Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » M? D?y

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu con cho roi, cho v?t
Ght con cho ng?t, cho bi
M? D?y ??i Chng 4928
Yu ai yu h?n m?t ng??i
??ng nh? ?n c? l?m n?i nhi?u ph?n
M? D?y Mi?n Nam, B?c Liu 3682
Yu ai ??ng ni qu ?a
Ght ai ??ng ni thi?u th?a nh? khng
Khc no qu? mu?n lng cng
Ngoi hnh xinh ??p trong lng x?u xa.
M? D?y ??i Chng 4362
Xt ra mun s? ? ??i
Tnh h? n?t x?u con ng??i th?y ngay
N? l ni?m Ph?t ?n chay,
Tham lam cho l?m c ngy l?m than!
M? D?y ??i Chng 9308
V??n xun hoa n? ??y gin
Ng?n con b??m l?i k?o tn nhuy hoa
M? D?y ??i Chng 621
U?n cy t? thu? cn non
D?y con t? thu? con cn ngy th?
M? D?y ??i Chng 1169
Trc mai mong h?p m?t nh
?i bn ??o ngh?a ? gi ??ng cn
M? D?y ??i Chng 4870
Trai khn tm v? ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng gi?a ?m ba qun
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 990
Tr?i c khi n?ng khi m?a
Ng??i c?ng khi s?m khi tr?a th?t th??ng.
M? D?y ??i Chng 6572
Tr?m n?m d?u n?ng tnh th??ng
Nh?ng cn l??ng b? nghim ???ng ? trn
M? D?y ??i Chng 375
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
M? D?y ??i Chng 8441
Thay qu?n ??i o th xinh,
Thay ch?ng ??i v?, k? khinh ng??i c??i.
M? D?y Mi?n Trung 375
Th? xem th? s? th?ng tr?m
X?a ng?i gc ta, nay n?m chi tranh.
M? D?y ??i Chng 7742
Th?i so ph?i bi?t truy?n h?i
Khuyn ng??i ph?i bi?t l?a l?i m khuyn.
M? D?y ??i Chng 2659
Th? th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?ng h?u ph?i nn ch?n ng??i
M? D?y ??i Chng 1848
Th?n tin lc tng c?ng li?u
Hu?ng chi thn c qu?n ?i?u hi tanh.
M? D?y ??i Chng 5345
Th??ng ng??i l?i th??ng ta
Ght ng??i ng??i l?i ha ra ght mnh
M? D?y ??i Chng 4778
T?i tr?i tr?ng sng h?n sao
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i.
M? D?y ??i Chng 2714
Sinh con khng d?y khng r?n,
Ch?ng th nui l?n cho ?n l?y li?n
M? D?y ??i Chng 6120
T?m g??ng v?ng v?c ch?ng mn
Bao nhiu tinh ??u l con ci nh
M? D?y ??i Chng 2593
T??ng r?ng c?i m?c d? ?un
Ng? ?u c?i m?c khi um c? nh.
M? D?y ??i Chng 8772
Ra ?i ph? m?u ??ng trng
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?
M? D?y ??i Chng 10302
Ra ?i ng tr??c ng sau
Ng nh th?y c?t, ng nhau (cau) th?y bu?n (bu?ng)
M? D?y ??i Chng 4044
Ra ?i cha m? d?n d
Sng su ch? l?i, ? ??y ch? ?i
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 9986
R? rch c?ng ?? ph?ng tay
L? ??ng h?t sng c?ng v??ng mi tr?m.
M? D?y ??i Chng 5079
R??u ngon u?ng m?y c?ng say
Ng??i khn ni l?m, d?u hay c?ng nhm
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 1693
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao (*) chn ch? ghi lng con ?i
M? D?y ??i Chng 4336
Ni l?i th gi? l?y l?i
??ng nh? b??m b??m ??u r?i l?i bay.
M? D?y ??i Chng 3151
Nhn nh??ng qu tr?ng bi?t bao
Khoe khoang kiu ng?o ai no c ?a
M? D?y ??i Chng 7053
Phong l?u l c?m ? ??i
H?ng nhan l b?y (b?) nh?ng ng??i ti hoa
M? D?y ??i Chng 3923
Ngp ?i hay l ngp no
C ph?i ngp ng? th lo ln gi??ng.
M? D?y ??i Chng 710
Ng?c cn ?n c?i cy ngu
Em cn cha m? dm ?u t? tnh
M? D?y ??i Chng 3128
Nh b c con cho ?en
Ng??i l? n s?a ng??i quen n m?ng
M? D?y ??i Chng 4848
Nh b c ci c?i xay
B?n chn ch?ng ??t, ngng quay ln tr?i.
M? D?y ??i Chng 7005
Ng??i khn ni t lm nhi?u (2)
Cn nh? ng??i d?i l?m ?i?u ?i?c tai.
M? D?y ??i Chng 6413
Ng??i khn ch?a ??n ? ?o (2)
Ch?a ?i ??n b? ? d nng su.
M? D?y ??i Chng 1543
Mua c th ph?i xem mang
Mua b?u xem cu?ng m?i toan khng l?m
M? D?y ??i Chng 6980
Mu?n may th ph?i c kim
Mu?n vui ?t ph?i ?i tm ng??i x?a
M? D?y ??i Chng 4368
Mua rau xem l
Mua c xem mang.
M? D?y ??i Chng 4836
Mn hoa th tr?i chi?u hoa,
Bt ng?c l?i ph?i ??a ng mm son.
M? D?y ??i Chng 9793
M th?m h? g?o nui qun,
???c h?n n?a h? m? m?ng qu ta,
M khuyn con gi m hoi
Hai l?n b? g?o hng ngy ??ng qun,
Sng chi?u xc g?o n?u c?m,
Nh? b? v h? ?? ch?ng n?a lon,
Cn ng??i, cn n??c, cn non,
Cn anh du kch xm lng m?i yn.
M? D?y Mi?n Nam, 7807
M?ng chn thng chn c m?a
M? (Th) con s?m s?a cy b?a ma Chim (lm ?n)
M?ng chn thng chn khng m?a,
M? (Th) con bn c? cy b?a m ?n.
M? D?y ??i Chng 6355
M? d?y th con kho b? d?y th con khn M? D?y ??i Chng 1202
M? d?y th con kho
B? d?y th con khn
M? D?y ??i Chng 3091
M? cha t?ng tr?i cu?c ??i
S? h? nn m?i l?m l?i d?y con
Ph?n con th?a thu?n knh dng
Vi?c lnh ??u ph?i m?a ??ng lng xao
Ng?c kia ???c sng nh? trau
C kia nh? th?m mu?i vo kh?i ??n
La r?y l d?u yu th??ng
M?a ??ng xao lng m?i nn con ng??i.
M? D?y Mi?n Nam, B?c Liu 4642
M?c ??i danh l?i bon chen
Thuy?n tri m?t n??c, ng?i xem tr?ng ng.
M? D?y ??i Chng 6516
M??n vng m??n b?c th cho
??i hn, ?ng ch khng cho m??n ch?ng.
M? D?y Mi?n Trung 5852
Linh ?inh khng c?a khng nh,
Th??ng nhau ph?i rng hi?p ha l?a ?i.
M? D?y Mi?n Nam, C?n Th? 7464
Lnh cho ???ng, d? cho tr??ng M? D?y ??i Chng 6951
Lng th??ng h?n n??ng ro (2) M? D?y Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2404