Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mai M?i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Mai M?i Mi?n Nam, 7029
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Mai M?i Mi?n Nam, An Giang 10123
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Mai M?i Mi?n Nam, B?c Liu 7722
X?u tre u?n ch?ng nn c?n
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em
Mai M?i ??i Chng 6060
Vi ng T? n?m ba ch?u ht
Vi b Nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
Cho ? v?i ?y g ngi chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, C?n Th?, 711
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 2333
V? ch?ng c?ng mu?n v? ch?ng ??i
Trch ng T? b Nguy?t xe r?i m?i dy
Mai M?i ??i Chng 6938
Trch ng T? cng b Nguy?t Lo
Xe dy vo l?i ??o dy ra
Mai M?i ??i Chng 7318
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, L?c T?nh 3079
Tin mai Mai M?i ??i Chng 6029
Th?n th? t?a g?c mai gi
H?i th?m b Nguy?t c nh hay khng
Th? gian chu?ng c?a, chu?ng cng,
No ai c chu?ng ng??i khng bao gi?
Mai M?i ??i Chng 2017
T? ngy ?n ph?i mi?ng gi?u,
Mi?ng ?n mi ?? d? s?u ??m chiu
Bi?t r?ng thu?c d?u hay l ba yu
Lm cho ?n ph?i nhi?u ?i?u xt xa
Lm cho qun m? qun cha qun c?a qun nh
Lm cho qun c? ???ng ra l?i vo
Lm cho qun c d??i ao
Qun sng t?m mt qun sao trn tr?i
??t b?t m nm chim tr?i
ng T? b Nguy?t xe dy, xe nh? n?a v?i ra ?u
Mai M?i ??i Chng 4647
Tn hn hai g?i m?t m?n
Vi ng T? b Nguy?t xe b?n ?i ta
Mai M?i ??i Chng 6898
Sng Ci C khng r?ng khng di
Tr?m n?m xui ch?y mi?t mi
Ti?c cho ng??i ngh?a thi?u ng mai d?n ???ng
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 3153
Sng tr?ng sng c? b? sng
Ta ???c c ?y ta b?ng ?i ch?i
Ta b?ng ta t?ch ln tr?i
H?i ng Nguy?t Lo t?t ?i ch?ng l
Mai M?i ??i Chng 6227
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i
Nh?ng n?i ph?i l?a th Tr?i khng xe
Nh?ng n?i b?c c g?m gh
Ti khng l?y n Tr?i xe ti vo
Ti?c thay ci s?i ch? ?o
o rch ch?ng v, v vo o t?i
B?c mnh ti l?m tr?i ?i
Mu?n chn b Nguy?t, mu?n vi ng T?
Gi?n ng??i lm m?i v?n v?
Duyn ti ? l?i ng T? l?i l?m
Mai M?i ??i Chng 2548
R?i ?y ta trch (ki?n) ng T? (*)
N?i th??ng khng v?n, v?n v? n?i no
Mai M?i ??i Chng 5392
R?i ?y anh c?y k? ni vo
S? tnh em b?u c n?i no m thi
N?i no ch?c quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 1342
Qu?t ng t? ci trt
?ng nh?y tt ln ng?n cy b?n
Bi?u ng se m?i ch? n?m b?y l?n, ?ng h?ng se
Mai M?i Mi?n Nam, 10316
ng T? H?ng ni nh? anh nghe
?? xong ma c?y ?ng s? xe cho hai ??a mnh
Mai M?i ??i Chng 6656
ng T? ch?t ti?t b Nguy?t ch?t ?m
Sao ng xe nh?m lm d? dang ti ?
Ai lm cho d? dang Tr?i
M Tr?i lm d? dang ti th? ny ?
Mai M?i ??i Chng 784
ng t? b Nguy?t Mai M?i ??i Chng 5684
ng T? ?nh v?n b Nguy?t ?nh v??ng
Ph? m?u ?nh g?, h?i nng th??ng khng nng?
Mai M?i ??i Chng 2410
ng mai chn th?p chn cao
Mu?n ?n th?t m? ni vo ni ra
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 2014
Nguy?t Lo ?i Nguy?t Lo
T? h?ng ?i h?i t? h?ng
Xe cho ta x?ng v? x?ng ch?ng
Cn ng Nguy?t Lo t? h?ng ai xe
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 5769
Nay em cn cha cn m? cn c cn bc
Nn em khng dm t? tung t? tc m?t mnh
Anh c th??ng em c?y mai dong ??n ni
Cha m? ?nh em c?ng s? ?ng
Mai M?i Mi?n Nam, Kin Giang 2133
Mai dong ch?n th?p ch?n cao,
Mu?n ?n th?t m?, ni vo ni ra.
Mai M?i Mi?n Trung, Ph Yn, 1588
M? gi?c ?i?p chim bao th?y b?n,
Th?c d?y r?i xu?t h?n m? hi,
Trch ng T? sao nay d?i,
Mai ??i, cho l?c duyn ti lm v?y.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 8410
L?i nguy?n ch?ng c? c ng T? H?ng
Thc th?i m?i d?t, s?ng khng b? chng
Mai M?i ??i Chng 10015
L? b?t hnh b?t ?o, (5)
Chung b?t ?? b?t minh
By gi? anh m?i r s? tnh,
T?i b mai ? ??c hai ??a mnh m?i xa.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 461
K? v? ng??i ? trng theo
Ng?a H? chim Vi?t ?i ?i?u i n.
M?t mnh t?a n t?n ng?n
N?m canh khc ru?t nh? d?n c? n?m.
V?ng mnh ta v?n h?i th?m
N?i ?n ? v?y ch?n n?m ra sao
B?y lu nay v?n kht khao
Mong ch?a th?y m?t lng no ? qun.
Ngh? r?ng chung b?n thi?u nin
V ai xui gi?c cho nn n?i ny
Trch ng t? ra tay h? h?ng
Lc xe dy sao ch?ng l?a ngy
By gi? hai ng? ?ng ty
Tr??c sao xe m?i t? ny lm chi
Ch?a bi?t nhau sao khng ni tr??c
Bi?t nhau r?i k? ng??c ng??i xui
Bao gi? cho ???c ?? ?i
Nh? sen linh ?? (T?nh ??) m?t ch?i hai hoa
Mai M?i ??i Chng 590
Im l?ng m ch?ng ni n?ng
G?t ??u, m?m mi?ng r?ng anh yu nng
M??n ng??i mai m?i ??a sang
C?u tr?i kh?n Ph?t cho chng ??p duyn
Mai M?i ??i Chng 767
Hm qua anh ?i ch? tr?i
Th?y ng Nguy?t Lo ?ang ng?i ? trn.
Tay th c?m bt c?m nghin
Tay c?m t? gi?y ?ang bin rnh rnh.
Bin ta r?i l?i bin mnh
Bin ?y l?y ??y, bin mnh l?y ta
Ch?ng tin ln h?i tr?ng gi
Tr?ng gi c??ng b?o r?ng ta l?y mnh.
Ch?ng tin ln h?i thin ?nh
Thin ?nh c??ng b?o r?ng mnh l?y ta
Quy?t li?u m?t tr?n phong ba
?? cho thin h? ng??i ta trng vo
Quy?t li?u m?t tr?n m?a ro
?? cho thin h? trng vo ?i ta
Mai M?i ??i Chng 4273
H?t mu?i m?n, ba n?m cn m?n
Lt g?ng cay, s?c chn n??c cn cay.
Anh th??ng em cha m? khng hay,
Nh? ng?n ?n tr??c gi, bi?t xoay h??ng no ?
Mai M?i Mi?n Trung, Mi?n Nam, ??ng Thp 3341
Ghe em r? v ng?n anh ch?ng ?n ch?ng ch?
Ghe anh tch b?n tch b?, em bu?n cho tr?ng m? sao
Mnh l?y nhau ch?ng ??ng b?i b mai l??i v?n t l?
M?t ???ng d ch?ng ?i ?i
Cht h??ng r?t l?i, m?t ??i ch?a qun
Mai M?i ??i Chng 711
Em vi ng T? vi ve r??u cht
Em c?u b Nguy?t n?m b?y con g
Xin cho ?i l?a hi?p ha
R?i sau em xin tr? l?, ??ng m ??n ?n.
Mai M?i Mi?n Nam, 10067
Em ?i hi du l du xanh xanh
Nui t?m d?t o dng anh ch? ngy
Trc mai c ? c ?y
C tay Nguy?t Lo bu?c dy t? h?ng
Mai M?i ??i Chng 9697
D ??p chn v?n ngn t?
M khng c m?i c?ng h? m?t ??i
Mai M?i ??i Chng 2627
D chn ra bi ct di
N? no li?u b? nhnh mai ho s?u
Anh th??ng em v b?i mi?ng tr?u
ng T? b Nguy?t ng?i r?i ??c m?
Giu sang ph qu, ba b?n b?c gi??ng th?
Mn the g?m ph? thao r?i ?i?m trang
By gi? than thi?t v?i chng
B?n m g?p ph lau?n bn lm sao
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 1010
D?n d?n ta, r c?ng ta,
Ng?n lang gim, ng?n ma c?ng gim
Anh th??ng em ??ng d? ??ng dnh,
C?y mai ??n ni, cha m? ?nh th em ?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 710
Con g tr?ng ta
Ci lng c?ng ta
Khoai lang gim
Ng?n ma c?ng gim
ng mai ng?t mi?ng em l?m
By gi? ngh? l?i gi?n th?m ng mai
Mai M?i Mi?n Trung 4060
Con c trc vi hi?m v n??c ch?y, (2)
C?m c?n cu gy v b?i g?c v??ng cong
B?i v mai m?i khng xong
Nn c?n d??n ta tr?c tr?, ch? t?m lng kh qun.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 6440
Con c trc vi hi?m v n??c ch?y,
C?n cu gy v b?i g?c v??ng cong
B?i v mai m?i khng xong
Duyn ta tr?c tr?, H ?! Xui t?m lng em kh qun
Mai M?i Mi?n Nam, 5911
Chung thn ??i s? Mai M?i ??i Chng 7608
Cho th?i cho m? cho cha,
Cho ng b?ng qu?, cho b mai dong.
Mai M?i Mi?n Trung, Ph Yn, 3859
Ch? Si Gn ham mua, ham bn
Ch? V?nh Long l?p qun c?u hi?n,
G?p ng t?, l?t nn x li?n,
Bi?u ch? gim ch? khc, ch? c ch?ng r?i sao ?ng l?i xe.
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 439
Ch? Si Gn cn ???ng bun bn,
Ch? V?nh Long l?p qun c?u hi?n,
G?p ng t?, l?t nn x li?n,
Bi?u ch? gim ch? khc, ch? c ch?ng r?i sao ?ng l?i xe.
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 5999
Cy tre lng c?t lng di,
Anh l?y em v b?i ng mai l?m l?i.
Mai M?i Mi?n Nam, Sc Tr?ng 6351
Cy qu?n v? b?i tri sai
Em xa nhau v b?i ng mai t l?i
Mai M?i Mi?n Nam, Kin Giang 5242
Cy o?n v b?i tri sai, (5)
Xa nhau v b?i ng mai nhi?u (l?m) l?i.
Mai M?i Mi?n Nam, An Giang 6500