Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhn Qu?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?ng cy g th h??ng qu? n?y,
Gieo nhn no, g?p qu? ?y,
Nhn Qu? Mi?n Nam, An Giang 3536
Tch thi?n, phng thi?n,
Tch c, phng c
Nhn Qu? ??i Chng 534
St nhn, gi? t?, Nhn Qu? ??i Chng 6220
Ngy x?a qu? bo th ch?y
Ngy nay qu? bo tr??c ngay nhn ti?n
Nhn Qu? ??i Chng 5714
Ng??i tr?ng cy h?nh, ng??i ch?i,
Ta tr?ng cy ??c, ?? ??i v? sau.
Nhn Qu? ??i Chng 12426
Ln yn kh n?i gi?c yn
Ti?n c?n bo h?u nhn ti?n th?y ch?a
Nhn Qu? ??i Chng 5451
Lm quan c m? th?i l? c ni Nhn Qu? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5726
Khuyn ai ch? ti?c ??u heo
Ng??i ta th??ng ni : v? theo khng b?n
Nhn Qu? ??i Chng 4262
C phc, c ph?n Nhn Qu? ??i Chng 5092
Ai b? cha m? c? hn;
Ngy sau Tr?i ph?t ??ng ?ng ?n xin
Nhn Qu? ??i Chng 3570
Ai b?o tr?i khng c m?t Nhn Qu? ??i Chng 7489
Ai ?n m?n ng??i ?y kht n??c Nhn Qu? ??i Chng 4412
c qun non danh Nhn Qu? ??i Chng 1366
c kh?u th? chi (th? chi) Nhn Qu? ??i Chng 3964
? hi?n, th l?i g?p lnh, (2)
H? ai ? c, t?i dnh vo thn.
Nhn Qu? ??i Chng 5881
? hi?n, th l?i g?p lnh,
Nh?ng ng??i nhn ??c, tr?i dnh ph?n cho.
Nhn Qu? ??i Chng 8398
? hi?n, r?i l?i g?p lnh,
o rch tan tnh, tr?i v l?i cho.
Nhn Qu? ??i Chng 5308
? h?u, g?p h?u,
? c, g?p c
Nhn Qu? ??i Chng 2598
??i x?a qu? bo cn lu
??i nay qu? bo b?t cu gi? no
Nhn Qu? ??i Chng 2343
??i x?a qu? bo cn ch?y
??i nay qu? bo m?t giy nhn ti?n
Nhn Qu? ??i Chng 2916
??i tr??c ??p n?m, ??i sau ?m m? Nhn Qu? ??i Chng 7220
??i cha tr?ng cy ??i con ?n qu?
??i cha bp mo, ??i con vo trn
Nhn Qu? ??i Chng 1050
??i cha ?n mu?i, ??i con kht n??c
??i cha ?n ?t, ??i con b? cay.
Nhn Qu? Mi?n Nam, An Giang 5793
??i cha ?n m?n, ??i con kht n??c Nhn Qu? ??i Chng 5822
??o tr?i bo phc ch?ng lu
H?n l thi?n c ?o ??u ch?ng sai
Nhn Qu? ??i Chng 1002