Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm Cao

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l con gi xm trong
Chn ?i y?u ?i?u hnh dong ai ty
?i c? tay nh? nhi nh? nh b?ng ci b?p cy
Chn ?i s?ng s?ng r ty voi nan
?i m h?ng c bay tr?ng kh?n,
Tr?ng n?n tr?ng t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan kn ch?ng
Lm Cao ??i Chng 6070
Ra ???ng th?y cnh hoa r?i (2)
Hai chn gi?m xu?ng ch?ng ch?i hoa th??
Lm Cao ??i Chng 8796
Nhng nhng nh? chi?c so chong
L?i cn nh?ng nh?nh kn ch?ng trai t?
Ch?ng trai t? ??c m? m ???c
?m canh di th? ng??c t?ng c?n
Thi ??ng tnh thi?t suy h?n
K?o ra gi kn k?n hom nh? nhng!
Lm Cao ??i Chng 9266
Ngh? ??i th?t ?ng bu?n c??i
? ch ??y th?p, qu? ng??i ln bng,
Lm Cao ??i Chng 2332
Ng?c lnh cn ??i gi cao (2)
Ch? ng??i qun t? em giao ngh?a tnh
Lm Cao ??i Chng 7293
Ng?c lnh cn ??i gi cao
Kim vng cn ??i l?a ?o m?i may
Lm Cao ??i Chng 4559
Nn th l?p ki?ng tr?ng hoa,
Ch?ng nn ? ki?ng, tr?ng c di d.
Ch?ng nn thi?p tr? l?n v?,
D??ng nui t? m?u tr?n b? hi?u trung.
Lm Cao Mi?n Nam, V?nh Long 1661
No khi anh d? ch?ng nghe,
By gi? xch nn cho ghe ?i tm.
Lm Cao Mi?n Nam, C?n Th? 1191
Ng??i tr?i l?i bn ch? tr?i
H? ai bi?t c?a, bi?t ng??i th mua
Lm Cao ??i Chng 7874
Men tnh khng u?ng m say
N? tnh ph?i tr? m vay bao gi?
M?u ??n n? c?nh nh th?
?i ta trinh ti?t ??i ch? l?y nhau
Thi ??ng b?c b?c lm cao
Phn chua anh ?nh n??c no c?ng trong
Lm Cao ??i Chng 9306
Kh? r?ng b? ao thanh thao anh l??m
Ng?t nh? cam snh ho cu?ng anh ch
Lm Cao ??i Chng 6119
Gi chnh chuyn l?y ???c chn ch?ng
Ba ch?ng thnh L?ng, ba ch?ng thnh Ca?
Ba ch?ng ?? ng?n sng ?o
Tr? v? ??ng ??nh (?ng c?a) lm cao ch?a ch?ng.
Lm Cao ??i Chng 3519
Chu?ng chu?i chu?i l?i cao tu
Th??ng anh, anh l?i ra mu lm cao
Xin ??ng b?c b?c lm cao
Phn chua em ?nh n??c no c?ng trong.
Lm Cao ??i Chng 7065
Chnh chuyn l?y ???c chn ch?ng
Ba ch?ng thnh L?ng, ba ch?ng thnh Cao
Ba ch?ng ?? ng?n sng o
Tr? v? ?ng c?a lm cao ch?a ch?ng
Lm Cao ??i Chng 7163
Ch? tu l?a g?m m thu
Chung vng t?t ti?ng ph?i treo gi vng.
Lm Cao ??i Chng 2770
Cao Ly sm t?t m?y c?ng ch? mng
Tr?m h??ng m?t v? (?) b?c ngn kh mua
Lm Cao ??i Chng 8764
Cch sng nn ph?i l?y ?
T?i tr?i nn ph?i l?y c bn d?u
Hng d?u c?t gnh lm cao,
Khi mua ch?ng bn, khi rao ch?ng mng.
Lm Cao Mi?n Nam, 6790
Ba ??ng m?t m? (ch?c) ?n ng
?em v? m b? vo l?ng cho ki?n n tha
Ba tr?m m?t m? ?n b
?em v? m tr?i chi?u hoa cho ng?i
Lm Cao ??i Chng 1580
Anh v? d? g? ?a ?a
C?t nh l?m th??ng thng ba em v?
Em v? coi tr??c coi sau
Coi nh m?y c?t coi cau m?y bu?ng
Lm Cao Mi?n Trung, Bnh ??nh 6913
Anh v? ??m h?t sao tr?i
Em ?y k?t tc ? ??i v?i anh
Lm Cao ??i Chng 7538
Ai ?i! ? v?y cho r?i
Cn h?n l?y l? ch?ng ng??i kh? ta
Lm Cao ??i Chng 3405
??y cn khng ?y c?ng cn khng
??y kn v? ??p, ?y trng ch?ng giu
Chu?ng chu?i chu?i l?i cao tu
Th??ng anh anh l?i ra mu lm cao
Xin ??ng b?c b?c lm cao
Phn chua em ?nh n??c no ch?ng trong.
Lm Cao ??i Chng 9618