Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khoe khoang

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng b?u b?t ?c hi rau
B?n bng, ko v?i ti giu h?n c
Khoe khoang Mi?n Trung, Ph Yn, 4045
V?n hay ch?ng n? ??c di
V?a m? ??u bi ? vi?t v?n hay
Khoe khoang ??i Chng 5522
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
Khoe khoang ??i Chng 7068
Tro ln cy kh? n?a ngy
Ai lm chua xt lng ny kh? ?i!
Kh? ch?t kh? l?i m?c ch?i
?? sung m?c nh? ?? h?i ?eo hoa (*)
?i bn bc m? cng gi
L?y anh hay ch? ?? m c?y trong
Ma h cho ch ma ?ng
Ma no o ?y cho ch?ng ?i thi
H?t g?o thi?p l?i gnh ?i
H?i th?m tr??ng h?c v?y th n?i nao
H?i th?m ??n ng th vo
Tay c?p thng g?o mi?ng cho th?a anh
Trong th m?c o ?o xanh
Ngoi th b??m b??m bay quanh d?p du
Khoe khoang ??i Chng 6696
Ti?n vo nh? n??c Khoe khoang ??i Chng 5411
Ti?n vng xu li l?a Khoe khoang ??i Chng 9949
Ti?n qu?n l?nh ch? b?ng ti?n ch? qu?n em Khoe khoang ??i Chng 1301
Ti?n l?nh qu?n ch?, khng b?ng ti?n ch? qu?n em Khoe khoang ??i Chng 5413
Ti?n kh?i b?c ??ng Khoe khoang ??i Chng 5137
Ti?n h h?u ?ng Khoe khoang ??i Chng 6709
Ti?n dng b?c ch?y Khoe khoang ??i Chng 2557
Ra ???ng vng l?ng nghnh ngang
V? nh h?i v?: "cm rang ?u my ?"
- Cm rang ti ?? c?i xay
H? ch ?n h?t th my bi?t ng
Khoe khoang ??i Chng 1996
Qun c? ??ng C? ra ?i
Lm nn chi?n th?ng b?t k? n?i ?u.
Khoe khoang Mi?n B?c, H N?i 5599
Nhn nh??ng qu tr?ng bi?t bao
Khoe khoang kiu ng?o ai no c ?a
Khoe khoang ??i Chng 1957
Nh ti ngh? gi ngh? nng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai c?ng nhi?u.
Khoe khoang ??i Chng 7980
Nh em c nn vng m??i
Cn khng hay ? c ng??i b? cu
Nh em thong th? ch?a cu
L?ng vng cao gi c cu th v?
Th?t vng ch?ng ph?i bn rao
C mua th vc ti?n vo m mu?
Khoe khoang ??i Chng 2422
Nh em cao hng ro em kn
Nh em tm, chn, m??i t?ng
Con ong bay v khng l?t
Bi?u con b??m ??ng xn xao
Anh v? s?m l? cho cao
C?y mai dong cho gi?i
M?i b??c vo nh em
Khoe khoang ??i Chng 1291
i thi qu?n tm, ?ng mu
Giy l?ng mua ch?u khoe giu v?i ai
Khoe khoang Mi?n Nam, V?nh Long 1228
Nh anh nh g?ch ba ta
T??ng bch xy g?ch, n?n nh ? hoa
Khoe khoang ??i Chng 1487
Nh anh c ru?ng n?m so
M?t b? ? gi?a lm sao cho li?n?
- Mu?n li?n th ph b? ?i
M? non c?y xu?ng lm chi ch?ng li?n!
Khoe khoang ??i Chng 5318
Ng?i bu?n may ti ??ng tr?i
?an x?, s?y ?, gi?t voi xem gi,
Ng?i bu?n l?y th??c ra ?o,
?o t? ni S?, Ni So, ni Th?y (*)
Ln tr?i, ?o gi ?o my
Xu?ng sng ?o n??c, v? ?y ?o ng??i,
?o ng??i m??i tm ?i m??i
?o ???c m?t ng??i v?a ??p v?a xinh!
Khoe khoang Mi?n B?c, S?n Ty 8296
Nh anh phc th? ??i ??i
Cha m? sinh h? chn m??i con trai
C?ng ??u c ??c c ti
Ai ai c?ng x?ng m?t ??i ti hoa
Anh c? th ?? Thm Hoa
Anh Hai ti?n s? anh ba t ti
Anh T? l quan t?nh ?oi
Anh N?m d?p gi?c t?nh ngoi tinh trong
Anh Su T?ng ??c x? ?ng
Anh B?y n St ? trong Ninh Bnh
Anh Tm T?n Ph? B?c Ninh
Anh Chn Tri Ph? Qu?ng Bnh g?n xa
Anh l em t trong nh
Anh ?i kn v? ???ng xa n??c ng??i
Th?y em ??p ni ??p c??i
??p ng??i ??p n?t l?i t??i r?ng vng
V?y nn anh g?i th? sang
B?i lng anh quy?t l?y nng m thi
Khoe khoang ??i Chng 1839
Nng v? k?t b?n cng ta
?n c thay bnh, u?ng n??c tr thay c?m.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?n Tre 6892
Mnh em no nh?n no hoa
H?t vng ?eo c?, xe nh nghnh ngang.
Khoe khoang ??i Chng 780
M?t nh c b?n ch? em
C ti l t ti thm ?i ch?i
C? gan may ti ??ng tr?i
?em nong s?y ?, gi?t voi xem ng
Ng?i bu?n ?em th??c ?i do
?o h?t ni S?, ?o ra Cha Th?y
Khoe khoang ??i Chng 5464
H?i c ??i nn quai thao
?i qua Thanh Li?t th vo lng anh
Lng anh T L?ch trong xanh
C nhi?u v?i, nhn ngon lnh em ?n.
Khoe khoang Mi?n B?c, H N?i 8788
H?i anh, anh b?o h?c tr
Sao em l?i th?y c??i b hm qua
- Em ?i, b ?y b nh
??a ? ?i kh?i anh ra th?m ??ng
N?u mai nn v?, nn ch?ng
Anh l?i ?i h?c, em trng b gim.
Khoe khoang Mi?n Nam, ??ng Thp 2659
H?i anh - anh ni h?c tr
Sao em l?i th?y anh c?i b hm qua ?
Khoe khoang ??i Chng 8135
Em yu bc m? c?ng yu
Gi ?? tr?m chi?u em u?n c?ng ngay
Khoe khoang ??i Chng 2514
Em c ba quan ti?n em ng? l giu
Th?ch Sng V??ng Kh?i cn ?u ??n gi?.
Trt sa c? m?i ph?i l?y c?
Thuy?n bun l? chuy?n l?ng l? ??u gh?nh.
Anh ? t?ng ln thc xu?ng gh?nh
Thuy?n nan ? tr?i, thuy?n mnh th? ch??
Anh ch?i kh?p b?n ph??ng tr?i
Cho tr?n bi?t m?t, cho ??i bi?t tn.
Khoe khoang ??i Chng 1373
Em ?i! ch? b?o cu n?y
Nh?t m?n l mu?i nh?t cay l g?ng
Nh?t cao l ni Tam T?ng
Ch? cn ??p ?? n?a r?ng c? may
Nh?t ??p l ni S?n Ty
Ch? cn ch?ng ti?c n?a giy bm bm
Khoe khoang ??i Chng 8045
Dy l?ng b?n m?i ph? ph,
Nn g g?ng ch?m ch? th? r ?i cc lng.
Khoe khoang ??i Chng 6118
Con nh giu h?c gi?i ??p trai Khoe khoang ??i Chng 7450
Con g r?ng t?t m khoe lng
Ch?ng cho ?i ch?i, nh?t l?ng lm chi!
Th?y m? ?i con ? ??n th
M??i b?y m??i tm ch?ng cho ?i l?y ch?ng
By gi? ng??i c con ?ng
Th?y chng, th?y b?n c?c lng con thay!
Khoe khoang ??i Chng 10226
Chi?u chi?u m??n ng?a ng ?
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 4420
Chi?u chi?u m??n ng?a ?i ch?i
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 545
Chi?u chi?u m??n ng?a ?i ?ua
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 5913
Chn chi ba ph? Th?a Thin
Th?y chng c ngh?a m duyn ??i ch?
Khoe khoang ??i Chng 6246
Ch?ng ai ??p b?ng anh ch?ng ti
Ci mi?ng ci mi, nh?m nha nh?m nh?y
Hay v?, hay vi?t, hay cu?c hay pht
Lm th?y, lm th?, vi?c lng vi?c x,
?? c? m?i ?i?u.
Khoe khoang Mi?n B?c 1631
Ch?i tr?ng t? thu? tr?ng trn
Ch?i hoa t? thu? hoa cn trn cy
Khoe khoang ??i Chng 7330
Ci c?n cu b?ng trc
Ci l??i cu b?ng vng
Anh s?m h?p m?i ng?c
Anh nm sang hng r?ng!
Khoe khoang ??i Chng 4754
By gi? ch?a bi?t vng thau
??i sau knh tr?ng ng??i cao tu hnh
Khoe khoang ??i Chng 8679
Bnh ny bnh l?c bnh trong
Ngoi tuy xm ?ng trong lng c nhn.
Ai ?i! xin ch? t?n ng?n,
Lng son em v?n gi? ph?n d?o dang!
Khoe khoang ??i Chng 9469
B?u khoe nhan s?c b?u ??t ch?ng,
Qua khng ? v? bu hng b? bai.
Khoe khoang Mi?n Nam, L?c T?nh 9360
o g?m ?i ?m Khoe khoang ??i Chng 9127
Anh trng thn th? ti ny
C ?n c m?c n by ra ?y
Khoe khoang ??i Chng 1876
Anh l con trai B?c Ninh
C?a nh sung tc sinh linh trn ??i
? hoa anh ?? m?t n?i
? t?ng anh ?? trn ??i ph phang
Ci c?t anh ?c b?ng vng
Tr??c c?a c b?n cy thng
Tr??c c?a c b?n cy thng
??ng sau anh ch?m sn r?ng anh ch?i
Nh anh r??c Ph?t trn tr?i
B? m? anh ?? ???c m??i anh em
Chn anh thi ??u gi?i nguyn
Cn anh l t cho nn ? nh
Anh c? l quan thm hoa
Anh Hai quan tr?ng anh ba t ti
Khoe khoang ??i Chng 9934
Anh c s?ng tru b?c
Ti c g?c (c gic) tru ?en
Khoe khoang ??i Chng 5836
Anh ?y m?c h? v nhn
Nghe em xun s?c m??i phn no nng.
X?a nay nh?ng gi m h?ng,
Anh th? anh c thm trng ?u no.
L?y em ?i tr??c cho ho,
D ng?m d ngut, d sao m?t lng.
Khoe khoang ??i Chng 6314
Anh ?y l?c tr th?n thng
B? my ?n gi, b?t r?ng ?i ch?i
Khoe khoang Mi?n Nam, ??ng Thp 5125