Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lý Lẽ

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu ai đừng nói quá ưa
Ghét ai đừng nói thiếu thừa như không
Khác nào quạ muợn lông công
Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa.
Lý Lẽ Đại Chúng 6220
Xuân ngắn nhứt gia đào lý hạnh,
Tuế hàn tam hữu trúc tòng mai;
Sử kinh anh ráng dùi mài,
Lòng em chí quyết đợi hoài duyên anh.
Lý Lẽ Đại Chúng 7187
Việc quan thì cứ phép công mà làm Lý Lẽ Đại Chúng 6491
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng Lý Lẽ Đại Chúng 1597
Việc nhỏ không xong, việc lớn sao thành? Lý Lẽ Đại Chúng 431
Việc người thì sáng, việc mình thì quáng Lý Lẽ Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6679
Việc nào ra việc đó Lý Lẽ Đại Chúng 7544
Vào lỗ hà, ra lỗ hổng Lý Lẽ Đại Chúng 3575
Vỏ quít dày có móng tay nhọn Lý Lẽ Đại Chúng 6616
Vọng Phu thuộc dãy núi Bà (5)
Phước Sơn chất ngất gọi là núi Ông (*)
Phải chi đây đó vợ chồng
Gánh tương tư khỏi nặng lòng nước non
Lý Lẽ Miền Trung, Bình Định, Phú Yên 6331
Vất vả có lúc thanh nhàn
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho
Lý Lẽ Đại Chúng 1585
Tuổi thân con khỉ ở lùm,
Cuốc không lo cuốc lo dòm người ta.
Lý Lẽ Miền Nam, 507
Tuổi già như ngọn đèn tàn trước gió Lý Lẽ Đại Chúng 10160
Trông mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon
Lý Lẽ Đại Chúng 3297
Tri túc đệ nhất phú Lý Lẽ Đại Chúng 8662
Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn
Gái nuôi chồng ốm béo tròn cối xay
Lý Lẽ Đại Chúng 6572
Trai giỏi giắn không lo ế vợ
Gái lịch xinh chẳng sợ ế chồng
Khuyên em giữ phận cho đồng
Chọn nơi phải đạo chỉ hồng xe duyên.
Lý Lẽ Miền Nam, Tiền Giang 4514
Trứng rồng lại nở ra rồng (3)
Ba tuồng bịp bịp lá lông toàn xoàm.
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
Lý Lẽ Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8518
Trứng rồng lại nở ra rồng (2)
Liu điu lại nở ra giòng liu điu
Lý Lẽ Đại Chúng 6016
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha có mẹ mới có ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm ông cha
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
Lý Lẽ Miền Trung, Nghệ Tĩnh 366
Trách thiếu không ai trách biếu Lý Lẽ Đại Chúng 5159
Trộm vàng trộm bạc cho cam
Trộm một nắm cám cũng mang tiếng đời
Lý Lẽ Đại Chúng 5090
Trăm nghe không bằng một thấy Lý Lẽ Đại Chúng 6531
Trăm nghề không bằng một nghề tay quen Lý Lẽ Đại Chúng 9172
Tiên gặp lại tiên Lý Lẽ Đại Chúng 9615
Tích tiểu thành đại Lý Lẽ Đại Chúng 9595
Tiền không chân xa gần đi khắp. Lý Lẽ Miền Nam, Bến Tre 2502
Tiền đến đâu, mau đến đó Lý Lẽ Đại Chúng 7649
Tiếng đồn con gái Thủ Biên,
Bạc Liêu đi cưới một thiên cá mòi,
Tiếng đồn con gái Giồng Chanh,
Nói năng chua chát khó thành nợ duyên,
Tiếng đồn gái gảnh Bà Hiền,
Ở ăn thuần hậu ấy duyên với mình
Lý Lẽ Miền Nam, 5048
Thuyền rời nhưng bến chẳng rời
Bán buôn là nghĩa muôn đời với nhau.
Lý Lẽ Đại Chúng 2403
Thuyền rồng bất ngãi bỏ trôi
Đò ngang có ngãi ta ngồi đò ngang.
Lý Lẽ Đại Chúng 8986
Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên
Lý Lẽ Đại Chúng 697
Thú quê rau cá đã từng
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan
Việc nhà em liệu lo toan
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà
Lý Lẽ Đại Chúng 7925
Thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha Lý Lẽ Đại Chúng 9631
Tháng có tháng tiểu tháng đại
Tay có ngón dài ngón ngắn
Lý Lẽ Đại Chúng 6786
Thiếu chó bắt mèo ăn cứt Lý Lẽ Đại Chúng 1113
Thử đem ngọc tốt ra bùn
Ngọc kia vẫn trắng luôn luôn chẳng mờ
Lý Lẽ Đại Chúng 2720
Thứ nhứt vợ dại trong nhà (3)
Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn
- Vợ dại thì đẻ con khôn
Trâu chậm lắm thịt, rựa cùn chịu băm !
Lý Lẽ Đại Chúng 696
Thứ nhứt vợ dại trong nhà
Thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi (rựa cùn)
Lý Lẽ Đại Chúng 3622
Thứ nhứt thì tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Lý Lẽ Đại Chúng 5572
Thứ nhứt thì quản voi già
Thứ nhì giàu miếng, thứ ba sãi đò
Lý Lẽ Đại Chúng 8051
Thứ nhứt thì giết mất cha
Thứ nhì buôn vã, thứ ba ngược đò
Lý Lẽ Đại Chúng 8087
Thứ nhứt thì đỗ thủ khoa
Thứ hai vợ đẹp, thứ ba ỉa đồng
Lý Lẽ Đại Chúng 782
Thứ nhứt sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây
Lý Lẽ Đại Chúng 8336
Thứ nhứt rượu đã ngà ngà
Thứ nhì chàng ở phương xa mới về
Lý Lẽ Đại Chúng 10205
Thứ nhứt là tu tại gia
Thứ nhì ở chợ, thứ ba tại chùa
Lý Lẽ Đại Chúng 4020
Thứ nhứt là mồ côi cha
Thứ hai gánh võ, thứ ba buôn thuyền
Lý Lẽ Đại Chúng 6582
Thợ dở chê dụng cụ xấu Lý Lẽ Đại Chúng 9581
Thớt có tanh tao ruồi mới đậu,
Mâm không mật mỡ, kiến bò chi
Lý Lẽ Đại Chúng 3650
Thổi sáo phải biết truyền hơi
Khuyên người phải biết lựa lời mà khuyên.
Lý Lẽ Đại Chúng 9398