Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? V?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Th?t c? l? v?n L? V?n ??i Chng 2880
Sa c? l? v?n L? V?n ??i Chng 1298
Gi ??y ??a ph? ph?t ng?n c?
Anh ?y l? v?n t?i ch? duyn em
Km th? n??c m?t nh? len
T??ng t? s?u mu?n v em c ch?ng
L? V?n ??i Chng 918
Chim Quyn xu?ng ??t cng Quyn
Anh hng l? v?n c?ng nguyn anh hng
L? V?n ??i Chng 7819
Chim quyn xu?ng ??t ?n trn (3)
Anh hng l? v?n ln r?ng ??t than!
??t than th ph?i sng than,
Lm sao ??ng ?? l?m gan anh hng.
L? V?n ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 9137
Chim quyn xu?ng ??t ?n trn
Anh hng l? v?n ln r?ng ??n than.
Em nh? th??ng anh, lng d? ch?a chan,
Th r?ng anh ? l?i, c? hn c nhau.
L? V?n Mi?n Nam, B?n Tre, V?nh Long, Mi?n Trung, Ph Yn 9283
Chi?u chi?u ng L? ?i cy (2)
Tru li gy ch, khoanh tay ln b?
L? V?n Mi?n Nam, V?nh Long 8811
Chi?u chi?u ng L? ?i cy
Tru tha, gy ch, khoanh tay ng?i b?.
L? V?n Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 4840
Chi?u chi?u ng L? ?i cu (2)
B? ve, b? chn, b b?u ai mang.
L? V?n Mi?n Trung 4982
Chi?u chi?u ng L? ?i ??ng (2)
C tm khng c nh?n r?ng c??i hoi.
L? V?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 6549
Chi?u chi?u ng L? ?i ??ng
C tm nh?y h?t nh?n r?ng c??i tr?
L? V?n Mi?n Nam, V?nh Long 5957
Chi?u chi?u b?t nhi c?m cu
Nhi ku ci ?o, th?m s?u nhi ?i
L? V?n ??i Chng 7392
Chim Khuyn xu?ng ??t ?n giun
Anh hng l? v?n ln ngu?n ??t than
C hn c?ng ng?a nh quan
Kh?u ki?u rch nt h?ng nhan v?n cn
L? V?n ??i Chng 6913
Ba v?i m em khng tham ci n?i mm thau, ??a tr?c
M ch?u ci n?i c?m h?m, mu?i rang
M?t mai c th?t c? l? v?n th th? gian kh?i c??i
L? V?n Mi?n Nam, ??ng Thp 2272