Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
L? Duyn Mi?n B?c, H N?i 8066
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 9307
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
L? Duyn ??i Chng 5967
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3269
Xng xnh o l?a m?i may (2)
Hm qua m?i m?c,b?a nay m?t r?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6718
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3292
Xa sng, xch n??c b?ng chnh,
S?y tay r?t xu?ng, g?m mnh v duyn.
L? Duyn ??i Chng 3153
Xa lm chi m xa quanh xa qu?t
Xa lm chi m xa t?c, xa t?i, xa v?i xa vng
Khng cho thi?p th?, chng than ?i l?i
L? Duyn Mi?n Trung 619
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
L? Duyn Mi?n Trung 9872
X?a kia c?ng ? m?t lng,
B?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 6179
X?a kia ai c?m duyn b,
By gi? b gi c?m duyn ti.
L? Duyn Mi?n Trung 3477
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6976
V d?u tnh ch?ng yn ?ang,
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?.
L? Duyn Mi?n Trung 7015
V d?u tnh b?u mu?n thi (5)
B?u gieo ti?ng d? cho r?i b?u ra
B?u ra b?u l?y ng cu
B?u cu c b?ng ch?t ??u kho tiu
Kho tiu kho ?t kho hnh
Kho ba l??ng th?t ?? dnh m? ?n
L? Duyn Mi?n Nam, 2578
V d?u thi?p ch?ng yu chng (*)
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 8510
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 3174
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5667
Vng c?m trn tay r?t xu?ng khng phi?n
Ch? phi?n m?t n?i n? v?i duyn khng trn
L? Duyn ??i Chng 1535
V?n tay v?i ch?ng t?i cao
Ti?c ?i l ti?c bng ?o n? khuya
L? Duyn ??i Chng 585
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
L? Duyn ??i Chng 10347
V?n ban ? th? m?ng,
Bn ?i?m b?t do nhn,
Thi thi ?y anh khng gi?n.
? em c?ng ch? h?n,
Ki?p ti sanh s? n?i phi?m ??n tri m.
L? Duyn ??i Chng 10205
V?ng v?ng ti?ng ai, anh nghe hoi ti?ng b?n
Ru?t th?t gan bo t?ng ?o?n ho hon
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3390
U?ng cng xc tp nui c (5)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 8876
U?ng cng xc tp nui c (2)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 3503
Tro ln cy tr?c, ng?t l ?inh l?ng
D? cu?n sch ra th?y ba cu ch? r?ng,
M?c ??o x th?ng long v gic
? v? chi cao nhn sm snh v?i hu?nh k?,
Anh ch em l gi l? th,
Gi? nh? con c m ch? k? ha long.
L? Duyn Mi?n Nam, C?n Th?, 2757
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 3160
Trch g sao v?i gy tan,
Chung tnh ch?a mn chung vng v?i rung.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 1052
Trch ai v?i thc su?i vng,
Ngi nh?n tri h?t thi?p chng xa nhau.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3882
Trch ai v?n kha, b? cha,
Vu oan, gi h?a, mnh la ti ra.
L? Duyn Mi?n Trung 5999
Trch ai treo ng?n, th?t ngnh
Cho chng xa thi?p, cho anh xa nng.
L? Duyn Mi?n Trung 5189
Trch ai n? ??n cy b?n
Ch?ng cho ghe c ??u g?n ghe tm!
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long, Long An 6559
Trch ai d? th lng lang,
Lm cho nn n?i thi?p chng r? phn.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5892
Trch ai b? cnh chim h?ng,
?? cho b?y qu? v?y vng trn cao.
L? Duyn Mi?n Trung 3883
Trch ai ?em kha r? cha
Vu oan gi h?a mnh la ti ra
L? Duyn ??i Chng 7761
Tr?i xui duyn ch?ng thnh duyn
Th em t? ?i cn h?n s?ng s?u
L? Duyn ??i Chng 8099
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 4238
Trch tr?i sao v?i m?a ging
Trch em sao v?i l?y ch?ng b? anh
L? Duyn Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu, , Ti?n Giang 7575
Trch ng T?, b Nguy?t ch?ng xe,
M?t mnh ng?i ln b?i tre khc rng,
Tr?i sao tr?i ? khng cng,
Ring ti nh? ch? l?n vng r?i ren.
L? Duyn Mi?n Nam, Long An 4436
Trch ng t? sao khng nh? ph??c cho con nh?
Trai trng, gi ??i, n? ch?
Phng loan v?ng v? hai ?ng l? duyn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4676
Trch m? v?i cha ch? qua khng trch b?u,
Cha m? ham giu g? b?u ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, Tr Vinh 2891
Trch lng cha m? v?ng toan,
Bng bp ch?ng bn ?? tn ai mua.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3107
Trch lng b?u c? ??y ??a,
G?t anh di n?ng d?m m?a nh?c nh?n.
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 4118
Trch h?ng nhan v duyn b?c ph?n
Duyn ? g?n ch?ng ???c x?ng ?i
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 5657
Tr?i m?a mt ??t, con c c?t ln ??ng
Thu? xun xanh sao khng g?p, ?? em c ch?ng r?i ti?c than.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7915
Tr?i ???ng m?a ???ng chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l? ?ang b?i
Hai ??a ta v l? ra r?i
Lng th??ng em b?n d?ng ng?i khng yn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 1126
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh,
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 5788
Tr?ng lu v b?i lm my,
?i ta tr?c tr? t?i dy t? h?ng.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 9134
Tr?ng lu v b?i chm my
?i ta cch tr? v giy t? h?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 9925
Tr?m n?m tnh chuy?n ? vng
Sa c? m?t m?y, thi?p chng xa nha
L? Duyn Mi?n Trung 6663
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7640