Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
L? Duyn Mi?n B?c, H N?i 8052
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 9285
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
L? Duyn ??i Chng 5952
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3247
Xng xnh o l?a m?i may (2)
Hm qua m?i m?c,b?a nay m?t r?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6703
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3276
Xa sng, xch n??c b?ng chnh,
S?y tay r?t xu?ng, g?m mnh v duyn.
L? Duyn ??i Chng 3136
Xa lm chi m xa quanh xa qu?t
Xa lm chi m xa t?c, xa t?i, xa v?i xa vng
Khng cho thi?p th?, chng than ?i l?i
L? Duyn Mi?n Trung 604
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
L? Duyn Mi?n Trung 9855
X?a kia c?ng ? m?t lng,
B?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 6164
X?a kia ai c?m duyn b,
By gi? b gi c?m duyn ti.
L? Duyn Mi?n Trung 3463
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6961
V d?u tnh ch?ng yn ?ang,
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?.
L? Duyn Mi?n Trung 6998
V d?u tnh b?u mu?n thi (5)
B?u gieo ti?ng d? cho r?i b?u ra
B?u ra b?u l?y ng cu
B?u cu c b?ng ch?t ??u kho tiu
Kho tiu kho ?t kho hnh
Kho ba l??ng th?t ?? dnh m? ?n
L? Duyn Mi?n Nam, 2564
V d?u thi?p ch?ng yu chng (*)
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 8495
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 3158
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5651
Vng c?m trn tay r?t xu?ng khng phi?n
Ch? phi?n m?t n?i n? v?i duyn khng trn
L? Duyn ??i Chng 1521
V?n tay v?i ch?ng t?i cao
Ti?c ?i l ti?c bng ?o n? khuya
L? Duyn ??i Chng 570
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
L? Duyn ??i Chng 10328
V?n ban ? th? m?ng,
Bn ?i?m b?t do nhn,
Thi thi ?y anh khng gi?n.
? em c?ng ch? h?n,
Ki?p ti sanh s? n?i phi?m ??n tri m.
L? Duyn ??i Chng 10191
V?ng v?ng ti?ng ai, anh nghe hoi ti?ng b?n
Ru?t th?t gan bo t?ng ?o?n ho hon
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3376
U?ng cng xc tp nui c (5)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 8861
U?ng cng xc tp nui c (2)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 3486
Tro ln cy tr?c, ng?t l ?inh l?ng
D? cu?n sch ra th?y ba cu ch? r?ng,
M?c ??o x th?ng long v gic
? v? chi cao nhn sm snh v?i hu?nh k?,
Anh ch em l gi l? th,
Gi? nh? con c m ch? k? ha long.
L? Duyn Mi?n Nam, C?n Th?, 2742
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 3147
Trch g sao v?i gy tan,
Chung tnh ch?a mn chung vng v?i rung.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 1037
Trch ai v?i thc su?i vng,
Ngi nh?n tri h?t thi?p chng xa nhau.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3864
Trch ai v?n kha, b? cha,
Vu oan, gi h?a, mnh la ti ra.
L? Duyn Mi?n Trung 5984
Trch ai treo ng?n, th?t ngnh
Cho chng xa thi?p, cho anh xa nng.
L? Duyn Mi?n Trung 5176
Trch ai n? ??n cy b?n
Ch?ng cho ghe c ??u g?n ghe tm!
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long, Long An 6546
Trch ai d? th lng lang,
Lm cho nn n?i thi?p chng r? phn.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5867
Trch ai b? cnh chim h?ng,
?? cho b?y qu? v?y vng trn cao.
L? Duyn Mi?n Trung 3871
Trch ai ?em kha r? cha
Vu oan gi h?a mnh la ti ra
L? Duyn ??i Chng 7746
Tr?i xui duyn ch?ng thnh duyn
Th em t? ?i cn h?n s?ng s?u
L? Duyn ??i Chng 8085
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 4224
Trch tr?i sao v?i m?a ging
Trch em sao v?i l?y ch?ng b? anh
L? Duyn Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu, , Ti?n Giang 7561
Trch ng T?, b Nguy?t ch?ng xe,
M?t mnh ng?i ln b?i tre khc rng,
Tr?i sao tr?i ? khng cng,
Ring ti nh? ch? l?n vng r?i ren.
L? Duyn Mi?n Nam, Long An 4422
Trch ng t? sao khng nh? ph??c cho con nh?
Trai trng, gi ??i, n? ch?
Phng loan v?ng v? hai ?ng l? duyn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4662
Trch m? v?i cha ch? qua khng trch b?u,
Cha m? ham giu g? b?u ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, Tr Vinh 2877
Trch lng cha m? v?ng toan,
Bng bp ch?ng bn ?? tn ai mua.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3094
Trch lng b?u c? ??y ??a,
G?t anh di n?ng d?m m?a nh?c nh?n.
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 4103
Trch h?ng nhan v duyn b?c ph?n
Duyn ? g?n ch?ng ???c x?ng ?i
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 5642
Tr?i m?a mt ??t, con c c?t ln ??ng
Thu? xun xanh sao khng g?p, ?? em c ch?ng r?i ti?c than.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7901
Tr?i ???ng m?a ???ng chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l? ?ang b?i
Hai ??a ta v l? ra r?i
Lng th??ng em b?n d?ng ng?i khng yn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 1111
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh,
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 5774
Tr?ng lu v b?i lm my,
?i ta tr?c tr? t?i dy t? h?ng.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 9120
Tr?ng lu v b?i chm my
?i ta cch tr? v giy t? h?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 9913
Tr?m n?m tnh chuy?n ? vng
Sa c? m?t m?y, thi?p chng xa nha
L? Duyn Mi?n Trung 6648
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7626