Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mẹ Dạy

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu con cho roi, cho vọt
Ghét con cho ngọt, cho bùi
Mẹ Dạy Đại Chúng 4888
Yêu ai yêu hẳn một người
Đừng như ăn cỗ lắm nơi nhiều phần
Mẹ Dạy Miền Nam, Bạc Liêu 3640
Yêu ai đừng nói quá ưa
Ghét ai đừng nói thiếu thừa như không
Khác nào quạ muợn lông công
Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa.
Mẹ Dạy Đại Chúng 4324
Xét ra muôn sự ở đời
Tính hư nết xấu con người thấy ngay
Nọ là niệm Phật ăn chay,
Tham lam cho lắm có ngày lầm than!
Mẹ Dạy Đại Chúng 9279
Vườn xuân hoa nở đầy giàn
Ngăn con bướm lại kẻo tàn nhuy hoa
Mẹ Dạy Đại Chúng 582
Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ
Mẹ Dạy Đại Chúng 1122
Trúc mai mong họp một nhà
Đôi bên đạo nghĩa đã già đồng cân
Mẹ Dạy Đại Chúng 4828
Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân
Mẹ Dạy Miền Nam, Vĩnh Long 950
Trời có khi nắng khi mưa
Người cũng khi sớm khi trưa thất thường.
Mẹ Dạy Đại Chúng 6532
Trăm năm dầu nặng tình thương
Nhưng còn lượng bể nghiêm đường ở trên
Mẹ Dạy Đại Chúng 337
Tìm bạn tìm kẻ nho gia
Những người cờ bạc trăng hoa chớ gần.
Mẹ Dạy Đại Chúng 8405
Thay quần đổi áo thì xinh,
Thay chồng đổi vợ, kẻ khinh người cười.
Mẹ Dạy Miền Trung 335
Thử xem thế sự thăng trầm
Xưa ngơi gác tía, nay nằm chòi tranh.
Mẹ Dạy Đại Chúng 7705
Thổi sáo phải biết truyền hơi
Khuyên người phải biết lựa lời mà khuyên.
Mẹ Dạy Đại Chúng 2620
Thế thường gần mực thì đen
Anh em bằng hữu phải nên chọn người
Mẹ Dạy Đại Chúng 1805
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Mẹ Dạy Đại Chúng 5301
Thương người lại thương ta
Ghét người người lại hóa ra ghét mình
Mẹ Dạy Đại Chúng 4741
Tối trời trăng sáng hơn sao
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.
Mẹ Dạy Đại Chúng 2672
Sinh con không dạy không răn,
Chẳng thà nuôi lợn cho ăn lấy liền
Mẹ Dạy Đại Chúng 6083
Tấm gương vằng vặc chẳng mòn
Bao nhiêu tinh đẩu là con cái nhà
Mẹ Dạy Đại Chúng 2552
Tưởng rằng củi mục dễ đun
Ngờ đâu củi mục khói um cả nhà.
Mẹ Dạy Đại Chúng 8735
Ra đi phụ mẫu đứng trông
Tới đây gặp bậu lại không muốn về
Mẹ Dạy Đại Chúng 10263
Ra đi ngó trước ngó sau
Ngó nhà thấy cột, ngó nhau (cau) thấy buồn (buồng)
Mẹ Dạy Đại Chúng 4004
Ra đi cha mẹ dặn dò
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi
Mẹ Dạy Miền Nam, Vĩnh Long 9946
Rế rách cũng đỡ phỏng tay
Lư đồng hết sáng cũng vương mùi trầm.
Mẹ Dạy Đại Chúng 5035
Rượu ngon uống mấy cũng say
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm
Mẹ Dạy Miền Nam, Vĩnh Long 1653
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao (*) chín chữ ghi lòng con ơi
Mẹ Dạy Đại Chúng 4301
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay.
Mẹ Dạy Đại Chúng 3113
Nhún nhường quý trọng biết bao
Khoe khoang kiêu ngạo ai nào có ưa
Mẹ Dạy Đại Chúng 7010
Phong lưu là cạm ở đời
Hồng nhan là bẫy (bả) những người tài hoa
Mẹ Dạy Đại Chúng 3881
Ngáp đói hay là ngáp no
Có phải ngáp ngủ thì lo lên giường.
Mẹ Dạy Đại Chúng 673
Ngọc còn ẩn cội cây ngâu
Em còn cha mẹ dám đâu tự tình
Mẹ Dạy Đại Chúng 3091
Nhà bà có con cho đen
Người lạ nó sủa người quen nó mừng
Mẹ Dạy Đại Chúng 4809
Nhà bà có cái cối xay
Bốn chân chống đất, ngõng quay lên trời.
Mẹ Dạy Đại Chúng 6968
Người khôn nói ít làm nhiều (2)
Còn như người dại lắm điều điếc tai.
Mẹ Dạy Đại Chúng 6374
Người khôn chưa đắn đã đo (2)
Chưa đi đến bể đã dò nông sâu.
Mẹ Dạy Đại Chúng 1505
Mua cá thì phải xem mang
Mua bầu xem cuống mới toan không lầm
Mẹ Dạy Đại Chúng 6942
Muốn may thì phải có kim
Muốn vui ắt phải đi tìm người xưa
Mẹ Dạy Đại Chúng 4328
Mua rau xem lá
Mua cá xem mang.
Mẹ Dạy Đại Chúng 4796
Màn hoa thì trải chiếu hoa,
Bát ngọc lại phải đũa ngà mâm son.
Mẹ Dạy Đại Chúng 9745
Má thăm hũ gạo nuôi quân,
Được hơn nửa hũ mẹ mừng quá ta,
Má khuyên con gái má hoài
Hai lần bỏ gạo hàng ngày đừng quên,
Sáng chiều xúc gạo nấu cơm,
Nhớ bỏ vô hũ độ chừng nửa lon,
Còn người, còn nước, còn non,
Còn anh du kích xóm làng mới yên.
Mẹ Dạy Miền Nam, 7766
Mồng chín tháng chín có mưa
Mẹ (Thì) con sắm sửa cày bừa mùa Chiêm (làm ăn)
Mồng chín tháng chín không mưa,
Mẹ (Thì) con bán cả cày bừa mà ăn.
Mẹ Dạy Đại Chúng 6319
Mẹ dạy thì con khéo bố dạy thì con khôn Mẹ Dạy Đại Chúng 1160
Mẹ dạy thì con khéo
Bố dạy thì con khôn
Mẹ Dạy Đại Chúng 3050
Mẹ cha từng trải cuộc đời
Sợ hư nên mới lắm lời dạy con
Phận con thừa thuận kính dâng
Việc lành đều phải mựa đừng lãng xao
Ngọc kia được sáng nhờ trau
Cá kia nhờ thấm muối vào khỏi ươn
La rầy là dấu yêu thương
Mựa đừng xao lãng mới nên con người.
Mẹ Dạy Miền Nam, Bạc Liêu 4600
Mặc đời danh lợi bon chen
Thuyền trôi mặt nước, ngồi xem trăng ngà.
Mẹ Dạy Đại Chúng 6476
Mượn vàng mượn bạc thì cho
Đại hàn, đông chí không cho mượn chồng.
Mẹ Dạy Miền Trung 5811
Linh đinh không cửa không nhà,
Thương nhau phải ráng hiệp hòa lứa đôi.
Mẹ Dạy Miền Nam, Cần Thơ 7426
Lành cho đường, dữ cho trượng Mẹ Dạy Đại Chúng 6912
Làng thương hơn nương rào (2) Mẹ Dạy Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2363