Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khoe khoang

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng b?u b?t ?c hi rau
B?n bng, ko v?i ti giu h?n c
Khoe khoang Mi?n Trung, Ph Yn, 4075
V?n hay ch?ng n? ??c di
V?a m? ??u bi ? vi?t v?n hay
Khoe khoang ??i Chng 5556
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
Khoe khoang ??i Chng 7099
Tro ln cy kh? n?a ngy
Ai lm chua xt lng ny kh? ?i!
Kh? ch?t kh? l?i m?c ch?i
?? sung m?c nh? ?? h?i ?eo hoa (*)
?i bn bc m? cng gi
L?y anh hay ch? ?? m c?y trong
Ma h cho ch ma ?ng
Ma no o ?y cho ch?ng ?i thi
H?t g?o thi?p l?i gnh ?i
H?i th?m tr??ng h?c v?y th n?i nao
H?i th?m ??n ng th vo
Tay c?p thng g?o mi?ng cho th?a anh
Trong th m?c o ?o xanh
Ngoi th b??m b??m bay quanh d?p du
Khoe khoang ??i Chng 6729
Ti?n vo nh? n??c Khoe khoang ??i Chng 5449
Ti?n vng xu li l?a Khoe khoang ??i Chng 9991
Ti?n qu?n l?nh ch? b?ng ti?n ch? qu?n em Khoe khoang ??i Chng 1337
Ti?n l?nh qu?n ch?, khng b?ng ti?n ch? qu?n em Khoe khoang ??i Chng 5442
Ti?n kh?i b?c ??ng Khoe khoang ??i Chng 5181
Ti?n h h?u ?ng Khoe khoang ??i Chng 6739
Ti?n dng b?c ch?y Khoe khoang ??i Chng 2593
Ra ???ng vng l?ng nghnh ngang
V? nh h?i v?: "cm rang ?u my ?"
- Cm rang ti ?? c?i xay
H? ch ?n h?t th my bi?t ng
Khoe khoang ??i Chng 2026
Qun c? ??ng C? ra ?i
Lm nn chi?n th?ng b?t k? n?i ?u.
Khoe khoang Mi?n B?c, H N?i 5630
Nhn nh??ng qu tr?ng bi?t bao
Khoe khoang kiu ng?o ai no c ?a
Khoe khoang ??i Chng 1993
Nh ti ngh? gi ngh? nng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai c?ng nhi?u.
Khoe khoang ??i Chng 8020
Nh em c nn vng m??i
Cn khng hay ? c ng??i b? cu
Nh em thong th? ch?a cu
L?ng vng cao gi c cu th v?
Th?t vng ch?ng ph?i bn rao
C mua th vc ti?n vo m mu?
Khoe khoang ??i Chng 2451
Nh em cao hng ro em kn
Nh em tm, chn, m??i t?ng
Con ong bay v khng l?t
Bi?u con b??m ??ng xn xao
Anh v? s?m l? cho cao
C?y mai dong cho gi?i
M?i b??c vo nh em
Khoe khoang ??i Chng 1323
i thi qu?n tm, ?ng mu
Giy l?ng mua ch?u khoe giu v?i ai
Khoe khoang Mi?n Nam, V?nh Long 1254
Nh anh nh g?ch ba ta
T??ng bch xy g?ch, n?n nh ? hoa
Khoe khoang ??i Chng 1515
Nh anh c ru?ng n?m so
M?t b? ? gi?a lm sao cho li?n?
- Mu?n li?n th ph b? ?i
M? non c?y xu?ng lm chi ch?ng li?n!
Khoe khoang ??i Chng 5348
Ng?i bu?n may ti ??ng tr?i
?an x?, s?y ?, gi?t voi xem gi,
Ng?i bu?n l?y th??c ra ?o,
?o t? ni S?, Ni So, ni Th?y (*)
Ln tr?i, ?o gi ?o my
Xu?ng sng ?o n??c, v? ?y ?o ng??i,
?o ng??i m??i tm ?i m??i
?o ???c m?t ng??i v?a ??p v?a xinh!
Khoe khoang Mi?n B?c, S?n Ty 8333
Nh anh phc th? ??i ??i
Cha m? sinh h? chn m??i con trai
C?ng ??u c ??c c ti
Ai ai c?ng x?ng m?t ??i ti hoa
Anh c? th ?? Thm Hoa
Anh Hai ti?n s? anh ba t ti
Anh T? l quan t?nh ?oi
Anh N?m d?p gi?c t?nh ngoi tinh trong
Anh Su T?ng ??c x? ?ng
Anh B?y n St ? trong Ninh Bnh
Anh Tm T?n Ph? B?c Ninh
Anh Chn Tri Ph? Qu?ng Bnh g?n xa
Anh l em t trong nh
Anh ?i kn v? ???ng xa n??c ng??i
Th?y em ??p ni ??p c??i
??p ng??i ??p n?t l?i t??i r?ng vng
V?y nn anh g?i th? sang
B?i lng anh quy?t l?y nng m thi
Khoe khoang ??i Chng 1871
Nng v? k?t b?n cng ta
?n c thay bnh, u?ng n??c tr thay c?m.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?n Tre 6927
Mnh em no nh?n no hoa
H?t vng ?eo c?, xe nh nghnh ngang.
Khoe khoang ??i Chng 814
M?t nh c b?n ch? em
C ti l t ti thm ?i ch?i
C? gan may ti ??ng tr?i
?em nong s?y ?, gi?t voi xem ng
Ng?i bu?n ?em th??c ?i do
?o h?t ni S?, ?o ra Cha Th?y
Khoe khoang ??i Chng 5501
H?i c ??i nn quai thao
?i qua Thanh Li?t th vo lng anh
Lng anh T L?ch trong xanh
C nhi?u v?i, nhn ngon lnh em ?n.
Khoe khoang Mi?n B?c, H N?i 8820
H?i anh, anh b?o h?c tr
Sao em l?i th?y c??i b hm qua
- Em ?i, b ?y b nh
??a ? ?i kh?i anh ra th?m ??ng
N?u mai nn v?, nn ch?ng
Anh l?i ?i h?c, em trng b gim.
Khoe khoang Mi?n Nam, ??ng Thp 2689
H?i anh - anh ni h?c tr
Sao em l?i th?y anh c?i b hm qua ?
Khoe khoang ??i Chng 8168
Em yu bc m? c?ng yu
Gi ?? tr?m chi?u em u?n c?ng ngay
Khoe khoang ??i Chng 2543
Em c ba quan ti?n em ng? l giu
Th?ch Sng V??ng Kh?i cn ?u ??n gi?.
Trt sa c? m?i ph?i l?y c?
Thuy?n bun l? chuy?n l?ng l? ??u gh?nh.
Anh ? t?ng ln thc xu?ng gh?nh
Thuy?n nan ? tr?i, thuy?n mnh th? ch??
Anh ch?i kh?p b?n ph??ng tr?i
Cho tr?n bi?t m?t, cho ??i bi?t tn.
Khoe khoang ??i Chng 1402
Em ?i! ch? b?o cu n?y
Nh?t m?n l mu?i nh?t cay l g?ng
Nh?t cao l ni Tam T?ng
Ch? cn ??p ?? n?a r?ng c? may
Nh?t ??p l ni S?n Ty
Ch? cn ch?ng ti?c n?a giy bm bm
Khoe khoang ??i Chng 8076
Dy l?ng b?n m?i ph? ph,
Nn g g?ng ch?m ch? th? r ?i cc lng.
Khoe khoang ??i Chng 6153
Con nh giu h?c gi?i ??p trai Khoe khoang ??i Chng 7489
Con g r?ng t?t m khoe lng
Ch?ng cho ?i ch?i, nh?t l?ng lm chi!
Th?y m? ?i con ? ??n th
M??i b?y m??i tm ch?ng cho ?i l?y ch?ng
By gi? ng??i c con ?ng
Th?y chng, th?y b?n c?c lng con thay!
Khoe khoang ??i Chng 10256
Chi?u chi?u m??n ng?a ng ?
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 4456
Chi?u chi?u m??n ng?a ?i ch?i
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 576
Chi?u chi?u m??n ng?a ?i ?ua
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 5945
Chn chi ba ph? Th?a Thin
Th?y chng c ngh?a m duyn ??i ch?
Khoe khoang ??i Chng 6279
Ch?ng ai ??p b?ng anh ch?ng ti
Ci mi?ng ci mi, nh?m nha nh?m nh?y
Hay v?, hay vi?t, hay cu?c hay pht
Lm th?y, lm th?, vi?c lng vi?c x,
?? c? m?i ?i?u.
Khoe khoang Mi?n B?c 1663
Ch?i tr?ng t? thu? tr?ng trn
Ch?i hoa t? thu? hoa cn trn cy
Khoe khoang ??i Chng 7372
Ci c?n cu b?ng trc
Ci l??i cu b?ng vng
Anh s?m h?p m?i ng?c
Anh nm sang hng r?ng!
Khoe khoang ??i Chng 4778
By gi? ch?a bi?t vng thau
??i sau knh tr?ng ng??i cao tu hnh
Khoe khoang ??i Chng 8715
Bnh ny bnh l?c bnh trong
Ngoi tuy xm ?ng trong lng c nhn.
Ai ?i! xin ch? t?n ng?n,
Lng son em v?n gi? ph?n d?o dang!
Khoe khoang ??i Chng 9504
B?u khoe nhan s?c b?u ??t ch?ng,
Qua khng ? v? bu hng b? bai.
Khoe khoang Mi?n Nam, L?c T?nh 9392
o g?m ?i ?m Khoe khoang ??i Chng 9160
Anh trng thn th? ti ny
C ?n c m?c n by ra ?y
Khoe khoang ??i Chng 1914
Anh l con trai B?c Ninh
C?a nh sung tc sinh linh trn ??i
? hoa anh ?? m?t n?i
? t?ng anh ?? trn ??i ph phang
Ci c?t anh ?c b?ng vng
Tr??c c?a c b?n cy thng
Tr??c c?a c b?n cy thng
??ng sau anh ch?m sn r?ng anh ch?i
Nh anh r??c Ph?t trn tr?i
B? m? anh ?? ???c m??i anh em
Chn anh thi ??u gi?i nguyn
Cn anh l t cho nn ? nh
Anh c? l quan thm hoa
Anh Hai quan tr?ng anh ba t ti
Khoe khoang ??i Chng 9979
Anh c s?ng tru b?c
Ti c g?c (c gic) tru ?en
Khoe khoang ??i Chng 5871
Anh ?y m?c h? v nhn
Nghe em xun s?c m??i phn no nng.
X?a nay nh?ng gi m h?ng,
Anh th? anh c thm trng ?u no.
L?y em ?i tr??c cho ho,
D ng?m d ngut, d sao m?t lng.
Khoe khoang ??i Chng 6347
Anh ?y l?c tr th?n thng
B? my ?n gi, b?t r?ng ?i ch?i
Khoe khoang Mi?n Nam, ??ng Thp 5158