Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhn Qu?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?ng cy g th h??ng qu? n?y,
Gieo nhn no, g?p qu? ?y,
Nhn Qu? Mi?n Nam, An Giang 3556
Tch thi?n, phng thi?n,
Tch c, phng c
Nhn Qu? ??i Chng 552
St nhn, gi? t?, Nhn Qu? ??i Chng 6241
Ngy x?a qu? bo th ch?y
Ngy nay qu? bo tr??c ngay nhn ti?n
Nhn Qu? ??i Chng 5741
Ng??i tr?ng cy h?nh, ng??i ch?i,
Ta tr?ng cy ??c, ?? ??i v? sau.
Nhn Qu? ??i Chng 12444
Ln yn kh n?i gi?c yn
Ti?n c?n bo h?u nhn ti?n th?y ch?a
Nhn Qu? ??i Chng 5467
Lm quan c m? th?i l? c ni Nhn Qu? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5744
Khuyn ai ch? ti?c ??u heo
Ng??i ta th??ng ni : v? theo khng b?n
Nhn Qu? ??i Chng 4283
C phc, c ph?n Nhn Qu? ??i Chng 5109
Ai b? cha m? c? hn;
Ngy sau Tr?i ph?t ??ng ?ng ?n xin
Nhn Qu? ??i Chng 3589
Ai b?o tr?i khng c m?t Nhn Qu? ??i Chng 7506
Ai ?n m?n ng??i ?y kht n??c Nhn Qu? ??i Chng 4428
c qun non danh Nhn Qu? ??i Chng 1386
c kh?u th? chi (th? chi) Nhn Qu? ??i Chng 3983
? hi?n, th l?i g?p lnh, (2)
H? ai ? c, t?i dnh vo thn.
Nhn Qu? ??i Chng 5902
? hi?n, th l?i g?p lnh,
Nh?ng ng??i nhn ??c, tr?i dnh ph?n cho.
Nhn Qu? ??i Chng 8417
? hi?n, r?i l?i g?p lnh,
o rch tan tnh, tr?i v l?i cho.
Nhn Qu? ??i Chng 5326
? h?u, g?p h?u,
? c, g?p c
Nhn Qu? ??i Chng 2616
??i x?a qu? bo cn lu
??i nay qu? bo b?t cu gi? no
Nhn Qu? ??i Chng 2361
??i x?a qu? bo cn ch?y
??i nay qu? bo m?t giy nhn ti?n
Nhn Qu? ??i Chng 2941
??i tr??c ??p n?m, ??i sau ?m m? Nhn Qu? ??i Chng 7239
??i cha tr?ng cy ??i con ?n qu?
??i cha bp mo, ??i con vo trn
Nhn Qu? ??i Chng 1070
??i cha ?n mu?i, ??i con kht n??c
??i cha ?n ?t, ??i con b? cay.
Nhn Qu? Mi?n Nam, An Giang 5813
??i cha ?n m?n, ??i con kht n??c Nhn Qu? ??i Chng 5837
??o tr?i bo phc ch?ng lu
H?n l thi?n c ?o ??u ch?ng sai
Nhn Qu? ??i Chng 1023