Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
L? Duyn Mi?n B?c, H N?i 8033
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 9269
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
L? Duyn ??i Chng 5932
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3228
Xng xnh o l?a m?i may (2)
Hm qua m?i m?c,b?a nay m?t r?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6687
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3257
Xa sng, xch n??c b?ng chnh,
S?y tay r?t xu?ng, g?m mnh v duyn.
L? Duyn ??i Chng 3121
Xa lm chi m xa quanh xa qu?t
Xa lm chi m xa t?c, xa t?i, xa v?i xa vng
Khng cho thi?p th?, chng than ?i l?i
L? Duyn Mi?n Trung 585
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
L? Duyn Mi?n Trung 9839
X?a kia c?ng ? m?t lng,
B?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 6147
X?a kia ai c?m duyn b,
By gi? b gi c?m duyn ti.
L? Duyn Mi?n Trung 3449
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6943
V d?u tnh ch?ng yn ?ang,
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?.
L? Duyn Mi?n Trung 6978
V d?u tnh b?u mu?n thi (5)
B?u gieo ti?ng d? cho r?i b?u ra
B?u ra b?u l?y ng cu
B?u cu c b?ng ch?t ??u kho tiu
Kho tiu kho ?t kho hnh
Kho ba l??ng th?t ?? dnh m? ?n
L? Duyn Mi?n Nam, 2548
V d?u thi?p ch?ng yu chng (*)
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 8477
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 3140
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5630
Vng c?m trn tay r?t xu?ng khng phi?n
Ch? phi?n m?t n?i n? v?i duyn khng trn
L? Duyn ??i Chng 1498
V?n tay v?i ch?ng t?i cao
Ti?c ?i l ti?c bng ?o n? khuya
L? Duyn ??i Chng 553
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
L? Duyn ??i Chng 10312
V?n ban ? th? m?ng,
Bn ?i?m b?t do nhn,
Thi thi ?y anh khng gi?n.
? em c?ng ch? h?n,
Ki?p ti sanh s? n?i phi?m ??n tri m.
L? Duyn ??i Chng 10169
V?ng v?ng ti?ng ai, anh nghe hoi ti?ng b?n
Ru?t th?t gan bo t?ng ?o?n ho hon
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3360
U?ng cng xc tp nui c (5)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 8842
U?ng cng xc tp nui c (2)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 3471
Tro ln cy tr?c, ng?t l ?inh l?ng
D? cu?n sch ra th?y ba cu ch? r?ng,
M?c ??o x th?ng long v gic
? v? chi cao nhn sm snh v?i hu?nh k?,
Anh ch em l gi l? th,
Gi? nh? con c m ch? k? ha long.
L? Duyn Mi?n Nam, C?n Th?, 2723
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 3132
Trch g sao v?i gy tan,
Chung tnh ch?a mn chung vng v?i rung.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 1024
Trch ai v?i thc su?i vng,
Ngi nh?n tri h?t thi?p chng xa nhau.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3845
Trch ai v?n kha, b? cha,
Vu oan, gi h?a, mnh la ti ra.
L? Duyn Mi?n Trung 5968
Trch ai treo ng?n, th?t ngnh
Cho chng xa thi?p, cho anh xa nng.
L? Duyn Mi?n Trung 5158
Trch ai n? ??n cy b?n
Ch?ng cho ghe c ??u g?n ghe tm!
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long, Long An 6525
Trch ai d? th lng lang,
Lm cho nn n?i thi?p chng r? phn.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5825
Trch ai b? cnh chim h?ng,
?? cho b?y qu? v?y vng trn cao.
L? Duyn Mi?n Trung 3858
Trch ai ?em kha r? cha
Vu oan gi h?a mnh la ti ra
L? Duyn ??i Chng 7731
Tr?i xui duyn ch?ng thnh duyn
Th em t? ?i cn h?n s?ng s?u
L? Duyn ??i Chng 8067
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 4209
Trch tr?i sao v?i m?a ging
Trch em sao v?i l?y ch?ng b? anh
L? Duyn Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu, , Ti?n Giang 7545
Trch ng T?, b Nguy?t ch?ng xe,
M?t mnh ng?i ln b?i tre khc rng,
Tr?i sao tr?i ? khng cng,
Ring ti nh? ch? l?n vng r?i ren.
L? Duyn Mi?n Nam, Long An 4405
Trch ng t? sao khng nh? ph??c cho con nh?
Trai trng, gi ??i, n? ch?
Phng loan v?ng v? hai ?ng l? duyn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4649
Trch m? v?i cha ch? qua khng trch b?u,
Cha m? ham giu g? b?u ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, Tr Vinh 2861
Trch lng cha m? v?ng toan,
Bng bp ch?ng bn ?? tn ai mua.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3077
Trch lng b?u c? ??y ??a,
G?t anh di n?ng d?m m?a nh?c nh?n.
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 4088
Trch h?ng nhan v duyn b?c ph?n
Duyn ? g?n ch?ng ???c x?ng ?i
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 5621
Tr?i m?a mt ??t, con c c?t ln ??ng
Thu? xun xanh sao khng g?p, ?? em c ch?ng r?i ti?c than.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7882
Tr?i ???ng m?a ???ng chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l? ?ang b?i
Hai ??a ta v l? ra r?i
Lng th??ng em b?n d?ng ng?i khng yn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 1092
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh,
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 5753
Tr?ng lu v b?i lm my,
?i ta tr?c tr? t?i dy t? h?ng.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 9104
Tr?ng lu v b?i chm my
?i ta cch tr? v giy t? h?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 9895
Tr?m n?m tnh chuy?n ? vng
Sa c? m?t m?y, thi?p chng xa nha
L? Duyn Mi?n Trung 6631
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7610