Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ngh?a M?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Ngh?a M? Mi?n Trung, Th?a Thin 1308
Vui ?u b?ng h?i ?? danh
Ngh? no b?ng nghi?p h?c hnh l h?n
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y xui
Phu nhn th c cng nui
Ton gia h??ng phc l?c tr?i ban ?n
M?ng nay thi v? xun h?i
Mi?ng dng cu ht, hoan b?i cu?c vui!
Ngh?a M? ??i Chng 9526
Tre gi che bng m?ng non
Tnh su ngh?a n?ng mi cn ngn n?m
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 8610
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
Ngh?a M? ??i Chng 7775
Thuy?n kia c nh? b?n ch?ng
B?n n?y m?t d? ??ng ??ng ??i thuy?n
Thuy?n ?y v?n nh? b?n x?a
Ng?i e chnh gi?a c lao kh qua
c lao ny ch?ng kh kh?n g
Ti?n nong ?ng ?? th thuy?n c? qua
Thuy?n ?y v?n li?ng ch?ng nhi?u
E r?ng ?ng ?? th
xiu c?t bu?n
Ngh?a M? ??i Chng 9885
Tay anh c?m bt ng?c ho chu
?? v trong o b?u, b?n cu n tnh
M?t cu phn v?i n? trinh
?n cha ngh?a m? cho tr?n tnh hi?u trung
Hai cu ta phn v?i anh hng
?o su cu?c chn ?n chung ? ??i
Ba cu anh ni, em ph?i nghe l?i
??ng nghe l?i th? s? (2) ??i l?i duyn ta
B?n cu nui cht m? gi
Tnh ch?ng ngh?a v?, m? v?i cha ??n b?i.
Ngh?a M? ??i Chng 7179
Th??ng ai v b?ng th??ng con
Th??ng ai v b?ng gi son nh? ch?ng
Ngh?a M? ??i Chng 1779
T?o t?n m?t n?ng hai s??ng
Nui con khn l?n, tr?m ???ng kh kh?n
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 446
Ru h?i ru h?i ru h?i
Cng cha nh? ni ng?t tr?i
Ngh?a m? nh? n??c ? ngoi bi?n ?ng
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao chn ch? ghi lng con ?i!
Ngh?a M? Mi?n Trung, Th?a Thin 10074
Ra ?i, anh ch?n gi?a ???ng,
M? th qu?c h con ??ng c ?i.
Ngh?a M? Mi?n Trung, Ph Yn, 6584
Ph?i duyn ph?i n? th theo
Khng ph?i duyn n?, vng ?eo m?c vng
D?u m anh c nn quan
Hi?n vinh mnh b?n, ?y nng c?ng khng
Em ki?m n?i m c tnh ngh?a v? ch?ng
?n cha ngh?a m? ??o ??ng em theo
Ngh?a M? Mi?n Trung 813
Ph??c g b?ng ph??c m? cn
H?a g snh h?a tu?i non m?t ng??i
Ngh?a M? ??i Chng 2407
Ni s?n lm nui nhn ?o t?n
Bi?n Ty H? tr? k? lm nguy
Th??ng nhau d?t l?y nhau ?i
Cng ?n th?y ngh?a m? lo chi tr? ??n?
Ngh?a M? Mi?n Trung, Th?a Thin 6894
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao (*) chn ch? ghi lng con ?i
Ngh?a M? ??i Chng 3964
Ngu?n n b? i h?n h (2)
M?t ngy nn ngh?a, chuy?n ? nn quen.
Cng cha ngh?a m? thi?p ??n
Xin chng ??ng c k?t duyn ch?n n?
Xin ??ng ??ng th?p trng cao
Xin ??ng t? t??ng ch?n no h?n ?y!
Xin ??ng tham gi b? my
Tham v??n to r?ng b? cy nhn l?ng!
Ngh?a M? ??i Chng 799
Ng ln tr?i th?y c?p chim ?ang ?
Ng ra bi?n th?y c?p c ?ang ?ua
Bi?u anh v? l?p mi?u th? vua
L?p trang th? m?, l?p cha th? cha
?n cha n?ng l?m ai ?i (*)
Ngh?a m? b?ng tr?i chn thng c?u mang (*)
Ngh?a M? Mi?n Nam, 6626
Ng ln ng?n ni Ba Non
Cng cha ngh?a m?, lm con ph?i ??n.
Ngh?a M? Mi?n Trung 673
Ngy no em b c?n con
By gi? em ? l?n khn th? ny
C?m cha, o m?, cng th?y
Ngh? sao cho b nh?ng ngy ??c ao
Ngh?a M? ??i Chng, Mi?n Trung Khnh Ha 8807
Nng niu b m?m ?m ngy
Cng cha ngh?a m? xem ty b?ng non
Ngh?a M? ??i Chng 920
Ma ?ng mi xm nh? ch
Ma h d? s?m khc g hn than
o manh che tr?n gi hn
??u tr?n n?ng l?a m?a chan di d?u
?i m? ?u, ?i cha ?u
?i ?u m b?t con h?u ng??i ta
T??ng tnh ngh?a m?, cng cha
Ch?a ??n cht ??nh xt xa d? ny
Ngh?a M? ??i Chng 5065
Mi?ng ru con, m?t nh? hai hng
Nui con cng l?n m? cng thm lo
Ngh?a M? ??i Chng 1448
Mi?ng n?c th ?? ph?n ch?ng
Mi?ng x??ng m? g?p, mi?ng lng ph?n con.
Ngh?a M? ??i Chng 7381
Mi?ng ?n mi?ng m?c m? lo
Lm sao con ???c ?m no m? m?ng
Ngh?a M? ??i Chng 4825
Mu long cn h?n n??c l
Chn ??i h? m? cn h?n ng??i d?ng
Ngh?a M? ??i Chng 5506
Mai gi? c c?u c tn
Em bung ti?ng th?m i n khng nhn
??n bao gi? h?t m?o qua thn
Th?t ngn l?i ni ai nhm lm chi
Lm ng??i khng bi?t ngh? suy
??ng ?en m?t chi?c h?n ch m??i ?i
Em ni ra anh c?ng bi?t r?i
Lu?n chi b?ng r? phn ch?i la hoa
Ngho m c ngh?a m? cha h?n giu
Ngh?a M? Mi?n Trung, Khnh Ha 4050
M ?i, ??ng g? con xa,
M?i l?n ci l?n ai la con gim.
Ngh?a M? Mi?n Trung, Ph Yn, 1415
M ?i, ??ng ?nh con ?au (6)
?? con ht b?i lm ?o m coi
Ngh?a M? Mi?n Nam, Kin Giang 1016
M ?i! Con v?t ch?t chm (5)
Con th tay xu?ng v?t, con c lm km c?n con.
Ngh?a M? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7667
M ?i! Con m h? r?i
M ??ng trang ?i?m ph?n d?i u?ng cng.
Ngh?a M? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5669
M ?i! ??ng ?nh con hoi
?? con cu c, hi xoi m ?n.
Ngh?a M? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6787
M ?i! ??ng ?nh (onh) con ?au
?? con ht b?i lm ?o m coi
Ngh?a M? Mi?n Nam, Kin Giang 5900
M ?i con v?t ch?t chm,
Th tay v?t n, c km c?n ti.
Ngh?a M? Mi?n Nam, 7546
M ?i con v?t ch?t chm (5)
Th tay v?t n, c lm km c?n ti
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 7087
M ?i con v?t ch?t chm
Th tay con v?t, c km c?n con
Ngh?a M? Mi?n Nam, Kin Giang 9254
M ?i con mu?n l?y ng th?y cha
Chu?i, xi, bng, bnh, b?n ma m ?m thn
Ngh?a M? ??i Chng 2910
M ?i chu?t ch?y ?m g?ng
Thn con nh? nht, m ??ng ?nh con
Ngh?a M? ??i Chng 4930
M ?i ??ng g? con xa (2)
M?i l?n th?m m m?t ba b?n ngy
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 3826
M ?i ??ng ?nh con hoi (3)
?? con b?t (cu) c hi (b?m) xoi m ?n
Ngh?a M? ??i Chng 1264
M ?i ??ng ?nh con hoi (2)
?? con kho c b?m xoi m ?n
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 715
M ?i ??ng ?nh con ?au (5)
?? con b?t ?c, hi rau xoi m ?n.
Ngh?a M? Mi?n Nam, B?n Tre 631
M ?i ??ng ?nh con ?au (4)
?? con b?t ?c hi rau cho m nh?
M ?i ??ng ?nh con kh?
?? con th? l? ki?m c cho m ?n
Ngh?a M? ??i Chng 7331
M?t n?m m?t tu?i thm gi
Cng cha ngh?a m? bao la t?c lng.
Ngh?a M? ??i Chng 1919
M? trn con vung Ngh?a M? ??i Chng 3933
M? nui con nh? bi?n h? lai lng
Con nui m? tnh thng, tnh ngy
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 9086
M? nui con bi?n h? lai lng
Con nui m? tnh thng tnh ngy
Ngh?a M? ??i Chng 7023
M? nui con b? h? lai lng
Con nui m? k? thng k? ngy
Ngh?a M? ??i Chng 1935
M? nui con b?ng tr?i (non) b?ng b?
Con nui m? con k? t?ng ngy
Ngh?a M? ??i Chng 751
M? nui con b?y lu r?i,
Nui con cho ??n thnh ng??i m?i ?ang
Mi?ng ru con m?t nh? hai hng
Nui con cng l?n m? cng thm lo
Ngh?a M? ??i Chng 7127
M? ni m?t tr?m khng b?ng cha ng?m m?t ti?ng Ngh?a M? ??i Chng 4796
M? em th?y c?a th tham
Hang hm c? t??ng hang vng p con.
Ni ra th?n v?i n??c non
Ng?m vo cay ??ng lng con ?m ngy
Ngh?a M? ??i Chng 8890