Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Keo Kiệt

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vắt cổ chày ra nước Keo Kiệt Đại Chúng 8052
Thóc đâu mua đổ cho đầy ông tre Keo Kiệt Đại Chúng 9254
Nói thì như mây như gió (2)
Cho thì nhỏ giọt từng ly
Keo Kiệt Đại Chúng 9418
Nói thì như mây như gió
Cho thì lựa những vỏ cùng xơ.
Keo Kiệt Đại Chúng 2465
Một cọng lông cũng không cho Keo Kiệt Miền Nam, 7364
Mồm nhà điếu mượn thuốc đi xin
Diêm đánh thó, nỏ hề mất chi cả.
Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1491
Một đồng vốn bốn đồng lời
Ái tài thế ấy đến Trời cũng than
Keo Kiệt Đại Chúng 3121
Lọc kít ga lấy tấm Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7966
Gan kẻ Sọt, rọt kẻ Sừng Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2029
Dân chợ Cày vắt mỏ trày lấy nác Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4010
Cô Thỉ cô Thi
Cô đang đương thì, cô kẹo với ai ?
Cô tú kẽo kẹt cô cai
Vợ chồng thuyền chài kẽo kẹt dưới sông
Mâm cốm kẹo với mâm hồng
Bát bịt, mâm đồng kẽo kẹt một nơi
Mâm thịt kẹo với mâm xôi
Thịt bùi xôi dẻo kẹo nơi bà già
Cùi dừa kẹo với bánh đa
Cái đĩa thịt gà kẹo với lá chanh
Nồi cơm kẹo với nồi canh
Quả bí trên cành kẹo với tôm he
Bánh rán kẹo với nước chè
Cô kia cò kè kẹo với ai đây ?
Bà cốt kẹo với ông thầy
Con chim loan phượng kẹo cây ngô đồng
Keo Kiệt Đại Chúng 2505
Chết thì chúc thực điểm trà,
Sôống thì xin đọi nác cà nỏ cho
Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6140
Của người Bồ Tát của mình lạt buộc Keo Kiệt Đại Chúng 9239
Của mình thì giự bo bo
Của người thì muốn ngả mo mà đùm (gói)
Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3234
Của người thì đứng mà trông
Của chồng cất lấy mà ăn
Keo Kiệt Đại Chúng 8833
Bể bát tát rọt Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6909
Bẻ que đo vại nước mắm Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1706
Bắc nước chờ gạo người Keo Kiệt Đại Chúng 544
Đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành Keo Kiệt Đại Chúng 6717
Đội dần đi ẻ Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4323
Đếm Tiền cho gấy đi chợ Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4750
Đại cứt ga lấy tấm Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9584
Ăn thúng trả đấu Keo Kiệt Đại Chúng 4325
Ăn lấy đặc, mặc lấy dày Keo Kiệt Đại Chúng 3985
Ăn hết nạc vạc đến xương Keo Kiệt Đại Chúng 1639
Ăn chẳng bõ nhả Keo Kiệt Đại Chúng 1283
Ăn chắc để dành Keo Kiệt Đại Chúng 8149
Ăn cứt sắt ẻ ra xà beng Keo Kiệt Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3560