Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nh?t Quy?t

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u cy c?ng r? b?n
Gi lay ch?ng chuy?n s?m r?n no rung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, 9152
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 747
Vai mang nn s?p than th? bng vnh,
Kh? th?i ch?u kh?, em khng ?nh r? phn
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 1264
Trt tay nhng ph?i chm thng
Ch?ng xanh c?ng quy?t v?y vng cho xanh
Nh?t Quy?t ??i Chng 5151
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 1355
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 470
Thuy?n d?i nh?ng b?n khng d?i
Nh? em ni ch?c m?t l?i m thi
Nh?t Quy?t ??i Chng 3583
Thuy?n d?i b?n c? khng d?i
Kh?ng kh?ng m?t l?i qun t? nh?t ngn
Nh?t Quy?t ??i Chng 2270
Th??ng nhau g?p khc sng v?i
Kh kh?n gian hi?m ch?ng r?i th?y chung.
Nh?t Quy?t ??i Chng 5879
Th??ng nhau b?t lu?n giu ngho
D cho ln ?i xu?ng ?o c?ng cam.
Nh?t Quy?t ??i Chng 8976
Th??ng anh khng qu?n chi xa
? vng c?ng quy?t, phong ba c?ng li?u
Nh?t Quy?t ??i Chng 2885
T? khi g?p m?t gi?a ?ng
Thi?p quy?t th??ng chng cha m? no hay.
C hay th nh?t ?nh nh ?ay, hai l? m thi.
th?y chung em gi? tr?n m?y l?i.
Ch?t th?i ch?u ch?t, la ?i em khng la.
Nh?t Quy?t ??i Chng 5000
Sng tr?ng tr?i chi?u hai hng
Bn anh ??c sch bn nng quay t?
Quay t? ph?i gi? m?i t?
D?u n?m b?y m?i c?ng ch? m?i anh.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 3899
Sao sao c?ng v? c?ng ch?ng
L?i nguy?n ? ni vng rng khng phai
Ch?n giy ch?n dp m??c ai
Thi?p khng lng m?t d? hai b? chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 8088
Ro ???ng, ?n ng, ng?n sng
No ai ro ?n ???c lng ?i ta
Nh?t Quy?t ??i Chng 8718
Ra v? lng l?i d?n lng
Chanh chua ch? ph?, ng?t bng ch? ham.
Nh?t Quy?t ??i Chng 8411
Ph? m?u ?nh em ?nh qu ?nh qu?t
?em treo em ln t?i nhnh b?n
Rt ??t dy r?t xu?ng, em c?ng l?n theo anh
Nh?t Quy?t ??i Chng 7564
Nhc trng nh ngi n?m gian
Th?y chng l?ch s? khn ngoan c ti
Cho nn em ch?ng l?y ai
Em quy?t ch? ??i m?t vi ba ?ng.
Yu anh em ch?ng l?y ch?ng
Em d?c m?t lng ch? ??i l?y anh.
Nh?t Quy?t ??i Chng 9729
Nh anh ch? c m?t gian (2)
N?a th lm b?p, n?a toan lm bu?ng.
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m ? r?, nng th??ng ch?ng l?
- Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Yu nhau ch?ng qu?n giu ngho
Khng ba khng thu?c m theo m?i l.
Nh?t Quy?t ??i Chng 6949
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng,
Ng d??i ??t, ??t r?ng mnh mng,
Anh v?i em g ngh?a chung tnh,
D ?n c?m qun, ng? ?nh c?ng ?ng.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 8257
Nh? l?i giao h?n khi chi?u
D?u m?a sa, ch?p r?ch c?ng li?u m ?i
Nh?t Quy?t ??i Chng 7931
Ng?i trn mui ghe chi l?n
C?m li v? kinh xng Th?i Lai
Nhn th?y khi ??t ??ng m m?t ln kh?i
By gi? anh m?i bi?t chn ??i ?i ghe.
Con g n gy te te,
Ph?i ch?ng n ku ng??i l?u l?c tr? v? r?ng xanh?
Em ?i, ch? cho ghe la t?i chnh,
Anh bi?u th?ng cha ti ph tnh s? ?? anh d?t n? ghe chi.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam 3745
Ng v t?m ki?ng th?y hnh,
H?c ch?u ?? c?p hai ??a mnh l? ?i.
L? ?i em ch?u l? ?i,
Hoa tn em c?ng ??i, b?n tri em c?ng ch?.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, C?n Th?, 3482
N?m tay em trn nh? ?ng ch?
Lng d? anh ?y ph? ch mu?n k?t duyn
Ngy nay h?i thi?t b?n hi?n th??ng khng ?
Anh ?n ? c lng, em ph?i g?ng cng
M?t tr?m n?m em c?ng ?? phng khng ??i ch?
Nh?t Quy?t ??i Chng 1113
M?t li?u ba b?y c?ng li?u
C?m b?ng nh? tr? ch?i di?u ??t dy
Nh?t Quy?t ??i Chng 3951
M??c ai ni b?c ni n?m,
Con d? ku d??i gi?t m?i m?m d? thi.
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 2750
Lng ta ta ? ch?c r?i
D ai gi?c ??ng, gi?c ng?i ch? nao
Nh?t Quy?t ??i Chng 3144
Lng ta ? quy?t thi hnh
? ??n th vc c? cnh l?n cy
Nh?t Quy?t ??i Chng 4166
Lng ta ? quy?t m?t li?u
C?m b?ng con tr? ch?i di?u ??t dy
Nh?t Quy?t ??i Chng 9161
Lng em ? quy?t th thnh
? c?y th g?t v?i anh cng ma.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 3775
Ln non l?a ? th? vng
Th? cho ?ng l??ng m?y ngn anh c?ng mua.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 9734
Hm: ?y r?ng hay r?n?
R?n: Khng r?ng, khng r?n
Hm: C ph?i gi?ng tr?n?
R?n: C l? gi?ng tr?n
Hm: Tr?n di hay v?n?
R?n: Khng di khng v?n
Hm: Nh?t quy?t ?u?i s?n
R?n: Nh?t quy?t ch?ng ng?n
Hm ni: Hm b?t ???c hm ?n
R?n ni: R?n b?t ???c r?n ?n th?t hm
Hm ni: Hm b?t ???c hm ?n
S?u ni: S?u b?t ???c s?u ?n th?t hm
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 4856
Gi ??a li?u y?u, mai o?n (3)
Li?u y?u m?c li?u, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 1504
Gi ??a li?u y?u, mai o?n (2)
Gi ??a m?c gi, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, ??ng Thp 7294
Gi ??a li?u y?u, mai o?n
Li?u y?u m?c li?u, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 4832
Em ?i chn b??c b?n th?n,
Hai ??a mnh quy?t ch?c, khng c?n ng mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 2220
Dao phay n?m b?y ng?n em c?ng m tr?n vo mnh
Ch?t th?i em ch?u ch?t, ch? xa ngi tnh, em khng xa.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 2063
Dao phay k? c?, mu ?? ti khng mng
Ch?t ti ti ch?u ch? bung nng ti khng bung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang, B?n Tre, ??ng Thp, 9189
Dao phay k? c?, mu ?? khng mng
Ch?t th?i m?c ch?t, bung nng khng bung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, B?n Tre 1139
Em ni v?i anh nh? ? tng c?t nh
? cn sai c?t l?i ni m khng sai
Chn giu ch?n dp m??c ai
Em khng ham h? m sai lng chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 2090
Em ni v?i anh m?t ch?c hai ch?c,
Nh? s?i my r?c m?i vi?n
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 9662
D?i chn ra ch?n Ki?ng Xanh
R?n c chn r?n bi?t, ngu?c c l?ch ngu?c hay
??ng vng ??ng b?c trong tay
Em ch?a m?ng m?y, thong may g?p chng
Ng?i bu?n d?t g?m thu vng
Khung c?i ku khc kh?c, d? th??ng chng
M?t l?i nguy?n d??i gi tr?ng
M?t tr?m n?m ?i n?a c?ng khng b?ng c?u x?a
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 5201
D?u nh? thn li?u y?u xu
D?u cho bo t? khng xiu t?c lng
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, V?nh Long 5347
D?u m cha m? khng th??ng
?i ta tr?i chi?u ngoi ???ng l?y v
L?y t?i c?a, l?y g??ng th?
Cha m? ?i ngh? l?i con nh?
C m trai ??i gi ch? ? lu
Ch? r?ng cha m? sinh thnh
Cha m? sao n? d?t ?nh ?i ta
Ch? r?ng Cha m? sinh ra
Xem ?i xt l?i ??ng m cho con
Nt gan vng, ru?t l?i ho hon
Tr?m n?m nguy?n k?t lng son v?i chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 564
Con ki?n l?a b ln b? c?a
B l?i xu?ng rm
Hai ??a mnh th??ng ch?t d?
Ai ni gim c?ng m?c ai
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, V?nh Long 5477
Cho d cha m? khng ?ng
?n chai nh? nh?a ta cng l?n v
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 2189
Chim khn m?c ph?i l??i b?ng,
Ai m g? ??ng ??n cng l?ng vng.
??n vng anh ch?ng l?y vng,
Lng anh quy?t ch l?y nng m?i thi.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 5063
Chi?c chi?u treo l ngi,
Chi?c chi?u tr?i l tnh,
Thin minh minh, ??a c?ng minh minh,
H? xa k? h?, hai ??a mnh ??ng xa.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 4294
Cha m? anh c ?nh qu?n ?nh qu?i
B?t anh ra treo t?i nhnh d??ng
Bi?u t? ai anh t? ??ng,
Ch? bi?u anh t? ng??i th??ng anh khng t?
Nh?t Quy?t ??i Chng 5245
Ch? em anh ch?ng l?y ai
Kh?ng kh?ng ch quy?t m?t hai ??i ch?.
Nh?t Quy?t ??i Chng 540