Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhân Cách

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu ai đừng nói quá ưa
Ghét ai đừng nói thiếu thừa như không
Khác nào quạ muợn lông công
Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa.
Nhân Cách Đại Chúng 6123
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Nhân Cách Đại Chúng 6540
Xăm xăm trong Thủ đi ra
Áo đen nút bạc xinh đà quá xinh
Nhân Cách Miền Nam, Bình Dương 2004
Vô duyên chưa nói lại cười
Chưa đi mà chạy, chưa mời lại ăn
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 1107
Vừa khôn vừa đẹp vừa giòn
Vừa rẻ tiền cưới vừa con nhà giàu
Nhân Cách Đại Chúng 7741
Trai ôốc trai sò
Trai cầm cái vẹm
Trai mò trong niêu.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9120
Trai mà có cặp răng nanh
Gan dạ , chịu đựng, khôn lanh đủ điều
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 5786
Tôi là con gái xóm trong
Chân đi yểu điệu hình dong ai tày
Đôi cổ tay nhỏ nhi nhỏ nhí bằng cái bắp cày
Chân đi sừng sững rõ tày voi nan
Đôi má hồng cô bay trắng khốn,
Trắng nạn trắng tựa hòn than
Nằm đâu ngủ đấy lại toan kén chồng
Nhân Cách Đại Chúng 9813
Tiểu nhơn quen thói phô bày
Những điều xấu của kẻ này người kia
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 7684
Thằng cha răng, thằng con rứa Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6089
Thầy ẻ vầy đống mun
Ba bốn con chó lại hun mặt thầy.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4129
Tay chiêu, móc niêu chả rồi Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4777
Tay chân nhi nhí bắp cày
Cái lưng thắt đáy cũng tày voi nan
Nhân Cách Đại Chúng 9790
Thương anh đáo để vô hồi,
Tướng đi tướng đứng, tướng ngồi cũng thương.
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 1266
Thương anh đáo để vô hồi
Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi cũng thương
Nhân Cách Đại Chúng 8701
Tẩm ngẩm tầm ngầm, đấm thầm chết voi Nhân Cách Đại Chúng 721
Tưởng rằng củi mục dễ đun
Ngờ đâu củi mục khói um cả nhà.
Nhân Cách Đại Chúng 4874
Sáng trong hơn cả trăng rằm
Tóc phai, da sạm tháng năm không màng
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 7528
Ranh ma quỉ quái Nhân Cách Đại Chúng 4314
Rắn con hăm nuốt cá voi Nhân Cách Đại Chúng 4526
Rắn đầu cứng cổ Nhân Cách Đại Chúng 2615
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn,
Buông lời hỏi bạn đường mòn ai đi?
Nhân Cách Miền Nam, Tiền Giang 6026
Quạ mà đã biết quạ đen
Có đâu quạ dám mon men gần cò
Nhân Cách Đại Chúng 2363
Nhân hiền tại mạo, trắng gạo ngon cơm Nhân Cách Đại Chúng 5198
Nhác trông thấy bóng anh đi
Thấy chân anh bước dạ thì em thương.
Nhác trông thấy bóng anh qua
Hình dung chải chuốt thật là xinh sao
Em mong thấy mặt em chào
Vắng anh em những khát khao đêm ngày
Nhân Cách Đại Chúng 7712
Những người nhiều ngủ nhác làm
Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu
Nhân Cách Đại Chúng 7770
Những người mặt mũi nhỏ nhen
Bởi chưng kiếp trước dĩa đèn không lau!
Nhân Cách Đại Chúng 6784
Những người hiếu đễ trung trinh
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng
Nhân Cách Đại Chúng 8704
Những người hữu thủy vô chung
Là người tệ bạc tin dùng mà chi
Nhân Cách Đại Chúng 8814
Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay
Nhân Cách Đại Chúng 8311
Những người đạo đức hiền hoà
Đi đâu cũng được người ta tôn thờ.
Nhân Cách Đại Chúng 798
Ngun ngủn như gà cụt đuôi Nhân Cách Đại Chúng 1859
Ngún ngỡn như anh thuyền chài
Áo ngắn mặc ngoài áo dài mặc trong.
Nhân Cách Đại Chúng 9255
Ngôn xuất pháp tùy Nhân Cách Đại Chúng 8129
Ngôn vi tâm thanh Nhân Cách Đại Chúng 7051
Ngôn thính kế tùng Nhân Cách Đại Chúng 8889
Ngôn quá ky thực Nhân Cách Đại Chúng 5664
Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng Nhân Cách Đại Chúng 6307
Ngôn hành tương cố Nhân Cách Đại Chúng 8571
Ngôn hành bất nhứt Nhân Cách Đại Chúng 5358
Ngôn giả bất tri Nhân Cách Đại Chúng 5986
Ngôn dực trường phi Nhân Cách Đại Chúng 7965
Ngôn dị hành nan Nhân Cách Đại Chúng 1187
Ngôn cùng lý tận Nhân Cách Đại Chúng 9249
Ngôn cố hành hành cố ngôn Nhân Cách Đại Chúng 8173
Ngôn cận chí viễn Nhân Cách Đại Chúng 7098
Ngôn bất xuất khẩu Nhân Cách Đại Chúng 2272
Ngôn bất tận ý Nhân Cách Đại Chúng 4663
Ngôn bất quá hành Nhân Cách Đại Chúng 3594
Ngôn đa tất thất Nhân Cách Đại Chúng 7631