Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm Cao

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l con gi xm trong
Chn ?i y?u ?i?u hnh dong ai ty
?i c? tay nh? nhi nh? nh b?ng ci b?p cy
Chn ?i s?ng s?ng r ty voi nan
?i m h?ng c bay tr?ng kh?n,
Tr?ng n?n tr?ng t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan kn ch?ng
Lm Cao ??i Chng 6054
Ra ???ng th?y cnh hoa r?i (2)
Hai chn gi?m xu?ng ch?ng ch?i hoa th??
Lm Cao ??i Chng 8783
Nhng nhng nh? chi?c so chong
L?i cn nh?ng nh?nh kn ch?ng trai t?
Ch?ng trai t? ??c m? m ???c
?m canh di th? ng??c t?ng c?n
Thi ??ng tnh thi?t suy h?n
K?o ra gi kn k?n hom nh? nhng!
Lm Cao ??i Chng 9251
Ngh? ??i th?t ?ng bu?n c??i
? ch ??y th?p, qu? ng??i ln bng,
Lm Cao ??i Chng 2317
Ng?c lnh cn ??i gi cao (2)
Ch? ng??i qun t? em giao ngh?a tnh
Lm Cao ??i Chng 7279
Ng?c lnh cn ??i gi cao
Kim vng cn ??i l?a ?o m?i may
Lm Cao ??i Chng 4546
Nn th l?p ki?ng tr?ng hoa,
Ch?ng nn ? ki?ng, tr?ng c di d.
Ch?ng nn thi?p tr? l?n v?,
D??ng nui t? m?u tr?n b? hi?u trung.
Lm Cao Mi?n Nam, V?nh Long 1648
No khi anh d? ch?ng nghe,
By gi? xch nn cho ghe ?i tm.
Lm Cao Mi?n Nam, C?n Th? 1172
Ng??i tr?i l?i bn ch? tr?i
H? ai bi?t c?a, bi?t ng??i th mua
Lm Cao ??i Chng 7859
Men tnh khng u?ng m say
N? tnh ph?i tr? m vay bao gi?
M?u ??n n? c?nh nh th?
?i ta trinh ti?t ??i ch? l?y nhau
Thi ??ng b?c b?c lm cao
Phn chua anh ?nh n??c no c?ng trong
Lm Cao ??i Chng 9293
Kh? r?ng b? ao thanh thao anh l??m
Ng?t nh? cam snh ho cu?ng anh ch
Lm Cao ??i Chng 6107
Gi chnh chuyn l?y ???c chn ch?ng
Ba ch?ng thnh L?ng, ba ch?ng thnh Ca?
Ba ch?ng ?? ng?n sng ?o
Tr? v? ??ng ??nh (?ng c?a) lm cao ch?a ch?ng.
Lm Cao ??i Chng 3505
Chu?ng chu?i chu?i l?i cao tu
Th??ng anh, anh l?i ra mu lm cao
Xin ??ng b?c b?c lm cao
Phn chua em ?nh n??c no c?ng trong.
Lm Cao ??i Chng 7051
Chnh chuyn l?y ???c chn ch?ng
Ba ch?ng thnh L?ng, ba ch?ng thnh Cao
Ba ch?ng ?? ng?n sng o
Tr? v? ?ng c?a lm cao ch?a ch?ng
Lm Cao ??i Chng 7151
Ch? tu l?a g?m m thu
Chung vng t?t ti?ng ph?i treo gi vng.
Lm Cao ??i Chng 2756
Cao Ly sm t?t m?y c?ng ch? mng
Tr?m h??ng m?t v? (?) b?c ngn kh mua
Lm Cao ??i Chng 8745
Cch sng nn ph?i l?y ?
T?i tr?i nn ph?i l?y c bn d?u
Hng d?u c?t gnh lm cao,
Khi mua ch?ng bn, khi rao ch?ng mng.
Lm Cao Mi?n Nam, 6770
Ba ??ng m?t m? (ch?c) ?n ng
?em v? m b? vo l?ng cho ki?n n tha
Ba tr?m m?t m? ?n b
?em v? m tr?i chi?u hoa cho ng?i
Lm Cao ??i Chng 1562
Anh v? d? g? ?a ?a
C?t nh l?m th??ng thng ba em v?
Em v? coi tr??c coi sau
Coi nh m?y c?t coi cau m?y bu?ng
Lm Cao Mi?n Trung, Bnh ??nh 6899
Anh v? ??m h?t sao tr?i
Em ?y k?t tc ? ??i v?i anh
Lm Cao ??i Chng 7522
Ai ?i! ? v?y cho r?i
Cn h?n l?y l? ch?ng ng??i kh? ta
Lm Cao ??i Chng 3390
??y cn khng ?y c?ng cn khng
??y kn v? ??p, ?y trng ch?ng giu
Chu?ng chu?i chu?i l?i cao tu
Th??ng anh anh l?i ra mu lm cao
Xin ??ng b?c b?c lm cao
Phn chua em ?nh n??c no ch?ng trong.
Lm Cao ??i Chng 9604