Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nh?n Nh?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yn Thi c gi?ng trong xanh
C ?i c s?u ng?i canh ??u lng
Ai qua nh?n nh? c nng
Yu nhau xin ch? ph? phng ??i thay.
Nh?n Nh? Mi?n B?c, H N?i 3602
Xin ai tr?n ngh?a tr?n tnh
??ng ham quy?n qu ?? ?i ??a mnh xa nhau
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 9577
Xin ??ng th?y qu? ph? h??ng
Qu? gi qu? l?i h??ng tr??ng th?m xa.
Nh?n Nh? ??i Chng 4681
X?u dao x?c ch?ng m?ng g?ng,
X?u ng??i mai ch??c l? ch?ng ?i ta.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7869
V d?u tnh b?u mu?n thi (2)
B?u gieo ti?ng d? cho r?i b?u ra
B?u ra cho kh?i tay ta
Ci x??ng b?u nt, ci da b?u mn
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 1362
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
Nh?n Nh? ??i Chng 2870
V?ng m?t anh so th?i ??n ca
T? nh? chm g?i cy da h?ng h?
Anh ?i anh ??ng th?y v?y m m?ng
Bng cc nh n? l?n bng cc r?ng ai khen
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 7501
V??n ng? uy?n thi?u chi ch?i lan hu?,
N?i th??ng lm cn thi?u t??c m?u ??n.
B?u ??ng ngh? ng?i thi?t h?n,
R?a tai nghe lng ti?ng ??n tri m.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8115
Trai gi?i gi?n khng lo ? v?
Gi l?ch xinh ch?ng s? ? ch?ng
Khuyn em gi? ph?n cho ??ng
Ch?n n?i ph?i ??o ch? h?ng xe duyn.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7581
Trch anh, anh ch?u,
Ch? ??ng b?n b?u
B? ?i?u chung tnh
Nh?n bay cao kh b?n,
Con c ? ao hu?nh kh cu
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 9784
Tr?i m?a l?p b?p l d?a
B?p cho ra b?p anh ch?a ?i ?m
Th??ng em anh m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 10330
Tr?m n?m lng g?n d? ghi
No ai thay nt, ??i khuy c?ng ??ng
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Nh?n Nh? ??i Chng 3803
Tnh thm k? ??y ng??i ?y
? xe ch? th?m ??ng lay cnh s?u.
Yu nhau xin nh? l?i nhau
Ch?i hoa th ph?i gi? mu cho hoa.
Nh?n Nh? ??i Chng 6152
Thuy?n bun li ch? ?i ?u
C th??ng ??n k? hi du m?t mnh.
Nh?n Nh? ??i Chng 2099
Thi thi ??ng ?n ??ng ngi,
??ng v? ??ng ch?ng, ??ng g h?t th?y,
Em c ch?ng r?i ??ng ngoe ngu?y v?i ai!
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 4685
Thin th?i nh?n s? l??ng t??ng thi,
Sao em ch?ng ki?m m?t n?i k?o gi.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 6948
Thi?p th??ng chng khng bi?t m?y l?n,
Chng ??ng nghe l?i ho d? r? phn t?i nng.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 10007
Th?y ?? ni ra, ?u em ? hi?u ,
Mu?n cho ?o l hi?p v?i trc mai.
Qu?n chi bi?n r?ng, sng di
B? anh ?i! m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4233
Th??ng ta th ni v?i ta
Khi tr?ng ?ang t?, khi hoa ?ang th,
Nh?n Nh? ??i Chng 6836
Th??ng nhau ch? nh?ng khc th?m
?i dng n??c m?t ??m ??m nh? m??
Anh v? ?n khch ? ??a
?y ch?a c v?, ??y ch?a c ch?ng.
Anh v? nh?n nh? t? h?ng
Xe dy cho k?p k?o lng nh? th??ng.
C?m l??c l?i nh? ??n g??ng
C?m kh?n nh? ti ?i ???ng nh? nha?
Nh?n Nh? ??i Chng 6610
Th??ng em, th??ng c? cu?c ??i,
??ng th??ng l? c? v?y th?i t?i em
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 5225
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 3096
Tang cha ch? m? lm sao?
Ni cho em bi?t m hao em t??ng?
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 3212
T? ry bu?c ch? ngang l?ng
H? th?y ng??i ?y th ??ng lm quen
Nh?n Nh? ??i Chng 7582
T?c mnh c?ng c? d?ng d?ng,
Ch? ??ng li?c xo, c?ng ??ng c??i khinh.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 8122
T?i tr?i tr?i l?i sng ra
?i ?u m v?i cho gi m?t thn.
Nh?n Nh? ??i Chng 7437
T?i tr?i ng ch?ng th?y sao,
Em c n?i no ni l?i anh hay.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 6369
Ra v? nh? b?n b?n ?i
Nh? ?i?u ht thu?c, nh? c?i ?n tr?u
Nh?n Nh? Mi?n B?c 1281
Ra v? nh?n v?i ng??i th??ng,
Tay v? thanh gi??ng chp mi?ng th? than.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 3157
Ra v? em c d?n d
Mai ra ch? h? chuy?n tr v?i ai.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 1440
Ra v? d?n r?a nghe khng
??ng ??ng ni n? m trng ni ny!
Nh?n Nh? ??i Chng 4508
Ra v? d?n n??c th? non
D?u m sng c?n ? mn ch? phai.
Nh?n Nh? ??i Chng 6992
Ra v? d?n b?n khoan chn
D?n hoa khoan n? ma xun ?ang di.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 6649
Ra v? d?n b?n cho b?n
D ai xoay h??ng tr? n?n m?c ai.
Nh?n Nh? ??i Chng 5280
Ra v? d??i ??t trn s??ng
i n nghn n?i t? v??ng l?nh lng.
Nh?n Nh? ??i Chng 6503
Ra v? cho chng mai ln
??ng vui d??i ? m qun trn ny
Nh?n Nh? ??i Chng 5562
Ra v? b? l c?m ?y
Hm sau ta c? ch?n ny ta ln.
Nh?n Nh? ??i Chng 6987
Ra v? b?n ch? nghe ai
Nghe r?i bn b?c m sai t?c lng.
Nh?n Nh? ??i Chng 6315
Ra v? ?? o l?i ?y, (2)
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 1285
Ra v? ?? o l?i ?y,
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 10036
Ra v? ???ng ch? (?ng r?) chia t? (2)
??o ch?ng ngh?a v? ai c trao th? ??ng c?m.
Nh?n Nh? ??i Chng 9403
Ra v? ???ng ch? (?ng r?) chia t?
Ai trao vng ??ng l?y, ai trao th? ??ng c?m.
Nh?n Nh? ??i Chng 2248
R?i ?u s? vo ??y Nh?n Nh? ??i Chng 3841
Qu? kia nh?n nh? v?i di?u,
C?n cu xm R? ???c nhi?u c tm.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, 2154
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Bnh ??nh 8809
Qu? ku nam ?o n? phng (2)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
Li?u b? ??t ???c th ???ng
??ng g?y r?i b? thi th??ng c??i ch
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7256
Ph?n bo bao qu?n n??c sa,
Linh ?inh ?u n?a c?ng l linh ?inh.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 5648
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (4)
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi
Nh?n Nh? ??i Chng 6815
Ph?i chi anh ch?a v? th c n? c duyn
Em c?ng c?y anh nh? thuy?n c?y li
B?i v anh c v?, nn li l?i ngh?ch cho
Thi thi hy gi? l?y lo
??ng ham th? l?ng, hi?m ngho c khi.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2736
Ni s?n lm nui nhn ?o t?n
Bi?n Ty H? tr? k? lm nguy
Th??ng nhau d?t l?y nhau ?i
Cng ?n th?y ngh?a m? lo chi tr? ??n?
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Th?a Thin 8831