Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Linh Tinh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng ?nh ?u
Tm cng ht b?i c thu c?m ch?u
Linh Tinh Mi?n Nam, 4258
Tr ba ?i h?c ???ng xa
C?m canh ai n?u, c?a nh ai coi
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 6686
Tre gi anh ?? pha nan
Vi pha v?i ngh?a, thu?c n?ng v?i duyn
L?n ?an nng n, b ?an gi?n sng
G?c th anh ?? k gi??ng
Ng?n ngnh anh ?? c?m gin tr?u, d?a
Linh Tinh ??i Chng 6247
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 8086
Tr? ch?ng tha gi ch?ng th??ng
Cc nhi ?nh ??ng ch?p chi nh?t nh?nh
Linh Tinh ??i Chng 1211
Tr?i bao gi b? m?a ngn
? gi gi x?c l?i gan gan l.
Linh Tinh ??i Chng 9309
Thuy?n em c l?ng m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 4934
Thuy?n ai m ??u gi?a dng
Tuy ngoi vn t?t, trong lng vn h?.
Linh Tinh ??i Chng 5080
Th?y anh hay ch?, em h?i th? ?i l?i (9)
Ngy x?a ng vua Thu?n cy tru hay b ?
- M?ng coi ng vua Thu?n canh ?i?n,
Chim tr?i c?n c?, t??ng li?n nh? cy.
Linh Tinh ??i Chng 6664
Th??ng th vi?t gi?y li?n ?i
Mai sau cch tr? ?i?u chi, c t?.
Linh Tinh ??i Chng 9255
Th??ng thay l? ki?n li ti
Ki?m ?n ???c m?y ph?i ?i tm m?i
Linh Tinh ??i Chng 9887
Th??ng thay cho ph?n con ra
? ?nh ??i h?c, ? cha ??i bia
Linh Tinh ??i Chng 9822
Tay c?m dao s?c c?t tri Thanh Tr
C?t ch?a t?i ru?t, bi?t Thanh Tr cn non
Linh Tinh Mi?n Trung, Th?a Thin 9708
Tao t??ng my kh?ng s? tao,
(Tao) ch?t ??u mu ch?y l?n nho my ra
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 2775
Tai nghe c gi Qu?nh Nga
Tu?i v?a ?i tm ?i ra ?on ch?ng
Ngh? mnh v?n v c?ng khng
Ra thn s?c ch?y g?ng cng ?ua ti
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 1278
R? nhau xu?ng b? m cua (2)
Ln non b? c?i, vo cha nghe kinh
Linh Tinh ??i Chng 1087
ng Tin ng?i d?a c?i tng
Ph?t ph? ru b?c l?nh lng ng Tin
Linh Tinh ??i Chng 4517
ng ti?u hi c?i non du
B nh?t ?t ?t ch?ng khu ku tr?i.
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 7088
Ni r?ng th c h?u mang
Khe su?i th c m?ng giang
Ch? t?nh c m? bn hng
? d?c c ? ngang
Bi?t bao gi? em ???c l?y chng
Ni r?ng tr? l?i cho h?u mang
Khe su?i tr? l?i cho m?ng gian
Ch? t?nh tr? l?i cho m? bn hng
? d?c tr? l?i cho ? ngang
Ai m tr? n?y,
Thi?p v?i chng k?t duyn
Linh Tinh ??i Chng 6757
Non n??c u s?u h? b?i ?u
Du du my b?c ci Ngao Chu
Linh Tinh ??i Chng 8927
Non cao ai ??p ln cao
Sng su ai b?i ai ?o m su ?
Linh Tinh ??i Chng 9093
Ni xa ta c?ng bi?t g?n (2)
Ni trong ng To ngoi sn bi?t li?n
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 8780
Ni xa ta c?ng bi?t g?n
Ni cy rau hng, rau c?n h? ng??i
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 4775
N ra r?i n l?i vo
No n c ph hng ro nh c
N ra r?i n l?i v
Ch? no n c vc v? ??p ai!
Linh Tinh ??i Chng 1546
Nh n?y ch?t l?n toi g
C ba ng c?ng ??n nh ngy x?a.
Linh Tinh ??i Chng 4283
Nh my l?m ??t l?m ao
L?m tru, l?m ru?ng con tao ?n g ?
Linh Tinh ??i Chng 6452
Nh giu giu ??p ph?i ci gai
C?ng b?ng nh kh gy hai x??ng s??n
Linh Tinh ??i Chng 2577
Ng ra ngoi bi?n t?m t?m
Th?y thuy?n anh ch?y m??i l?m ci cho
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 8748
Ng ln ?m c?y ng Cai
C?y th?a ng ght, c?y dy ng th??ng
Linh Tinh ??i Chng 10162
Nghu nhao vui th s?n h
Mai l b?n c?, h?c l b?n (ng??i) thn.
Linh Tinh ??i Chng 7379
Ngho khng s?, s? ci ?au
C? ??i khng b?nh lm giu nh? ch?i
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 1963
Ngy ngy c?p nn ra ?i
Bun g ch?ng c, bn g c?ng khng!
Linh Tinh ??i Chng 4028
Ng?a ai c?t ng ng ngh
Chung m ai b? b? tre ng th?y
Linh Tinh ??i Chng 2706
Ng?a ai bu?c ng ng Cai
Son ai m l?i ?eo tai b Ngh
Ng?a ai bu?c ng ng Ngh
Tru ai l?i bu?c b?i tre ng Th?y
Linh Tinh ??i Chng 9716
Ng? r?ng cy c? bng cao
Thi?p ?n mnh vo trnh n?ng cng m?a
Ai ng? cy c? l th?a
?n n?ng n?ng h?t, ?n m?a m?a vo
Linh Tinh ??i Chng 8455
Ng?i bu?n ch?c l gi nem
Con ch? gi kho, con em c?t dm
Nem ngon m?t c?c m?t chm
?n th? v?a lng c bc hy mua!
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 7334
Ng?m xem mun s? ? ??i
Tr?i kia ? b?t lm ng??i c thn.
Linh Tinh ??i Chng 9363
Nn ra tay ki?m tay c?
Ch?ng nn th ch? ??ng (ch?ng ) nh? c?y ai
Linh Tinh ??i Chng 6308
Nam K? Kh?i Ngh?a tiu Cng L
??ng Kh?i Vng Ln m?t T? Do!
Linh Tinh ??i Chng 7568
N?a xanh l?t r?i bong boong
G?u dai mc n??c, ng?t lng g?u dai
Linh Tinh ??i Chng 3260
N?i ??ng ?c l?i nn niu
Gi to gi cu?n ??a di?u ln my
Linh Tinh ??i Chng 9519
N?u lm hoa lm hoa h??ng d??ng
N?u lm ? lm ? hoa c??ng
Linh Tinh ??i Chng 4747
N??c dy ng?a ch?y ng?p ki?u
C?a nh b? tr?ng s?m chi?u m?c ai
Linh Tinh ??i Chng 1151
N?m voi anh ?c n?m chung
N?m c anh ?ng n?m gi??ng bnh phong
Cn m?t c b ch?a ch?ng
L?i ?y anh kn cho b?ng lng c
M?t l ng C?ng, ng ??
Hai l ng Bt, ng ? c?ng v?a
Gi? tn b Nguy?t, ng T?
S?m ?i c?u Th??c, t?i m? m?ng Hng
R?i ra, c?a l?i treo cung
?? cho c ??, c b?ng c ru
Ru r?ng: con b, con n
Con l?y, con b, con ch?ng, con ?i
Ngy sau con l?n k?p th,
Con h?c, con vi?t, con thi cng ng??i (*)
Linh Tinh ??i Chng 10261
Mu?n cho ph?i ph?i phn phn.
Cy da c?y th?n, th?n c?y cy da.
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 10015
Ma ng?t t?n b?o
Heo bo t?n lng
C? th? mang gng
Tay c?m lng ma
Linh Tinh Mi?n Trung 6399
Mo ngao c?n c? ng th?y (5)
C?n cho ng ch?t n?m ngay trn r?ng.
Linh Tinh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7268
Mo ngao c?n c? ng th?y
ng th?y v?t ch?t c? b?y mo ngao.
Linh Tinh Mi?n Nam, Ti?n Giang 6531
M?t mai tr?ng l?ng kh hn (8)
M?t mai tr?ng l?ng kh hn, Dy dn kh d?t, ng??i ngoan kh tm.
Linh Tinh Mi?n Nam, L?c T?nh 8310
M?t mai tr?ng l?ng kh hn (5)
Dy dn kh d?t b?n sang kh tm.(1)
Linh Tinh Mi?n Nam, L?c T?nh 1543