Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm Du

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?m n?m c? h?i tnh c?,
?n c?m anh gy, cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?,
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh? c?ng giu,
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo,
Ta ? yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p ?o c?ng qua.
Lm Du Mi?n Nam, 7326
Tr?m n?m ?nh (d?u) l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a.
Tr?m n?m h?i ng? tnh c?
?n c?m anh g?y cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! Ch? vi l v
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Ta yu nhau tam t? ni c?ng tro
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p l?c ?o c?ng qua
Lm Du Mi?n Trung 6068
Thn em nh? con c tr?ng
Np n?ng gi?a th?m b?
Lm du ba m ?n nh? c?m d?
Lm Du Mi?n Nam, ??ng Thp 7633
Thn em m??i su tu?i ??u
Cha m? p g? lm du nh ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
N?m ba chuy?n th?m, chn m??i chuy?n cay
T?i v? ? m?y n?m nay
Bu?n ring th c, vui ry th khng.
Ngy th?i v?t v? ngoi ??ng
T?i v? th?i l?i n?m khng m?t mnh.
C ?m th?c su?t n?m canh
Rau heo, cho ch, loanh quanh ?? tr.
Lm Du ??i Chng 7187
Thn em lm du nh? c?ng gi lm d?a,
N?ng b? no em de theo b? n?y cho v?a lng m? cha.
Lm Du Mi?n Nam, 9349
T? ngy em v? lm du
Anh ? d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi kh l?m em ?i
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Lm Du ??i Chng 3044
T? khi em v? lm du
Anh th d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi d? l?m em ?i
Nh?n ?n, nh?n m?c, nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Nn ko nn c?t nn x t?m rng
Nh?n cho nn v? nn ch?ng
Th?i em coi sc l?y trong c?a nh
?i ch? th?i ch? ?n qu
?i ch? th?i ch? r? r ? tr?a
D ai b?o ??i, b?o ch?
Th em ni d?i: con th? em v?
Lm Du ??i Chng 1836
Quen vi?c nh m? l? vi?c nh ch?ng. Lm Du Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8675
Ng ln th?y nc nh cao
Th?y v??n cau r?ng mu?n vo lm du
Lm du coi tr??c coi sau
Coi nh m?y c?t coi cau m?y hng
Lm Du Mi?n Trung, Khnh Ha 7019
N??c ln kh?i ch?u, trn u
Qua lo cho b?u lm du khng r?i.
Lm Du Mi?n Nam, Ti?n Giang 8593
Lm ru?ng c tru lm gi?u c v?
Lm ru?ng c tru lm du c ch?ng
M?t huy?n hai li ch?ng xong
M?t ch?nh hai go ??ng nong tay vo
Lm Du ??i Chng 8622
Lm r? ch? xo th?t tru lm du ch? ?? xi l?i Lm Du ??i Chng 1434
Lm du v?ng n?u v?ng kho
Ch?ng khng b?t b?, m? o nhn tr?
Lm Du ??i Chng 6075
Lm du v? nh ng??i ta,
?n no ng? n??ng, m? la ch?ng r?y.
Lm Du Mi?n Trung, Ph Yn, 9366
Lm du tr?m h? (c? h?) Lm Du ??i Chng 6882
Lm du thin h? Lm Du ??i Chng 1553
Lm du nh qut khng xong
N?u c?m khng chn, m? ch?ng c??i ch
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 6709
Lm du n?i c? th? lm r? n?i ?ng con Lm Du ??i Chng 3860
Lm du kh l?m em ?i (2)
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a, nn nh
Nn ko, nn c?t, nn x t?m vng
Nh?n cho nn v? nn ch?ng
R?i em coi sc l?y trong c?a nh
Lm Du ??i Chng 769
Lm du kh l?m em ?i
Cho ?n c?m s?ng ch?ng thi c?ng v?a
Lm Du ??i Chng 6538
Lm du kh l?m anh ?i!
Lm r? ??ng ng?i c?m s?n m ?n.
Lm Du Mi?n Nam, Ti?n Giang 7212
Lm du kh? l?m ai ?i
Vui ch?ng dm c??i
bu?n ch?ng dm than
Lm Du Mi?n Nam, B?n Tre 2994
Lm du cha m? ch?ng c ch?ng, c ??i
Lm du em ch?ng c nhi?u n?i ??ng cay
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 9217
Lm du c?c nh?c long ?ong
Khuya cn gi g?o l?ng khng ???c n?m
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 7514
Lm du ba b?n n?m tr??ng
M? ch?ng khng th??ng ?nh thc t?i ng ba ???ng
H?n th??ng em s?ng d?y g ngh?a can th??ng v?i anh
Lm Du Mi?n Nam, Kin Giang 9300
Khoan khoan khot khot bi?u ??ng
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ch? ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than
Lm Du ??i Chng 6219
Hi?m hoi con gi ??u lng,
Lm du ng??i khc ch?ng trng c?y g,
C?u tr?i sinh ???c nam nhi,
Sau ny ni di tng chi h? hng,
Tr?i c??i, tr?i m?ng cho r?ng:
N? nhi khng c sinh nam th? no,
Sao khng suy xt th?p cao,
Nh ng??i m ? ch? no chui ra.
Lm Du Mi?n Nam, 7177
Gi ??a b?i chu?i tm lum (3)
M? (M) gh? nh? hm ai dm lm du
Lm du kh l?m anh ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang, ??ng Thp, B?c Liu 6446
Gi ??a b?i chu?i tm lum
M? (M) gh? nh? hm ai dm lm du
Lm du kh l?m anh ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang, ??ng Thp, B?c Liu 1533
Gi ?u c th? h?n ho
Trai ch?a lm r?, gi vo lm du
Lm Du ??i Chng 10266
Em n?u c?m qun ??m vo r,
Em kho c qun b? ?? mu
Ra l?y ch?ng s? n?i lm du,
Em ?y v?ng ???ng n?i tr?, e mai sau anh bu?n.
- Canh c khng ngon, mi?ng gin l ??ng,
D ai ni mu?i m?n, mnh c? b?o mu?i cay,
Quy?t lng g ngh?a sum v?y,
Thn ph? gi c ch chua ch cht,
? c anh ?y ?? l?i
Lm Du Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6455
Em l thn ph?n n? nhi!
Th?y m? thch c??i lm chi b? bng
Ti?n th?i chn h? l?ng quang
Cau non tr?m thng h? hng ?n ch?i
Vng vng ko ?? m??i ?i
Nh?n ba tr?m chi?c, ti?n th?i m??i quan
Cn bao c?a h?i c?a han
C?a m?t ti?n c??i c?a mang ta v?
C??i ta tr?m ng?ng nghn d
Tr?m ngan nghn ph??ng ta v? lm du
C??i ta chn ch?c con tru
Ba tr?m con l?n ??a du v? nh?
Chng v? nh?n nh? m? cha
Mua tre ti?n ??t lm nh ? ring
Chng v? nh?n nh? lng gi?ng
Qut c?ng qut ng, ra ging ta v?
Ta v? ta ch?ng v? khng
Voi th ?i tr??c ng?a h?ng theo sau
Ba b c?m qu?t theo h?u
M??i tm ng??i h?u ?i ?? th thi
Lm Du ??i Chng 7259
C kia ??i nn ?i ?u (2)
C v? An Ph lm du th v?
An Ph c ru?ng t? b?
C ao t?m mt c ngh? k?o nha
Lm nha bn l?, bn bun
Bn kh?p H N?i bn sang H?i Phng
Bn cho ch khch c?a ?ng
Lm ra k?o l?c, k?o h?ng, k?o ty.
Lm Du Mi?n B?c, H N?i 6412
C kia ??i nn ?i ?u
- Ti l ph?n gi lm du m?i v?,
M? ch?ng c nghi?t th?y gh
Ti ? ch?ng ???c ti v? nh ti!
Lm Du ??i Chng 8196
Chim chuy?n n l?a nhnh m chuy?n
Lm du (em ?y) l?a ch? cha m? hi?n g?i thn
Lm Du ??i Chng 8256
Ch? kia m g?i ?i ?u
Ti l ph?n gi lm du m?i v?
B?i v d?t nt ch?ng ch
Ti v? ti h?c e, v?i ng??i.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu 645
Ch?a lm du, ? hay ?u lm m? ch?ng Lm Du ??i Chng 5051
Ch?a lm du
? hay ?u lm m? ch?ng
Lm Du ??i Chng 4561
Ch?n t?m r?i m?i ??m t?,
Lm du r?i m?i ???c nh? m? ch?ng
Lm Du Mi?n Nam, An Giang 9126
Bng li tr?n l?n bng ngu
Ti?c h??ng nhan b?u lm du bn Tu
Lm Du ??i Chng 6939
Bn ngo?i th??ng n b?ng bn n?i ght Lm Du Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1795
B?n ma bng cc n? sai,
?? coi tr?i khi?n duyn ny v? ai.
Bng li tr?n l?n bng ngu,
Ti?c h??ng nhan b?u lm du bn Tu.
Lm Du Mi?n Nam, C?n Th?, 477
B??c ln ba b??c ng?p ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du,
Lm du kh l?m anh ?i,
Lm r? ??ng ng?i, c?m s?n anh ?n.
Lm Du Mi?n Nam, 6703
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (5)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ai ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than
Lm Du Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp, V?nh Long 7522
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (4)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du!
Th tay h?t ? chim su
Th?y em ci ct gi? tru m?t mnh
- Ph?i chi anh ha ??ng hai mnh
?? v gi? th? cho b?n mnh ngh? ng?i!
Ph?i chi anh ha ??ng con d?i
Bay ln ?p xu?ng gi?n ch?i tri ?o
- Anh ?i ??ng v?ch vch ph ro
V??n em m?i t?o, tri h?ng ?o cn non
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 6792
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (3)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du!
Th tay h?t ? chim su
Th?y em ci ct gi? tru m?t mnh
- Ph?i chi anh ha ??ng hai mnh
?? v gi? th? cho b?n mnh ngh? ng?i!
Ph?i chi anh ha ??ng con d?i
Bay ln ?p xu?ng gi?n ch?i tri ?o
- Anh ?i ??ng v?ch vch ph ro
V??n em m?i t?o, tri h?ng ?o cn non
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 2132
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ai ?i
Bt c?m ?i ??a c?ng nh? ti?ng anh
Lm Du Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp, V?nh Long 7731
o di n?m nt h? bu
?? coi ng??i ngh?a lm du th? no
Lm Du Mi?n Nam, C?n Th?, 5457
Anh v? lm r? ?n c?m v?i c
Em v? lm du ?n rau m v?i r?m ??ng
Lm Du ??i Chng 2966
Anh ?i, em n?u c?m qun ??m vo r
Em kho c qun b? ?? m?u
Ra l?y ch?ng s? kh?n n?i lm du
Em ?y v?ng ???ng n?i tr?, s? mai ?y anh bu?n
- C?m ch?a ??m th anh ??m gim trt l?t
C d?u l?t anh c?ng ni ng?t nh? ???ng
D?c lng n?ng m?t ch? th??ng
N?ng che m?a ??y, kh? tr?m ???ng anh c?ng cam
Lm Du Mi?n Nam, 6387