Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Linh Tinh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng ?nh ?u
Tm cng ht b?i c thu c?m ch?u
Linh Tinh Mi?n Nam, 4240
Tr ba ?i h?c ???ng xa
C?m canh ai n?u, c?a nh ai coi
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 6668
Tre gi anh ?? pha nan
Vi pha v?i ngh?a, thu?c n?ng v?i duyn
L?n ?an nng n, b ?an gi?n sng
G?c th anh ?? k gi??ng
Ng?n ngnh anh ?? c?m gin tr?u, d?a
Linh Tinh ??i Chng 6229
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 8069
Tr? ch?ng tha gi ch?ng th??ng
Cc nhi ?nh ??ng ch?p chi nh?t nh?nh
Linh Tinh ??i Chng 1191
Tr?i bao gi b? m?a ngn
? gi gi x?c l?i gan gan l.
Linh Tinh ??i Chng 9294
Thuy?n em c l?ng m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 4914
Thuy?n ai m ??u gi?a dng
Tuy ngoi vn t?t, trong lng vn h?.
Linh Tinh ??i Chng 5060
Th?y anh hay ch?, em h?i th? ?i l?i (9)
Ngy x?a ng vua Thu?n cy tru hay b ?
- M?ng coi ng vua Thu?n canh ?i?n,
Chim tr?i c?n c?, t??ng li?n nh? cy.
Linh Tinh ??i Chng 6648
Th??ng th vi?t gi?y li?n ?i
Mai sau cch tr? ?i?u chi, c t?.
Linh Tinh ??i Chng 9235
Th??ng thay l? ki?n li ti
Ki?m ?n ???c m?y ph?i ?i tm m?i
Linh Tinh ??i Chng 9870
Th??ng thay cho ph?n con ra
? ?nh ??i h?c, ? cha ??i bia
Linh Tinh ??i Chng 9805
Tay c?m dao s?c c?t tri Thanh Tr
C?t ch?a t?i ru?t, bi?t Thanh Tr cn non
Linh Tinh Mi?n Trung, Th?a Thin 9691
Tao t??ng my kh?ng s? tao,
(Tao) ch?t ??u mu ch?y l?n nho my ra
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 2755
Tai nghe c gi Qu?nh Nga
Tu?i v?a ?i tm ?i ra ?on ch?ng
Ngh? mnh v?n v c?ng khng
Ra thn s?c ch?y g?ng cng ?ua ti
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 1258
R? nhau xu?ng b? m cua (2)
Ln non b? c?i, vo cha nghe kinh
Linh Tinh ??i Chng 1068
ng Tin ng?i d?a c?i tng
Ph?t ph? ru b?c l?nh lng ng Tin
Linh Tinh ??i Chng 4499
ng ti?u hi c?i non du
B nh?t ?t ?t ch?ng khu ku tr?i.
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 7069
Ni r?ng th c h?u mang
Khe su?i th c m?ng giang
Ch? t?nh c m? bn hng
? d?c c ? ngang
Bi?t bao gi? em ???c l?y chng
Ni r?ng tr? l?i cho h?u mang
Khe su?i tr? l?i cho m?ng gian
Ch? t?nh tr? l?i cho m? bn hng
? d?c tr? l?i cho ? ngang
Ai m tr? n?y,
Thi?p v?i chng k?t duyn
Linh Tinh ??i Chng 6742
Non n??c u s?u h? b?i ?u
Du du my b?c ci Ngao Chu
Linh Tinh ??i Chng 8908
Non cao ai ??p ln cao
Sng su ai b?i ai ?o m su ?
Linh Tinh ??i Chng 9075
Ni xa ta c?ng bi?t g?n (2)
Ni trong ng To ngoi sn bi?t li?n
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 8765
Ni xa ta c?ng bi?t g?n
Ni cy rau hng, rau c?n h? ng??i
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 4759
N ra r?i n l?i vo
No n c ph hng ro nh c
N ra r?i n l?i v
Ch? no n c vc v? ??p ai!
Linh Tinh ??i Chng 1530
Nh n?y ch?t l?n toi g
C ba ng c?ng ??n nh ngy x?a.
Linh Tinh ??i Chng 4267
Nh my l?m ??t l?m ao
L?m tru, l?m ru?ng con tao ?n g ?
Linh Tinh ??i Chng 6434
Nh giu giu ??p ph?i ci gai
C?ng b?ng nh kh gy hai x??ng s??n
Linh Tinh ??i Chng 2560
Ng ra ngoi bi?n t?m t?m
Th?y thuy?n anh ch?y m??i l?m ci cho
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 8724
Ng ln ?m c?y ng Cai
C?y th?a ng ght, c?y dy ng th??ng
Linh Tinh ??i Chng 10148
Nghu nhao vui th s?n h
Mai l b?n c?, h?c l b?n (ng??i) thn.
Linh Tinh ??i Chng 7360
Ngho khng s?, s? ci ?au
C? ??i khng b?nh lm giu nh? ch?i
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 1947
Ngy ngy c?p nn ra ?i
Bun g ch?ng c, bn g c?ng khng!
Linh Tinh ??i Chng 4013
Ng?a ai c?t ng ng ngh
Chung m ai b? b? tre ng th?y
Linh Tinh ??i Chng 2685
Ng?a ai bu?c ng ng Cai
Son ai m l?i ?eo tai b Ngh
Ng?a ai bu?c ng ng Ngh
Tru ai l?i bu?c b?i tre ng Th?y
Linh Tinh ??i Chng 9700
Ng? r?ng cy c? bng cao
Thi?p ?n mnh vo trnh n?ng cng m?a
Ai ng? cy c? l th?a
?n n?ng n?ng h?t, ?n m?a m?a vo
Linh Tinh ??i Chng 8438
Ng?i bu?n ch?c l gi nem
Con ch? gi kho, con em c?t dm
Nem ngon m?t c?c m?t chm
?n th? v?a lng c bc hy mua!
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 7317
Ng?m xem mun s? ? ??i
Tr?i kia ? b?t lm ng??i c thn.
Linh Tinh ??i Chng 9350
Nn ra tay ki?m tay c?
Ch?ng nn th ch? ??ng (ch?ng ) nh? c?y ai
Linh Tinh ??i Chng 6289
Nam K? Kh?i Ngh?a tiu Cng L
??ng Kh?i Vng Ln m?t T? Do!
Linh Tinh ??i Chng 7549
N?a xanh l?t r?i bong boong
G?u dai mc n??c, ng?t lng g?u dai
Linh Tinh ??i Chng 3242
N?i ??ng ?c l?i nn niu
Gi to gi cu?n ??a di?u ln my
Linh Tinh ??i Chng 9501
N?u lm hoa lm hoa h??ng d??ng
N?u lm ? lm ? hoa c??ng
Linh Tinh ??i Chng 4728
N??c dy ng?a ch?y ng?p ki?u
C?a nh b? tr?ng s?m chi?u m?c ai
Linh Tinh ??i Chng 1130
N?m voi anh ?c n?m chung
N?m c anh ?ng n?m gi??ng bnh phong
Cn m?t c b ch?a ch?ng
L?i ?y anh kn cho b?ng lng c
M?t l ng C?ng, ng ??
Hai l ng Bt, ng ? c?ng v?a
Gi? tn b Nguy?t, ng T?
S?m ?i c?u Th??c, t?i m? m?ng Hng
R?i ra, c?a l?i treo cung
?? cho c ??, c b?ng c ru
Ru r?ng: con b, con n
Con l?y, con b, con ch?ng, con ?i
Ngy sau con l?n k?p th,
Con h?c, con vi?t, con thi cng ng??i (*)
Linh Tinh ??i Chng 10242
Mu?n cho ph?i ph?i phn phn.
Cy da c?y th?n, th?n c?y cy da.
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 9999
Ma ng?t t?n b?o
Heo bo t?n lng
C? th? mang gng
Tay c?m lng ma
Linh Tinh Mi?n Trung 6378
Mo ngao c?n c? ng th?y (5)
C?n cho ng ch?t n?m ngay trn r?ng.
Linh Tinh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7250
Mo ngao c?n c? ng th?y
ng th?y v?t ch?t c? b?y mo ngao.
Linh Tinh Mi?n Nam, Ti?n Giang 6513
M?t mai tr?ng l?ng kh hn (8)
M?t mai tr?ng l?ng kh hn, Dy dn kh d?t, ng??i ngoan kh tm.
Linh Tinh Mi?n Nam, L?c T?nh 8295
M?t mai tr?ng l?ng kh hn (5)
Dy dn kh d?t b?n sang kh tm.(1)
Linh Tinh Mi?n Nam, L?c T?nh 1527