Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ngoa Ngôn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ra tay cầm lửa đốt trời
Chẳng may lửa cháy, lửa rơi xuống đầu
Ngoa Ngôn Đại Chúng 4273
Ngoa ngôn lộng ngữ Ngoa Ngôn Đại Chúng 2820