Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L?ng L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
L?ng L? Mi?n Trung 1050
V? nh cha ?nh m? h
Nh?ng em ch?ng b? trai ? ???c ?u
Trai ? ??p l?m m? ?i!
Qu?n thm o tr?ng cho ti ph?i lng.
L?ng L? ??i Chng 4625
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
L?ng L? Mi?n Trung 4194
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
L?ng L? Mi?n Nam, V?nh Long 8331
S?m con mu?n ch?ng L?ng L? ??i Chng 9151
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
L?ng L? ??i Chng 2272
Nhc trng th?y thong ?i qua
L?ng l? chi m?y cho ta phi?n lng.
V cam cho qut ?o bng
V em nhan s?c cho lng anh say
L?ng L? ??i Chng 7238
Nh?t thch ?n tri chua
Hai ?a mua o t?t
Ba tm l?t qu?n trai
L?ng L? ??i Chng 7911
Ni ra s? ch? em c??i (2)
R?ng ti ? gi v?n m??i ??a con,
Lng r?ng b?i ?? cn non,
Np b?, np b?i s?m con mu?n ch?ng.
L?ng L? Mi?n Trung, Ph Yn, 7231
Ng ln cy mt t tri nhi?u x?
Con gi l?ng l? trai kia b?y b?
Con gi ?ng hong trai n? dm ?au^
L?ng L? Mi?n Trung, Bnh ??nh 2733
N?i no ch quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
L?ng L? ??i Chng 5271
Li?n Tu v?ng ch?m bi?ng xem,
L?ng l? nh? b?u ai thm b?u khoe.
L?ng L? Mi?n Nam, 4468
Lm ?? m??i ph??ng c?ng ch?a m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8850
Lm ?? khng ?? ti?n ph?n sp L?ng L? ??i Chng 6500
Lm ?? g?p n?m v?ng khch L?ng L? ??i Chng 1128
Lm ?? g?p n?m m?t ma L?ng L? ??i Chng 2850
Lm ?? c v?n t? nm L?ng L? ??i Chng 4313
Lm ?? c tn
C h??ng n th? vua
C chung cha ni?m Ph?t
L?ng L? ??i Chng 6050
Lm ?? chn ph??ng ?? m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8509
Lm ?? ba ?ng l?y ch?ng c?ng ??p L?ng L? ??i Chng 5387
L?ng l? v?ng qu? soi th?m
H??ng ??a bt ngt cng thm b?n lng
Gi thu th?i ng?n ph dung
D? nng l s?t anh nung c?ng m?m
L?ng L? ??i Chng 6015
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
L?ng L? ??i Chng 8138
L?ng l? m?i c con b?ng
Chnh chuyn nh? ch? n?m khng c? ??i
L?ng L? ??i Chng 4738
L?ng l? con b? con b?ng
Chnh chuyn ai d? cng ch?ng ??n ch?
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng.
Chnh chuyn ch?t c ti?ng c?ng
L?ng l? ch?t c?ng c?ng c?ng ching
L?ng L? ??i Chng 8354
L?ng l? ch?t c?ng ra ma
Chnh chuyn ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng
L?ng L? ??i Chng 8872
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti (2)
Thanh Lm, ?ng S?m c?ng ?i ba ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
L?y ch?ng thng chn, thng m??i ?? con
L?ng L? ??i Chng 8556
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti
Lng trn x d??i c?ng ?i ba ng??i
L?ng L? ??i Chng 4538
L?ng l? c?ng ch?ng c (c?ng ch?ng) mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? dnh
L?ng L? ??i Chng 7846
L?ng l? ?eo nh?n cho ch?a
Nh?n th r?i m?t l?ng l? v?n cn
L?ng L? ??i Chng 4835
Khng ng? quang ??t l? r?i
B ra l?m ng?m chn n?i chn ch?ng
L?ng L? ??i Chng 5232
Kh?n ch?u o ng? xnh xang
L?ng l? m?y khc tnh tang tang tnh
Nhc ln trng th?y bng c mnh
Ma may nh?y nht, r?p rnh v?i ch cung v?n
L?ng L? ??i Chng 7016
Gi ?u c gi l? ??i
Ch? tr? c m?t ng Tr?i khng chim
Th? Cng H B c?ng nhn
T? Thin ?i Thnh c?ng chim lm ch?ng
L?ng L? ??i Chng 9804
Em chnh chuyn anh c?ng ???c nh?
L?ng l? no bi?t ci b? no (l) ?u.
L?ng L? ??i Chng 3925
D?c lng ch? ??i bng sung
Bng sung ch?a n? ta dng bng sen.
L?ng L? ??i Chng 6471
Con tm n b?o con c
Ngy no my c?ng ?i m chng tao
L?ng L? ??i Chng 5988
Con ti ?i ki?m v? ?y
Mu?n cho n g?i b?ng Th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 1016
Cn chi nay thi?p mai chng,
Ghe anh lui kh?i b?n, b?u l?ng lon bi?t ?u.
L?ng L? Mi?n Nam, L?c T?nh 6278
C kia y?m th?m quai t?m
Ch?ng c ?i lnh c n?m v?i ai
C n?m c ?? m?t ??a b trai
Ch?ng v? ch?ng h?i con ai th? ny
Con ti ?i ki?m v? ?y
C cho n g?i b?ng th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 3271
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng ?em ra ngoi ??ng
Chnh chuyn ch?t ph?i ?i khng
L?ng l? ch?t c ti?ng c?ng, ti?ng ching
L?ng L? ??i Chng 6602
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem L?ng L? ??i Chng 9790
Ch? ?u m bu?c ngang tr?i
Thu?c ?u m ch?a con ng??i l?ng l?
L?ng L? Mi?n Nam, Kin Giang 3924
Cy vng ??ng khng tr?ng m m?c, (3)
Con gi xm ny ch?ng ch?c m theo
L?ng L? Mi?n Nam 3196
Ba Thng m??i ngy
H?t tu?n chay gi ??
L?ng L? ??i Chng 538
B gi b?ng thng g?o xay
Gi b?ng s?n s?t h?i ch?y c?i ?u
L?ng L? ??i Chng 3044
B??c ln xe ki?ng ?i vi?ng m? (m?) ch?ng
M? ch?a c? m?c trong lng ??u (th?) thai
L?ng L? ??i Chng 8042
Anh v? s??ng gi l?nh lng
? ?y chung g?i chung mng v?i em
L?ng L? Mi?n Nam, 2372
? chi hai d? ba lng
D? cam th ng?t, d? bng th chua
L?ng L? ??i Chng 4310