Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lẽ Sống

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin người hiếu tử gắng khuyên (2)
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.
Lẽ Sống Miền Trung 6084
Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an Lẽ Sống Đại Chúng 6837
Vô vật bất sinh Lẽ Sống Đại Chúng 9298
Vì sương cho núi bạc đầu
Biển lay vì gió, hoa sầu vì mưa
Lẽ Sống Đại Chúng 3059
Thế gian giàu bởi chữ cần,
Có mà lười biếng thì thân chẳng còn
Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5187
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Lẽ Sống Đại Chúng 7557
Tốt xấu rõ ràng, tiền nào của nấy Lẽ Sống Đại Chúng 7333
Tối lửa tắt đèn trắng cũng như đen Lẽ Sống Đại Chúng 9721
Ru hời, ru hỡi là ru (2)
Con cá lù đù đánh vảy chặt vi
Lẽ Sống Miền Trung 6926
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay.
Lẽ Sống Đại Chúng 4836
Ngồi dưng ăn hoang, Mỏ vàng cũng cạn, Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5654
Người dại bảo thủ,
Người khôn thức thời
Lẽ Sống Đại Chúng 7684
Muốn ăn thì lăn (phải lăn) vô bếp Lẽ Sống Đại Chúng 865
Muốn ăn quả phải trồng cây (Trèo cây). Lẽ Sống Đại Chúng 2042
Không nên vơ đũa cả nắm Lẽ Sống Miền Nam, 6402
Hy vọng hão huyền Lẽ Sống Đại Chúng 6530
Hay chi những thói cạnh ngôn
Một lần nhường nhịn, một lần tai qua
Lẽ Sống Đại Chúng 8598
Chết no hơn sống thèm Lẽ Sống Đại Chúng 2033
Cạn thì cuộn áo xắn quần
Sâu thì phải dấn cả thân ướt đầm.
Lẽ Sống Miền Nam, 3627
Bán buồn mua vui Lẽ Sống Miền Trung 5364
Âm cực dương hồi Lẽ Sống Đại Chúng 4270
Ai uốn câu cho vừa miệng cá Lẽ Sống Đại Chúng 8498
Ai trông thấy ma biết đàn bà ăn bớt (ăn vụng) Lẽ Sống Đại Chúng 5980
Ai trông thấy ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 10325
Ai trồng khoai đất này Lẽ Sống Đại Chúng 8418
Ai thân thân với, lọ cầu ai thân Lẽ Sống Đại Chúng 7116
Ai thấy nấy giữ Lẽ Sống Đại Chúng 8934
Ai thấy ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 5710
Ai từng đo miệng cá mà uốn lưỡi câu Lẽ Sống Đại Chúng 9814
Ai sao mình vậy (ta vậy) Lẽ Sống Đại Chúng 4294
Ai nhọ măt người ấy xấu Lẽ Sống Đại Chúng 3763
Ai nắm tay suốt ngày (thâu ngày) đến tối Lẽ Sống Đại Chúng 1473
Ai nắm tay đến tối
Ai gối (Ai duỗi) tay đến sáng ?
Lẽ Sống Đại Chúng 7608
Ai muốn lấy phấn dồi mặt
Ai muốn phấn dồi gót chân
Lẽ Sống Đại Chúng 5543
Ai làm nấy chịu Lẽ Sống Đại Chúng 6270
Ai khảo mà khai (mà xưng) Lẽ Sống Đại Chúng 1944
Ai hay ai dở mặc ai Lẽ Sống Đại Chúng 1004
Ai hỏi mà nói (thì nói) ai gọi mà thưa (thì thưa) Lẽ Sống Đại Chúng 794
Ai giàu ba họ ai khó ba đời Lẽ Sống Đại Chúng 912
Ai dám đánh đu với tinh Lẽ Sống Đại Chúng 4479
Ai có thân thì nấy lo
Ai có bò người ấy giữ
Lẽ Sống Đại Chúng 3609
Ai có thân người ấy lo Lẽ Sống Đại Chúng 7808
Ai có qua cầu mới hay Lẽ Sống Đại Chúng 1695
Ai có của mát mặt người ấy Lẽ Sống Đại Chúng 10079
Ai bắt được ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 6131
Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận Lẽ Sống Đại Chúng 3376
Ai ưa dưa khú bầu già Lẽ Sống Đại Chúng 10166
Ai đâu trẻ mãi không già Lẽ Sống Đại Chúng 8917
Ai đánh mà khai Lẽ Sống Đại Chúng 1437
Ai để tay xông khói Lẽ Sống Đại Chúng 5947