Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khch L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lm trai quy?t ch tu thn
Cng danh ch? v?i, n? n?n ch? lo
Khi nn Tr?i gip cng cho
Lm trai n?m li?u b?y lo m?i ho
Khi nn (Tr?i sinh) tr?i ch?ng ph? no
Cng danh (Phong vn) g?p h?i anh ho ra tay
Tr khn r?p ?? d? ny
C cng mi s?t c ngy nn kim
Khch L? ??i Chng 4231
Lm trai quy?t ch tang b?ng
Sao cho t? m?t anh hng m?i cam
Khch L? ??i Chng 3130
Lm trai ph?i x? tr cho kho khn
K?o v? nh hay ???c, ch? "h?u hn" on th
Khch L? ??i Chng 6624
Lm trai ph?i bi?t ?? ngh?
Phng khi c l? th v? mt khoai
Mt ???c c? ng?n c? di
C? d?t l?ng kh?, c? nhai t?c th
Khch L? ??i Chng 3309
Lm trai l?y ???c v? hi?n, (2)
Nh? c?m ??ng ti?n mua ???c mi?ng ngon.
Lm trai l?y ???c v? khn
Nh? ch?nh vng c?m ?em chn trong nh.
Khch L? ??i Chng 3457
Lm trai l?y ???c v? hi?n,
Nh? c?m ??ng ti?n mua ???c c?a ngon
Ph?n gi l?y ???c ch?ng khn
Xem b?ng c v??t V? Mn ha r?ng (*)
Khch L? ??i Chng 7615
Lm trai hi?u s? vi tin
Ch? m? th t? m qun sinh thnh
Khch L? ??i Chng 1434
Lm trai h?c s?y h?c sng
??n khi v? ?? th lm m ?n
Khch L? ??i Chng 3099
Lm trai h?c ??o Thnh hi?n
N?m h?ng ? tr?, ba gi?ng ch? sai
Khch L? ??i Chng 4638
Lm trai gi? tr?n ??o ba
Sao d?u c thc c?ng l danh th?m
Khch L? ??i Chng 9895
Lm trai c ch l?p thn
R?i ra g?p h?i phong vn c ngy (k?p ng??i)
Khch L? ??i Chng 8248
Lm trai c? ch h?c hnh
L?p nn cng nghi?p ?? dnh mai sau
Khch L? ??i Chng 7046
Lm trai ? ch?ng chnh ngi
Khi?n cho k? d??i chng ti h?n ho
Khch L? ??i Chng 5427
Lm trai ??ng ? trn ??i
Sao cho x?ng ?ng gi?ng ni nh ta
Gh vai gnh ?? s?n h
Sao cho t? m?t m?i l tr??ng phu
Khch L? ??i Chng 9965
H? d? cn ?n bng cy
Hu?ng chi anh ch?ng ch? ngy l?p thn
Khch L? ??i Chng 8099
Em ?y ch? m?n ng??i ti
?nh ?ng ?ng th?ng, d?p ?oi ?oi tan
Khch L? ??i Chng 10057
C?u ao vn y?u gi rung
Anh th??ng em th th??ng ??i,
Ng?i ngng ??ng th??ng
Khch L? ??i Chng 736