Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Kh??c T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa sng cch ni l? v?i
G?i th? e l?u, g?i l?i s? qun.
Kh??c T? ??i Chng 2823
Tui h?ng c th??ng
Anh ??ng ?i xu?ng ?i ln
Nt b? c? ch? c?ng h?ng nn v? ch?ng
Kh??c T? Mi?n Nam, 6915
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 3782
Trao duyn g?i s? cho chng
K?o c ??n mnh thi?p, c kh?i vng c?ng nh? khng!
Kh??c T? Mi?n Trung, Th?a Thin 7246
Trai Sa ?c gi Bnh Thnh,
Mn ??ng h? ??i sao mnh l?i ch.
Kh??c T? Mi?n Nam, 4012
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Kh??c T? ??i Chng 7449
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7733
Ti ? bi?t v? anh r?i
Qu?n qu?n tc tr??c l ng??i hay ghen
Kh??c T? ??i Chng 10256
Thuy?n ai d ng??c d xui
C v? Nam ??nh cho ti v? nh?.
- Sao c ?n ni ?m ??
Thuy?n anh ch?t m?m, em nh? lm sao
Kh??c T? ??i Chng 4448
Th r?ng ch?ng bi?t cho ??ng
Bi?t ra dang du, n?a ch?ng l?i thi.
Con sng bn l? bn b?i
M?t con c l?i m?y ng??i bung cu
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 7170
Th?y anh, em c?ng mu?n th??ng anh
Bt c?m ?? l? chan canh v r?i
Nu?t vo kh? l?m anh ?i,
Nh? ra th s? t?i tr?i ai mang.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 365
Th??ng nng ? ??n thng sinh
?n ? m?t mnh trng c?y vo ai?
R?i khi sinh gi sinh trai
S?m khuya m?a n?ng l?y ai b?n cng ?
- Sinh gi th em g? ch?ng
Sinh trai l?y v? m?c lng thi?p lo
Kh??c T? ??i Chng 4861
Tay anh c?m gi m?t,
Tay anh xch bnh tch tr,
Em v? th?a th?y v?i m?,
C chng r? ?ng xa ??n m?ng.
- Th?y m? em khng hay ?n m?t,
C?ng khng hay u?ng tr,
Em xin knh l?i cho m? gi bn anh.
Kh??c T? Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7810
Tay anh b?ng chn ki?u, t? li?u con r?ng,
Tu?i em cn nh?, ch?a ch?ng, anh th??ng.
- Tu?i em cn nh?, anh ??ng ??i ??ng ch?,
?? cha v?i m? ???c nh? ?i n?m !
Kh??c T? Mi?n Nam, C?n Th? 8006
T?i ba m??i anh khng v? l? t?t
Sng mng m?t anh khng l?y gi??ng th?
Hi?u trung chi anh n?a m khi?n em ??i ch? u?ng cng
Anh lm trai nam nh?n tri ch
Em lm gi th?c n? chi trinh
Em v?i anh ngh?a ngh?a tnh tnh
Ph? m?u nh ch?a ??nh, hai ??a mnh dm ?u
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 7299
Sng di c l?i bi?t t?m
Ph?i duyn phu ph? ngn n?m v?n ch?
Ru?ng ai th n?y ??p b?
Duyn ai n?y g?p ??ng ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 2705
Sng ngy em ?i hi du
G?p hai anh ?y ng?i cu th?ch bn
Hai anh ??ng d?y h?i han
H?i r?ng c ?y v?i vng ?i ?u
Th?a r?ng ti ?i hi du
Hai anh m? ti ??a tr?u m?i ?n
Th?a r?ng bc m? em r?n
Lm thn con gi ch? ?n tr?u ng??i
Kh??c T? ??i Chng 8544
Ru?ng ai th n?y ??p b?, (2)
Duyn ai n?y g?p, ??ng ch? (??i) u?ng cng
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 6765
Ru?ng ai th n?y ??p b? (9)
Duyn ai n?y g?p, ??ng ch? (??i) u?ng cng
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 8181
Rau r?m ??t c?ng d? b?ng kh tr?ng
D th??ng cho l?m c?ng ch?ng ng??i ta.
Kh??c T? Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 1256
Rau mu?ng b?t cu?ng rau r?m
Lm chi ??n n?i chng c?m c? tay
Xin chng hy b? tay ra
??n mai v? c?a v? nh h?n hay
Chng ??ng c?m l?y c? tay
Khi x?a cnh m?n m nay cnh ?o
Kh??c T? ??i Chng 9293
Ra ?i l?i ?i?u qun tnh
B? v? bi?n th?m m?t mnh r?ng nho
Sng su so ng?n kh d
Mu?n qua th?m b?u s? ? khng ??a
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 1582
R??u ngon ngoi Hu? ?em v?
D?u anh khng u?ng, v? k? c?ng say
Ch?u ry em ? c ch?ng
M?i anh u?ng chn r??u n?ng gi?i khuy
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 6110
Rung ai th ny ??p b? (5)
Duyn ai n?y g?p, bi?u ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 9520
Rung ai th ny ??p b?
Duyn ai n?y g?p, bi?u ch? sao ?ang.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 7072
Ph? m?u tui sanh ?? ph? m?u tui ??nh
Ngy nay tui ?u dm c?i l?nh s? ph? m?u r?y
Ny anh ?i anh v? c?y mai ??n ?y
Ph? m?u tui ?, tui s? ?ng anh.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 1893
Ph?n tuy rch r??i c? hn
B??m ong ch?ng ch?u chng rng bn tai
Kh??c T? ??i Chng 477
Ph?i g?n, lng tr??c ? g?n,
By gi? c t??ng, m?y ph?n c?a c?ng xa.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 6871
Ph?i chi nhan s?c em cn,
Anh l?n v ? chi?u ln c?ng cam.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 4476
ng ?i ti ch?ng l?y ?u
ng ??ng c?o m?t nh? ru t?n ti?n
Kh??c T? ??i Chng 8394
Nn em ?ang ??i trn ??u
Anh m gi?t m?t d? s?u em thay
L?y g m ??i hm nay
Anh mua nn khc, nn ny em xin
Nn em ch? ?ng ??ng ti?n
Ch?a k?t ???c b?n ch?a yn c?a nh
Nn em mua ? t?nh xa
Mua ? H N?i quan ba m??i ??ng
Tr? v? g?p khch m h?ng
Sao anh ?n ? ra lng th? ?
Mua nn, em ph?i mua tua
Nn ny thy m? em mua rnh rnh
Nh? ?u em ?? cho anh
V? nh m? m?ng, em ?nh b?o sao.
Kh??c T? Mi?n B?c, H N?i 5637
Nom ln mi tc xanh non
Ti?c anh c v? c con m?t r?i
Kh??c T? ??i Chng 6614
Ni ch?i cho ? vui lng
?n ? c ch?n loan phng c n??
Kh??c T? ??i Chng 9002
Nh em cng vi?c b? b?
Cho nn em ph?i tr? v? ngay ?y,
Xin chng ngh? l?i ch?n n?y
Xin ??ng c t??ng n??c my xa ???ng,
R?i ra nn ngi to khang
Nh? loan v?i ph??ng, t? t??ng trc ma?
Kh??c T? ??i Chng 2653
Nh?c ??u v?t l bng bong
T?i tr?i ti ch?u th??ng ch?ng h?n anh
Kh??c T? ??i Chng 1381
Ni th??ng m ch?ng th?y th??ng
N??c th mu?n ch?y m m??ng khng ?o.
- ?o th em c?ng mu?n ?o
Bi?t r?ng n??c c ch?y vo m??ng khng?
Kh??c T? ??i Chng 4641
Nh?n mi?ng ?i khch ???ng xa
?y l c?a gi ch?ng ti ?i ???ng
Kh??c T? Mi?n Nam, Kin Giang 518
Ng ln tr?i th?y sao chn ci,
Ng ra ??ng th?y nhi chn con,
Ru?ng bon bon chn m?u chn so,
Anh m gi?ng ???c m h?ng ?o em d?ng,
B?ng khng chn b??c thi ng?ng,
Ch?n ?o nguyn xin qun t? ch? nn ??ng vng lai.
Kh??c T? Mi?n Nam, 2408
Ng ln tr?i th?y c?p chim ?ang ?
Ng ra bi?n th?y c?p c ?ang ?ua
Bi?u anh v? l?p mi?u th? vua
L?p trang th? m?, l?p cha th? cha
?n cha n?ng l?m ai ?i (*)
Ngh?a m? b?ng tr?i chn thng c?u mang (*)
Kh??c T? Mi?n Nam, 3805
Ng ln tr?ng ?? chm tranh,
Em khng b? m? theo anh ?u m m?ng.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 2074
Ng ln tr?ng t? sao th?a,
T? nan t?i b?u, qua ch?a ti?ng g
Kh??c T? Mi?n Nam, L?c T?nh 2130
Ng ln my tr?ng tr?i h?ng
Trai ch?a v? gh?o gi c ch?ng ???c khng
ng Ph?t ??ng ng ni r?ng khng
Trai ch?a c v? ch?c gi c ch?ng mang gng
Kh??c T? ??i Chng 9356
Ngh? con c l ng? c?ng nh? thn thi?p
Ch? cho mn ki?p tu ???c ha r?ng
Thi anh ??ng mong v? mong ch?ng
?? cho thi?p xa lnh b?i h?ng gi tr?ng
Kh??c T? ??i Chng 4748
Ng?n gi ngang nn chng xa thi?p
Duyn n? t? tr?i, ai quy?t ???c ?u
Kh??c T? ??i Chng 8022
Ng?i v m?t n?i xa ???ng
Bc m? ch?a bi?t, h? hng ch?a hay
Anh c lng th?ong ch? ??i t ngy
???c php m? th?y anh hy vng lai
Tr??c sao sau v?y khng sai
Kh??c T? Mi?n B?c 1707
N?a ?m tr?ng l?ng sao th?a
Em mong th?y m? ng?, ?? em ??a anh v?.
Kh??c T? ??i Chng 6655
Ng ln ch? ?
Ng xu?ng ch? ?
Anh th??ng em th?ng th?ng em ?
Anh ??ng th??ng v?i, ph? m?u t? ngh?a em
Kh??c T? ??i Chng 3835
Mnh em nh? bng trong g??ng
Mnh anh nh? sng n?t l?i, em th??ng n?i g?
Kh??c T? ??i Chng 664
M?t mnh ?n ch?ng no lng
L?i thm c v? l?i l?ng c con.
Anh v? th?a v?i m? cha
R?ng em c c?a c nh ? l?
Kh??c T? ??i Chng 3104
Ln non b? l m ng?i,
B? qun cy qu?t, thi r?i b? anh.
Cn chi nay so?n mai snh,
Duyn anh, em b? r?ng xanh kia r?i.
Kh??c T? Mi?n Trung 8121