Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhất Quyết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ví dầu cây cứng rễ bền
Gió lay chẳng chuyển sấm rền nào rung
Nhất Quyết Miền Nam, 9090
Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 701
Vai mang nón sụp than thở bùng vành,
Khổ thời chịu khổ, em không đành rẽ phân…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 1218
Trót tay nhúng phải chàm thùng
Chẳng xanh cũng quyết vẫy vùng cho xanh
Nhất Quyết Đại Chúng 5101
Trời mưa vì bởi chùm mây
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng
Phải như đây đó vợ chồng
Biểu em đi lấy gan rồng cũng đi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 1308
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Nhất Quyết Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu 418
Thuyền dời nhưng bến không dời
Như em nói chắc một lời mà thôi
Nhất Quyết Đại Chúng 3519
Thuyền dời bến cũ không dời
Khăng khăng một lời quân tử nhất ngôn
Nhất Quyết Đại Chúng 2220
Thương nhau gặp khúc sông vơi
Khó khăn gian hiểm chẳng rời thủy chung.
Nhất Quyết Đại Chúng 5830
Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Nhất Quyết Đại Chúng 8927
Thương anh không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Nhất Quyết Đại Chúng 2808
Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng cha mẹ nào hay.
Có hay thì nhất đánh nhì đay, hai lẽ mà thôi.
thủy chung em giữ trọn mấy lời.
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa.
Nhất Quyết Đại Chúng 4947
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ
Quay tơ phải giữ mối tơ
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 3848
Sao sao cũng vợ cũng chồng
Lời nguyền đá núi vàng ròng không phai
Chưn giày chưn dép mược ai
Thiếp không lòng một dạ hai bỏ chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 8035
Rào đường, đón ngõ, ngăn sông
Nào ai rào đón được lòng đôi ta
Nhất Quyết Đại Chúng 8659
Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Nhất Quyết Đại Chúng 8359
Phụ mẫu đánh em đánh què đánh quặt
Đem treo em lên tại nhánh bần
Rút đứt dây rớt xuống, em cũng lần theo anh
Nhất Quyết Đại Chúng 7516
Nhác trông nhà ngói năm gian
Thấy chàng lịch sự khôn ngoan có tài
Cho nên em chẳng lấy ai
Em quyết chờ đợi một vài ba đông.
Yêu anh em chẳng lấy chồng
Em dốc một lòng chờ đợi lấy anh.
Nhất Quyết Đại Chúng 9679
Nhà anh chỉ có một gian (2)
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm ổ rạ, nàng thương chăng là?
- Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theo
Yêu nhau chẳng quản giàu nghèo
Không bùa không thuốc mà theo mới là.
Nhất Quyết Đại Chúng 6898
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó dưới đất, đất rộng mênh mông,
Anh với em gá nghĩa chung tình,
Dù ăn cơm quán, ngủ đình cũng ưng.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 8207
Nhớ lời giao hẹn khi chiều
Dầu mưa sa, chớp rạch cũng liều mà đi
Nhất Quyết Đại Chúng 7881
Ngồi trên mui ghe chài lớn
Cầm lái về kinh xáng Thời Lai
Nhìn thấy khói đốt đồng mù mịt lên khơi
Bây giờ anh mới biết chán đời đi ghe.
Con gà nó gáy te te,
Phải chăng nó kêu người lưu lạc trở về rừng xanh?
Em ơi, chờ cho ghe lúa tới chành,
Anh biểu thằng cha tài phú tính sổ đề anh dứt nợ ghe chài.
Nhất Quyết Miền Nam 3697
Ngó vô tấm kiếng thấy hình,
Hạc chầu đủ cặp hai đứa mình lẻ đôi.
Lẻ đôi em chịu lẻ đôi,
Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ.
Nhất Quyết Miền Nam, Cần Thơ, 3431
Nắm tay em tròn như ống chỉ
Lòng dạ anh đây phỉ chí muốn kết duyên
Ngày nay hỏi thiệt bạn hiền thương không ?
Anh ăn ở có lòng, em phải gắng công
Một trăm năm em cũng để phòng không đợi chờ
Nhất Quyết Đại Chúng 1065
Một liều ba bảy cũng liều
Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây
Nhất Quyết Đại Chúng 3897
Mược ý ai nói bấc nói nồm,
Con dế kêu dưới giọt mỏi mồm dế thôi.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 2701
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng, giục ngồi chớ nao
Nhất Quyết Đại Chúng 3088
Lòng ta đã quyết thi hành
Đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây
Nhất Quyết Đại Chúng 4112
Lòng ta đã quyết một liều
Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây
Nhất Quyết Đại Chúng 9105
Lòng em đã quyết thì thành
Đã cấy thì gặt với anh cùng mùa.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 3718
Lên non lựa đá thử vàng
Thử cho đúng lượng mấy ngàn anh cũng mua.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 9685
Hùm: Đây rồng hay rắn?
Rắn: Không rồng, không rắn
Hùm: Có phải giống trăn?
Rắn: Có lẽ giống trăn
Hùm: Trăn dài hay vắn?
Rắn: Không dài không vắn
Hùm: Nhất quyết đuổi săn
Rắn: Nhất quyết chống ngăn
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Rắn nói: Rắn bắt được rắn ăn thịt hùm
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Sấu nói: Sấu bắt được sấu ăn thịt hùm
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4805
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (3)
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 1448
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (2)
Gió đưa mặc gió, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Đồng Tháp 7239
Gió đưa liễu yếu, mai oằn
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4780
Em đi chân bước bần thần,
Hai đứa mình quyết chắc, không cần ông mai.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 2171
Dao phay năm bảy ngọn em cũng ôm trọn vào mình
Chết thời em chịu chết, chớ xa ngãi tình, em không xa.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 2012
Dao phay kề cổ, máu đổ tôi không màng
Chết tôi tôi chịu chớ buông nàng tôi không buông
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, 9134
Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thời mặc chết, buông nàng không buông
Nhất Quyết Miền Nam, Bến Tre 1089
Em nói với anh như đá táng cột nhà
Đá còn sai cột lời nói mà không sai
Chân giàu chưn dép mược ai
Em không ham hố mà sai lòng chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 2034
Em nói với anh một chắc hai chắc,
Như sợi mây rắc mới viền…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 9607
Dời chân ra chốn Kiểng Xanh
Rắn có chân rắn biết, nguộc có lạch nguộc hay
Đặng vàng đặng bạc trong tay
Em chưa mừng mấy, thoáng may gặp chàng
Ngồi buồn dệt gấm thêu vàng
Khung cửi kêu khúc khắc, dạ thương chàng
Một lời nguyền dưới gió trăng
Một trăm năm đi nữa cũng không bằng cựu xưa
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 5149
Dẫu như thân liễu yếu xìu
Dẫu cho bão tố không xiêu tấc lòng
Nhất Quyết Miền Nam, Vĩnh Long 5289
Dẫu mà cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Lạy tới cửa, lạy gường thờ
Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ
Có mà trai đợi gái chờ đã lâu
Chữ rằng cha mẹ sinh thành
Cha mẹ sao nỡ dứt đành đôi ta
Chữ rằng Cha mẹ sinh ra
Xem đi xét lại đặng mà cho con
Nát gan vàng, ruột lại héo hon
Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 449
Con kiến lửa bò lên bẹ cửa
Bò lại xuống rèm
Hai đứa mình thương chặt dạ
Ai nói gièm cũng mặc ai
Nhất Quyết Miền Nam, Vĩnh Long 5429
Cho dù cha mẹ không ưng
Đèn chai nhỏ nhựa ta cùng lăn vô
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 2137
Chim khôn mắc phải lưới bồng,
Ai mà gỡ đặng đền công lạng vàng.
Đền vàng anh chẳng lấy vàng,
Lòng anh quyết chí lấy nàng mới thôi.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 5014
Chiếc chiếu treo là ngãi,
Chiếc chiếu trải là tình,
Thiên minh minh, địa cũng minh minh,
Họ xa kệ họ, hai đứa mình đừng xa.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 4237
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
Bắt anh ra treo tại nhành dương
Biểu từ ai anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương anh không từ
Nhất Quyết Đại Chúng 5193
Chờ em anh chẳng lấy ai
Khăng khăng chí quyết một hai đợi chờ.
Nhất Quyết Đại Chúng 492

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý