Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? S?ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ng??i hi?u t? g?ng khuyn (2)
K?p th?i nui n?ng cho tuy?n ??o con.
K?o khi sng c?n ? mn,
Ph Ng, Ph U?t c cn l chi.
L? S?ng Mi?n Trung 6100
X? x? h?u l? ?o trng an L? S?ng ??i Chng 6855
V v?t b?t sinh L? S?ng ??i Chng 9314
V s??ng cho ni b?c ??u
Bi?n lay v gi, hoa s?u v m?a
L? S?ng ??i Chng 3077
Th? gian giu b?i ch? c?n,
C m l??i bi?ng th thn ch?ng cn
L? S?ng Mi?n Nam, An Giang 5204
Th?n tin lc tng c?ng li?u
Hu?ng chi thn c qu?n ?i?u hi tanh.
L? S?ng ??i Chng 7571
T?t x?u r rng, ti?n no c?a n?y L? S?ng ??i Chng 7349
T?i l?a t?t ?n tr?ng c?ng nh? ?en L? S?ng ??i Chng 9736
Ru h?i, ru h?i l ru (2)
Con c l ? ?nh v?y ch?t vi
L? S?ng Mi?n Trung 6943
Ni l?i th gi? l?y l?i
??ng nh? b??m b??m ??u r?i l?i bay.
L? S?ng ??i Chng 4852
Ng?i d?ng ?n hoang, M? vng c?ng c?n, L? S?ng Mi?n Nam, An Giang 5671
Ng??i d?i b?o th?,
Ng??i khn th?c th?i
L? S?ng ??i Chng 7701
Mu?n ?n th l?n (ph?i l?n) v b?p L? S?ng ??i Chng 883
Mu?n ?n qu? ph?i tr?ng cy (Tro cy). L? S?ng ??i Chng 2058
Khng nn v? ??a c? n?m L? S?ng Mi?n Nam, 6421
Hy v?ng ho huy?n L? S?ng ??i Chng 6544
Hay chi nh?ng thi c?nh ngn
M?t l?n nh??ng nh?n, m?t l?n tai qua
L? S?ng ??i Chng 8613
Ch?t no h?n s?ng thm L? S?ng ??i Chng 2050
C?n th cu?n o x?n qu?n
Su th ph?i d?n c? thn ??t ??m.
L? S?ng Mi?n Nam, 3644
Bn bu?n mua vui L? S?ng Mi?n Trung 5380
m c?c d??ng h?i L? S?ng ??i Chng 4288
Ai u?n cu cho v?a mi?ng c L? S?ng ??i Chng 8517
Ai trng th?y ma bi?t ?n b ?n b?t (?n v?ng) L? S?ng ??i Chng 5995
Ai trng th?y ma ?n c? L? S?ng ??i Chng 10342
Ai tr?ng khoai ??t ny L? S?ng ??i Chng 8435
Ai thn thn v?i, l? c?u ai thn L? S?ng ??i Chng 7133
Ai th?y n?y gi? L? S?ng ??i Chng 8951
Ai th?y ma ?n c? L? S?ng ??i Chng 5728
Ai t?ng ?o mi?ng c m u?n l??i cu L? S?ng ??i Chng 9830
Ai sao mnh v?y (ta v?y) L? S?ng ??i Chng 4312
Ai nh? m?t ng??i ?y x?u L? S?ng ??i Chng 3780
Ai n?m tay su?t ngy (thu ngy) ??n t?i L? S?ng ??i Chng 1489
Ai n?m tay ??n t?i
Ai g?i (Ai du?i) tay ??n sng ?
L? S?ng ??i Chng 7626
Ai mu?n l?y ph?n d?i m?t
Ai mu?n ph?n d?i gt chn
L? S?ng ??i Chng 5562
Ai lm n?y ch?u L? S?ng ??i Chng 6287
Ai kh?o m khai (m x?ng) L? S?ng ??i Chng 1961
Ai hay ai d? m?c ai L? S?ng ??i Chng 1022
Ai h?i m ni (th ni) ai g?i m th?a (th th?a) L? S?ng ??i Chng 810
Ai giu ba h? ai kh ba ??i L? S?ng ??i Chng 928
Ai dm ?nh ?u v?i tinh L? S?ng ??i Chng 4495
Ai c thn th n?y lo
Ai c b ng??i ?y gi?
L? S?ng ??i Chng 3625
Ai c thn ng??i ?y lo L? S?ng ??i Chng 7826
Ai c qua c?u m?i hay L? S?ng ??i Chng 1713
Ai c c?a mt m?t ng??i ?y L? S?ng ??i Chng 10096
Ai b?t ???c ma ?n c? L? S?ng ??i Chng 6149
Ai ? trong ch?n m?i bi?t ch?n c r?n L? S?ng ??i Chng 3394
Ai ?a d?a kh b?u gi L? S?ng ??i Chng 10183
Ai ?u tr? mi khng gi L? S?ng ??i Chng 8936
Ai ?nh m khai L? S?ng ??i Chng 1458
Ai ?? tay xng khi L? S?ng ??i Chng 5963