Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ngoại Tình

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xống thâm vắt ngọn cành hồng
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay
Ngoại Tình Đại Chúng 5508
Vị gì một bát cháo lòng
Làm cho thiên hạ bỏ chồng theo trai.
Ngoại Tình Đại Chúng 372
Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám giở mùng chun vô
Chun vô thì phải chun ra
Đâu phải vợ nhà mà ở cho lâu
Ngoại Tình Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang 2051
Trống ai dám đánh thì thùng,
Bậu không ưng ai dám giở mùng chun vô?
Ngoại Tình Miền Trung, Phú Yên, 6456
Nửa đêm trống trở sang canh
Lỡ ăn vụng dại đổ quanh chó mèo
Ngoại Tình Đại Chúng 6640
Mi nhỏ như sợi chỉ mành
Tình trong chưa thắm, ngoại tình đã giao
Ngoại Tình Miền Trung, Phú Yên 11556
Không đánh để bậu luông tuồng
Cầm roi đánh bậu thì buồn dạ anh.
Ngoại Tình Miền Nam, Tiền Giang 9037
Hò chơi một chặp cho mê
Trai nam nhân bỏ vợ, gái hiền thê bỏ chồng.
Ngoại Tình Miền Nam, Bạc Liêu 5375
Có chồng mặc kệ có chồng (4)
Còn duyên anh ẳm, anh bồng, anh thương.
Ngoại Tình Miền Nam, An Giang, Bạc Liêu 5849
Có chồng mặc kệ có chồng (3)
Còn duyên anh ẳm, anh bồng, anh nâng.
Ngoại Tình Miền Nam, An Giang, Bạc Liêu 4492
Có lòng xin tạ ơn lòng
Đừng qua lại nữa mà chồng em ghen
Ngoại Tình Đại Chúng 8794
Chồng đánh bạc vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng
Ngoại Tình Đại Chúng 9686
Chưa chồng đậy đậy che che
Chồng rồi giao cả thuyền bè cho ai
Ngoại Tình Đại Chúng 9743
Áo người mặc đoạn cởi ra
Chồng người ấp mượn canh ba lại hoàn
Ngoại Tình Đại Chúng 9567
Đá cao sao khỏi gập ghềnh
Cô hai ơi, có thương tôi thì cô thương đại
Có ngoại tình thì cô đừng thương.
Ngoại Tình Miền Nam, Bạc Liêu 2569