Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai ??ng ni qu ?a
Ght ai ??ng ni thi?u th?a nh? khng
Khc no qu? mu?n lng cng
Ngoi hnh xinh ??p trong lng x?u xa.
L L? ??i Chng 6240
Xun ng?n nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai;
S? kinh anh rng di mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
L L? ??i Chng 7204
Vi?c quan th c? php cng m lm L L? ??i Chng 6509
Vi?c nh th nhc, vi?c ch bc th sing L L? ??i Chng 1617
Vi?c nh? khng xong, vi?c l?n sao thnh? L L? ??i Chng 452
Vi?c ng??i th sng, vi?c mnh th qung L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6700
Vi?c no ra vi?c ? L L? ??i Chng 7563
Vo l? h, ra l? h?ng L L? ??i Chng 3592
V? qut dy c mng tay nh?n L L? ??i Chng 6637
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
L L? Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 6345
V?t v? c lc thanh nhn
Khng d?ng ai d? c?m tn che cho
L L? ??i Chng 1602
Tu?i thn con kh? ? lm,
Cu?c khng lo cu?c lo dm ng??i ta.
L L? Mi?n Nam, 525
Tu?i gi nh? ng?n ?n tn tr??c gi L L? ??i Chng 10175
Trng m?t m b?t hnh dong
Con l?n c bo th lng m?i ngon
L L? ??i Chng 3314
Tri tc ?? nh?t ph L L? ??i Chng 8679
Trai nui v? ?? g?y mn
Gi nui ch?ng ?m bo trn c?i xay
L L? ??i Chng 6591
Trai gi?i gi?n khng lo ? v?
Gi l?ch xinh ch?ng s? ? ch?ng
Khuyn em gi? ph?n cho ??ng
Ch?n n?i ph?i ??o ch? h?ng xe duyn.
L L? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4531
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng (3)
Ba tu?ng b?p b?p l lng ton xom.
??o lm con ch? h?ng h?
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim
L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8535
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng (2)
Liu ?iu l?i n? ra ging liu ?iu
L L? ??i Chng 6032
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng
H?t thng l?i n? cy thng r??m r
C cha c m? m?i c ta
Lm nn th?i b?i m? cha vun tr?ng
Khn ngoan nh? ?m ng cha
Lm nn ph?i ?oi t? tng ph?ng th?
??o lm con ch? h?ng h?
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim
L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 383
Trch thi?u khng ai trch bi?u L L? ??i Chng 5175
Tr?m vng tr?m b?c cho cam
Tr?m m?t n?m cm c?ng mang ti?ng ??i
L L? ??i Chng 5109
Tr?m nghe khng b?ng m?t th?y L L? ??i Chng 6550
Tr?m ngh? khng b?ng m?t ngh? tay quen L L? ??i Chng 9190
Tin g?p l?i tin L L? ??i Chng 9632
Tch ti?u thnh ??i L L? ??i Chng 9618
Ti?n khng chn xa g?n ?i kh?p. L L? Mi?n Nam, B?n Tre 2518
Ti?n ??n ?u, mau ??n ? L L? ??i Chng 7666
Ti?ng ??n con gi Th? Bin,
B?c Liu ?i c??i m?t thin c mi,
Ti?ng ??n con gi Gi?ng Chanh,
Ni n?ng chua cht kh thnh n? duyn,
Ti?ng ??n gi g?nh B Hi?n,
? ?n thu?n h?u ?y duyn v?i mnh
L L? Mi?n Nam, 5070
Thuy?n r?i nh?ng b?n ch?ng r?i
Bn bun l ngh?a mun ??i v?i nhau.
L L? ??i Chng 2420
Thuy?n r?ng b?t ngi b? tri
? ngang c ngi ta ng?i ? ngang.
L L? ??i Chng 9002
Thuy?n khng bnh li thuy?n quy
Con khng cha m?, ai by con nn
L L? ??i Chng 713
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m
L L? ??i Chng 7942
Thi ??ng ti?c r? con g qu? tha L L? ??i Chng 9649
Thng c thng ti?u thng ??i
Tay c ngn di ngn ng?n
L L? ??i Chng 6806
Thi?u ch b?t mo ?n c?t L L? ??i Chng 1129
Th? ?em ng?c t?t ra bn
Ng?c kia v?n tr?ng lun lun ch?ng m?
L L? ??i Chng 2739
Th? nh?t v? d?i trong nh (3)
Th? nh tru ch?m, th? ba r?a cn
- V? d?i th ?? con khn
Tru ch?m l?m th?t, r?a cn ch?u b?m !
L L? ??i Chng 711
Th? nh?t v? d?i trong nh
Th? hai nh d?t, th? ba n? ?i (r?a cn)
L L? ??i Chng 3638
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
L L? ??i Chng 5592
Th? nh?t th qu?n voi gi
Th? nh giu mi?ng, th? ba si ?
L L? ??i Chng 8068
Th? nh?t th gi?t m?t cha
Th? nh bun v, th? ba ng??c ?
L L? ??i Chng 8103
Th? nh?t th ?? th? khoa
Th? hai v? ??p, th? ba ?a ??ng
L L? ??i Chng 800
Th? nh?t s? k? anh hng
Th? nh s? k? b?n cng kh? dy
L L? ??i Chng 8353
Th? nh?t r??u ? ng ng
Th? nh chng ? ph??ng xa m?i v?
L L? ??i Chng 10222
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh ? ch?, th? ba t?i cha
L L? ??i Chng 4037
Th? nh?t l m? ci cha
Th? hai gnh v, th? ba bun thuy?n
L L? ??i Chng 6597
Th? d? ch d?ng c? x?u L L? ??i Chng 9598
Th?t c tanh tao ru?i m?i ??u,
Mm khng m?t m?, ki?n b chi
L L? ??i Chng 3666
Th?i so ph?i bi?t truy?n h?i
Khuyn ng??i ph?i bi?t l?a l?i m khuyn.
L L? ??i Chng 9419