Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L?ng L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
L?ng L? Mi?n Trung 1025
V? nh cha ?nh m? h
Nh?ng em ch?ng b? trai ? ???c ?u
Trai ? ??p l?m m? ?i!
Qu?n thm o tr?ng cho ti ph?i lng.
L?ng L? ??i Chng 4596
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
L?ng L? Mi?n Trung 4150
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
L?ng L? Mi?n Nam, V?nh Long 8306
S?m con mu?n ch?ng L?ng L? ??i Chng 9121
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
L?ng L? ??i Chng 2244
Nhc trng th?y thong ?i qua
L?ng l? chi m?y cho ta phi?n lng.
V cam cho qut ?o bng
V em nhan s?c cho lng anh say
L?ng L? ??i Chng 7210
Nh?t thch ?n tri chua
Hai ?a mua o t?t
Ba tm l?t qu?n trai
L?ng L? ??i Chng 7885
Ni ra s? ch? em c??i (2)
R?ng ti ? gi v?n m??i ??a con,
Lng r?ng b?i ?? cn non,
Np b?, np b?i s?m con mu?n ch?ng.
L?ng L? Mi?n Trung, Ph Yn, 7203
Ng ln cy mt t tri nhi?u x?
Con gi l?ng l? trai kia b?y b?
Con gi ?ng hong trai n? dm ?au^
L?ng L? Mi?n Trung, Bnh ??nh 2704
N?i no ch quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
L?ng L? ??i Chng 5243
Li?n Tu v?ng ch?m bi?ng xem,
L?ng l? nh? b?u ai thm b?u khoe.
L?ng L? Mi?n Nam, 4443
Lm ?? m??i ph??ng c?ng ch?a m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8825
Lm ?? khng ?? ti?n ph?n sp L?ng L? ??i Chng 6472
Lm ?? g?p n?m v?ng khch L?ng L? ??i Chng 1099
Lm ?? g?p n?m m?t ma L?ng L? ??i Chng 2822
Lm ?? c v?n t? nm L?ng L? ??i Chng 4287
Lm ?? c tn
C h??ng n th? vua
C chung cha ni?m Ph?t
L?ng L? ??i Chng 6020
Lm ?? chn ph??ng ?? m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8482
Lm ?? ba ?ng l?y ch?ng c?ng ??p L?ng L? ??i Chng 5359
L?ng l? v?ng qu? soi th?m
H??ng ??a bt ngt cng thm b?n lng
Gi thu th?i ng?n ph dung
D? nng l s?t anh nung c?ng m?m
L?ng L? ??i Chng 5980
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
L?ng L? ??i Chng 8103
L?ng l? m?i c con b?ng
Chnh chuyn nh? ch? n?m khng c? ??i
L?ng L? ??i Chng 4709
L?ng l? con b? con b?ng
Chnh chuyn ai d? cng ch?ng ??n ch?
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng.
Chnh chuyn ch?t c ti?ng c?ng
L?ng l? ch?t c?ng c?ng c?ng ching
L?ng L? ??i Chng 8325
L?ng l? ch?t c?ng ra ma
Chnh chuyn ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng
L?ng L? ??i Chng 8839
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti (2)
Thanh Lm, ?ng S?m c?ng ?i ba ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
L?y ch?ng thng chn, thng m??i ?? con
L?ng L? ??i Chng 8533
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti
Lng trn x d??i c?ng ?i ba ng??i
L?ng L? ??i Chng 4509
L?ng l? c?ng ch?ng c (c?ng ch?ng) mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? dnh
L?ng L? ??i Chng 7819
L?ng l? ?eo nh?n cho ch?a
Nh?n th r?i m?t l?ng l? v?n cn
L?ng L? ??i Chng 4802
Khng ng? quang ??t l? r?i
B ra l?m ng?m chn n?i chn ch?ng
L?ng L? ??i Chng 5205
Kh?n ch?u o ng? xnh xang
L?ng l? m?y khc tnh tang tang tnh
Nhc ln trng th?y bng c mnh
Ma may nh?y nht, r?p rnh v?i ch cung v?n
L?ng L? ??i Chng 6992
Gi ?u c gi l? ??i
Ch? tr? c m?t ng Tr?i khng chim
Th? Cng H B c?ng nhn
T? Thin ?i Thnh c?ng chim lm ch?ng
L?ng L? ??i Chng 9773
Em chnh chuyn anh c?ng ???c nh?
L?ng l? no bi?t ci b? no (l) ?u.
L?ng L? ??i Chng 3898
D?c lng ch? ??i bng sung
Bng sung ch?a n? ta dng bng sen.
L?ng L? ??i Chng 6441
Con tm n b?o con c
Ngy no my c?ng ?i m chng tao
L?ng L? ??i Chng 5963
Con ti ?i ki?m v? ?y
Mu?n cho n g?i b?ng Th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 987
Cn chi nay thi?p mai chng,
Ghe anh lui kh?i b?n, b?u l?ng lon bi?t ?u.
L?ng L? Mi?n Nam, L?c T?nh 6251
C kia y?m th?m quai t?m
Ch?ng c ?i lnh c n?m v?i ai
C n?m c ?? m?t ??a b trai
Ch?ng v? ch?ng h?i con ai th? ny
Con ti ?i ki?m v? ?y
C cho n g?i b?ng th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 3239
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng ?em ra ngoi ??ng
Chnh chuyn ch?t ph?i ?i khng
L?ng l? ch?t c ti?ng c?ng, ti?ng ching
L?ng L? ??i Chng 6574
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem L?ng L? ??i Chng 9767
Ch? ?u m bu?c ngang tr?i
Thu?c ?u m ch?a con ng??i l?ng l?
L?ng L? Mi?n Nam, Kin Giang 3900
Cy vng ??ng khng tr?ng m m?c, (3)
Con gi xm ny ch?ng ch?c m theo
L?ng L? Mi?n Nam 3167
Ba Thng m??i ngy
H?t tu?n chay gi ??
L?ng L? ??i Chng 500
B gi b?ng thng g?o xay
Gi b?ng s?n s?t h?i ch?y c?i ?u
L?ng L? ??i Chng 3017
B??c ln xe ki?ng ?i vi?ng m? (m?) ch?ng
M? ch?a c? m?c trong lng ??u (th?) thai
L?ng L? ??i Chng 8011
Anh v? s??ng gi l?nh lng
? ?y chung g?i chung mng v?i em
L?ng L? Mi?n Nam, 2340
? chi hai d? ba lng
D? cam th ng?t, d? bng th chua
L?ng L? ??i Chng 4283