Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Kh??c T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa sng cch ni l? v?i
G?i th? e l?u, g?i l?i s? qun.
Kh??c T? ??i Chng 2859
Tui h?ng c th??ng
Anh ??ng ?i xu?ng ?i ln
Nt b? c? ch? c?ng h?ng nn v? ch?ng
Kh??c T? Mi?n Nam, 6943
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 3812
Trao duyn g?i s? cho chng
K?o c ??n mnh thi?p, c kh?i vng c?ng nh? khng!
Kh??c T? Mi?n Trung, Th?a Thin 7276
Trai Sa ?c gi Bnh Thnh,
Mn ??ng h? ??i sao mnh l?i ch.
Kh??c T? Mi?n Nam, 4041
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Kh??c T? ??i Chng 7478
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7766
Ti ? bi?t v? anh r?i
Qu?n qu?n tc tr??c l ng??i hay ghen
Kh??c T? ??i Chng 10282
Thuy?n ai d ng??c d xui
C v? Nam ??nh cho ti v? nh?.
- Sao c ?n ni ?m ??
Thuy?n anh ch?t m?m, em nh? lm sao
Kh??c T? ??i Chng 4478
Th r?ng ch?ng bi?t cho ??ng
Bi?t ra dang du, n?a ch?ng l?i thi.
Con sng bn l? bn b?i
M?t con c l?i m?y ng??i bung cu
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 7199
Th?y anh, em c?ng mu?n th??ng anh
Bt c?m ?? l? chan canh v r?i
Nu?t vo kh? l?m anh ?i,
Nh? ra th s? t?i tr?i ai mang.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 397
Th??ng nng ? ??n thng sinh
?n ? m?t mnh trng c?y vo ai?
R?i khi sinh gi sinh trai
S?m khuya m?a n?ng l?y ai b?n cng ?
- Sinh gi th em g? ch?ng
Sinh trai l?y v? m?c lng thi?p lo
Kh??c T? ??i Chng 4891
Tay anh c?m gi m?t,
Tay anh xch bnh tch tr,
Em v? th?a th?y v?i m?,
C chng r? ?ng xa ??n m?ng.
- Th?y m? em khng hay ?n m?t,
C?ng khng hay u?ng tr,
Em xin knh l?i cho m? gi bn anh.
Kh??c T? Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7843
Tay anh b?ng chn ki?u, t? li?u con r?ng,
Tu?i em cn nh?, ch?a ch?ng, anh th??ng.
- Tu?i em cn nh?, anh ??ng ??i ??ng ch?,
?? cha v?i m? ???c nh? ?i n?m !
Kh??c T? Mi?n Nam, C?n Th? 8038
T?i ba m??i anh khng v? l? t?t
Sng mng m?t anh khng l?y gi??ng th?
Hi?u trung chi anh n?a m khi?n em ??i ch? u?ng cng
Anh lm trai nam nh?n tri ch
Em lm gi th?c n? chi trinh
Em v?i anh ngh?a ngh?a tnh tnh
Ph? m?u nh ch?a ??nh, hai ??a mnh dm ?u
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 7328
Sng di c l?i bi?t t?m
Ph?i duyn phu ph? ngn n?m v?n ch?
Ru?ng ai th n?y ??p b?
Duyn ai n?y g?p ??ng ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 2735
Sng ngy em ?i hi du
G?p hai anh ?y ng?i cu th?ch bn
Hai anh ??ng d?y h?i han
H?i r?ng c ?y v?i vng ?i ?u
Th?a r?ng ti ?i hi du
Hai anh m? ti ??a tr?u m?i ?n
Th?a r?ng bc m? em r?n
Lm thn con gi ch? ?n tr?u ng??i
Kh??c T? ??i Chng 8573
Ru?ng ai th n?y ??p b?, (2)
Duyn ai n?y g?p, ??ng ch? (??i) u?ng cng
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 6814
Ru?ng ai th n?y ??p b? (9)
Duyn ai n?y g?p, ??ng ch? (??i) u?ng cng
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 8205
Rau r?m ??t c?ng d? b?ng kh tr?ng
D th??ng cho l?m c?ng ch?ng ng??i ta.
Kh??c T? Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 1286
Rau mu?ng b?t cu?ng rau r?m
Lm chi ??n n?i chng c?m c? tay
Xin chng hy b? tay ra
??n mai v? c?a v? nh h?n hay
Chng ??ng c?m l?y c? tay
Khi x?a cnh m?n m nay cnh ?o
Kh??c T? ??i Chng 9324
Ra ?i l?i ?i?u qun tnh
B? v? bi?n th?m m?t mnh r?ng nho
Sng su so ng?n kh d
Mu?n qua th?m b?u s? ? khng ??a
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 1610
R??u ngon ngoi Hu? ?em v?
D?u anh khng u?ng, v? k? c?ng say
Ch?u ry em ? c ch?ng
M?i anh u?ng chn r??u n?ng gi?i khuy
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 6142
Rung ai th ny ??p b? (5)
Duyn ai n?y g?p, bi?u ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 9553
Rung ai th ny ??p b?
Duyn ai n?y g?p, bi?u ch? sao ?ang.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 7107
Ph? m?u tui sanh ?? ph? m?u tui ??nh
Ngy nay tui ?u dm c?i l?nh s? ph? m?u r?y
Ny anh ?i anh v? c?y mai ??n ?y
Ph? m?u tui ?, tui s? ?ng anh.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 1931
Ph?n tuy rch r??i c? hn
B??m ong ch?ng ch?u chng rng bn tai
Kh??c T? ??i Chng 505
Ph?i g?n, lng tr??c ? g?n,
By gi? c t??ng, m?y ph?n c?a c?ng xa.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 6901
Ph?i chi nhan s?c em cn,
Anh l?n v ? chi?u ln c?ng cam.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 4507
ng ?i ti ch?ng l?y ?u
ng ??ng c?o m?t nh? ru t?n ti?n
Kh??c T? ??i Chng 8427
Nn em ?ang ??i trn ??u
Anh m gi?t m?t d? s?u em thay
L?y g m ??i hm nay
Anh mua nn khc, nn ny em xin
Nn em ch? ?ng ??ng ti?n
Ch?a k?t ???c b?n ch?a yn c?a nh
Nn em mua ? t?nh xa
Mua ? H N?i quan ba m??i ??ng
Tr? v? g?p khch m h?ng
Sao anh ?n ? ra lng th? ?
Mua nn, em ph?i mua tua
Nn ny thy m? em mua rnh rnh
Nh? ?u em ?? cho anh
V? nh m? m?ng, em ?nh b?o sao.
Kh??c T? Mi?n B?c, H N?i 5670
Nom ln mi tc xanh non
Ti?c anh c v? c con m?t r?i
Kh??c T? ??i Chng 6646
Ni ch?i cho ? vui lng
?n ? c ch?n loan phng c n??
Kh??c T? ??i Chng 9037
Nh em cng vi?c b? b?
Cho nn em ph?i tr? v? ngay ?y,
Xin chng ngh? l?i ch?n n?y
Xin ??ng c t??ng n??c my xa ???ng,
R?i ra nn ngi to khang
Nh? loan v?i ph??ng, t? t??ng trc ma?
Kh??c T? ??i Chng 2684
Nh?c ??u v?t l bng bong
T?i tr?i ti ch?u th??ng ch?ng h?n anh
Kh??c T? ??i Chng 1409
Ni th??ng m ch?ng th?y th??ng
N??c th mu?n ch?y m m??ng khng ?o.
- ?o th em c?ng mu?n ?o
Bi?t r?ng n??c c ch?y vo m??ng khng?
Kh??c T? ??i Chng 4673
Nh?n mi?ng ?i khch ???ng xa
?y l c?a gi ch?ng ti ?i ???ng
Kh??c T? Mi?n Nam, Kin Giang 553
Ng ln tr?i th?y sao chn ci,
Ng ra ??ng th?y nhi chn con,
Ru?ng bon bon chn m?u chn so,
Anh m gi?ng ???c m h?ng ?o em d?ng,
B?ng khng chn b??c thi ng?ng,
Ch?n ?o nguyn xin qun t? ch? nn ??ng vng lai.
Kh??c T? Mi?n Nam, 2437
Ng ln tr?i th?y c?p chim ?ang ?
Ng ra bi?n th?y c?p c ?ang ?ua
Bi?u anh v? l?p mi?u th? vua
L?p trang th? m?, l?p cha th? cha
?n cha n?ng l?m ai ?i (*)
Ngh?a m? b?ng tr?i chn thng c?u mang (*)
Kh??c T? Mi?n Nam, 3833
Ng ln tr?ng ?? chm tranh,
Em khng b? m? theo anh ?u m m?ng.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 2105
Ng ln tr?ng t? sao th?a,
T? nan t?i b?u, qua ch?a ti?ng g
Kh??c T? Mi?n Nam, L?c T?nh 2163
Ng ln my tr?ng tr?i h?ng
Trai ch?a v? gh?o gi c ch?ng ???c khng
ng Ph?t ??ng ng ni r?ng khng
Trai ch?a c v? ch?c gi c ch?ng mang gng
Kh??c T? ??i Chng 9385
Ngh? con c l ng? c?ng nh? thn thi?p
Ch? cho mn ki?p tu ???c ha r?ng
Thi anh ??ng mong v? mong ch?ng
?? cho thi?p xa lnh b?i h?ng gi tr?ng
Kh??c T? ??i Chng 4784
Ng?n gi ngang nn chng xa thi?p
Duyn n? t? tr?i, ai quy?t ???c ?u
Kh??c T? ??i Chng 8048
Ng?i v m?t n?i xa ???ng
Bc m? ch?a bi?t, h? hng ch?a hay
Anh c lng th?ong ch? ??i t ngy
???c php m? th?y anh hy vng lai
Tr??c sao sau v?y khng sai
Kh??c T? Mi?n B?c 1741
N?a ?m tr?ng l?ng sao th?a
Em mong th?y m? ng?, ?? em ??a anh v?.
Kh??c T? ??i Chng 6686
Ng ln ch? ?
Ng xu?ng ch? ?
Anh th??ng em th?ng th?ng em ?
Anh ??ng th??ng v?i, ph? m?u t? ngh?a em
Kh??c T? ??i Chng 3868
Mnh em nh? bng trong g??ng
Mnh anh nh? sng n?t l?i, em th??ng n?i g?
Kh??c T? ??i Chng 697
M?t mnh ?n ch?ng no lng
L?i thm c v? l?i l?ng c con.
Anh v? th?a v?i m? cha
R?ng em c c?a c nh ? l?
Kh??c T? ??i Chng 3136
Ln non b? l m ng?i,
B? qun cy qu?t, thi r?i b? anh.
Cn chi nay so?n mai snh,
Duyn anh, em b? r?ng xanh kia r?i.
Kh??c T? Mi?n Trung 8150