Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ngh? Nghi?p

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V?t ?n nc ga ?n kh Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 418
Trai t? chi?ng, gi giang h?
G?p nhau ta n?i c? ?? c?ng nn.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 3348
Th? may b?t gi?, th? ve b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8747
Th? may b?t gi?, th? v? b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6582
Th? ch, c m?i ? ao Ngh? Nghi?p ??i Chng 4679
Tn Chu d?t l?a quanh n?m,
C c thi?u n? ng??i Ch?m mi?t mi.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 5469
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 3)
??p mu tranh m?i xun sang qu nh.
An Ph d?o k?o m?ch nha
L?n h?ng da m??t nh? l trong tranh.
? ?u th?m hng th?m hnh
C v? lng Lng cho anh theo cng
Theo ai vai gnh vai g?ng
Rau xanh nu gt bng l?ng sng T.
Tr?i cao l?ng l?ng sao c?
Phi lao vi vt ?i b? Nhu? Giang
Ch?p chng nh my cng tr??ng
?? t??i mi ngi, my v?n khi bay.
Lng ta nh? t?nh nh? say
Mnh nghe! Ka ti?ng my cy xa xa
Qu ta ??p l?m qu ta
Tr?m m?u nghn s?c qu nh: T? Lim.
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 7500
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 2)
Xun La l?n bo bao ?n,
Tr?ng phau c l?i, d?u vng khoai ty
Mnh v? ta n?m l?y tay
Ta d?n cu ny mnh ch? c qun:
Kh?a cho mnh ng??c b?n Chm
Vi?ng L ng Tr?ng, hoa chen mi ?nh
Gi Chm ai gi xinh xinh
N?m nem lng V? ??m tnh qu h??ng.
Chu?i S m?p qu? tr?m v??n
Sang thu h??ng chu?i qu?n h??ng c?m Vng.
Hoa ?o d?t l?i Nh?t Tn
Yu qu hoa n? ??y sn l?a ?o.
? ?u h?p tc cng cao
R? vo Qu?ng B xem no ?u h?n.
Rau xanh kn bi kn v??n
H??ng sen thoang tho?ng cho th?m tc mnh
Tung t?ng ?n c l??n quanh
Ta gi?ng l??i b?c rung rinh m?t h?.
Qun sao gi?y ?i?p Ngh?a ?
Ti?ng chy n?n s?i, cu h nh?t khoan
Ai xeo cho gi?y m?n mng (Cn Ti?p Cu 3)
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 7097
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 1)
T? vng kn m??t ??y b? T? Lin.
H?u H?ng d?t l?a hoa hin
C bay b??m l??n in trn l?a ?o.
Cam Canh, b??i M? ng?t ngo,
Mt lng c?i b?p, su ho Trung Kin.
Mnh v? Nguyn X m xem
V??n h?ng tr?u qu?, chu?i nm kn lng.
M? Tr th?m g?o tm xoan.
D? h??ng, gi cnh thc vng nh? t?.
G?i ng??i d?t b? bi th?
Phng Khoang g?m ??p cn ch? tay ta.
C?m Vng n?c ti?ng g?n xa,
Cau non D?ch V?ng, ti?ng g thn Vin.
???ng vo C? Nhu? v?n quen
My khu r?n r, ma chen vai ng??i.
Hai Xun nh? ?? sinh ?i
Cnh di?u chung so, m??ng kh?i chung ?o
Trn mnh xanh th?m b ?ao
D??i ta la t?t khc no r?ng xanh
V?i thi?u ?? r?c ??u cnh
Th?m mi cam Co, ng?t canh ??u Gin. (Cn Ti?p Cu 2)
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 2587
Ph?ng hong ?ua,
Chim s? c?ng ?ua,
?ua ch?i tr??c mi?u, sau cha,
D?ng ng??i bun bn, qu ma thi?u chi.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 1958
ka con ci nh ai
Ci vy th di, o ng?n ngang hng!
Th?y ai d??ng m?t ra trng
Ngh? nghi?p ch?ng c, ch?ng mng ku tr?i!
Ngh? Nghi?p ??i Chng 5530
Nh?t ngh? tinh nh?t thn vinh
Ai ?i ph?i qu ngh? mnh m?i nn
Ho?c bun bn, ho?c th? thuy?n
Ngh? g c?ng s? lm nn sang giu
Ngh? Nghi?p ??i Chng 5226
Ngh? bun, ngh? bn khng hay,
?n r?i ba b?a su?t ngy lo toan.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 6612
Nh?t th b? L?i b? Binh
Hai th b? H?, b? Hnh c?ng xong
Th? ba th ??n b? Cng
Cn nh? b? L? ,l?y ng xin hng!
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2521
Nh?t s? nh nng
H?t g?o ch?y rng th nh?t nng nh s?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8546
Nay m?ng t? h?i ??ng xun
Tam d??ng khai thi, mun dn ha bnh
S? th?i ch?m vi?c h?c hnh
M?t mai khao b?ng ??t thnh cng danh
Cng th?i ph??ng cc long ?nh,
?? ngh? pht tri?n, th?a tnh l?i thu
Nng th cu?c b?m, cy su
Thu h, h? m?ch, t?ng thu co ngy
Th??ng th?i bun bn li?n tay
D?t ti t? c?ng, ?ua ti hin ngang (ai t?y cho ?a
Ba cng c? g?ng m? mang
Tri thanh, danh to?i, gi?u sang h?n ng??i
Ngh? Nghi?p ??i Chng 6603
No ngh? bnh tri c?ng l
??n khi k? ch?p trong nh cng hay
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8081
Nng ??ng ? ? lm chi
Nng v? k? b? m ?i ko r?ng
Nh ti ngh? gi, ngh? sng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai (c khoai) c?ng nhi?u
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u khi ta
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng? (*)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7838
Mnh mng sng n??c t?m t?m,
Ai v? Chu ??c gh th?m lng b.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam 10320
Mu?n ?n c?m tr?ng c chim
Th v? th?t b? ?i rn v?i anh.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7764
M? ?i! ??ng c u s?u
Quay t? ?nh ?ng lm gi?u m?y h?i! (m coi)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2653
Long ?i?n, Ch? Th? qu anh,
Trai chuyn ?ng t?, gi snh c?i canh.
D?t hng kho lo thi?t rnh,
Gi??ng chng ??p lnh, ai c?ng ph?i khen.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 5231
Lng ?o ngh? nghi?p sing n?ng
Trn tay gi mt n?a v?ng tr?ng treo.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 816
Lm quan mu?n sang bn hng mu?n ??t Ngh? Nghi?p ??i Chng 9631
L??ng tm ngh? nghi?p Ngh? Nghi?p ??i Chng 9026
L?nh hoa Yn Thi ?? g?m Bt Trng
Th? vng ??nh Cng, th? ?ng Ng? X.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8220
Em l con gi Ty H?
Bn kim bn ch? nh?ng ?? v may
H?ng hong b? k?t trong tay
Ph?m lam, ph?m tm cho hay m?i ngh?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 608
D ai bun bn tr?m ngh? (2)
Ba m??i thng ch?p nh? v? v?t r??i .
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 8244
Dm xin ai ? ch? c??i
V em lm gi?y cho ng??i vi?t th?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 3437
Em r?ng em mu?n ?i bun
Anh v? ki?m ch?n nha mn ng?i tu?n
D em bun bn xa g?n
Lm sao trnh kh?i c?a tu?n c?a mn?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 6111
C v?t v? m?i c thanh nhn
Ng?i khng ai d? c?m tn che cho
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8916
C kia th?t d?i l?ng xanh
C v? lng V?nh v?i anh th v?
Lng V?nh c cy b? ??
C sng t?m mt c ngh? lm gai (*)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2659
C kia th?t bao l?ng xanh
C v? Nam ??nh v?i anh th v?
Nam ??nh c b?n ? Ch
C thuy?n ch khch c ngh? ?i ?ong
Ngh? Nghi?p ??i Chng 4728
Ch gi? nh mo b?t chu?t Ngh? Nghi?p ??i Chng 6881
Ch gi? nh g gysng Ngh? Nghi?p ??i Chng 9907
Ci c?a Chn Phc, ci ??c Trng Thn
Mun lm nh ngi sa chn ?i tm .
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3940
C?a r? r? khng b?ng c m?t ngh? trong tay Ngh? Nghi?p ??i Chng 3145
C?t ti?ng ku ng??i ? xm Bi
N?a ?m th?c d?y c?m di ??p x?
Mau ngm r?i l?i ti?p x?
Ti?p thnh con nh? r?i ??a v b
?nh ba giy l?i thnh ?n giy neo
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Khnh Ha 7175
Bnh ?c cho k l ngh? lng Tr?i,
?nh nhau m?i m?i l ngh? lng Vinh,
Lm th? lm ?nh l cha con ng ph Ho?ch
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4140
Bn bun canh c?i hay thay
Sanh nhai ph?i gi? trong tay m?t ngh?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 1063
Anh lm th? m?c Thanh Hoa
Lm c?u lm qun, lm nh kho tay (kh thay)
L?a c?t anh d?ng ?n tay
Bo tr?n ?ng bn n ngay m?t b?
B?n c?a anh ch?m b?n d
B?n con d ??c ch?u v? t? tng
B?n c?a anh ch?m b?n r?ng
Trn th r?ng ?p, d??i th r?ng leo
B?n c?a anh ch?m b?n mo
Con th b?t chu?c, con leo x nh
B?n c?a anh ch?m b?n g
?m th n gy, ngy ra ?n v??n
B?n c?a anh ch?m b?n l??n
Con th th?t khc, con th tr??n ra
B?n c?a anh ch?m b?n hoa
Trn l hoa si, d??i l hoa sen
B?n c?a anh ch?m b?n ?n
M?t ?n d?t c?i, m?t ?n quay t?
M?t ?n ??c sch ngm th?
M?t ?n anh ?? ??i ch? nng ?y
Ngh? Nghi?p ??i Chng 3536
Anh h?i em, khng h?i chi ngh? kinh ngh? s?
Khng h?i cu ch? u? nng
H?i ci o em b?n m?y ?ng ch? may
- Bu?i nh? em c h?c ngh? may
C?t ra ci o ?? tay ?? h
Di ng?n th c th??c ?o
Lu?n khuy nch ch? cho hai ?ng
B?n ?inh b?n cho r rng
Lu?n khuy lu?n nch hai m??i ?ng ch? may
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Khnh Ha 2101
An c? l?c nghi?p Ngh? Nghi?p ??i Chng 5597
?ng v? neo g?nh thuy?n treo,
Khng ?i bi?n ???c, gc cho thng chai.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ph Yn, 1715
Ai ?i s?c s?ch ngoi hng d?a
Ph?i ch?ng ch th? m?c v?i ci c?a co
Ai ?i s?c s?ch ngoi hng ro,
Ph?i ch?ng ch th? m?c v?i ci bo
Ngh? Nghi?p ??i Chng 4306
??ng ham h?t b?c ghe chi,
C?t bu?m cao bao la n?ng, t?m ?n di kh ?i.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 9750
??n r?ng th? m?c Thanh Hoa
Lm c?a lm nh, c?u qun kho tay
C?t ko v l?a ?n tay
Bo tr?n, ?ng bn, Kho thay m?i ngh?
B?n c?a anh ch?m b?n ngh
B?n con ngh ??c ch?u v? t? tng
B?n c?a anh ch?m b?n r?ng
Trn th r?ng ?p d??i th r?ng leo
B?n c?a anh ch?m b?n mo
Con th b?t chu?t, con leo x nh
B?n c?a anh ch?m b?n hoa
Trn l hoa si d??i l hoa sen
B?n c?a anh m?c b?n ?n
Trn l ?n ??t d??i l ?n chong
B?n c?a ??u c ch?n song (*)
?? cho thong gi bn trong, bn ngoi
Ngh? Nghi?p ??i Chng 1470
??t hng g?p ? cng anh
? hng g?p nh?ng thong manh qung g
Ngh? Nghi?p ??i Chng 9040
??t mu tr?ng ??u tr?ng ng
??t l?y c?y la, ??t kh lm v??n.
Ngy r?i em l?i ?i bun
Quanh n?m no ?m, em bu?n n?i ch?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7797
??o no b?ng ??o ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n g?o ch? n??c sng.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 9821