Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Kh??c T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa sng cch ni l? v?i
G?i th? e l?u, g?i l?i s? qun.
Kh??c T? ??i Chng 2844
Tui h?ng c th??ng
Anh ??ng ?i xu?ng ?i ln
Nt b? c? ch? c?ng h?ng nn v? ch?ng
Kh??c T? Mi?n Nam, 6929
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 3798
Trao duyn g?i s? cho chng
K?o c ??n mnh thi?p, c kh?i vng c?ng nh? khng!
Kh??c T? Mi?n Trung, Th?a Thin 7262
Trai Sa ?c gi Bnh Thnh,
Mn ??ng h? ??i sao mnh l?i ch.
Kh??c T? Mi?n Nam, 4028
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Kh??c T? ??i Chng 7466
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7751
Ti ? bi?t v? anh r?i
Qu?n qu?n tc tr??c l ng??i hay ghen
Kh??c T? ??i Chng 10272
Thuy?n ai d ng??c d xui
C v? Nam ??nh cho ti v? nh?.
- Sao c ?n ni ?m ??
Thuy?n anh ch?t m?m, em nh? lm sao
Kh??c T? ??i Chng 4467
Th r?ng ch?ng bi?t cho ??ng
Bi?t ra dang du, n?a ch?ng l?i thi.
Con sng bn l? bn b?i
M?t con c l?i m?y ng??i bung cu
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 7186
Th?y anh, em c?ng mu?n th??ng anh
Bt c?m ?? l? chan canh v r?i
Nu?t vo kh? l?m anh ?i,
Nh? ra th s? t?i tr?i ai mang.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 386
Th??ng nng ? ??n thng sinh
?n ? m?t mnh trng c?y vo ai?
R?i khi sinh gi sinh trai
S?m khuya m?a n?ng l?y ai b?n cng ?
- Sinh gi th em g? ch?ng
Sinh trai l?y v? m?c lng thi?p lo
Kh??c T? ??i Chng 4876
Tay anh c?m gi m?t,
Tay anh xch bnh tch tr,
Em v? th?a th?y v?i m?,
C chng r? ?ng xa ??n m?ng.
- Th?y m? em khng hay ?n m?t,
C?ng khng hay u?ng tr,
Em xin knh l?i cho m? gi bn anh.
Kh??c T? Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7830
Tay anh b?ng chn ki?u, t? li?u con r?ng,
Tu?i em cn nh?, ch?a ch?ng, anh th??ng.
- Tu?i em cn nh?, anh ??ng ??i ??ng ch?,
?? cha v?i m? ???c nh? ?i n?m !
Kh??c T? Mi?n Nam, C?n Th? 8022
T?i ba m??i anh khng v? l? t?t
Sng mng m?t anh khng l?y gi??ng th?
Hi?u trung chi anh n?a m khi?n em ??i ch? u?ng cng
Anh lm trai nam nh?n tri ch
Em lm gi th?c n? chi trinh
Em v?i anh ngh?a ngh?a tnh tnh
Ph? m?u nh ch?a ??nh, hai ??a mnh dm ?u
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 7317
Sng di c l?i bi?t t?m
Ph?i duyn phu ph? ngn n?m v?n ch?
Ru?ng ai th n?y ??p b?
Duyn ai n?y g?p ??ng ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 2722
Sng ngy em ?i hi du
G?p hai anh ?y ng?i cu th?ch bn
Hai anh ??ng d?y h?i han
H?i r?ng c ?y v?i vng ?i ?u
Th?a r?ng ti ?i hi du
Hai anh m? ti ??a tr?u m?i ?n
Th?a r?ng bc m? em r?n
Lm thn con gi ch? ?n tr?u ng??i
Kh??c T? ??i Chng 8561
Ru?ng ai th n?y ??p b?, (2)
Duyn ai n?y g?p, ??ng ch? (??i) u?ng cng
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 6794
Ru?ng ai th n?y ??p b? (9)
Duyn ai n?y g?p, ??ng ch? (??i) u?ng cng
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 8196
Rau r?m ??t c?ng d? b?ng kh tr?ng
D th??ng cho l?m c?ng ch?ng ng??i ta.
Kh??c T? Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 1272
Rau mu?ng b?t cu?ng rau r?m
Lm chi ??n n?i chng c?m c? tay
Xin chng hy b? tay ra
??n mai v? c?a v? nh h?n hay
Chng ??ng c?m l?y c? tay
Khi x?a cnh m?n m nay cnh ?o
Kh??c T? ??i Chng 9313
Ra ?i l?i ?i?u qun tnh
B? v? bi?n th?m m?t mnh r?ng nho
Sng su so ng?n kh d
Mu?n qua th?m b?u s? ? khng ??a
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 1597
R??u ngon ngoi Hu? ?em v?
D?u anh khng u?ng, v? k? c?ng say
Ch?u ry em ? c ch?ng
M?i anh u?ng chn r??u n?ng gi?i khuy
Kh??c T? Mi?n Trung, Khnh Ha 6127
Rung ai th ny ??p b? (5)
Duyn ai n?y g?p, bi?u ch? u?ng cng.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 9542
Rung ai th ny ??p b?
Duyn ai n?y g?p, bi?u ch? sao ?ang.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 7094
Ph? m?u tui sanh ?? ph? m?u tui ??nh
Ngy nay tui ?u dm c?i l?nh s? ph? m?u r?y
Ny anh ?i anh v? c?y mai ??n ?y
Ph? m?u tui ?, tui s? ?ng anh.
Kh??c T? Mi?n Nam, An Giang 1913
Ph?n tuy rch r??i c? hn
B??m ong ch?ng ch?u chng rng bn tai
Kh??c T? ??i Chng 494
Ph?i g?n, lng tr??c ? g?n,
By gi? c t??ng, m?y ph?n c?a c?ng xa.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 6888
Ph?i chi nhan s?c em cn,
Anh l?n v ? chi?u ln c?ng cam.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 4495
ng ?i ti ch?ng l?y ?u
ng ??ng c?o m?t nh? ru t?n ti?n
Kh??c T? ??i Chng 8416
Nn em ?ang ??i trn ??u
Anh m gi?t m?t d? s?u em thay
L?y g m ??i hm nay
Anh mua nn khc, nn ny em xin
Nn em ch? ?ng ??ng ti?n
Ch?a k?t ???c b?n ch?a yn c?a nh
Nn em mua ? t?nh xa
Mua ? H N?i quan ba m??i ??ng
Tr? v? g?p khch m h?ng
Sao anh ?n ? ra lng th? ?
Mua nn, em ph?i mua tua
Nn ny thy m? em mua rnh rnh
Nh? ?u em ?? cho anh
V? nh m? m?ng, em ?nh b?o sao.
Kh??c T? Mi?n B?c, H N?i 5652
Nom ln mi tc xanh non
Ti?c anh c v? c con m?t r?i
Kh??c T? ??i Chng 6633
Ni ch?i cho ? vui lng
?n ? c ch?n loan phng c n??
Kh??c T? ??i Chng 9025
Nh em cng vi?c b? b?
Cho nn em ph?i tr? v? ngay ?y,
Xin chng ngh? l?i ch?n n?y
Xin ??ng c t??ng n??c my xa ???ng,
R?i ra nn ngi to khang
Nh? loan v?i ph??ng, t? t??ng trc ma?
Kh??c T? ??i Chng 2668
Nh?c ??u v?t l bng bong
T?i tr?i ti ch?u th??ng ch?ng h?n anh
Kh??c T? ??i Chng 1399
Ni th??ng m ch?ng th?y th??ng
N??c th mu?n ch?y m m??ng khng ?o.
- ?o th em c?ng mu?n ?o
Bi?t r?ng n??c c ch?y vo m??ng khng?
Kh??c T? ??i Chng 4660
Nh?n mi?ng ?i khch ???ng xa
?y l c?a gi ch?ng ti ?i ???ng
Kh??c T? Mi?n Nam, Kin Giang 537
Ng ln tr?i th?y sao chn ci,
Ng ra ??ng th?y nhi chn con,
Ru?ng bon bon chn m?u chn so,
Anh m gi?ng ???c m h?ng ?o em d?ng,
B?ng khng chn b??c thi ng?ng,
Ch?n ?o nguyn xin qun t? ch? nn ??ng vng lai.
Kh??c T? Mi?n Nam, 2424
Ng ln tr?i th?y c?p chim ?ang ?
Ng ra bi?n th?y c?p c ?ang ?ua
Bi?u anh v? l?p mi?u th? vua
L?p trang th? m?, l?p cha th? cha
?n cha n?ng l?m ai ?i (*)
Ngh?a m? b?ng tr?i chn thng c?u mang (*)
Kh??c T? Mi?n Nam, 3821
Ng ln tr?ng ?? chm tranh,
Em khng b? m? theo anh ?u m m?ng.
Kh??c T? Mi?n Trung, Ph Yn, 2090
Ng ln tr?ng t? sao th?a,
T? nan t?i b?u, qua ch?a ti?ng g
Kh??c T? Mi?n Nam, L?c T?nh 2150
Ng ln my tr?ng tr?i h?ng
Trai ch?a v? gh?o gi c ch?ng ???c khng
ng Ph?t ??ng ng ni r?ng khng
Trai ch?a c v? ch?c gi c ch?ng mang gng
Kh??c T? ??i Chng 9375
Ngh? con c l ng? c?ng nh? thn thi?p
Ch? cho mn ki?p tu ???c ha r?ng
Thi anh ??ng mong v? mong ch?ng
?? cho thi?p xa lnh b?i h?ng gi tr?ng
Kh??c T? ??i Chng 4768
Ng?n gi ngang nn chng xa thi?p
Duyn n? t? tr?i, ai quy?t ???c ?u
Kh??c T? ??i Chng 8036
Ng?i v m?t n?i xa ???ng
Bc m? ch?a bi?t, h? hng ch?a hay
Anh c lng th?ong ch? ??i t ngy
???c php m? th?y anh hy vng lai
Tr??c sao sau v?y khng sai
Kh??c T? Mi?n B?c 1726
N?a ?m tr?ng l?ng sao th?a
Em mong th?y m? ng?, ?? em ??a anh v?.
Kh??c T? ??i Chng 6673
Ng ln ch? ?
Ng xu?ng ch? ?
Anh th??ng em th?ng th?ng em ?
Anh ??ng th??ng v?i, ph? m?u t? ngh?a em
Kh??c T? ??i Chng 3855
Mnh em nh? bng trong g??ng
Mnh anh nh? sng n?t l?i, em th??ng n?i g?
Kh??c T? ??i Chng 682
M?t mnh ?n ch?ng no lng
L?i thm c v? l?i l?ng c con.
Anh v? th?a v?i m? cha
R?ng em c c?a c nh ? l?
Kh??c T? ??i Chng 3120
Ln non b? l m ng?i,
B? qun cy qu?t, thi r?i b? anh.
Cn chi nay so?n mai snh,
Duyn anh, em b? r?ng xanh kia r?i.
Kh??c T? Mi?n Trung 8137