Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Linh Tinh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ví dầu cá bống đánh đu
Tôm càng hát bội cá thu cầm chầu
Linh Tinh Miền Nam, 4215
Trò ba đi học đường xa
Cơm canh ai nấu, cửa nhà ai coi
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 6643
Tre già anh để pha nan
Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên
Lớn đan nóng né, bé đan giần sàng
Gốc thì anh để kê giường
Ngọn ngành anh để cắm giàn trầu, dưa
Linh Tinh Đại Chúng 6202
Trồng tre trở gốc lên trời
Con chị qua đời thì cưới con em
Linh Tinh Miền Nam, Vĩnh Long 8035
Trẻ chẳng tha già chẳng thương
Cóc nhái ễnh ương chấp chi nhặt nhạnh
Linh Tinh Đại Chúng 1163
Trải bao gió bể mưa ngàn
Đã già già xọc lại gan gan lì.
Linh Tinh Đại Chúng 9268
Thuyền em có lủng một nan
Không tin anh đội về làng anh coi
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 4889
Thuyền ai mà đậu giữa dòng
Tuy ngoài ván tốt, trong lòng ván hư.
Linh Tinh Đại Chúng 5037
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời (9)
Ngày xưa ông vua Thuấn cày trâu hay bò ?
- Mảng coi ông vua Thuấn canh điền,
Chim trời cắn cỏ, tượng liền nhổ cây.
Linh Tinh Đại Chúng 6624
Thương thì viết giấy liền đi
Mai sau cách trở điều chi, có tờ.
Linh Tinh Đại Chúng 9206
Thương thay lũ kiến li ti
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi
Linh Tinh Đại Chúng 9848
Thương thay cho phận con rùa
Ở đình đội hạc, ở chùa đội bia
Linh Tinh Đại Chúng 9777
Tay cầm dao sắc cắt trái Thanh Trà
Cắt chưa tới ruột, biết Thanh Trà còn non
Linh Tinh Miền Trung, Thừa Thiên 9666
Tao tưởng mày khổng sợ tao,
(Tao) chặt đầu máu chảy lộn nhào mày ra…
Linh Tinh Miền Trung, Phú Yên, 2729
Tai nghe có gái Quỳnh Nga
Tuổi vừa đôi tám đi ra đoán chồng
Nghĩ mình văn võ cũng không
Ra thân sức chạy gắng công đua tài
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 1230
Rủ nhau xuống bể mò cua (2)
Lên non bẻ củi, vào chùa nghe kinh
Linh Tinh Đại Chúng 1042
Ông Tiên ngồi dựa cội tùng
Phất phơ râu bạc lạnh lùng ông Tiên
Linh Tinh Đại Chúng 4469
Ông tiều hái củi non du
Bò nhọt đút đít chổng khu kêu trời.
Linh Tinh Miền Trung, Phú Yên, 7045
Núi rừng thì có hưu mang
Khe suối thì có măng giang
Chợ tỉnh có mụ bán hàng
Đò dọc có đò ngang
Biết bao giờ em được lấy chàng
Núi rừng trả lại cho hưu mang
Khe suối trả lại cho măng gian
Chợ tỉnh trả lại cho mụ bán hàng
Đò dọc trả lại cho đò ngang
Ai mô trả nấy,
Thiếp với chàng kết duyên
Linh Tinh Đại Chúng 6718
Non nước u sầu hệ bởi đâu
Dàu dàu mây bạc cõi Ngao Châu
Linh Tinh Đại Chúng 8878
Non cao ai đắp lên cao
Sông sâu ai bới ai đào mà sâu ?
Linh Tinh Đại Chúng 9028
Nói xa ta cũng biết gần (2)
Nói trong ông Táo ngoài sân biết liền
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 8741
Nói xa ta cũng biết gần
Nói cây rau húng, rau cần hổ ngươi
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 4733
Nó ra rồi nó lại vào
Nào nó có phá hàng rào nhà cô
Nó ra rồi nó lại vô
Chứ nào nó có vác vồ đặp ai!
Linh Tinh Đại Chúng 1498
Nhà nầy chết lợn toi gà
Có ba ông cống đến nhà ngày xưa.
Linh Tinh Đại Chúng 4244
Nhà mày lắm đất lắm ao
Lắm trâu, lắm ruộng con tao ăn gì ?
Linh Tinh Đại Chúng 6411
Nhà giàu giàu đạp phải cái gai
Cũng bằng nhà khó gãy hai xương sườn
Linh Tinh Đại Chúng 2535
Ngó ra ngoài biển tăm tăm
Thấy thuyền anh chạy mười lăm cái chèo
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 8700
Ngó lên đám cấy ông Cai
Cấy thưa ông ghét, cấy dày ông thương
Linh Tinh Đại Chúng 10119
Nghêu nhao vui thú sơn hà
Mai là bạn cũ, hạc là bạn (người) thân.
Linh Tinh Đại Chúng 7334
Nghèo không sợ, sợ cái đau
Cả đời không bệnh làm giàu như chơi
Linh Tinh Miền Nam, Vĩnh Long 1923
Ngày ngày cắp nón ra đi
Buôn gì chẳng có, bán gì cũng không!
Linh Tinh Đại Chúng 3987
Ngựa ai cột ngõ ông nghè
Chuông mõ ai bỏ bờ tre ông thầy
Linh Tinh Đại Chúng 2659
Ngựa ai buộc ngõ ông Cai
Soàn ai mà lại đeo tai bà Nghè
Ngựa ai buộc ngõ ông Nghè
Trâu ai lại buộc bụi tre ông Thầy
Linh Tinh Đại Chúng 9661
Ngỡ rằng cây cả bóng cao
Thiếp ẩn mình vào tránh nắng cùng mưa
Ai ngờ cây cả lá thưa
Ẩn nắng nắng hắt, ẩn mưa mưa vào
Linh Tinh Đại Chúng 8411
Ngồi buồn chọc lá gói nem
Con chị gói khéo, con em cột dùm
Nem ngon một cắc một chùm
Ăn thử vừa lòng cô bác hãy mua!
Linh Tinh Miền Nam, Vĩnh Long 7292
Ngẫm xem muôn sự ở đời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Linh Tinh Đại Chúng 9321
Nên ra tay kiếm tay cờ
Chẳng nên thì chớ đừng (chẳng ) nhờ cậy ai
Linh Tinh Đại Chúng 6265
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi Vùng Lên mất Tự Do!
Linh Tinh Đại Chúng 7522
Nứa xanh lột rối boòng boong
Gầu dai múc nước, ngọt lòng gầu dai
Linh Tinh Đại Chúng 3217
Nồi đồng đúc lại nên niêu
Gió to gió cuốn đưa diều lên mây
Linh Tinh Đại Chúng 9477
Nếu làm hoa làm hoa hướng dương
Nếu làm đá làm đá hoa cương
Linh Tinh Đại Chúng 4698
Nước dây ngựa chạy ngập kiều
Cửa nhà bỏ trống sớm chiều mặc ai
Linh Tinh Đại Chúng 1106
Năm voi anh đúc năm chuông
Năm cô anh đóng năm giường bình phong
Còn một cô bé chửa chồng
Lại đây anh kén cho bằng lòng cô
Một là ông Cống, ông Đồ
Hai là ông Bát, ông Đô cũng vừa
Giả tên bà Nguyệt, ông Tơ
Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng Hùng
Rồi ra, cửa lại treo cung
Để cho cô đẻ, cô bồng cô ru
Ru rằng: con bú, con nô
Con lẫy, con bò, con chững, con đi
Ngày sau con lớn kịp thì,
Con học, con viết, con thi cùng người (*)
Linh Tinh Đại Chúng 10219
Muốn cho phải phải phân phân.
Cây da cậy thần, thần cậy cây da.
Linh Tinh Miền Trung, Phú Yên, 9973
Mía ngọt tận bẻo
Heo béo tận lông
Cổ thờ mang gông
Tay cầm lóng mía
Linh Tinh Miền Trung 6354
Mèo ngao cắn cổ ông thầy (5)
Cắn cho ông chết nằm ngay trên rừng.
Linh Tinh Miền Nam, Tiền Giang 7224
Mèo ngao cắn cổ ông thầy
Ông thầy vật chết cả bầy mèo ngao.
Linh Tinh Miền Nam, Tiền Giang 6487
Một mai trống lủng khó hàn (8)
Một mai trống lủng khó hàn, Dây dùn khó dứt, người ngoan khó tìm.
Linh Tinh Miền Nam, Lục Tỉnh 8271
Một mai trống lủng khó hàn (5)
Dây dùn khó dứt bạn sang khó tìm.(1)
Linh Tinh Miền Nam, Lục Tỉnh 1490