Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai ??ng ni qu ?a
Ght ai ??ng ni thi?u th?a nh? khng
Khc no qu? mu?n lng cng
Ngoi hnh xinh ??p trong lng x?u xa.
L L? ??i Chng 6266
Xun ng?n nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai;
S? kinh anh rng di mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
L L? ??i Chng 7232
Vi?c quan th c? php cng m lm L L? ??i Chng 6536
Vi?c nh th nhc, vi?c ch bc th sing L L? ??i Chng 1640
Vi?c nh? khng xong, vi?c l?n sao thnh? L L? ??i Chng 482
Vi?c ng??i th sng, vi?c mnh th qung L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6740
Vi?c no ra vi?c ? L L? ??i Chng 7592
Vo l? h, ra l? h?ng L L? ??i Chng 3616
V? qut dy c mng tay nh?n L L? ??i Chng 6668
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
L L? Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 6372
V?t v? c lc thanh nhn
Khng d?ng ai d? c?m tn che cho
L L? ??i Chng 1630
Tu?i thn con kh? ? lm,
Cu?c khng lo cu?c lo dm ng??i ta.
L L? Mi?n Nam, 553
Tu?i gi nh? ng?n ?n tn tr??c gi L L? ??i Chng 10201
Trng m?t m b?t hnh dong
Con l?n c bo th lng m?i ngon
L L? ??i Chng 3339
Tri tc ?? nh?t ph L L? ??i Chng 8707
Trai nui v? ?? g?y mn
Gi nui ch?ng ?m bo trn c?i xay
L L? ??i Chng 6617
Trai gi?i gi?n khng lo ? v?
Gi l?ch xinh ch?ng s? ? ch?ng
Khuyn em gi? ph?n cho ??ng
Ch?n n?i ph?i ??o ch? h?ng xe duyn.
L L? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4559
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng (3)
Ba tu?ng b?p b?p l lng ton xom.
??o lm con ch? h?ng h?
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim
L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8566
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng (2)
Liu ?iu l?i n? ra ging liu ?iu
L L? ??i Chng 6068
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng
H?t thng l?i n? cy thng r??m r
C cha c m? m?i c ta
Lm nn th?i b?i m? cha vun tr?ng
Khn ngoan nh? ?m ng cha
Lm nn ph?i ?oi t? tng ph?ng th?
??o lm con ch? h?ng h?
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim
L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 413
Trch thi?u khng ai trch bi?u L L? ??i Chng 5204
Tr?m vng tr?m b?c cho cam
Tr?m m?t n?m cm c?ng mang ti?ng ??i
L L? ??i Chng 5143
Tr?m nghe khng b?ng m?t th?y L L? ??i Chng 6574
Tr?m ngh? khng b?ng m?t ngh? tay quen L L? ??i Chng 9215
Tin g?p l?i tin L L? ??i Chng 9661
Tch ti?u thnh ??i L L? ??i Chng 9646
Ti?n khng chn xa g?n ?i kh?p. L L? Mi?n Nam, B?n Tre 2544
Ti?n ??n ?u, mau ??n ? L L? ??i Chng 7696
Ti?ng ??n con gi Th? Bin,
B?c Liu ?i c??i m?t thin c mi,
Ti?ng ??n con gi Gi?ng Chanh,
Ni n?ng chua cht kh thnh n? duyn,
Ti?ng ??n gi g?nh B Hi?n,
? ?n thu?n h?u ?y duyn v?i mnh
L L? Mi?n Nam, 5095
Thuy?n r?i nh?ng b?n ch?ng r?i
Bn bun l ngh?a mun ??i v?i nhau.
L L? ??i Chng 2450
Thuy?n r?ng b?t ngi b? tri
? ngang c ngi ta ng?i ? ngang.
L L? ??i Chng 9029
Thuy?n khng bnh li thuy?n quy
Con khng cha m?, ai by con nn
L L? ??i Chng 735
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m
L L? ??i Chng 7969
Thi ??ng ti?c r? con g qu? tha L L? ??i Chng 9676
Thng c thng ti?u thng ??i
Tay c ngn di ngn ng?n
L L? ??i Chng 6855
Thi?u ch b?t mo ?n c?t L L? ??i Chng 1158
Th? ?em ng?c t?t ra bn
Ng?c kia v?n tr?ng lun lun ch?ng m?
L L? ??i Chng 2766
Th? nh?t v? d?i trong nh (3)
Th? nh tru ch?m, th? ba r?a cn
- V? d?i th ?? con khn
Tru ch?m l?m th?t, r?a cn ch?u b?m !
L L? ??i Chng 737
Th? nh?t v? d?i trong nh
Th? hai nh d?t, th? ba n? ?i (r?a cn)
L L? ??i Chng 3665
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
L L? ??i Chng 5622
Th? nh?t th qu?n voi gi
Th? nh giu mi?ng, th? ba si ?
L L? ??i Chng 8097
Th? nh?t th gi?t m?t cha
Th? nh bun v, th? ba ng??c ?
L L? ??i Chng 8136
Th? nh?t th ?? th? khoa
Th? hai v? ??p, th? ba ?a ??ng
L L? ??i Chng 837
Th? nh?t s? k? anh hng
Th? nh s? k? b?n cng kh? dy
L L? ??i Chng 8382
Th? nh?t r??u ? ng ng
Th? nh chng ? ph??ng xa m?i v?
L L? ??i Chng 10250
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh ? ch?, th? ba t?i cha
L L? ??i Chng 4061
Th? nh?t l m? ci cha
Th? hai gnh v, th? ba bun thuy?n
L L? ??i Chng 6625
Th? d? ch d?ng c? x?u L L? ??i Chng 9629
Th?t c tanh tao ru?i m?i ??u,
Mm khng m?t m?, ki?n b chi
L L? ??i Chng 3694
Th?i so ph?i bi?t truy?n h?i
Khuyn ng??i ph?i bi?t l?a l?i m khuyn.
L L? ??i Chng 9449