Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhn Qu?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?ng cy g th h??ng qu? n?y,
Gieo nhn no, g?p qu? ?y,
Nhn Qu? Mi?n Nam, An Giang 3566
Tch thi?n, phng thi?n,
Tch c, phng c
Nhn Qu? ??i Chng 565
St nhn, gi? t?, Nhn Qu? ??i Chng 6252
Ngy x?a qu? bo th ch?y
Ngy nay qu? bo tr??c ngay nhn ti?n
Nhn Qu? ??i Chng 5754
Ng??i tr?ng cy h?nh, ng??i ch?i,
Ta tr?ng cy ??c, ?? ??i v? sau.
Nhn Qu? ??i Chng 12455
Ln yn kh n?i gi?c yn
Ti?n c?n bo h?u nhn ti?n th?y ch?a
Nhn Qu? ??i Chng 5478
Lm quan c m? th?i l? c ni Nhn Qu? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5755
Khuyn ai ch? ti?c ??u heo
Ng??i ta th??ng ni : v? theo khng b?n
Nhn Qu? ??i Chng 4295
C phc, c ph?n Nhn Qu? ??i Chng 5121
Ai b? cha m? c? hn;
Ngy sau Tr?i ph?t ??ng ?ng ?n xin
Nhn Qu? ??i Chng 3599
Ai b?o tr?i khng c m?t Nhn Qu? ??i Chng 7518
Ai ?n m?n ng??i ?y kht n??c Nhn Qu? ??i Chng 4439
c qun non danh Nhn Qu? ??i Chng 1398
c kh?u th? chi (th? chi) Nhn Qu? ??i Chng 3995
? hi?n, th l?i g?p lnh, (2)
H? ai ? c, t?i dnh vo thn.
Nhn Qu? ??i Chng 5917
? hi?n, th l?i g?p lnh,
Nh?ng ng??i nhn ??c, tr?i dnh ph?n cho.
Nhn Qu? ??i Chng 8430
? hi?n, r?i l?i g?p lnh,
o rch tan tnh, tr?i v l?i cho.
Nhn Qu? ??i Chng 5338
? h?u, g?p h?u,
? c, g?p c
Nhn Qu? ??i Chng 2629
??i x?a qu? bo cn lu
??i nay qu? bo b?t cu gi? no
Nhn Qu? ??i Chng 2375
??i x?a qu? bo cn ch?y
??i nay qu? bo m?t giy nhn ti?n
Nhn Qu? ??i Chng 2952
??i tr??c ??p n?m, ??i sau ?m m? Nhn Qu? ??i Chng 7252
??i cha tr?ng cy ??i con ?n qu?
??i cha bp mo, ??i con vo trn
Nhn Qu? ??i Chng 1081
??i cha ?n mu?i, ??i con kht n??c
??i cha ?n ?t, ??i con b? cay.
Nhn Qu? Mi?n Nam, An Giang 5824
??i cha ?n m?n, ??i con kht n??c Nhn Qu? ??i Chng 5850
??o tr?i bo phc ch?ng lu
H?n l thi?n c ?o ??u ch?ng sai
Nhn Qu? ??i Chng 1035