Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nh?t Quy?t

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u cy c?ng r? b?n
Gi lay ch?ng chuy?n s?m r?n no rung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, 9141
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 739
Vai mang nn s?p than th? bng vnh,
Kh? th?i ch?u kh?, em khng ?nh r? phn
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 1257
Trt tay nhng ph?i chm thng
Ch?ng xanh c?ng quy?t v?y vng cho xanh
Nh?t Quy?t ??i Chng 5142
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 1345
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 459
Thuy?n d?i nh?ng b?n khng d?i
Nh? em ni ch?c m?t l?i m thi
Nh?t Quy?t ??i Chng 3560
Thuy?n d?i b?n c? khng d?i
Kh?ng kh?ng m?t l?i qun t? nh?t ngn
Nh?t Quy?t ??i Chng 2259
Th??ng nhau g?p khc sng v?i
Kh kh?n gian hi?m ch?ng r?i th?y chung.
Nh?t Quy?t ??i Chng 5870
Th??ng nhau b?t lu?n giu ngho
D cho ln ?i xu?ng ?o c?ng cam.
Nh?t Quy?t ??i Chng 8964
Th??ng anh khng qu?n chi xa
? vng c?ng quy?t, phong ba c?ng li?u
Nh?t Quy?t ??i Chng 2871
T? khi g?p m?t gi?a ?ng
Thi?p quy?t th??ng chng cha m? no hay.
C hay th nh?t ?nh nh ?ay, hai l? m thi.
th?y chung em gi? tr?n m?y l?i.
Ch?t th?i ch?u ch?t, la ?i em khng la.
Nh?t Quy?t ??i Chng 4987
Sng tr?ng tr?i chi?u hai hng
Bn anh ??c sch bn nng quay t?
Quay t? ph?i gi? m?i t?
D?u n?m b?y m?i c?ng ch? m?i anh.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 3887
Sao sao c?ng v? c?ng ch?ng
L?i nguy?n ? ni vng rng khng phai
Ch?n giy ch?n dp m??c ai
Thi?p khng lng m?t d? hai b? chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 8078
Ro ???ng, ?n ng, ng?n sng
No ai ro ?n ???c lng ?i ta
Nh?t Quy?t ??i Chng 8705
Ra v? lng l?i d?n lng
Chanh chua ch? ph?, ng?t bng ch? ham.
Nh?t Quy?t ??i Chng 8398
Ph? m?u ?nh em ?nh qu ?nh qu?t
?em treo em ln t?i nhnh b?n
Rt ??t dy r?t xu?ng, em c?ng l?n theo anh
Nh?t Quy?t ??i Chng 7554
Nhc trng nh ngi n?m gian
Th?y chng l?ch s? khn ngoan c ti
Cho nn em ch?ng l?y ai
Em quy?t ch? ??i m?t vi ba ?ng.
Yu anh em ch?ng l?y ch?ng
Em d?c m?t lng ch? ??i l?y anh.
Nh?t Quy?t ??i Chng 9715
Nh anh ch? c m?t gian (2)
N?a th lm b?p, n?a toan lm bu?ng.
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m ? r?, nng th??ng ch?ng l?
- Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Yu nhau ch?ng qu?n giu ngho
Khng ba khng thu?c m theo m?i l.
Nh?t Quy?t ??i Chng 6938
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng,
Ng d??i ??t, ??t r?ng mnh mng,
Anh v?i em g ngh?a chung tnh,
D ?n c?m qun, ng? ?nh c?ng ?ng.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 8247
Nh? l?i giao h?n khi chi?u
D?u m?a sa, ch?p r?ch c?ng li?u m ?i
Nh?t Quy?t ??i Chng 7920
Ng?i trn mui ghe chi l?n
C?m li v? kinh xng Th?i Lai
Nhn th?y khi ??t ??ng m m?t ln kh?i
By gi? anh m?i bi?t chn ??i ?i ghe.
Con g n gy te te,
Ph?i ch?ng n ku ng??i l?u l?c tr? v? r?ng xanh?
Em ?i, ch? cho ghe la t?i chnh,
Anh bi?u th?ng cha ti ph tnh s? ?? anh d?t n? ghe chi.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam 3735
Ng v t?m ki?ng th?y hnh,
H?c ch?u ?? c?p hai ??a mnh l? ?i.
L? ?i em ch?u l? ?i,
Hoa tn em c?ng ??i, b?n tri em c?ng ch?.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, C?n Th?, 3470
N?m tay em trn nh? ?ng ch?
Lng d? anh ?y ph? ch mu?n k?t duyn
Ngy nay h?i thi?t b?n hi?n th??ng khng ?
Anh ?n ? c lng, em ph?i g?ng cng
M?t tr?m n?m em c?ng ?? phng khng ??i ch?
Nh?t Quy?t ??i Chng 1103
M?t li?u ba b?y c?ng li?u
C?m b?ng nh? tr? ch?i di?u ??t dy
Nh?t Quy?t ??i Chng 3940
M??c ai ni b?c ni n?m,
Con d? ku d??i gi?t m?i m?m d? thi.
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 2740
Lng ta ta ? ch?c r?i
D ai gi?c ??ng, gi?c ng?i ch? nao
Nh?t Quy?t ??i Chng 3131
Lng ta ? quy?t thi hnh
? ??n th vc c? cnh l?n cy
Nh?t Quy?t ??i Chng 4152
Lng ta ? quy?t m?t li?u
C?m b?ng con tr? ch?i di?u ??t dy
Nh?t Quy?t ??i Chng 9150
Lng em ? quy?t th thnh
? c?y th g?t v?i anh cng ma.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 3763
Ln non l?a ? th? vng
Th? cho ?ng l??ng m?y ngn anh c?ng mua.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 9724
Hm: ?y r?ng hay r?n?
R?n: Khng r?ng, khng r?n
Hm: C ph?i gi?ng tr?n?
R?n: C l? gi?ng tr?n
Hm: Tr?n di hay v?n?
R?n: Khng di khng v?n
Hm: Nh?t quy?t ?u?i s?n
R?n: Nh?t quy?t ch?ng ng?n
Hm ni: Hm b?t ???c hm ?n
R?n ni: R?n b?t ???c r?n ?n th?t hm
Hm ni: Hm b?t ???c hm ?n
S?u ni: S?u b?t ???c s?u ?n th?t hm
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 4844
Gi ??a li?u y?u, mai o?n (3)
Li?u y?u m?c li?u, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 1492
Gi ??a li?u y?u, mai o?n (2)
Gi ??a m?c gi, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, ??ng Thp 7281
Gi ??a li?u y?u, mai o?n
Li?u y?u m?c li?u, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 4824
Em ?i chn b??c b?n th?n,
Hai ??a mnh quy?t ch?c, khng c?n ng mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 2210
Dao phay n?m b?y ng?n em c?ng m tr?n vo mnh
Ch?t th?i em ch?u ch?t, ch? xa ngi tnh, em khng xa.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 2053
Dao phay k? c?, mu ?? ti khng mng
Ch?t ti ti ch?u ch? bung nng ti khng bung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang, B?n Tre, ??ng Thp, 9177
Dao phay k? c?, mu ?? khng mng
Ch?t th?i m?c ch?t, bung nng khng bung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, B?n Tre 1130
Em ni v?i anh nh? ? tng c?t nh
? cn sai c?t l?i ni m khng sai
Chn giu ch?n dp m??c ai
Em khng ham h? m sai lng chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 2080
Em ni v?i anh m?t ch?c hai ch?c,
Nh? s?i my r?c m?i vi?n
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 9648
D?i chn ra ch?n Ki?ng Xanh
R?n c chn r?n bi?t, ngu?c c l?ch ngu?c hay
??ng vng ??ng b?c trong tay
Em ch?a m?ng m?y, thong may g?p chng
Ng?i bu?n d?t g?m thu vng
Khung c?i ku khc kh?c, d? th??ng chng
M?t l?i nguy?n d??i gi tr?ng
M?t tr?m n?m ?i n?a c?ng khng b?ng c?u x?a
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 5189
D?u nh? thn li?u y?u xu
D?u cho bo t? khng xiu t?c lng
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, V?nh Long 5333
D?u m cha m? khng th??ng
?i ta tr?i chi?u ngoi ???ng l?y v
L?y t?i c?a, l?y g??ng th?
Cha m? ?i ngh? l?i con nh?
C m trai ??i gi ch? ? lu
Ch? r?ng cha m? sinh thnh
Cha m? sao n? d?t ?nh ?i ta
Ch? r?ng Cha m? sinh ra
Xem ?i xt l?i ??ng m cho con
Nt gan vng, ru?t l?i ho hon
Tr?m n?m nguy?n k?t lng son v?i chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 538
Con ki?n l?a b ln b? c?a
B l?i xu?ng rm
Hai ??a mnh th??ng ch?t d?
Ai ni gim c?ng m?c ai
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, V?nh Long 5466
Cho d cha m? khng ?ng
?n chai nh? nh?a ta cng l?n v
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 2176
Chim khn m?c ph?i l??i b?ng,
Ai m g? ??ng ??n cng l?ng vng.
??n vng anh ch?ng l?y vng,
Lng anh quy?t ch l?y nng m?i thi.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 5052
Chi?c chi?u treo l ngi,
Chi?c chi?u tr?i l tnh,
Thin minh minh, ??a c?ng minh minh,
H? xa k? h?, hai ??a mnh ??ng xa.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 4285
Cha m? anh c ?nh qu?n ?nh qu?i
B?t anh ra treo t?i nhnh d??ng
Bi?u t? ai anh t? ??ng,
Ch? bi?u anh t? ng??i th??ng anh khng t?
Nh?t Quy?t ??i Chng 5233
Ch? em anh ch?ng l?y ai
Kh?ng kh?ng ch quy?t m?t hai ??i ch?.
Nh?t Quy?t ??i Chng 531