Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuy?n Nng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u tru cn h?n kho? b Khuy?n Nng ??i Chng 2620
Y?u tru c?ng b?ng b kh?e Khuy?n Nng ??i Chng 1199
Vi?c nh nng t?n cng t?n s?c
Lm m?t mnh bi?t lc no xong
R? nhau l?p nhm ??i cng
D?u r?ng l?m vi?c c?ng khng ng?i g!
La con gi ?ang k? ch?m bn
B con ta m?t xm chung nhau
??i ng??i lm c? cho mau
?? cn l?y ??t tr?ng m?u nay mai
M?t mnh cng vi?c ko di
??i cng n?ng su?t g?p hai ng??i th??ng!
Khuy?n Nng ??i Chng 4248
V?n ch??ng (Thng ngn) ph l?c ch?ng hay
Tr? v? lng c? h?c cy cho xong
Ngy ngy vc cu?c th?m ??ng
H?t n??c th l?y gu sng tt ln.
H?t m? ta l?i qu?y thm
H?t la ta l?i mang ti?n ?i ?ong.
Nay mai la t?t ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy.
Khuy?n Nng ??i Chng 3222
Tr?i m?a tri gi ?ng ?ng
Cha con Lo Hng ?i gnh phn tru
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 530
Tr?i m?a tr?i gi ?ng ?ng (2)
Cha con lo Hng ?i gnh phn tru,
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 6339
Thng ging chn b??c ?i cy, (2)
Thng Hai vi la, ngy ngy sing n?ng
Thu?n th?i la t?t ??ng ??ng
Thng m??i g?t la ta ?n ??y nh
Khuy?n Nng ??i Chng 10232
Thng ging chn b??c ?i cy,
Thng hai vi m? ngy ngy sing n?ng.
Thu?n m?a la t?t ??ng ??ng
Thng m??i g?t la ta khun v? nh. (*)
Khuy?n Nng ??i Chng 8127
Thng ging ?n t?t ? nh (2)
Thng hai r?i ri quay ra nui t?m.
Thng ba ?i bn v?i thm
Thng t? ?i g?t, thng n?m tr? v?.
Thng su thi?p ?i bun b
Thng b?y, thng tm tr? v? tr?ng ng.
Chn m??i c?t r? ??ng ma
M?t ch?p v? ???c anh ?? di l?ng.
Anh ?n r?i anh l?i n?m
Lm cho thi?p ph?i quanh n?m lo phi?n.
Khuy?n Nng ??i Chng 10017
T?c ??t t?c vng,
M?t gc giang san,
M?t dng mu ??.
Quy?t tm khng b?
M?t m?nh ??t hoang,
Tr?ng b?p, tr?ng lang,
T?ng ngu?n l??ng th?c
Khuy?n Nng Mi?n Trung 3984
Ra cng tr?ng m?t v??n c
C ?em mu?i m?n c? nh ?n chung
V?t g nui bo nh?t l?ng
Ch? khi gi? ch?p, v?t lng cng th?
Khuy?n Nng ??i Chng 6459
Ra ?i anh c d?n r?ng (6)
Sng su c?y tr??c, ru?ng g c?y sau (*)
Khuy?n Nng Mi?n Nam, B?n Tre 2588
Qu h? nhi?u la l tin
R rng ph tc, bnh yn c? nh
B?n ma xun l?i thu qua
Mu?n cho thc la ??y nh hn s??ng
B??c sang h? gi thu tn
Thu thu ti?n ho?ch, gi?u sang Th?ch Sng
Qu nhn dng k? anh hng
R?p toan mu?n h?i nh nng h?
Th?t l chn ch? th qu
Chuyn c?n h?c nghi?p, h?c ngh? ?oan trang
G?p th?i l ???c th? khang
Tam ?a ng? phc, r rng tr?i cho!
Khuy?n Nng ??i Chng 2135
Qu em (anh) ngy tm thng ba
Quay vo lm r?, quay ra ?an l?
Nh? Tr?i m?a thu?n gi ha
L? r? bn ???c c?nh nh thm vui
Khuy?n Nng ??i Chng 2515
Qu?n chi n??c m?t m? hi
C? cng cy c?y mi?t mi s?m tr?a
Khuy?n Nng ??i Chng 3284
Nhc trng sao ??u v? ?ng
Ch? em ra s?c cho xong ru?ng ny
L?m lem tay c?y tay cy
Hay tr?ng cy ng?c c?ng ngy h?u thu
Khuyn ng??i ??ng c ngao du
M?t n?m no ?m v?n tr t? ?y
Khuy?n Nng ??i Chng 4554
Ngy th ?em thc ra ph?i
T?i l?n m?t tr?i ?? la v xay
M?t ?m l ba c?i ??y
M?t tay xay gi, m?t tay gi?n sng
Thng ba, thng tm r?i rng
Lm sao ?? g?o, ma mng sang n?m
Khuy?n Nng ??i Chng 6397
Ngy ngy vc cu?c th?m ??ng
H?t n??c th l?y gu sng tt ln
H?t m? ta l?i qu?ng thm
H?t la ta l?i mang ti?n ?i ?ong
N?a mai la chn ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy
Khuy?n Nng ??i Chng 2382
Ngy ma t??i ??u tr?ng khoai
Ngy ba thng tm m?i ng?i m ?n
Khuy?n Nng ??i Chng 8474
Ng??i ??p v? l?a la t?t v? phn Khuy?n Nng ??i Chng 6300
N?a mai la t?t ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy
Khuy?n Nng ??i Chng 4241
Mong ngy cy s? ?m ch?i
??m bng k?t tri, ta ng?i ta ?n,
Khuy?n Nng ??i Chng 8363
Lng ta phong c?nh h?u tnh
Dn c? ?ng ?c nh? hnh con long
Nh? tr?i h? k? sang ?ng
Lm ngh? cy c?y, vun tr?ng t?t t??i
V? n?m cho ??n v? m??i
Trong lng gi tr?, gi, trai ?ua ngh?
M?t tr?i l?n m?i ra v?
Ngy ngy, thng thng, nghi?p ngh? trun chuyn!
D??i dn trng trn quan vin
Cng binh gi? m?c, c?m quy?n th?ng ngay
Bao gi? g?p h?i ch?ng may
Khi tr?i h?n hn, khi ?y m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m
??ng ru?ng thc la, m??i ph?n ???c ba
L?y g cung ?ng can qua
L?y g lo vi?c trong nh cho ???ng
L?y g s?u thu? php th??ng
L?y g h? tr? cho ???ng lm ?n
Tr?i lm kh? c?c h?i dn
V ma m?t mt tr?m ???ng lao ?ao!
Khuy?n Nng ??i Chng 5516
K? vi?c lm ru?ng m?i ???ng
Ti xin ???c k? r rng h? ai
Thng Ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng Ging tr?ng ??u, thng Hai c?y c
Thng Ba cy b? ru?ng ra
Thng T? b?c m? thu?n ha vui thay
Thng N?m c?t la v?a r?i
Thng su m?a xu?ng n??c tri ??y ??ng
Thng B?y cy c?y ? xong
Thng Tm th?y la t?t lng vui thay
Thng Chn ti l?i k? nay
B?c m? xem ???c m?i hay trong lng
Thng M??i la chn ??y ??ng
C?t v? ?? ct ?? phng n?m sau
M??i m?t l ti?t c?y su
M?t n?m k? c? t? ??u ??n ?ui
Khuy?n Nng ??i Chng 6254
K? ngh? lm ru?ng khng nhm
Ti xin ni h?t r rng h?i ai
Thng ch?p l thng trng khoai
Thng ging trng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy b?a ru?ng ra
Thng t? gieo m?, thu?n ha vui thay
Thng n?m c?y la v?a r?i
Thng su m?a xu?ng n??c tri ??y ??ng
Thng b?y cy c?y ? xong
Thng tm la tt trong lng vui thay
Thng chn ti l?i k? ngay
??ng la b? b?m , s??ng thay trong lng
Thng m??i la chn ??y ??ng
G?t v? ?? ct ?? dng n?m sau
???c ma ca ht cng nhau
Tr?i lm th?t bt ?u ?u c?ng bu?n
Khuy?n Nng ??i Chng 5128
Hoa b ?? ngoi
Hoa b?u tr?ng xa
Mu?n ?n ???c qu?
Xin ch? ng?t hoa
Ai v? nh?n ch? em nh
Mu?n cho hoa t?t li?u m bn phn
Khuy?n Nng ??i Chng 2957
Em th?i ?i c?y l?y cng
Cn anh nh? m?, ti?n chung m?t mi
?em v? ?? bc m? coi
?? cho ng??i bi?t mnh ni canh nng
Khuy?n Nng ??i Chng 6513
C b?t m?i g?t nn h?,
C gian kh? m?i c c? ?? v? vang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 3094
Chim xong l?i ??n v? ma
H?t ma rau mu?ng ??n ma c?i hoa
??ng khinh d?a mu?i, t??ng c
Tuy r?ng t b?, nh?ng m c lun.
Khuy?n Nng Mi?n B?c 9517
Chim kh r l?t Khuy?n Nng ??i Chng 4768
Ch?ng nn c?m cho g ?u (2)
Tr? v? ??t bi tr?ng du nui t?m
Giang s?n ph m?c hng mm
S?m ch?p ?m ph m?c Thin Li
Khuy?n Nng ??i Chng 4557
Ch?ng nn c?m cho g ?u
Tr? v? ??t (cu?c) bi tr?ng du nui t?m
Ai ?i, Tr?i ch?ng trao quy?n
Ti th? ??ng ??nh d?o mi?n th qu
Khuy?n Nng ??i Chng 2590
Ch?a t?ng ch?a g?i ch?a ?eo
? t?ng, ? g?i, nh?t nho nh? khng
? theo v? vi?c canh nng,
D m?a d n?ng m?t lng ch?ng thay
? ?n ?t ch?ng s? cay
By gi? kh? nh?c c ngy th?nh th?i!
Khuy?n Nng ??i Chng 9184
Canh nng s?m t?i ngoi ??ng
Su?t ngy c?m c?i ch?ng mng ln tr?i
B?a ?n nh? b?a vt n?i
?i co ?i r m? hi ??t ??m
S?ng g s?ng t?i s?ng t?m
Kh? ngy kh? thng kh? n?m kh? ??i
B?c thang ln h?i ng Tr?i
C? sao n? ?? ki?p ng??i ??ng cay ?
Khuy?n Nng Mi?n B?c 976
C?u kia c?p sch ?i ?u
C?u h?c ch? T?u hay h?c ch? Ty?
H?c ch? Ty khng ti?n khng vi?c,
H?c ch? T?u ai bi?t ai nghe
Chi b?ng v? ch?n thn qu
C?y cy cn ???c no n c ngy
Khuy?n Nng Mi?n B?c 8477
Ai ?i! u?ng r??u th say
B? ru?ng tru cy b? gi?ng ai gieo
Khuy?n Nng ??i Chng 7053
Ai ?i! ??ng b? ru?ng hoang (2)
Tuy l ??t ct ha vng khng hay
Khuy?n Nng Mi?n Nam, V?nh Long 2086
Ai ?i ???ng ?y m?c ai
Ta v? c?y la, tr?ng khoai, tr?ng c
Khuy?n Nng ??i Chng 959
Ai ?i ?u ??y h?i ai? (3)
Hy v? tr?ng ru?ng, tr?ng khoai, tr?ng c
Khuy?n Nng ??i Chng 942
??ng chim xin ch? nui b
Ma ?ng thng gi b d lm sao
Khuy?n Nng ??i Chng 936
?n thc tm gi?ng Khuy?n Nng ??i Chng 4498
?n qu? nh? k? lm v??n
U?ng n??c ph?i nh? n??c ngu?n ch?y ra
Khuy?n Nng ??i Chng 3579