Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » M? D?y

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu con cho roi, cho v?t
Ght con cho ng?t, cho bi
M? D?y ??i Chng 4912
Yu ai yu h?n m?t ng??i
??ng nh? ?n c? l?m n?i nhi?u ph?n
M? D?y Mi?n Nam, B?c Liu 3664
Yu ai ??ng ni qu ?a
Ght ai ??ng ni thi?u th?a nh? khng
Khc no qu? mu?n lng cng
Ngoi hnh xinh ??p trong lng x?u xa.
M? D?y ??i Chng 4350
Xt ra mun s? ? ??i
Tnh h? n?t x?u con ng??i th?y ngay
N? l ni?m Ph?t ?n chay,
Tham lam cho l?m c ngy l?m than!
M? D?y ??i Chng 9298
V??n xun hoa n? ??y gin
Ng?n con b??m l?i k?o tn nhuy hoa
M? D?y ??i Chng 607
U?n cy t? thu? cn non
D?y con t? thu? con cn ngy th?
M? D?y ??i Chng 1150
Trc mai mong h?p m?t nh
?i bn ??o ngh?a ? gi ??ng cn
M? D?y ??i Chng 4852
Trai khn tm v? ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng gi?a ?m ba qun
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 977
Tr?i c khi n?ng khi m?a
Ng??i c?ng khi s?m khi tr?a th?t th??ng.
M? D?y ??i Chng 6560
Tr?m n?m d?u n?ng tnh th??ng
Nh?ng cn l??ng b? nghim ???ng ? trn
M? D?y ??i Chng 363
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
M? D?y ??i Chng 8430
Thay qu?n ??i o th xinh,
Thay ch?ng ??i v?, k? khinh ng??i c??i.
M? D?y Mi?n Trung 360
Th? xem th? s? th?ng tr?m
X?a ng?i gc ta, nay n?m chi tranh.
M? D?y ??i Chng 7728
Th?i so ph?i bi?t truy?n h?i
Khuyn ng??i ph?i bi?t l?a l?i m khuyn.
M? D?y ??i Chng 2644
Th? th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?ng h?u ph?i nn ch?n ng??i
M? D?y ??i Chng 1833
Th?n tin lc tng c?ng li?u
Hu?ng chi thn c qu?n ?i?u hi tanh.
M? D?y ??i Chng 5330
Th??ng ng??i l?i th??ng ta
Ght ng??i ng??i l?i ha ra ght mnh
M? D?y ??i Chng 4763
T?i tr?i tr?ng sng h?n sao
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i.
M? D?y ??i Chng 2698
Sinh con khng d?y khng r?n,
Ch?ng th nui l?n cho ?n l?y li?n
M? D?y ??i Chng 6108
T?m g??ng v?ng v?c ch?ng mn
Bao nhiu tinh ??u l con ci nh
M? D?y ??i Chng 2578
T??ng r?ng c?i m?c d? ?un
Ng? ?u c?i m?c khi um c? nh.
M? D?y ??i Chng 8759
Ra ?i ph? m?u ??ng trng
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?
M? D?y ??i Chng 10289
Ra ?i ng tr??c ng sau
Ng nh th?y c?t, ng nhau (cau) th?y bu?n (bu?ng)
M? D?y ??i Chng 4030
Ra ?i cha m? d?n d
Sng su ch? l?i, ? ??y ch? ?i
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 9969
R? rch c?ng ?? ph?ng tay
L? ??ng h?t sng c?ng v??ng mi tr?m.
M? D?y ??i Chng 5065
R??u ngon u?ng m?y c?ng say
Ng??i khn ni l?m, d?u hay c?ng nhm
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 1679
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao (*) chn ch? ghi lng con ?i
M? D?y ??i Chng 4325
Ni l?i th gi? l?y l?i
??ng nh? b??m b??m ??u r?i l?i bay.
M? D?y ??i Chng 3138
Nhn nh??ng qu tr?ng bi?t bao
Khoe khoang kiu ng?o ai no c ?a
M? D?y ??i Chng 7035
Phong l?u l c?m ? ??i
H?ng nhan l b?y (b?) nh?ng ng??i ti hoa
M? D?y ??i Chng 3908
Ngp ?i hay l ngp no
C ph?i ngp ng? th lo ln gi??ng.
M? D?y ??i Chng 698
Ng?c cn ?n c?i cy ngu
Em cn cha m? dm ?u t? tnh
M? D?y ??i Chng 3116
Nh b c con cho ?en
Ng??i l? n s?a ng??i quen n m?ng
M? D?y ??i Chng 4835
Nh b c ci c?i xay
B?n chn ch?ng ??t, ngng quay ln tr?i.
M? D?y ??i Chng 6993
Ng??i khn ni t lm nhi?u (2)
Cn nh? ng??i d?i l?m ?i?u ?i?c tai.
M? D?y ??i Chng 6399
Ng??i khn ch?a ??n ? ?o (2)
Ch?a ?i ??n b? ? d nng su.
M? D?y ??i Chng 1529
Mua c th ph?i xem mang
Mua b?u xem cu?ng m?i toan khng l?m
M? D?y ??i Chng 6967
Mu?n may th ph?i c kim
Mu?n vui ?t ph?i ?i tm ng??i x?a
M? D?y ??i Chng 4356
Mua rau xem l
Mua c xem mang.
M? D?y ??i Chng 4821
Mn hoa th tr?i chi?u hoa,
Bt ng?c l?i ph?i ??a ng mm son.
M? D?y ??i Chng 9777
M th?m h? g?o nui qun,
???c h?n n?a h? m? m?ng qu ta,
M khuyn con gi m hoi
Hai l?n b? g?o hng ngy ??ng qun,
Sng chi?u xc g?o n?u c?m,
Nh? b? v h? ?? ch?ng n?a lon,
Cn ng??i, cn n??c, cn non,
Cn anh du kch xm lng m?i yn.
M? D?y Mi?n Nam, 7793
M?ng chn thng chn c m?a
M? (Th) con s?m s?a cy b?a ma Chim (lm ?n)
M?ng chn thng chn khng m?a,
M? (Th) con bn c? cy b?a m ?n.
M? D?y ??i Chng 6343
M? d?y th con kho b? d?y th con khn M? D?y ??i Chng 1189
M? d?y th con kho
B? d?y th con khn
M? D?y ??i Chng 3076
M? cha t?ng tr?i cu?c ??i
S? h? nn m?i l?m l?i d?y con
Ph?n con th?a thu?n knh dng
Vi?c lnh ??u ph?i m?a ??ng lng xao
Ng?c kia ???c sng nh? trau
C kia nh? th?m mu?i vo kh?i ??n
La r?y l d?u yu th??ng
M?a ??ng xao lng m?i nn con ng??i.
M? D?y Mi?n Nam, B?c Liu 4627
M?c ??i danh l?i bon chen
Thuy?n tri m?t n??c, ng?i xem tr?ng ng.
M? D?y ??i Chng 6502
M??n vng m??n b?c th cho
??i hn, ?ng ch khng cho m??n ch?ng.
M? D?y Mi?n Trung 5837
Linh ?inh khng c?a khng nh,
Th??ng nhau ph?i rng hi?p ha l?a ?i.
M? D?y Mi?n Nam, C?n Th? 7451
Lnh cho ???ng, d? cho tr??ng M? D?y ??i Chng 6937
Lng th??ng h?n n??ng ro (2) M? D?y Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2390