Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuy?n Nng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u tru cn h?n kho? b Khuy?n Nng ??i Chng 2593
Y?u tru c?ng b?ng b kh?e Khuy?n Nng ??i Chng 1171
Vi?c nh nng t?n cng t?n s?c
Lm m?t mnh bi?t lc no xong
R? nhau l?p nhm ??i cng
D?u r?ng l?m vi?c c?ng khng ng?i g!
La con gi ?ang k? ch?m bn
B con ta m?t xm chung nhau
??i ng??i lm c? cho mau
?? cn l?y ??t tr?ng m?u nay mai
M?t mnh cng vi?c ko di
??i cng n?ng su?t g?p hai ng??i th??ng!
Khuy?n Nng ??i Chng 4218
V?n ch??ng (Thng ngn) ph l?c ch?ng hay
Tr? v? lng c? h?c cy cho xong
Ngy ngy vc cu?c th?m ??ng
H?t n??c th l?y gu sng tt ln.
H?t m? ta l?i qu?y thm
H?t la ta l?i mang ti?n ?i ?ong.
Nay mai la t?t ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy.
Khuy?n Nng ??i Chng 3196
Tr?i m?a tri gi ?ng ?ng
Cha con Lo Hng ?i gnh phn tru
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 503
Tr?i m?a tr?i gi ?ng ?ng (2)
Cha con lo Hng ?i gnh phn tru,
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 6311
Thng ging chn b??c ?i cy, (2)
Thng Hai vi la, ngy ngy sing n?ng
Thu?n th?i la t?t ??ng ??ng
Thng m??i g?t la ta ?n ??y nh
Khuy?n Nng ??i Chng 10205
Thng ging chn b??c ?i cy,
Thng hai vi m? ngy ngy sing n?ng.
Thu?n m?a la t?t ??ng ??ng
Thng m??i g?t la ta khun v? nh. (*)
Khuy?n Nng ??i Chng 8098
Thng ging ?n t?t ? nh (2)
Thng hai r?i ri quay ra nui t?m.
Thng ba ?i bn v?i thm
Thng t? ?i g?t, thng n?m tr? v?.
Thng su thi?p ?i bun b
Thng b?y, thng tm tr? v? tr?ng ng.
Chn m??i c?t r? ??ng ma
M?t ch?p v? ???c anh ?? di l?ng.
Anh ?n r?i anh l?i n?m
Lm cho thi?p ph?i quanh n?m lo phi?n.
Khuy?n Nng ??i Chng 9990
T?c ??t t?c vng,
M?t gc giang san,
M?t dng mu ??.
Quy?t tm khng b?
M?t m?nh ??t hoang,
Tr?ng b?p, tr?ng lang,
T?ng ngu?n l??ng th?c
Khuy?n Nng Mi?n Trung 3956
Ra cng tr?ng m?t v??n c
C ?em mu?i m?n c? nh ?n chung
V?t g nui bo nh?t l?ng
Ch? khi gi? ch?p, v?t lng cng th?
Khuy?n Nng ??i Chng 6428
Ra ?i anh c d?n r?ng (6)
Sng su c?y tr??c, ru?ng g c?y sau (*)
Khuy?n Nng Mi?n Nam, B?n Tre 2555
Qu h? nhi?u la l tin
R rng ph tc, bnh yn c? nh
B?n ma xun l?i thu qua
Mu?n cho thc la ??y nh hn s??ng
B??c sang h? gi thu tn
Thu thu ti?n ho?ch, gi?u sang Th?ch Sng
Qu nhn dng k? anh hng
R?p toan mu?n h?i nh nng h?
Th?t l chn ch? th qu
Chuyn c?n h?c nghi?p, h?c ngh? ?oan trang
G?p th?i l ???c th? khang
Tam ?a ng? phc, r rng tr?i cho!
Khuy?n Nng ??i Chng 2107
Qu em (anh) ngy tm thng ba
Quay vo lm r?, quay ra ?an l?
Nh? Tr?i m?a thu?n gi ha
L? r? bn ???c c?nh nh thm vui
Khuy?n Nng ??i Chng 2485
Qu?n chi n??c m?t m? hi
C? cng cy c?y mi?t mi s?m tr?a
Khuy?n Nng ??i Chng 3253
Nhc trng sao ??u v? ?ng
Ch? em ra s?c cho xong ru?ng ny
L?m lem tay c?y tay cy
Hay tr?ng cy ng?c c?ng ngy h?u thu
Khuyn ng??i ??ng c ngao du
M?t n?m no ?m v?n tr t? ?y
Khuy?n Nng ??i Chng 4522
Ngy th ?em thc ra ph?i
T?i l?n m?t tr?i ?? la v xay
M?t ?m l ba c?i ??y
M?t tay xay gi, m?t tay gi?n sng
Thng ba, thng tm r?i rng
Lm sao ?? g?o, ma mng sang n?m
Khuy?n Nng ??i Chng 6368
Ngy ngy vc cu?c th?m ??ng
H?t n??c th l?y gu sng tt ln
H?t m? ta l?i qu?ng thm
H?t la ta l?i mang ti?n ?i ?ong
N?a mai la chn ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy
Khuy?n Nng ??i Chng 2355
Ngy ma t??i ??u tr?ng khoai
Ngy ba thng tm m?i ng?i m ?n
Khuy?n Nng ??i Chng 8426
Ng??i ??p v? l?a la t?t v? phn Khuy?n Nng ??i Chng 6271
N?a mai la t?t ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy
Khuy?n Nng ??i Chng 4212
Mong ngy cy s? ?m ch?i
??m bng k?t tri, ta ng?i ta ?n,
Khuy?n Nng ??i Chng 8333
Lng ta phong c?nh h?u tnh
Dn c? ?ng ?c nh? hnh con long
Nh? tr?i h? k? sang ?ng
Lm ngh? cy c?y, vun tr?ng t?t t??i
V? n?m cho ??n v? m??i
Trong lng gi tr?, gi, trai ?ua ngh?
M?t tr?i l?n m?i ra v?
Ngy ngy, thng thng, nghi?p ngh? trun chuyn!
D??i dn trng trn quan vin
Cng binh gi? m?c, c?m quy?n th?ng ngay
Bao gi? g?p h?i ch?ng may
Khi tr?i h?n hn, khi ?y m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m
??ng ru?ng thc la, m??i ph?n ???c ba
L?y g cung ?ng can qua
L?y g lo vi?c trong nh cho ???ng
L?y g s?u thu? php th??ng
L?y g h? tr? cho ???ng lm ?n
Tr?i lm kh? c?c h?i dn
V ma m?t mt tr?m ???ng lao ?ao!
Khuy?n Nng ??i Chng 5482
K? vi?c lm ru?ng m?i ???ng
Ti xin ???c k? r rng h? ai
Thng Ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng Ging tr?ng ??u, thng Hai c?y c
Thng Ba cy b? ru?ng ra
Thng T? b?c m? thu?n ha vui thay
Thng N?m c?t la v?a r?i
Thng su m?a xu?ng n??c tri ??y ??ng
Thng B?y cy c?y ? xong
Thng Tm th?y la t?t lng vui thay
Thng Chn ti l?i k? nay
B?c m? xem ???c m?i hay trong lng
Thng M??i la chn ??y ??ng
C?t v? ?? ct ?? phng n?m sau
M??i m?t l ti?t c?y su
M?t n?m k? c? t? ??u ??n ?ui
Khuy?n Nng ??i Chng 6222
K? ngh? lm ru?ng khng nhm
Ti xin ni h?t r rng h?i ai
Thng ch?p l thng trng khoai
Thng ging trng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy b?a ru?ng ra
Thng t? gieo m?, thu?n ha vui thay
Thng n?m c?y la v?a r?i
Thng su m?a xu?ng n??c tri ??y ??ng
Thng b?y cy c?y ? xong
Thng tm la tt trong lng vui thay
Thng chn ti l?i k? ngay
??ng la b? b?m , s??ng thay trong lng
Thng m??i la chn ??y ??ng
G?t v? ?? ct ?? dng n?m sau
???c ma ca ht cng nhau
Tr?i lm th?t bt ?u ?u c?ng bu?n
Khuy?n Nng ??i Chng 5097
Hoa b ?? ngoi
Hoa b?u tr?ng xa
Mu?n ?n ???c qu?
Xin ch? ng?t hoa
Ai v? nh?n ch? em nh
Mu?n cho hoa t?t li?u m bn phn
Khuy?n Nng ??i Chng 2922
Em th?i ?i c?y l?y cng
Cn anh nh? m?, ti?n chung m?t mi
?em v? ?? bc m? coi
?? cho ng??i bi?t mnh ni canh nng
Khuy?n Nng ??i Chng 6483
C b?t m?i g?t nn h?,
C gian kh? m?i c c? ?? v? vang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 3065
Chim xong l?i ??n v? ma
H?t ma rau mu?ng ??n ma c?i hoa
??ng khinh d?a mu?i, t??ng c
Tuy r?ng t b?, nh?ng m c lun.
Khuy?n Nng Mi?n B?c 9484
Chim kh r l?t Khuy?n Nng ??i Chng 4738
Ch?ng nn c?m cho g ?u (2)
Tr? v? ??t bi tr?ng du nui t?m
Giang s?n ph m?c hng mm
S?m ch?p ?m ph m?c Thin Li
Khuy?n Nng ??i Chng 4528
Ch?ng nn c?m cho g ?u
Tr? v? ??t (cu?c) bi tr?ng du nui t?m
Ai ?i, Tr?i ch?ng trao quy?n
Ti th? ??ng ??nh d?o mi?n th qu
Khuy?n Nng ??i Chng 2556
Ch?a t?ng ch?a g?i ch?a ?eo
? t?ng, ? g?i, nh?t nho nh? khng
? theo v? vi?c canh nng,
D m?a d n?ng m?t lng ch?ng thay
? ?n ?t ch?ng s? cay
By gi? kh? nh?c c ngy th?nh th?i!
Khuy?n Nng ??i Chng 9151
Canh nng s?m t?i ngoi ??ng
Su?t ngy c?m c?i ch?ng mng ln tr?i
B?a ?n nh? b?a vt n?i
?i co ?i r m? hi ??t ??m
S?ng g s?ng t?i s?ng t?m
Kh? ngy kh? thng kh? n?m kh? ??i
B?c thang ln h?i ng Tr?i
C? sao n? ?? ki?p ng??i ??ng cay ?
Khuy?n Nng Mi?n B?c 945
C?u kia c?p sch ?i ?u
C?u h?c ch? T?u hay h?c ch? Ty?
H?c ch? Ty khng ti?n khng vi?c,
H?c ch? T?u ai bi?t ai nghe
Chi b?ng v? ch?n thn qu
C?y cy cn ???c no n c ngy
Khuy?n Nng Mi?n B?c 8444
Ai ?i! u?ng r??u th say
B? ru?ng tru cy b? gi?ng ai gieo
Khuy?n Nng ??i Chng 7020
Ai ?i! ??ng b? ru?ng hoang (2)
Tuy l ??t ct ha vng khng hay
Khuy?n Nng Mi?n Nam, V?nh Long 2054
Ai ?i ???ng ?y m?c ai
Ta v? c?y la, tr?ng khoai, tr?ng c
Khuy?n Nng ??i Chng 925
Ai ?i ?u ??y h?i ai? (3)
Hy v? tr?ng ru?ng, tr?ng khoai, tr?ng c
Khuy?n Nng ??i Chng 914
??ng chim xin ch? nui b
Ma ?ng thng gi b d lm sao
Khuy?n Nng ??i Chng 908
?n thc tm gi?ng Khuy?n Nng ??i Chng 4466
?n qu? nh? k? lm v??n
U?ng n??c ph?i nh? n??c ngu?n ch?y ra
Khuy?n Nng ??i Chng 3552