Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Kinh Tế

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tiền nào xỏ không lọt chuỗi Kinh Tế Đại Chúng 9473
Tiền nào của nấy Kinh Tế Đại Chúng 3255
Tiền nằm lãi chạy Kinh Tế Đại Chúng 5703
Tiền mất tật còn (mang) Kinh Tế Đại Chúng 4509
Tiền liền khúc ruột Kinh Tế Đại Chúng 2204
Tiền là tiên là Phật
Là sức bật con người
Là nụ cười tuổi trẻ
Là sức khoẻ tuổi già!
Kinh Tế Đại Chúng 8793
Tiền lưng gạo bị (túi) Kinh Tế Đại Chúng 506
Tiền không một đồng muốn ăn hồng một hột Kinh Tế Đại Chúng 4383
Tiền không có lỗ xỏ Kinh Tế Đại Chúng 7213
Tiền hàng xáo Kinh Tế Đại Chúng 370
Tiền dư thóc mục Kinh Tế Đại Chúng 8110
Thà em lấy chồng khờ, chồng dại
Lo kinh tế, thương mại, công nghệ, nông trang
Em không ham nơi nhiều bạc lắm vàng
Mai sau sinh chuyện điếm đàng cực em!
Kinh Tế Miền Nam, Vĩnh Long 10038
Nhất thì bộ Lại bộ Binh
Hai thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong
Thứ ba thì đến bộ Công
Còn như bộ Lẽ ,lậy ông xin hàng!
Kinh Tế Đại Chúng 7156
Làng Vạc ăn cỗ ông Nghè
Làng Vận, làng Chè kéo đá ông Ðăng
Lao động là vinh quang
Lang thang là chết đói
Hay nói thì ở tù !
Lù khù thì đi kinh tế mới !
Kinh Tế Đại Chúng 8618
Lởi xởi trời cho, lo bo trời lấy Kinh Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1791
Cung quá ư cầu Kinh Tế Đại Chúng 3321
Con nỏ chê cha mẹ khó
chó nỏ chê chủ nghèo
Kinh Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8129
Đắt như quế, ế như gộ sài tân Kinh Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5768