Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhân Cách

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu ai đừng nói quá ưa
Ghét ai đừng nói thiếu thừa như không
Khác nào quạ muợn lông công
Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa.
Nhân Cách Đại Chúng 6106
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Nhân Cách Đại Chúng 6524
Xăm xăm trong Thủ đi ra
Áo đen nút bạc xinh đà quá xinh
Nhân Cách Miền Nam, Bình Dương 1991
Vô duyên chưa nói lại cười
Chưa đi mà chạy, chưa mời lại ăn
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 1091
Vừa khôn vừa đẹp vừa giòn
Vừa rẻ tiền cưới vừa con nhà giàu
Nhân Cách Đại Chúng 7729
Trai ôốc trai sò
Trai cầm cái vẹm
Trai mò trong niêu.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9104
Trai mà có cặp răng nanh
Gan dạ , chịu đựng, khôn lanh đủ điều
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 5773
Tôi là con gái xóm trong
Chân đi yểu điệu hình dong ai tày
Đôi cổ tay nhỏ nhi nhỏ nhí bằng cái bắp cày
Chân đi sừng sững rõ tày voi nan
Đôi má hồng cô bay trắng khốn,
Trắng nạn trắng tựa hòn than
Nằm đâu ngủ đấy lại toan kén chồng
Nhân Cách Đại Chúng 9798
Tiểu nhơn quen thói phô bày
Những điều xấu của kẻ này người kia
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 7669
Thằng cha răng, thằng con rứa Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6070
Thầy ẻ vầy đống mun
Ba bốn con chó lại hun mặt thầy.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4117
Tay chiêu, móc niêu chả rồi Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4765
Tay chân nhi nhí bắp cày
Cái lưng thắt đáy cũng tày voi nan
Nhân Cách Đại Chúng 9779
Thương anh đáo để vô hồi,
Tướng đi tướng đứng, tướng ngồi cũng thương.
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 1253
Thương anh đáo để vô hồi
Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi cũng thương
Nhân Cách Đại Chúng 8689
Tẩm ngẩm tầm ngầm, đấm thầm chết voi Nhân Cách Đại Chúng 708
Tưởng rằng củi mục dễ đun
Ngờ đâu củi mục khói um cả nhà.
Nhân Cách Đại Chúng 4844
Sáng trong hơn cả trăng rằm
Tóc phai, da sạm tháng năm không màng
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 7517
Ranh ma quỉ quái Nhân Cách Đại Chúng 4299
Rắn con hăm nuốt cá voi Nhân Cách Đại Chúng 4514
Rắn đầu cứng cổ Nhân Cách Đại Chúng 2600
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn,
Buông lời hỏi bạn đường mòn ai đi?
Nhân Cách Miền Nam, Tiền Giang 6011
Quạ mà đã biết quạ đen
Có đâu quạ dám mon men gần cò
Nhân Cách Đại Chúng 2350
Nhân hiền tại mạo, trắng gạo ngon cơm Nhân Cách Đại Chúng 5183
Nhác trông thấy bóng anh đi
Thấy chân anh bước dạ thì em thương.
Nhác trông thấy bóng anh qua
Hình dung chải chuốt thật là xinh sao
Em mong thấy mặt em chào
Vắng anh em những khát khao đêm ngày
Nhân Cách Đại Chúng 7699
Những người nhiều ngủ nhác làm
Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu
Nhân Cách Đại Chúng 7758
Những người mặt mũi nhỏ nhen
Bởi chưng kiếp trước dĩa đèn không lau!
Nhân Cách Đại Chúng 6771
Những người hiếu đễ trung trinh
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng
Nhân Cách Đại Chúng 8692
Những người hữu thủy vô chung
Là người tệ bạc tin dùng mà chi
Nhân Cách Đại Chúng 8802
Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay
Nhân Cách Đại Chúng 8295
Những người đạo đức hiền hoà
Đi đâu cũng được người ta tôn thờ.
Nhân Cách Đại Chúng 785
Ngun ngủn như gà cụt đuôi Nhân Cách Đại Chúng 1847
Ngún ngỡn như anh thuyền chài
Áo ngắn mặc ngoài áo dài mặc trong.
Nhân Cách Đại Chúng 9242
Ngôn xuất pháp tùy Nhân Cách Đại Chúng 8115
Ngôn vi tâm thanh Nhân Cách Đại Chúng 7037
Ngôn thính kế tùng Nhân Cách Đại Chúng 8877
Ngôn quá ky thực Nhân Cách Đại Chúng 5651
Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng Nhân Cách Đại Chúng 6297
Ngôn hành tương cố Nhân Cách Đại Chúng 8558
Ngôn hành bất nhứt Nhân Cách Đại Chúng 5346
Ngôn giả bất tri Nhân Cách Đại Chúng 5971
Ngôn dực trường phi Nhân Cách Đại Chúng 7951
Ngôn dị hành nan Nhân Cách Đại Chúng 1174
Ngôn cùng lý tận Nhân Cách Đại Chúng 9235
Ngôn cố hành hành cố ngôn Nhân Cách Đại Chúng 8161
Ngôn cận chí viễn Nhân Cách Đại Chúng 7085
Ngôn bất xuất khẩu Nhân Cách Đại Chúng 2253
Ngôn bất tận ý Nhân Cách Đại Chúng 4650
Ngôn bất quá hành Nhân Cách Đại Chúng 3580
Ngôn đa tất thất Nhân Cách Đại Chúng 7617