Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nh?n Nh?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yn Thi c gi?ng trong xanh
C ?i c s?u ng?i canh ??u lng
Ai qua nh?n nh? c nng
Yu nhau xin ch? ph? phng ??i thay.
Nh?n Nh? Mi?n B?c, H N?i 3586
Xin ai tr?n ngh?a tr?n tnh
??ng ham quy?n qu ?? ?i ??a mnh xa nhau
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 9563
Xin ??ng th?y qu? ph? h??ng
Qu? gi qu? l?i h??ng tr??ng th?m xa.
Nh?n Nh? ??i Chng 4665
X?u dao x?c ch?ng m?ng g?ng,
X?u ng??i mai ch??c l? ch?ng ?i ta.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7852
V d?u tnh b?u mu?n thi (2)
B?u gieo ti?ng d? cho r?i b?u ra
B?u ra cho kh?i tay ta
Ci x??ng b?u nt, ci da b?u mn
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 1349
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
Nh?n Nh? ??i Chng 2857
V?ng m?t anh so th?i ??n ca
T? nh? chm g?i cy da h?ng h?
Anh ?i anh ??ng th?y v?y m m?ng
Bng cc nh n? l?n bng cc r?ng ai khen
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 7483
V??n ng? uy?n thi?u chi ch?i lan hu?,
N?i th??ng lm cn thi?u t??c m?u ??n.
B?u ??ng ngh? ng?i thi?t h?n,
R?a tai nghe lng ti?ng ??n tri m.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8098
Trai gi?i gi?n khng lo ? v?
Gi l?ch xinh ch?ng s? ? ch?ng
Khuyn em gi? ph?n cho ??ng
Ch?n n?i ph?i ??o ch? h?ng xe duyn.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7566
Trch anh, anh ch?u,
Ch? ??ng b?n b?u
B? ?i?u chung tnh
Nh?n bay cao kh b?n,
Con c ? ao hu?nh kh cu
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 9768
Tr?i m?a l?p b?p l d?a
B?p cho ra b?p anh ch?a ?i ?m
Th??ng em anh m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 10314
Tr?m n?m lng g?n d? ghi
No ai thay nt, ??i khuy c?ng ??ng
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Nh?n Nh? ??i Chng 3785
Tnh thm k? ??y ng??i ?y
? xe ch? th?m ??ng lay cnh s?u.
Yu nhau xin nh? l?i nhau
Ch?i hoa th ph?i gi? mu cho hoa.
Nh?n Nh? ??i Chng 6126
Thuy?n bun li ch? ?i ?u
C th??ng ??n k? hi du m?t mnh.
Nh?n Nh? ??i Chng 2082
Thi thi ??ng ?n ??ng ngi,
??ng v? ??ng ch?ng, ??ng g h?t th?y,
Em c ch?ng r?i ??ng ngoe ngu?y v?i ai!
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 4670
Thin th?i nh?n s? l??ng t??ng thi,
Sao em ch?ng ki?m m?t n?i k?o gi.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 6929
Thi?p th??ng chng khng bi?t m?y l?n,
Chng ??ng nghe l?i ho d? r? phn t?i nng.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 9990
Th?y ?? ni ra, ?u em ? hi?u ,
Mu?n cho ?o l hi?p v?i trc mai.
Qu?n chi bi?n r?ng, sng di
B? anh ?i! m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4219
Th??ng ta th ni v?i ta
Khi tr?ng ?ang t?, khi hoa ?ang th,
Nh?n Nh? ??i Chng 6818
Th??ng nhau ch? nh?ng khc th?m
?i dng n??c m?t ??m ??m nh? m??
Anh v? ?n khch ? ??a
?y ch?a c v?, ??y ch?a c ch?ng.
Anh v? nh?n nh? t? h?ng
Xe dy cho k?p k?o lng nh? th??ng.
C?m l??c l?i nh? ??n g??ng
C?m kh?n nh? ti ?i ???ng nh? nha?
Nh?n Nh? ??i Chng 6594
Th??ng em, th??ng c? cu?c ??i,
??ng th??ng l? c? v?y th?i t?i em
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 5211
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 3073
Tang cha ch? m? lm sao?
Ni cho em bi?t m hao em t??ng?
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 3197
T? ry bu?c ch? ngang l?ng
H? th?y ng??i ?y th ??ng lm quen
Nh?n Nh? ??i Chng 7564
T?c mnh c?ng c? d?ng d?ng,
Ch? ??ng li?c xo, c?ng ??ng c??i khinh.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 8107
T?i tr?i tr?i l?i sng ra
?i ?u m v?i cho gi m?t thn.
Nh?n Nh? ??i Chng 7421
T?i tr?i ng ch?ng th?y sao,
Em c n?i no ni l?i anh hay.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 6353
Ra v? nh? b?n b?n ?i
Nh? ?i?u ht thu?c, nh? c?i ?n tr?u
Nh?n Nh? Mi?n B?c 1266
Ra v? nh?n v?i ng??i th??ng,
Tay v? thanh gi??ng chp mi?ng th? than.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 3143
Ra v? em c d?n d
Mai ra ch? h? chuy?n tr v?i ai.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 1422
Ra v? d?n r?a nghe khng
??ng ??ng ni n? m trng ni ny!
Nh?n Nh? ??i Chng 4489
Ra v? d?n n??c th? non
D?u m sng c?n ? mn ch? phai.
Nh?n Nh? ??i Chng 6976
Ra v? d?n b?n khoan chn
D?n hoa khoan n? ma xun ?ang di.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 6631
Ra v? d?n b?n cho b?n
D ai xoay h??ng tr? n?n m?c ai.
Nh?n Nh? ??i Chng 5264
Ra v? d??i ??t trn s??ng
i n nghn n?i t? v??ng l?nh lng.
Nh?n Nh? ??i Chng 6486
Ra v? cho chng mai ln
??ng vui d??i ? m qun trn ny
Nh?n Nh? ??i Chng 5544
Ra v? b? l c?m ?y
Hm sau ta c? ch?n ny ta ln.
Nh?n Nh? ??i Chng 6967
Ra v? b?n ch? nghe ai
Nghe r?i bn b?c m sai t?c lng.
Nh?n Nh? ??i Chng 6297
Ra v? ?? o l?i ?y, (2)
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 1270
Ra v? ?? o l?i ?y,
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 10020
Ra v? ???ng ch? (?ng r?) chia t? (2)
??o ch?ng ngh?a v? ai c trao th? ??ng c?m.
Nh?n Nh? ??i Chng 9385
Ra v? ???ng ch? (?ng r?) chia t?
Ai trao vng ??ng l?y, ai trao th? ??ng c?m.
Nh?n Nh? ??i Chng 2233
R?i ?u s? vo ??y Nh?n Nh? ??i Chng 3820
Qu? kia nh?n nh? v?i di?u,
C?n cu xm R? ???c nhi?u c tm.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, 2136
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Bnh ??nh 8794
Qu? ku nam ?o n? phng (2)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
Li?u b? ??t ???c th ???ng
??ng g?y r?i b? thi th??ng c??i ch
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7238
Ph?n bo bao qu?n n??c sa,
Linh ?inh ?u n?a c?ng l linh ?inh.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 5632
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (4)
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi
Nh?n Nh? ??i Chng 6791
Ph?i chi anh ch?a v? th c n? c duyn
Em c?ng c?y anh nh? thuy?n c?y li
B?i v anh c v?, nn li l?i ngh?ch cho
Thi thi hy gi? l?y lo
??ng ham th? l?ng, hi?m ngho c khi.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2717
Ni s?n lm nui nhn ?o t?n
Bi?n Ty H? tr? k? lm nguy
Th??ng nhau d?t l?y nhau ?i
Cng ?n th?y ngh?a m? lo chi tr? ??n?
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Th?a Thin 8813