Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L?ng L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
L?ng L? Mi?n Trung 1038
V? nh cha ?nh m? h
Nh?ng em ch?ng b? trai ? ???c ?u
Trai ? ??p l?m m? ?i!
Qu?n thm o tr?ng cho ti ph?i lng.
L?ng L? ??i Chng 4609
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
L?ng L? Mi?n Trung 4174
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
L?ng L? Mi?n Nam, V?nh Long 8320
S?m con mu?n ch?ng L?ng L? ??i Chng 9137
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
L?ng L? ??i Chng 2259
Nhc trng th?y thong ?i qua
L?ng l? chi m?y cho ta phi?n lng.
V cam cho qut ?o bng
V em nhan s?c cho lng anh say
L?ng L? ??i Chng 7225
Nh?t thch ?n tri chua
Hai ?a mua o t?t
Ba tm l?t qu?n trai
L?ng L? ??i Chng 7899
Ni ra s? ch? em c??i (2)
R?ng ti ? gi v?n m??i ??a con,
Lng r?ng b?i ?? cn non,
Np b?, np b?i s?m con mu?n ch?ng.
L?ng L? Mi?n Trung, Ph Yn, 7216
Ng ln cy mt t tri nhi?u x?
Con gi l?ng l? trai kia b?y b?
Con gi ?ng hong trai n? dm ?au^
L?ng L? Mi?n Trung, Bnh ??nh 2719
N?i no ch quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
L?ng L? ??i Chng 5257
Li?n Tu v?ng ch?m bi?ng xem,
L?ng l? nh? b?u ai thm b?u khoe.
L?ng L? Mi?n Nam, 4456
Lm ?? m??i ph??ng c?ng ch?a m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8837
Lm ?? khng ?? ti?n ph?n sp L?ng L? ??i Chng 6487
Lm ?? g?p n?m v?ng khch L?ng L? ??i Chng 1114
Lm ?? g?p n?m m?t ma L?ng L? ??i Chng 2837
Lm ?? c v?n t? nm L?ng L? ??i Chng 4302
Lm ?? c tn
C h??ng n th? vua
C chung cha ni?m Ph?t
L?ng L? ??i Chng 6034
Lm ?? chn ph??ng ?? m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8495
Lm ?? ba ?ng l?y ch?ng c?ng ??p L?ng L? ??i Chng 5375
L?ng l? v?ng qu? soi th?m
H??ng ??a bt ngt cng thm b?n lng
Gi thu th?i ng?n ph dung
D? nng l s?t anh nung c?ng m?m
L?ng L? ??i Chng 5995
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
L?ng L? ??i Chng 8118
L?ng l? m?i c con b?ng
Chnh chuyn nh? ch? n?m khng c? ??i
L?ng L? ??i Chng 4725
L?ng l? con b? con b?ng
Chnh chuyn ai d? cng ch?ng ??n ch?
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng.
Chnh chuyn ch?t c ti?ng c?ng
L?ng l? ch?t c?ng c?ng c?ng ching
L?ng L? ??i Chng 8342
L?ng l? ch?t c?ng ra ma
Chnh chuyn ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng
L?ng L? ??i Chng 8856
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti (2)
Thanh Lm, ?ng S?m c?ng ?i ba ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
L?y ch?ng thng chn, thng m??i ?? con
L?ng L? ??i Chng 8546
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti
Lng trn x d??i c?ng ?i ba ng??i
L?ng L? ??i Chng 4523
L?ng l? c?ng ch?ng c (c?ng ch?ng) mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? dnh
L?ng L? ??i Chng 7832
L?ng l? ?eo nh?n cho ch?a
Nh?n th r?i m?t l?ng l? v?n cn
L?ng L? ??i Chng 4820
Khng ng? quang ??t l? r?i
B ra l?m ng?m chn n?i chn ch?ng
L?ng L? ??i Chng 5218
Kh?n ch?u o ng? xnh xang
L?ng l? m?y khc tnh tang tang tnh
Nhc ln trng th?y bng c mnh
Ma may nh?y nht, r?p rnh v?i ch cung v?n
L?ng L? ??i Chng 7002
Gi ?u c gi l? ??i
Ch? tr? c m?t ng Tr?i khng chim
Th? Cng H B c?ng nhn
T? Thin ?i Thnh c?ng chim lm ch?ng
L?ng L? ??i Chng 9789
Em chnh chuyn anh c?ng ???c nh?
L?ng l? no bi?t ci b? no (l) ?u.
L?ng L? ??i Chng 3911
D?c lng ch? ??i bng sung
Bng sung ch?a n? ta dng bng sen.
L?ng L? ??i Chng 6455
Con tm n b?o con c
Ngy no my c?ng ?i m chng tao
L?ng L? ??i Chng 5976
Con ti ?i ki?m v? ?y
Mu?n cho n g?i b?ng Th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 1004
Cn chi nay thi?p mai chng,
Ghe anh lui kh?i b?n, b?u l?ng lon bi?t ?u.
L?ng L? Mi?n Nam, L?c T?nh 6267
C kia y?m th?m quai t?m
Ch?ng c ?i lnh c n?m v?i ai
C n?m c ?? m?t ??a b trai
Ch?ng v? ch?ng h?i con ai th? ny
Con ti ?i ki?m v? ?y
C cho n g?i b?ng th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 3256
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng ?em ra ngoi ??ng
Chnh chuyn ch?t ph?i ?i khng
L?ng l? ch?t c ti?ng c?ng, ti?ng ching
L?ng L? ??i Chng 6590
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem L?ng L? ??i Chng 9778
Ch? ?u m bu?c ngang tr?i
Thu?c ?u m ch?a con ng??i l?ng l?
L?ng L? Mi?n Nam, Kin Giang 3914
Cy vng ??ng khng tr?ng m m?c, (3)
Con gi xm ny ch?ng ch?c m theo
L?ng L? Mi?n Nam 3183
Ba Thng m??i ngy
H?t tu?n chay gi ??
L?ng L? ??i Chng 522
B gi b?ng thng g?o xay
Gi b?ng s?n s?t h?i ch?y c?i ?u
L?ng L? ??i Chng 3032
B??c ln xe ki?ng ?i vi?ng m? (m?) ch?ng
M? ch?a c? m?c trong lng ??u (th?) thai
L?ng L? ??i Chng 8029
Anh v? s??ng gi l?nh lng
? ?y chung g?i chung mng v?i em
L?ng L? Mi?n Nam, 2360
? chi hai d? ba lng
D? cam th ng?t, d? bng th chua
L?ng L? ??i Chng 4297