Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? S?ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ng??i hi?u t? g?ng khuyn (2)
K?p th?i nui n?ng cho tuy?n ??o con.
K?o khi sng c?n ? mn,
Ph Ng, Ph U?t c cn l chi.
L? S?ng Mi?n Trung 6132
X? x? h?u l? ?o trng an L? S?ng ??i Chng 6887
V v?t b?t sinh L? S?ng ??i Chng 9342
V s??ng cho ni b?c ??u
Bi?n lay v gi, hoa s?u v m?a
L? S?ng ??i Chng 3112
Th? gian giu b?i ch? c?n,
C m l??i bi?ng th thn ch?ng cn
L? S?ng Mi?n Nam, An Giang 5236
Th?n tin lc tng c?ng li?u
Hu?ng chi thn c qu?n ?i?u hi tanh.
L? S?ng ??i Chng 7604
T?t x?u r rng, ti?n no c?a n?y L? S?ng ??i Chng 7380
T?i l?a t?t ?n tr?ng c?ng nh? ?en L? S?ng ??i Chng 9771
Ru h?i, ru h?i l ru (2)
Con c l ? ?nh v?y ch?t vi
L? S?ng Mi?n Trung 6978
Ni l?i th gi? l?y l?i
??ng nh? b??m b??m ??u r?i l?i bay.
L? S?ng ??i Chng 4886
Ng?i d?ng ?n hoang, M? vng c?ng c?n, L? S?ng Mi?n Nam, An Giang 5703
Ng??i d?i b?o th?,
Ng??i khn th?c th?i
L? S?ng ??i Chng 7729
Mu?n ?n th l?n (ph?i l?n) v b?p L? S?ng ??i Chng 922
Mu?n ?n qu? ph?i tr?ng cy (Tro cy). L? S?ng ??i Chng 2090
Khng nn v? ??a c? n?m L? S?ng Mi?n Nam, 6447
Hy v?ng ho huy?n L? S?ng ??i Chng 6577
Hay chi nh?ng thi c?nh ngn
M?t l?n nh??ng nh?n, m?t l?n tai qua
L? S?ng ??i Chng 8645
Ch?t no h?n s?ng thm L? S?ng ??i Chng 2093
C?n th cu?n o x?n qu?n
Su th ph?i d?n c? thn ??t ??m.
L? S?ng Mi?n Nam, 3682
Bn bu?n mua vui L? S?ng Mi?n Trung 5418
m c?c d??ng h?i L? S?ng ??i Chng 4319
Ai u?n cu cho v?a mi?ng c L? S?ng ??i Chng 8548
Ai trng th?y ma bi?t ?n b ?n b?t (?n v?ng) L? S?ng ??i Chng 6030
Ai trng th?y ma ?n c? L? S?ng ??i Chng 10376
Ai tr?ng khoai ??t ny L? S?ng ??i Chng 8474
Ai thn thn v?i, l? c?u ai thn L? S?ng ??i Chng 7165
Ai th?y n?y gi? L? S?ng ??i Chng 8987
Ai th?y ma ?n c? L? S?ng ??i Chng 5767
Ai t?ng ?o mi?ng c m u?n l??i cu L? S?ng ??i Chng 9873
Ai sao mnh v?y (ta v?y) L? S?ng ??i Chng 4351
Ai nh? m?t ng??i ?y x?u L? S?ng ??i Chng 3821
Ai n?m tay su?t ngy (thu ngy) ??n t?i L? S?ng ??i Chng 1530
Ai n?m tay ??n t?i
Ai g?i (Ai du?i) tay ??n sng ?
L? S?ng ??i Chng 7667
Ai mu?n l?y ph?n d?i m?t
Ai mu?n ph?n d?i gt chn
L? S?ng ??i Chng 5606
Ai lm n?y ch?u L? S?ng ??i Chng 6321
Ai kh?o m khai (m x?ng) L? S?ng ??i Chng 2000
Ai hay ai d? m?c ai L? S?ng ??i Chng 1060
Ai h?i m ni (th ni) ai g?i m th?a (th th?a) L? S?ng ??i Chng 847
Ai giu ba h? ai kh ba ??i L? S?ng ??i Chng 971
Ai dm ?nh ?u v?i tinh L? S?ng ??i Chng 4533
Ai c thn th n?y lo
Ai c b ng??i ?y gi?
L? S?ng ??i Chng 3660
Ai c thn ng??i ?y lo L? S?ng ??i Chng 7864
Ai c qua c?u m?i hay L? S?ng ??i Chng 1746
Ai c c?a mt m?t ng??i ?y L? S?ng ??i Chng 10128
Ai b?t ???c ma ?n c? L? S?ng ??i Chng 6192
Ai ? trong ch?n m?i bi?t ch?n c r?n L? S?ng ??i Chng 3425
Ai ?a d?a kh b?u gi L? S?ng ??i Chng 10221
Ai ?u tr? mi khng gi L? S?ng ??i Chng 8970
Ai ?nh m khai L? S?ng ??i Chng 1498
Ai ?? tay xng khi L? S?ng ??i Chng 5998