Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm Du

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?m n?m c? h?i tnh c?,
?n c?m anh gy, cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?,
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh? c?ng giu,
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo,
Ta ? yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p ?o c?ng qua.
Lm Du Mi?n Nam, 7344
Tr?m n?m ?nh (d?u) l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a.
Tr?m n?m h?i ng? tnh c?
?n c?m anh g?y cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! Ch? vi l v
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Ta yu nhau tam t? ni c?ng tro
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p l?c ?o c?ng qua
Lm Du Mi?n Trung 6086
Thn em nh? con c tr?ng
Np n?ng gi?a th?m b?
Lm du ba m ?n nh? c?m d?
Lm Du Mi?n Nam, ??ng Thp 7651
Thn em m??i su tu?i ??u
Cha m? p g? lm du nh ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
N?m ba chuy?n th?m, chn m??i chuy?n cay
T?i v? ? m?y n?m nay
Bu?n ring th c, vui ry th khng.
Ngy th?i v?t v? ngoi ??ng
T?i v? th?i l?i n?m khng m?t mnh.
C ?m th?c su?t n?m canh
Rau heo, cho ch, loanh quanh ?? tr.
Lm Du ??i Chng 7206
Thn em lm du nh? c?ng gi lm d?a,
N?ng b? no em de theo b? n?y cho v?a lng m? cha.
Lm Du Mi?n Nam, 9365
T? ngy em v? lm du
Anh ? d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi kh l?m em ?i
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Lm Du ??i Chng 3062
T? khi em v? lm du
Anh th d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi d? l?m em ?i
Nh?n ?n, nh?n m?c, nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Nn ko nn c?t nn x t?m rng
Nh?n cho nn v? nn ch?ng
Th?i em coi sc l?y trong c?a nh
?i ch? th?i ch? ?n qu
?i ch? th?i ch? r? r ? tr?a
D ai b?o ??i, b?o ch?
Th em ni d?i: con th? em v?
Lm Du ??i Chng 1856
Quen vi?c nh m? l? vi?c nh ch?ng. Lm Du Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8700
Ng ln th?y nc nh cao
Th?y v??n cau r?ng mu?n vo lm du
Lm du coi tr??c coi sau
Coi nh m?y c?t coi cau m?y hng
Lm Du Mi?n Trung, Khnh Ha 7038
N??c ln kh?i ch?u, trn u
Qua lo cho b?u lm du khng r?i.
Lm Du Mi?n Nam, Ti?n Giang 8610
Lm ru?ng c tru lm gi?u c v?
Lm ru?ng c tru lm du c ch?ng
M?t huy?n hai li ch?ng xong
M?t ch?nh hai go ??ng nong tay vo
Lm Du ??i Chng 8640
Lm r? ch? xo th?t tru lm du ch? ?? xi l?i Lm Du ??i Chng 1451
Lm du v?ng n?u v?ng kho
Ch?ng khng b?t b?, m? o nhn tr?
Lm Du ??i Chng 6092
Lm du v? nh ng??i ta,
?n no ng? n??ng, m? la ch?ng r?y.
Lm Du Mi?n Trung, Ph Yn, 9387
Lm du tr?m h? (c? h?) Lm Du ??i Chng 6902
Lm du thin h? Lm Du ??i Chng 1572
Lm du nh qut khng xong
N?u c?m khng chn, m? ch?ng c??i ch
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 6730
Lm du n?i c? th? lm r? n?i ?ng con Lm Du ??i Chng 3882
Lm du kh l?m em ?i (2)
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a, nn nh
Nn ko, nn c?t, nn x t?m vng
Nh?n cho nn v? nn ch?ng
R?i em coi sc l?y trong c?a nh
Lm Du ??i Chng 788
Lm du kh l?m em ?i
Cho ?n c?m s?ng ch?ng thi c?ng v?a
Lm Du ??i Chng 6563
Lm du kh l?m anh ?i!
Lm r? ??ng ng?i c?m s?n m ?n.
Lm Du Mi?n Nam, Ti?n Giang 7235
Lm du kh? l?m ai ?i
Vui ch?ng dm c??i
bu?n ch?ng dm than
Lm Du Mi?n Nam, B?n Tre 3014
Lm du cha m? ch?ng c ch?ng, c ??i
Lm du em ch?ng c nhi?u n?i ??ng cay
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 9240
Lm du c?c nh?c long ?ong
Khuya cn gi g?o l?ng khng ???c n?m
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 7533
Lm du ba b?n n?m tr??ng
M? ch?ng khng th??ng ?nh thc t?i ng ba ???ng
H?n th??ng em s?ng d?y g ngh?a can th??ng v?i anh
Lm Du Mi?n Nam, Kin Giang 9320
Khoan khoan khot khot bi?u ??ng
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ch? ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than
Lm Du ??i Chng 6244
Hi?m hoi con gi ??u lng,
Lm du ng??i khc ch?ng trng c?y g,
C?u tr?i sinh ???c nam nhi,
Sau ny ni di tng chi h? hng,
Tr?i c??i, tr?i m?ng cho r?ng:
N? nhi khng c sinh nam th? no,
Sao khng suy xt th?p cao,
Nh ng??i m ? ch? no chui ra.
Lm Du Mi?n Nam, 7198
Gi ??a b?i chu?i tm lum (3)
M? (M) gh? nh? hm ai dm lm du
Lm du kh l?m anh ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang, ??ng Thp, B?c Liu 6467
Gi ??a b?i chu?i tm lum
M? (M) gh? nh? hm ai dm lm du
Lm du kh l?m anh ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang, ??ng Thp, B?c Liu 1548
Gi ?u c th? h?n ho
Trai ch?a lm r?, gi vo lm du
Lm Du ??i Chng 10287
Em n?u c?m qun ??m vo r,
Em kho c qun b? ?? mu
Ra l?y ch?ng s? n?i lm du,
Em ?y v?ng ???ng n?i tr?, e mai sau anh bu?n.
- Canh c khng ngon, mi?ng gin l ??ng,
D ai ni mu?i m?n, mnh c? b?o mu?i cay,
Quy?t lng g ngh?a sum v?y,
Thn ph? gi c ch chua ch cht,
? c anh ?y ?? l?i
Lm Du Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6474
Em l thn ph?n n? nhi!
Th?y m? thch c??i lm chi b? bng
Ti?n th?i chn h? l?ng quang
Cau non tr?m thng h? hng ?n ch?i
Vng vng ko ?? m??i ?i
Nh?n ba tr?m chi?c, ti?n th?i m??i quan
Cn bao c?a h?i c?a han
C?a m?t ti?n c??i c?a mang ta v?
C??i ta tr?m ng?ng nghn d
Tr?m ngan nghn ph??ng ta v? lm du
C??i ta chn ch?c con tru
Ba tr?m con l?n ??a du v? nh?
Chng v? nh?n nh? m? cha
Mua tre ti?n ??t lm nh ? ring
Chng v? nh?n nh? lng gi?ng
Qut c?ng qut ng, ra ging ta v?
Ta v? ta ch?ng v? khng
Voi th ?i tr??c ng?a h?ng theo sau
Ba b c?m qu?t theo h?u
M??i tm ng??i h?u ?i ?? th thi
Lm Du ??i Chng 7279
C kia ??i nn ?i ?u (2)
C v? An Ph lm du th v?
An Ph c ru?ng t? b?
C ao t?m mt c ngh? k?o nha
Lm nha bn l?, bn bun
Bn kh?p H N?i bn sang H?i Phng
Bn cho ch khch c?a ?ng
Lm ra k?o l?c, k?o h?ng, k?o ty.
Lm Du Mi?n B?c, H N?i 6435
C kia ??i nn ?i ?u
- Ti l ph?n gi lm du m?i v?,
M? ch?ng c nghi?t th?y gh
Ti ? ch?ng ???c ti v? nh ti!
Lm Du ??i Chng 8215
Chim chuy?n n l?a nhnh m chuy?n
Lm du (em ?y) l?a ch? cha m? hi?n g?i thn
Lm Du ??i Chng 8277
Ch? kia m g?i ?i ?u
Ti l ph?n gi lm du m?i v?
B?i v d?t nt ch?ng ch
Ti v? ti h?c e, v?i ng??i.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu 667
Ch?a lm du, ? hay ?u lm m? ch?ng Lm Du ??i Chng 5071
Ch?a lm du
? hay ?u lm m? ch?ng
Lm Du ??i Chng 4584
Ch?n t?m r?i m?i ??m t?,
Lm du r?i m?i ???c nh? m? ch?ng
Lm Du Mi?n Nam, An Giang 9145
Bng li tr?n l?n bng ngu
Ti?c h??ng nhan b?u lm du bn Tu
Lm Du ??i Chng 6959
Bn ngo?i th??ng n b?ng bn n?i ght Lm Du Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1815
B?n ma bng cc n? sai,
?? coi tr?i khi?n duyn ny v? ai.
Bng li tr?n l?n bng ngu,
Ti?c h??ng nhan b?u lm du bn Tu.
Lm Du Mi?n Nam, C?n Th?, 507
B??c ln ba b??c ng?p ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du,
Lm du kh l?m anh ?i,
Lm r? ??ng ng?i, c?m s?n anh ?n.
Lm Du Mi?n Nam, 6723
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (5)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ai ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than
Lm Du Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp, V?nh Long 7541
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (4)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du!
Th tay h?t ? chim su
Th?y em ci ct gi? tru m?t mnh
- Ph?i chi anh ha ??ng hai mnh
?? v gi? th? cho b?n mnh ngh? ng?i!
Ph?i chi anh ha ??ng con d?i
Bay ln ?p xu?ng gi?n ch?i tri ?o
- Anh ?i ??ng v?ch vch ph ro
V??n em m?i t?o, tri h?ng ?o cn non
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 6813
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (3)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du!
Th tay h?t ? chim su
Th?y em ci ct gi? tru m?t mnh
- Ph?i chi anh ha ??ng hai mnh
?? v gi? th? cho b?n mnh ngh? ng?i!
Ph?i chi anh ha ??ng con d?i
Bay ln ?p xu?ng gi?n ch?i tri ?o
- Anh ?i ??ng v?ch vch ph ro
V??n em m?i t?o, tri h?ng ?o cn non
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 2156
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ai ?i
Bt c?m ?i ??a c?ng nh? ti?ng anh
Lm Du Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp, V?nh Long 7753
o di n?m nt h? bu
?? coi ng??i ngh?a lm du th? no
Lm Du Mi?n Nam, C?n Th?, 5480
Anh v? lm r? ?n c?m v?i c
Em v? lm du ?n rau m v?i r?m ??ng
Lm Du ??i Chng 2984
Anh ?i, em n?u c?m qun ??m vo r
Em kho c qun b? ?? m?u
Ra l?y ch?ng s? kh?n n?i lm du
Em ?y v?ng ???ng n?i tr?, s? mai ?y anh bu?n
- C?m ch?a ??m th anh ??m gim trt l?t
C d?u l?t anh c?ng ni ng?t nh? ???ng
D?c lng n?ng m?t ch? th??ng
N?ng che m?a ??y, kh? tr?m ???ng anh c?ng cam
Lm Du Mi?n Nam, 6405