Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mai M?i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Mai M?i Mi?n Nam, 7046
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Mai M?i Mi?n Nam, An Giang 10136
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Mai M?i Mi?n Nam, B?c Liu 7739
X?u tre u?n ch?ng nn c?n
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em
Mai M?i ??i Chng 6079
Vi ng T? n?m ba ch?u ht
Vi b Nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
Cho ? v?i ?y g ngi chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, C?n Th?, 731
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 2353
V? ch?ng c?ng mu?n v? ch?ng ??i
Trch ng T? b Nguy?t xe r?i m?i dy
Mai M?i ??i Chng 6960
Trch ng T? cng b Nguy?t Lo
Xe dy vo l?i ??o dy ra
Mai M?i ??i Chng 7340
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, L?c T?nh 3097
Tin mai Mai M?i ??i Chng 6047
Th?n th? t?a g?c mai gi
H?i th?m b Nguy?t c nh hay khng
Th? gian chu?ng c?a, chu?ng cng,
No ai c chu?ng ng??i khng bao gi?
Mai M?i ??i Chng 2037
T? ngy ?n ph?i mi?ng gi?u,
Mi?ng ?n mi ?? d? s?u ??m chiu
Bi?t r?ng thu?c d?u hay l ba yu
Lm cho ?n ph?i nhi?u ?i?u xt xa
Lm cho qun m? qun cha qun c?a qun nh
Lm cho qun c? ???ng ra l?i vo
Lm cho qun c d??i ao
Qun sng t?m mt qun sao trn tr?i
??t b?t m nm chim tr?i
ng T? b Nguy?t xe dy, xe nh? n?a v?i ra ?u
Mai M?i ??i Chng 4663
Tn hn hai g?i m?t m?n
Vi ng T? b Nguy?t xe b?n ?i ta
Mai M?i ??i Chng 6917
Sng Ci C khng r?ng khng di
Tr?m n?m xui ch?y mi?t mi
Ti?c cho ng??i ngh?a thi?u ng mai d?n ???ng
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 3179
Sng tr?ng sng c? b? sng
Ta ???c c ?y ta b?ng ?i ch?i
Ta b?ng ta t?ch ln tr?i
H?i ng Nguy?t Lo t?t ?i ch?ng l
Mai M?i ??i Chng 6246
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i
Nh?ng n?i ph?i l?a th Tr?i khng xe
Nh?ng n?i b?c c g?m gh
Ti khng l?y n Tr?i xe ti vo
Ti?c thay ci s?i ch? ?o
o rch ch?ng v, v vo o t?i
B?c mnh ti l?m tr?i ?i
Mu?n chn b Nguy?t, mu?n vi ng T?
Gi?n ng??i lm m?i v?n v?
Duyn ti ? l?i ng T? l?i l?m
Mai M?i ??i Chng 2566
R?i ?y ta trch (ki?n) ng T? (*)
N?i th??ng khng v?n, v?n v? n?i no
Mai M?i ??i Chng 5408
R?i ?y anh c?y k? ni vo
S? tnh em b?u c n?i no m thi
N?i no ch?c quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 1366
Qu?t ng t? ci trt
?ng nh?y tt ln ng?n cy b?n
Bi?u ng se m?i ch? n?m b?y l?n, ?ng h?ng se
Mai M?i Mi?n Nam, 10333
ng T? H?ng ni nh? anh nghe
?? xong ma c?y ?ng s? xe cho hai ??a mnh
Mai M?i ??i Chng 6673
ng T? ch?t ti?t b Nguy?t ch?t ?m
Sao ng xe nh?m lm d? dang ti ?
Ai lm cho d? dang Tr?i
M Tr?i lm d? dang ti th? ny ?
Mai M?i ??i Chng 803
ng t? b Nguy?t Mai M?i ??i Chng 5707
ng T? ?nh v?n b Nguy?t ?nh v??ng
Ph? m?u ?nh g?, h?i nng th??ng khng nng?
Mai M?i ??i Chng 2427
ng mai chn th?p chn cao
Mu?n ?n th?t m? ni vo ni ra
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 2036
Nguy?t Lo ?i Nguy?t Lo
T? h?ng ?i h?i t? h?ng
Xe cho ta x?ng v? x?ng ch?ng
Cn ng Nguy?t Lo t? h?ng ai xe
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 5789
Nay em cn cha cn m? cn c cn bc
Nn em khng dm t? tung t? tc m?t mnh
Anh c th??ng em c?y mai dong ??n ni
Cha m? ?nh em c?ng s? ?ng
Mai M?i Mi?n Nam, Kin Giang 2155
Mai dong ch?n th?p ch?n cao,
Mu?n ?n th?t m?, ni vo ni ra.
Mai M?i Mi?n Trung, Ph Yn, 1605
M? gi?c ?i?p chim bao th?y b?n,
Th?c d?y r?i xu?t h?n m? hi,
Trch ng T? sao nay d?i,
Mai ??i, cho l?c duyn ti lm v?y.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 8433
L?i nguy?n ch?ng c? c ng T? H?ng
Thc th?i m?i d?t, s?ng khng b? chng
Mai M?i ??i Chng 10036
L? b?t hnh b?t ?o, (5)
Chung b?t ?? b?t minh
By gi? anh m?i r s? tnh,
T?i b mai ? ??c hai ??a mnh m?i xa.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 478
K? v? ng??i ? trng theo
Ng?a H? chim Vi?t ?i ?i?u i n.
M?t mnh t?a n t?n ng?n
N?m canh khc ru?t nh? d?n c? n?m.
V?ng mnh ta v?n h?i th?m
N?i ?n ? v?y ch?n n?m ra sao
B?y lu nay v?n kht khao
Mong ch?a th?y m?t lng no ? qun.
Ngh? r?ng chung b?n thi?u nin
V ai xui gi?c cho nn n?i ny
Trch ng t? ra tay h? h?ng
Lc xe dy sao ch?ng l?a ngy
By gi? hai ng? ?ng ty
Tr??c sao xe m?i t? ny lm chi
Ch?a bi?t nhau sao khng ni tr??c
Bi?t nhau r?i k? ng??c ng??i xui
Bao gi? cho ???c ?? ?i
Nh? sen linh ?? (T?nh ??) m?t ch?i hai hoa
Mai M?i ??i Chng 610
Im l?ng m ch?ng ni n?ng
G?t ??u, m?m mi?ng r?ng anh yu nng
M??n ng??i mai m?i ??a sang
C?u tr?i kh?n Ph?t cho chng ??p duyn
Mai M?i ??i Chng 789
Hm qua anh ?i ch? tr?i
Th?y ng Nguy?t Lo ?ang ng?i ? trn.
Tay th c?m bt c?m nghin
Tay c?m t? gi?y ?ang bin rnh rnh.
Bin ta r?i l?i bin mnh
Bin ?y l?y ??y, bin mnh l?y ta
Ch?ng tin ln h?i tr?ng gi
Tr?ng gi c??ng b?o r?ng ta l?y mnh.
Ch?ng tin ln h?i thin ?nh
Thin ?nh c??ng b?o r?ng mnh l?y ta
Quy?t li?u m?t tr?n phong ba
?? cho thin h? ng??i ta trng vo
Quy?t li?u m?t tr?n m?a ro
?? cho thin h? trng vo ?i ta
Mai M?i ??i Chng 4290
H?t mu?i m?n, ba n?m cn m?n
Lt g?ng cay, s?c chn n??c cn cay.
Anh th??ng em cha m? khng hay,
Nh? ng?n ?n tr??c gi, bi?t xoay h??ng no ?
Mai M?i Mi?n Trung, Mi?n Nam, ??ng Thp 3359
Ghe em r? v ng?n anh ch?ng ?n ch?ng ch?
Ghe anh tch b?n tch b?, em bu?n cho tr?ng m? sao
Mnh l?y nhau ch?ng ??ng b?i b mai l??i v?n t l?
M?t ???ng d ch?ng ?i ?i
Cht h??ng r?t l?i, m?t ??i ch?a qun
Mai M?i ??i Chng 729
Em vi ng T? vi ve r??u cht
Em c?u b Nguy?t n?m b?y con g
Xin cho ?i l?a hi?p ha
R?i sau em xin tr? l?, ??ng m ??n ?n.
Mai M?i Mi?n Nam, 10092
Em ?i hi du l du xanh xanh
Nui t?m d?t o dng anh ch? ngy
Trc mai c ? c ?y
C tay Nguy?t Lo bu?c dy t? h?ng
Mai M?i ??i Chng 9719
D ??p chn v?n ngn t?
M khng c m?i c?ng h? m?t ??i
Mai M?i ??i Chng 2645
D chn ra bi ct di
N? no li?u b? nhnh mai ho s?u
Anh th??ng em v b?i mi?ng tr?u
ng T? b Nguy?t ng?i r?i ??c m?
Giu sang ph qu, ba b?n b?c gi??ng th?
Mn the g?m ph? thao r?i ?i?m trang
By gi? than thi?t v?i chng
B?n m g?p ph lau?n bn lm sao
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 1030
D?n d?n ta, r c?ng ta,
Ng?n lang gim, ng?n ma c?ng gim
Anh th??ng em ??ng d? ??ng dnh,
C?y mai ??n ni, cha m? ?nh th em ?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 727
Con g tr?ng ta
Ci lng c?ng ta
Khoai lang gim
Ng?n ma c?ng gim
ng mai ng?t mi?ng em l?m
By gi? ngh? l?i gi?n th?m ng mai
Mai M?i Mi?n Trung 4081
Con c trc vi hi?m v n??c ch?y, (2)
C?m c?n cu gy v b?i g?c v??ng cong
B?i v mai m?i khng xong
Nn c?n d??n ta tr?c tr?, ch? t?m lng kh qun.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 6460
Con c trc vi hi?m v n??c ch?y,
C?n cu gy v b?i g?c v??ng cong
B?i v mai m?i khng xong
Duyn ta tr?c tr?, H ?! Xui t?m lng em kh qun
Mai M?i Mi?n Nam, 5931
Chung thn ??i s? Mai M?i ??i Chng 7627
Cho th?i cho m? cho cha,
Cho ng b?ng qu?, cho b mai dong.
Mai M?i Mi?n Trung, Ph Yn, 3878
Ch? Si Gn ham mua, ham bn
Ch? V?nh Long l?p qun c?u hi?n,
G?p ng t?, l?t nn x li?n,
Bi?u ch? gim ch? khc, ch? c ch?ng r?i sao ?ng l?i xe.
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 455
Ch? Si Gn cn ???ng bun bn,
Ch? V?nh Long l?p qun c?u hi?n,
G?p ng t?, l?t nn x li?n,
Bi?u ch? gim ch? khc, ch? c ch?ng r?i sao ?ng l?i xe.
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 6012
Cy tre lng c?t lng di,
Anh l?y em v b?i ng mai l?m l?i.
Mai M?i Mi?n Nam, Sc Tr?ng 6373
Cy qu?n v? b?i tri sai
Em xa nhau v b?i ng mai t l?i
Mai M?i Mi?n Nam, Kin Giang 5259
Cy o?n v b?i tri sai, (5)
Xa nhau v b?i ng mai nhi?u (l?m) l?i.
Mai M?i Mi?n Nam, An Giang 6518