Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hn Nhn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 984
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 6384
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 10140
V d?u ru?t th?t gan teo
V th? anh ngho khng ??ng c??i em.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 4683
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7669
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp 1048
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 2379
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 10160
V? xa ch?ng c?m khng ?n, ?m n?m khng ng?
Gi?ng nh? Quan cng th?t th? H? B
Ch?ng m xa v? bi?t l?y ngh?a g cho vui?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 9363
V? x? ?ng ch?ng x? b?c Hn Nhn ??i Chng 8814
V? x?u l v? c?a mnh
Ngoi vnh thng rch trong ??y la th?m.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 4729
V? m?t c?t ch?t dy tr?u
V? hai c?t ch?t n?i s?u ?a ?oan
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 1491
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 826
V? l?n ?nh v? nh? ch?y ra c?a ng ku tr?i
Tr?i ?i nh?t phu, l??ng ph? ? ??i ??ng ?u?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 4008
V? ch?ng l ngh?a su?t ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Hn Nhn Mi?n Nam, Kin Giang 9701
V? ch?ng l ngh?a phu th,
Tay ?p m k? sanh t? c nhau.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 1386
V?nh k?t ??ng tm, x?o sinh qu t? Hn Nhn Mi?n Trung, Bnh ??nh 2267
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
Hn Nhn ??i Chng 6480
Tuy anh ngho nh? dng h? anh ?ng,
Ng??i gip m?t ??ng, c?ng ?? c??i em.
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 9962
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 903
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 4831
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
Hn Nhn Mi?n Nam, 934
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 3120
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 8147
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 5743
Tru gi kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 6705
Tru gi c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 5875
Tru gi ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 7389
V? ch?ng ??o c? l? h?ng,
M?t dy m?t bu?c ai ch?ng cho ra.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 6937
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 2243
Tr?i xanh bng tr?ng nh?y hu?nh
??i ?n b ngo?i ?? m, m ?? mnh d? th??ng
Hn Nhn Mi?n Nam, 1398
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 1382
Tr?i v?n v?, my gi?ng b?n pha
N??c bi?n ?ng sng d?n t? b?
Bi?t lm sao cho tr?n ngh?a phu th
? ch?ng ??y v?, ?i v? c ?i.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 1844
Trai ?n vua lc ?ua thuy?n r?ng
Gi ?n ch?ng lc b?ng con th?
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 5874
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 8948
Tr?i m?a n??c ch?y qua sn (2)
L?y ng lo mm qua l?n th thi.
Bao gi? lo mm ch?u tr?i
Th em l?i ki?m m?t ng??i trai t?.
Hn Nhn ??i Chng 2809
Tr?i m?a n??c ch?y qua sn
Em l?y ng lo qua l?n th thi
Bao gi? ng lo ch?u tr?i
Th em l?i ki?m m?t ng??i trai t?
Trai t? ?i h?i trai t?
?i ?u m v?i m v? n? dng
Hn Nhn ??i Chng 8285
Tr?i m?a n??c ch?y qua ?nh
Ti ch?ng l?y n, n rnh l?y ti.
Tr?i m?a n??c ch?y qua ngi
Ti ch?ng l?y n, n ?i l?y ti.
Hn Nhn ??i Chng 2745
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 4993
Tr?ng tre ng? ng?n xu?ng m??ng
Hai du v? t?i, m th??ng du no
Du no du n?y c?ng th??ng
Du c? t?m th??ng du m?i m th??ng h?n.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 7276
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 10476
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh
G duyn v?i b?n c?ng mu?n thnh phu th
Hn Nhn Mi?n Trung, Khnh Ha 7914
Tr?i cao h?n trn,
Tr?ng sng h?n ?n,
Kn ku h?n quy?n,
Bi?n r?ng h?n sng,
Anh ??ng th??ng tr??c u?ng cng,
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy th??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 3092
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 8983
Tr?ng r?m, m??i su tr?ng treo
V? c??i ch?a ch?c, v? theo ch?c g.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 507
Tr?i th??ng cho xu x??ng xu th?t Hn Nhn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7722
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng,
D?u ai c thu ph?ng, v? r?ng m?c ai.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 2576
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng (5)
D ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?n Tre 4931
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 3863
Tr?m n?m h?nh phc Hn Nhn ??i Chng 4696