n ngh?a phu th
? ch?ng ??y v?, ?i v? c ?i.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 1857
Trai ?n vua lc ?ua thuy?n r?ng
Gi ?n ch?ng lc b?ng con th?
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 5886
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 8960
Tr?i m?a n??c ch?y qua sn (2)
L?y ng lo mm qua l?n th thi.
Bao gi? lo mm ch?u tr?i
Th em l?i ki?m m?t ng??i trai t?.
Hn Nhn ??i Chng 2820
Tr?i m?a n??c ch?y qua sn
Em l?y ng lo qua l?n th thi
Bao gi? ng lo ch?u tr?i
Th em l?i ki?m m?t ng??i trai t?
Trai t? ?i h?i trai t?
?i ?u m v?i m v? n? dng
Hn Nhn ??i Chng 8299
Tr?i m?a n??c ch?y qua ?nh
Ti ch?ng l?y n, n rnh l?y ti.
Tr?i m?a n??c ch?y qua ngi
Ti ch?ng l?y n, n ?i l?y ti.
Hn Nhn ??i Chng 2756
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 5006
Tr?ng tre ng? ng?n xu?ng m??ng
Hai du v? t?i, m th??ng du no
Du no du n?y c?ng th??ng
Du c? t?m th??ng du m?i m th??ng h?n.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 7287
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 10488
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh
G duyn v?i b?n c?ng mu?n thnh phu th
Hn Nhn Mi?n Trung, Khnh Ha 7927
Tr?i cao h?n trn,
Tr?ng sng h?n ?n,
Kn ku h?n quy?n,
Bi?n r?ng h?n sng,
Anh ??ng th??ng tr??c u?ng cng,
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy th??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 3105
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 8994
Tr?ng r?m, m??i su tr?ng treo
V? c??i ch?a ch?c, v? theo ch?c g.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 518
Tr?i th??ng cho xu x??ng xu th?t Hn Nhn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7738
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng,
D?u ai c thu ph?ng, v? r?ng m?c ai.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 2590
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng (5)
D ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?n Tre 4943
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 3875
Tr?m n?m h?nh phc Hn Nhn ??i Chng 4707