Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mong Đợi

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nắng một ngày héo cọng dây dưa,
Anh đi đâu ngồi đó, trời trưa chưa về.
Mong Đợi Miền Nam, An Giang 7800
Nước sông lửng đửng, lờ đờ,
Đò đâu chẳng thấy anh chờ hết hơi.
Mong Đợi Miền Nam, Tiền Giang 8842
Năm con ngựa bạch sang sông
Năm gian nhà ngói, đèn trong đèn ngoài
Đèn chờ ai mà đèn không tắt (*)
Đèn chờ mình, héo hắt ruột gan!
Mong Đợi Đại Chúng 2114
Mùa đông cho chí mùa thu
Trông em thất thểu tợ vọng phu ngóng chồng
Chiều chiều xem bắc ngó đông
Thấy người thiên hạ sao không thấy chàng
Tóc dài sao vận rối ngang
Tay lần lược gỡ miệng ngồi than bóng đèn
Vịt đua dưới nước, cá lội bàu sen
Hồi này không gặp bạn quen đi đàng
Ngậm ngùi trông phượng nhớ loan
Gởi thư cho gió gió mang về trời
Đêm nằm ruột rã gan rời
Thức thời tơ tưởng, ngủ thời chiêm bao
Đặt mình xuống tấm phản sao
Nghĩ tới người bạn mắt trào như mưa
Trông trời mau sáng mau trưa
Bước ra đường cái, đón đưa bộ hành
Trồng cây cũng muốn cây xanh
Kết đôi hổng đặng để thành phu thê
Mong Đợi Miền Trung, Khánh Hòa 3741
Một ngày xuống bến ba lần,
Trông em chằng thấy, thấy bần đu đưa.
Mong Đợi Miền Nam, Tiền Giang 2112
Mần thơ giấy trắng, gắn con cò vàng
Sáu giờ sáng anh lại nhà làng lãnh thơ.
Mong Đợi Miền Nam, Tiền Giang 2142
Cục ngọc thủy tinh nằm trên hòn đá trắng
Năm bảy bữa rày sao vắng tin em?
Mong Đợi Miền Nam, Đồng Tháp 6092
Bao giờ cho đến tháng Năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn (chơi)!
Mong Đợi Đại Chúng 9328
Bao giờ cho đến tháng Mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn
Mong Đợi Đại Chúng 10158
Bao giờ cho đến tháng hai (2)
Con gái làm cỏ, con trai be bờ (2)
Gái thì kể phú ngâm thơ
Trai thì be bờ kể chuyện bài bây
Mong Đợi Đại Chúng 10241
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà be rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào (*)
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống đuổi chuột trong bồ
Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu (*)
Gà con đuổi bắt diều hâu
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông
Mong Đợi Đại Chúng 3622
Bao giờ cho đến giêng hai
Cho làng vào đám cho ai xem chèo?
Mong Đợi Đại Chúng 5706
Bao giờ cho được thảnh thơi
Tay tiêm thuốc cống miệng mời lang quân
Mong Đợi Đại Chúng 8217
Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
Bướm gặp lại Huê một bận
Đổi mầu lại tươi
Mong Đợi Đại Chúng 1676
Bấy lâu nay thiếp vắng mặt chàng
Sầu bi trong dạ ăn vàng không ngon.
Mong Đợi Đại Chúng 3276
Bấy lâu nay em ở ven rừng
Chim kêu, vượn hú, em nửa mừng nửa lo
Mong Đợi Đại Chúng 8004
Bấy lâu lên ngọn sông Tân
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa
Tiếc công anh đắp đập coi bờ,
Để ai quây đó mang lờ đến đơm.
Mong Đợi Đại Chúng 5549
Bấy lâu giấc điệp mơ màng
Bên rèm văng vẳng, tiếng chàng gọi em.
Mong Đợi Đại Chúng 6445
Bấy lâu còn lạ chưa quen
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen!
Mong Đợi Đại Chúng 2110
Bấy lâu cách trở sơn khê
Tưởng anh đã đặng vinh huê với đời
Mong Đợi Miền Nam, Lục Tỉnh 1219
Bấy lâu đông liễu tây đào
Gió mưa có bớt chút nào hay không?
Mong Đợi Đại Chúng 1245