Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuyn Can

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ??ng ra d? B?c Nam
??ng ch l??n ng?n, ch? tham tr?ch giu
Khuyn Can ??i Chng 5784
Xin ??ng gh?o gi c ch?ng
C?ng ??ng ph ho?i v? ch?ng ng??i ta
Khuyn Can ??i Chng 2794
Trai son th gi c?ng son
N?i no c v? c con th ??ng
Khuyn Can ??i Chng 9239
Ti?ng con cng "T? h?" trn r?ng (*)
? ???c con ch? th ??ng con em
Lng yu v gi v ch?ng
Con cng "T? h?" trn r?ng m?c cng
Khuyn Can ??i Chng 4442
Sng Thu n??c ch?y ?i dng
?n khu hai ng?n anh trng ng?n no
Mu?n t?m mt ln ng?n sn ?o
Mu?n ?n sim chn th vo r?ng xanh
Hai tay v?n c? ?i cnh
Qu? chn th hi, qu? xanh th ??ng
Khuyn Can Mi?n Trung, Qu?ng Nam 851
R rng gi?y tr?ng m?c ?en
Duyn ai ph?n ?y ch? ghen m g?y
Khuyn Can ??i Chng 6562
Mu?n trong b?u u?ng n??c d?a
Mu?n nn c? nghi?p, b?u ch?a lang vn
Khuyn Can ??i Chng 517
D?o v??n hi tri th?m non,
Ng??i d?ng g ngh?a, b con xin ??ng!
Khuyn Can Mi?n Trung 6185
Con ch l?i qua sng, ??t lng con ch v?y,
Em c ch?ng r?i, nng n?y lm chi.
Khuyn Can Mi?n Nam, Sc Tr?ng 8482
C kia ??i nn ch? ai
Ch? l?y ch Ch?t m hoi m?t thn
Khuyn Can ??i Chng 5611
C kh kh?n m?i c mi?ng ?n
Khng d?ng ai d? mang ph?n l?i cho
Khuyn Can ??i Chng 9740
C gi ging hung m?i bi?t tng b c?ng
Nh? ng?n l?a h?ng m?i r th?c vng cao
Thuy?n quyn snh v?i anh ho
V?n khng th? l, gieo ?o nh? ai!
Khuyn Can ??i Chng 947
C lm m?i c ?n
Ng?i khng ai d? ?em ph?n t?i cho
Khuyn Can ??i Chng 4881
Cu c c ch?ng ?n m?i
??ng cu m m?t, ??ng ng?i m tra!
Khuyn Can Mi?n B?c 4410
Anh ?i ??ng b? gi?ng tr?m
??ng ham ti?ng ng?t, m c?m duyn em
Khuyn Can Mi?n Nam, ??ng Thp 5601
Anh ? c v? sau l?ng
C con tr??c m?t anh ??ng ch?i hoa.
Ch?i hoa tan c?a nt nh,
La con b? v? ch?i hoa lm g?
Khuyn Can ??i Chng 7796
Anh ?i v? c? anh ch? vong,
?ng c? anh ch? l?p, ?? phng vng lai.
Khuyn Can Mi?n Nam, L?c T?nh 7563
Anh ?i c? b?c nn ch?a
R??u m?i (cho) gi?m u?ng, r??u mua th ??ng
Khuyn Can Mi?n Nam, V?nh Long 3278