Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hôn Nhân

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xóm trên có cặp sinh đôi
Lại thương con chị, nhớ đời con em
Phải chi cho phép rõ ràng
Anh cưới hai nàng hạnh phúc biết bao?
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 947
Ví dầu vợ thấp chồng cao
Khum lưng bóp vú, khỏi sào mất công
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 6333
Ví dầu vợ có buồn chồng
Giống như nước lớn, nước ròng mà thôi
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 10089
Vì dầu ruột thắt gan teo
Vì thế anh nghèo không đặng cưới em.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 4646
Ví dầu nhà dột cột xiêu,
Muốn đi cưới vợ sợ nhiều miệng ăn.
Hôn Nhân Miền Nam, Tiền Giang 7622
Ví dầu nhà cột, cột xiêu
Muốn đi cưới vợ, sợ nhiều miệng ăn
Hôn Nhân Miền Nam, Đồng Tháp 1008
Ví dầu chồng thấp vợ cao (5)
Qua sông nước lớn, cõng tao bớ mầy.
Hôn Nhân Miền Nam, Tiền Giang 2343
Ví dầu chồng thấp vợ cao
Chịu mua cây sào, quơ vú khỏi măn
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 10118
Vợ xa chồng cơm không ăn, đêm nằm không ngủ
Giống như Quan công thất thủ Hạ Bì
Chồng mà xa vợ biết lấy nghĩa gì cho vui?
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 9325
Vợ xứ đông chồng xứ bắc Hôn Nhân Đại Chúng 8776
Vợ xấu là vợ của mình
Ngoài vành thúng rách trong đầy lúa thơm.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 4689
Vợ một cột chặt dây trầu
Vợ hai cột chặt nỗi sầu đa đoan
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 1453
Vợ lớn của anh là gốc là rễ
Còn em vợ nhỏ là ngọn là ngành
Vợ lớn anh dẫu chua hơn chanh
Phụ mẫu anh đem trầu cau cưới hỏi
Còn gái như em ngọt cách mấy
Cũng không có tấm giấy lộn mành cầm tay
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 787
Vợ lớn đánh vợ nhỏ chạy ra cửa ngõ kêu trời
Trời ơi nhất phu, lưỡng phụ ở đời đặng đâu?
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 3973
Vợ chồng là nghĩa suốt đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
Hôn Nhân Miền Nam, Kiên Giang 9667
Vợ chồng là nghĩa phu thê,
Tay ấp má kề sanh tử có nhau.
Hôn Nhân Miền Nam, Lục Tỉnh 1345
Vĩnh kết đồng tâm, xảo sinh quý tử Hôn Nhân Miền Trung, Bình Định 2227
Tuy rằng áo rách tầy sàng
Đủ đóng đủ góp với làng thì thôi
Hôn Nhân Đại Chúng 6437
Tuy anh nghèo như dòng họ anh đông,
Người giúp một đồng, cũng đủ cưới em.
Hôn Nhân Miền Nam, An Giang 9919
Tu cầu gia đạo vuông tròn
Chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 867
Trèo lên chót vót cây bần
Vái anh đi cưới vợ, cho sóng thần nhận ghe.
Hôn Nhân Miền Nam, Đồng Tháp,Kiên Giang 4781
Trèo lên cây chót vót cây khô,
Ngó về đồng ruộng thấy bốn cô chưa chồng,
Cô hai cấy lúa vừa xong,
Cô ba chưa chồng bản ngản bơ ngơ,
Cô tư tuổi hãy còn thơ,
Cô năm còn dại còn khờ,
Tôi đây ở vậy mà chờ bốn cô,
Vái trời cho có lúa bồ,
Tôi qua cưới hết bốn cô đem về,
Cô hai lo tảo bán tần,
Cô ba xách nước dưỡng thân mẹ già,
Cô tư xách chổi chăn gà chăn heo,
Cô năm gá nghĩa tình chung với mình,
Năm thê bảy thiếp chúng mình đông vui.
Hôn Nhân Miền Nam, 892
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 3083
Trâu kia cắn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 8108
Trâu kia ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 5706
Trâu già kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 6666
Trâu già cắn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 5839
Trâu già ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 7350
Vợ chồng đạo cả lẽ hằng,
Một dây một buộc ai chằng cho ra.
Hôn Nhân Miền Nam, Lục Tỉnh 6896
Trứng vịt đổ lộn trứng gà
Anh thấy gò má trắng anh đà muốn hun.
- Hun em em cũng cho hun
Anh về nói với mẹ cha
Mâm trầu hũ rượu về nhà mới hun.
- Em ơi anh muốn hun chơi
Mâm trầu hũ rượu là nơi vợ chồng.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 2206
Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương
Hôn Nhân Miền Nam, 1352
Trời xanh bãi biển cũng xanh
Để coi bông cúc ngả nhành về đâu
Bông Ngâu rụng xuống gốc ngâu
Lòng thương người nghĩa đâu đâu cũng tìm
Ngó lên trăng xéo lưỡi liềm
Bởi người nghĩa lỗi niềm mẹ cha.
Hôn Nhân Miền Nam, An Giang 1343
Trời vần vũ, mây giăng bốn phía
Nước biển đông sóng dợn tư bề
Biết làm sao cho trọn nghĩa phu thê
Đó chồng đấy vợ, đi về có đôi.
Hôn Nhân Miền Nam, Tiền Giang 1806
Trai ơn vua lúc đua thuyền rồng
Gái ơn chồng lúc bồng con thơ
Hôn Nhân Miền Nam, An Giang 5834
Trách trời sao lại bất công
Kẻ đôi ba vợ, người phòng không suốt đời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Công bằng không thấy, thấy đời bất công?
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 8908
Trời mưa nước chảy qua sân (2)
Lấy ông lão móm qua lần thì thôi.
Bao giờ lão móm chầu trời
Thì em lại kiếm một người trai tơ.
Hôn Nhân Đại Chúng 2767
Trời mưa nước chảy qua sân
Em lấy ông lão qua lần thì thôi
Bao giờ ông lão chầu trời
Thì em lại kiếm một người trai tơ
Trai tơ ơi hỡi trai tơ
Đi đâu mà vội mà vơ nạ dòng
Hôn Nhân Đại Chúng 8248
Trời mưa nước chảy qua đình
Tôi chẳng lấy nó, nó rình lấy tôi.
Trời mưa nước chảy qua ngòi
Tôi chẳng lấy nó, nó đòi lấy tôi.
Hôn Nhân Đại Chúng 2698
Trồng tre trở gốc lên trời
Con chị qua đời thì cưới con em
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 4946
Trồng tre ngả ngọn xuống mương
Hai dâu về tới, má thương dâu nào
Dâu nào dâu nấy cũng thương
Dâu cũ tầm thường dâu mới má thương hơn.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 7235
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu, Miền Trung, Khánh Hòa 10435
Trồng cây cũng muốn cây xanh
Gá duyên với bạn cũng muốn thành phu thê
Hôn Nhân Miền Trung, Khánh Hòa 7878
Trời cao hơn trán,
Trăng sáng hơn đèn,
Kèn kêu hơn quyển,
Biển rộng hơn sông,
Anh đừng thương trước uổng công,
Chờ cho thiệt vợ, thiệt chồng hãy thương.
Hôn Nhân Miền Nam, Vĩnh Long 3047
Trời ơi! Sanh giặc làm chi
Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường.
Hôn Nhân Miền Nam, Bạc Liêu 8945
Trăng rằm, mười sáu trăng treo
Vợ cưới chưa chắc, vợ theo chắc gì.
Hôn Nhân Miền Nam, Tiền Giang 464
Trời thương cho xâu xương xâu thịt Hôn Nhân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7680
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng,
Dầu ai có thêu phụng, vẽ rồng mặc ai.
Hôn Nhân Miền Nam, Lục Tỉnh 2530
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng (5)
Dù ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Hôn Nhân Miền Nam, Bến Tre 4890
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Hôn Nhân Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu 3820
Trăm năm hạnh phúc Hôn Nhân Đại Chúng 4654

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý