Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mẹ Kế

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Một mâm có mấy đĩa ngon
Dì ghẻ ních hết để con nhịn thèm
Mẹ Kế Đại Chúng 8254
Mấy đời sấm trước có mưa
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng
Mẹ Kế Đại Chúng 3027
Mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng Mẹ Kế Đại Chúng 8852
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng
Mẹ Kế Đại Chúng 365
Mẹ ghẻ con chồng Mẹ Kế Đại Chúng 7562
Mẹ gà, con vịt chắt chiu
Mấy đời mẹ ghẻ nâng niu con chồng
Mẹ Kế Miền Nam, Vĩnh Long 8964
Mẹ gà con vịt chít chiu
Mấy đời dì ghẻ mà yêu (nâng niu)con chồng
Mẹ Kế Đại Chúng 5652
Gió đưa bụi chuối tùm lum (3)
Mẹ (Má) ghẻ như hùm ai dám làm dâu
Làm dâu khó lắm anh ơi
Vui chẳng dám cười buồn chẳng dám than.
Mẹ Kế Miền Nam, Bạc Liêu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu 3003
Gió đưa bụi chuối tùm lum
Mẹ (Má) ghẻ như hùm ai dám làm dâu
Làm dâu khó lắm anh ơi
Vui chẳng dám cười buồn chẳng dám than.
Mẹ Kế Miền Nam, Bạc Liêu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu 3015
Cây không trồng nên lòng không tiếc
Con không đẻ nên mẹ ghẻ không thương
Mẹ Kế Đại Chúng 649
Đêm nằm niệm Phật ThichCa
Cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài
Về cảnh Phật thấy hoa khai
Trầm luân chấm dứt, đáo lai niết bàn
Mẹ Kế Đại Chúng 3046