Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ngh? Nghi?p

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V?t ?n nc ga ?n kh Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 430
Trai t? chi?ng, gi giang h?
G?p nhau ta n?i c? ?? c?ng nn.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 3364
Th? may b?t gi?, th? ve b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8762
Th? may b?t gi?, th? v? b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6595
Th? ch, c m?i ? ao Ngh? Nghi?p ??i Chng 4689
Tn Chu d?t l?a quanh n?m,
C c thi?u n? ng??i Ch?m mi?t mi.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 5482
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 3)
??p mu tranh m?i xun sang qu nh.
An Ph d?o k?o m?ch nha
L?n h?ng da m??t nh? l trong tranh.
? ?u th?m hng th?m hnh
C v? lng Lng cho anh theo cng
Theo ai vai gnh vai g?ng
Rau xanh nu gt bng l?ng sng T.
Tr?i cao l?ng l?ng sao c?
Phi lao vi vt ?i b? Nhu? Giang
Ch?p chng nh my cng tr??ng
?? t??i mi ngi, my v?n khi bay.
Lng ta nh? t?nh nh? say
Mnh nghe! Ka ti?ng my cy xa xa
Qu ta ??p l?m qu ta
Tr?m m?u nghn s?c qu nh: T? Lim.
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 7517
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 2)
Xun La l?n bo bao ?n,
Tr?ng phau c l?i, d?u vng khoai ty
Mnh v? ta n?m l?y tay
Ta d?n cu ny mnh ch? c qun:
Kh?a cho mnh ng??c b?n Chm
Vi?ng L ng Tr?ng, hoa chen mi ?nh
Gi Chm ai gi xinh xinh
N?m nem lng V? ??m tnh qu h??ng.
Chu?i S m?p qu? tr?m v??n
Sang thu h??ng chu?i qu?n h??ng c?m Vng.
Hoa ?o d?t l?i Nh?t Tn
Yu qu hoa n? ??y sn l?a ?o.
? ?u h?p tc cng cao
R? vo Qu?ng B xem no ?u h?n.
Rau xanh kn bi kn v??n
H??ng sen thoang tho?ng cho th?m tc mnh
Tung t?ng ?n c l??n quanh
Ta gi?ng l??i b?c rung rinh m?t h?.
Qun sao gi?y ?i?p Ngh?a ?
Ti?ng chy n?n s?i, cu h nh?t khoan
Ai xeo cho gi?y m?n mng (Cn Ti?p Cu 3)
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 7109
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 1)
T? vng kn m??t ??y b? T? Lin.
H?u H?ng d?t l?a hoa hin
C bay b??m l??n in trn l?a ?o.
Cam Canh, b??i M? ng?t ngo,
Mt lng c?i b?p, su ho Trung Kin.
Mnh v? Nguyn X m xem
V??n h?ng tr?u qu?, chu?i nm kn lng.
M? Tr th?m g?o tm xoan.
D? h??ng, gi cnh thc vng nh? t?.
G?i ng??i d?t b? bi th?
Phng Khoang g?m ??p cn ch? tay ta.
C?m Vng n?c ti?ng g?n xa,
Cau non D?ch V?ng, ti?ng g thn Vin.
???ng vo C? Nhu? v?n quen
My khu r?n r, ma chen vai ng??i.
Hai Xun nh? ?? sinh ?i
Cnh di?u chung so, m??ng kh?i chung ?o
Trn mnh xanh th?m b ?ao
D??i ta la t?t khc no r?ng xanh
V?i thi?u ?? r?c ??u cnh
Th?m mi cam Co, ng?t canh ??u Gin. (Cn Ti?p Cu 2)
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 2603
Ph?ng hong ?ua,
Chim s? c?ng ?ua,
?ua ch?i tr??c mi?u, sau cha,
D?ng ng??i bun bn, qu ma thi?u chi.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 1971
ka con ci nh ai
Ci vy th di, o ng?n ngang hng!
Th?y ai d??ng m?t ra trng
Ngh? nghi?p ch?ng c, ch?ng mng ku tr?i!
Ngh? Nghi?p ??i Chng 5544
Nh?t ngh? tinh nh?t thn vinh
Ai ?i ph?i qu ngh? mnh m?i nn
Ho?c bun bn, ho?c th? thuy?n
Ngh? g c?ng s? lm nn sang giu
Ngh? Nghi?p ??i Chng 5243
Ngh? bun, ngh? bn khng hay,
?n r?i ba b?a su?t ngy lo toan.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 6623
Nh?t th b? L?i b? Binh
Hai th b? H?, b? Hnh c?ng xong
Th? ba th ??n b? Cng
Cn nh? b? L? ,l?y ng xin hng!
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2533
Nh?t s? nh nng
H?t g?o ch?y rng th nh?t nng nh s?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8559
Nay m?ng t? h?i ??ng xun
Tam d??ng khai thi, mun dn ha bnh
S? th?i ch?m vi?c h?c hnh
M?t mai khao b?ng ??t thnh cng danh
Cng th?i ph??ng cc long ?nh,
?? ngh? pht tri?n, th?a tnh l?i thu
Nng th cu?c b?m, cy su
Thu h, h? m?ch, t?ng thu co ngy
Th??ng th?i bun bn li?n tay
D?t ti t? c?ng, ?ua ti hin ngang (ai t?y cho ?a
Ba cng c? g?ng m? mang
Tri thanh, danh to?i, gi?u sang h?n ng??i
Ngh? Nghi?p ??i Chng 6614
No ngh? bnh tri c?ng l
??n khi k? ch?p trong nh cng hay
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8093
Nng ??ng ? ? lm chi
Nng v? k? b? m ?i ko r?ng
Nh ti ngh? gi, ngh? sng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai (c khoai) c?ng nhi?u
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u khi ta
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng? (*)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7853
Mnh mng sng n??c t?m t?m,
Ai v? Chu ??c gh th?m lng b.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam 10338
Mu?n ?n c?m tr?ng c chim
Th v? th?t b? ?i rn v?i anh.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7777
M? ?i! ??ng c u s?u
Quay t? ?nh ?ng lm gi?u m?y h?i! (m coi)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2667
Long ?i?n, Ch? Th? qu anh,
Trai chuyn ?ng t?, gi snh c?i canh.
D?t hng kho lo thi?t rnh,
Gi??ng chng ??p lnh, ai c?ng ph?i khen.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 5245
Lng ?o ngh? nghi?p sing n?ng
Trn tay gi mt n?a v?ng tr?ng treo.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 831
Lm quan mu?n sang bn hng mu?n ??t Ngh? Nghi?p ??i Chng 9642
L??ng tm ngh? nghi?p Ngh? Nghi?p ??i Chng 9037
L?nh hoa Yn Thi ?? g?m Bt Trng
Th? vng ??nh Cng, th? ?ng Ng? X.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8231
Em l con gi Ty H?
Bn kim bn ch? nh?ng ?? v may
H?ng hong b? k?t trong tay
Ph?m lam, ph?m tm cho hay m?i ngh?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 621
D ai bun bn tr?m ngh? (2)
Ba m??i thng ch?p nh? v? v?t r??i .
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 8256
Dm xin ai ? ch? c??i
V em lm gi?y cho ng??i vi?t th?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 3449
Em r?ng em mu?n ?i bun
Anh v? ki?m ch?n nha mn ng?i tu?n
D em bun bn xa g?n
Lm sao trnh kh?i c?a tu?n c?a mn?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 6124
C v?t v? m?i c thanh nhn
Ng?i khng ai d? c?m tn che cho
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8928
C kia th?t d?i l?ng xanh
C v? lng V?nh v?i anh th v?
Lng V?nh c cy b? ??
C sng t?m mt c ngh? lm gai (*)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2672
C kia th?t bao l?ng xanh
C v? Nam ??nh v?i anh th v?
Nam ??nh c b?n ? Ch
C thuy?n ch khch c ngh? ?i ?ong
Ngh? Nghi?p ??i Chng 4739
Ch gi? nh mo b?t chu?t Ngh? Nghi?p ??i Chng 6897
Ch gi? nh g gysng Ngh? Nghi?p ??i Chng 9924
Ci c?a Chn Phc, ci ??c Trng Thn
Mun lm nh ngi sa chn ?i tm .
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3954
C?a r? r? khng b?ng c m?t ngh? trong tay Ngh? Nghi?p ??i Chng 3158
C?t ti?ng ku ng??i ? xm Bi
N?a ?m th?c d?y c?m di ??p x?
Mau ngm r?i l?i ti?p x?
Ti?p thnh con nh? r?i ??a v b
?nh ba giy l?i thnh ?n giy neo
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Khnh Ha 7188
Bnh ?c cho k l ngh? lng Tr?i,
?nh nhau m?i m?i l ngh? lng Vinh,
Lm th? lm ?nh l cha con ng ph Ho?ch
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4168
Bn bun canh c?i hay thay
Sanh nhai ph?i gi? trong tay m?t ngh?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 1075
Anh lm th? m?c Thanh Hoa
Lm c?u lm qun, lm nh kho tay (kh thay)
L?a c?t anh d?ng ?n tay
Bo tr?n ?ng bn n ngay m?t b?
B?n c?a anh ch?m b?n d
B?n con d ??c ch?u v? t? tng
B?n c?a anh ch?m b?n r?ng
Trn th r?ng ?p, d??i th r?ng leo
B?n c?a anh ch?m b?n mo
Con th b?t chu?c, con leo x nh
B?n c?a anh ch?m b?n g
?m th n gy, ngy ra ?n v??n
B?n c?a anh ch?m b?n l??n
Con th th?t khc, con th tr??n ra
B?n c?a anh ch?m b?n hoa
Trn l hoa si, d??i l hoa sen
B?n c?a anh ch?m b?n ?n
M?t ?n d?t c?i, m?t ?n quay t?
M?t ?n ??c sch ngm th?
M?t ?n anh ?? ??i ch? nng ?y
Ngh? Nghi?p ??i Chng 3549
Anh h?i em, khng h?i chi ngh? kinh ngh? s?
Khng h?i cu ch? u? nng
H?i ci o em b?n m?y ?ng ch? may
- Bu?i nh? em c h?c ngh? may
C?t ra ci o ?? tay ?? h
Di ng?n th c th??c ?o
Lu?n khuy nch ch? cho hai ?ng
B?n ?inh b?n cho r rng
Lu?n khuy lu?n nch hai m??i ?ng ch? may
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Khnh Ha 2117
An c? l?c nghi?p Ngh? Nghi?p ??i Chng 5608
?ng v? neo g?nh thuy?n treo,
Khng ?i bi?n ???c, gc cho thng chai.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ph Yn, 1727
Ai ?i s?c s?ch ngoi hng d?a
Ph?i ch?ng ch th? m?c v?i ci c?a co
Ai ?i s?c s?ch ngoi hng ro,
Ph?i ch?ng ch th? m?c v?i ci bo
Ngh? Nghi?p ??i Chng 4321
??ng ham h?t b?c ghe chi,
C?t bu?m cao bao la n?ng, t?m ?n di kh ?i.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 9762
??n r?ng th? m?c Thanh Hoa
Lm c?a lm nh, c?u qun kho tay
C?t ko v l?a ?n tay
Bo tr?n, ?ng bn, Kho thay m?i ngh?
B?n c?a anh ch?m b?n ngh
B?n con ngh ??c ch?u v? t? tng
B?n c?a anh ch?m b?n r?ng
Trn th r?ng ?p d??i th r?ng leo
B?n c?a anh ch?m b?n mo
Con th b?t chu?t, con leo x nh
B?n c?a anh ch?m b?n hoa
Trn l hoa si d??i l hoa sen
B?n c?a anh m?c b?n ?n
Trn l ?n ??t d??i l ?n chong
B?n c?a ??u c ch?n song (*)
?? cho thong gi bn trong, bn ngoi
Ngh? Nghi?p ??i Chng 1482
??t hng g?p ? cng anh
? hng g?p nh?ng thong manh qung g
Ngh? Nghi?p ??i Chng 9050
??t mu tr?ng ??u tr?ng ng
??t l?y c?y la, ??t kh lm v??n.
Ngy r?i em l?i ?i bun
Quanh n?m no ?m, em bu?n n?i ch?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7811
??o no b?ng ??o ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n g?o ch? n??c sng.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 9836