Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nông Tang

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xôn xao gà gáy rạng ngày
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu
Bước chân xuống cánh đồng sâu
Mắt nhắm, mắt mở, cái đầu chôm bôm
Nông Tang Miền Nam, Vĩnh Long 2370
Xoài dòn, mít dẻo, thị dai Nông Tang Miền Trung 2102
Xin trời hãy nắng khoan mưa
Cho dâu xanh bãi, cho vừa lòng tằm
Khi mô cho đến tháng mười
Nông Tang Miền Bắc Trung Phần 9138
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu
Nông Tang Đại Chúng 4453
Ví dầu áo tả quần tơi Nông Tang Miền Nam, 7667
Vạn Long dệt cửi kéo hoa
An Phú nấu kẹo mạch nha ngọt đường
Trung Kính thì lễ vàng hương
Nghĩa Đô làm giấy để làng tả văn.
Nông Tang Miền Bắc, Hà Nội 7785
Tui đâu có lớn gan lộn mề
Dám chê trai ruộng
Dòm lên ngó xuống
Mình luống bi ai
Tui bưng rổ may
Tìm anh thợ cày
Trúc mai tui xin gắn bó
cày ban ngày ảnh quản chi sương gió
cày ban đem, bộ ván gõ cũng rung rinh
Nông Tang Đại Chúng 3716
Tua rua thì mặc tua rua
Mạ già ruộng ngấu, Không thua bạn điền
Nông Tang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6763
Tua rua một tháng mười ngày
Cấy trống (trốc) luống cày cũng được lúa xơi
Tua rua quặt lại thì thôi cấy mùa
Tua rua thì mặc tua rua
Mạ già ruộng ngấu, không thua bạn điền
Nông Tang Đại Chúng 3340
Tua rua mọc, vàng cây héo lá (*)
Tua rua lặn chết cá chết tôm
Chăn tằm kiếm cá nuôi con
Trong ba việc ấy ai còn khoe hay
Nông Tang Đại Chúng 9781
Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chăm Nông Tang Đại Chúng 5091
Tua rua đi rắc mạ mùa
Tiểu thử đi bừa, cấy ruộng rất sâu
Hàn lộ lúa trổ bằng đầu
Lập đông ta quyết về mau gặt mùa
Nông Tang Đại Chúng 5133
Tu tâm, tu tính, tu tình,
Tu cho ruộng đất về mình mới hay.
Nông Tang Miền Nam, 3365
Trúng mùa xoài, hoài mùa lúa. Nông Tang Miền Nam, Bến Tre 634
Trông cho mau sáng mau ngày
Em mang phân đi trước, anh vác cày theo sau.
Nông Tang Đại Chúng 2861
Trèo lên cây chót vót cây khô,
Ngó về đồng ruộng thấy bốn cô chưa chồng,
Cô hai cấy lúa vừa xong,
Cô ba chưa chồng bản ngản bơ ngơ,
Cô tư tuổi hãy còn thơ,
Cô năm còn dại còn khờ,
Tôi đây ở vậy mà chờ bốn cô,
Vái trời cho có lúa bồ,
Tôi qua cưới hết bốn cô đem về,
Cô hai lo tảo bán tần,
Cô ba xách nước dưỡng thân mẹ già,
Cô tư xách chổi chăn gà chăn heo,
Cô năm gá nghĩa tình chung với mình,
Năm thê bảy thiếp chúng mình đông vui.
Nông Tang Miền Nam, 1169
Trâu anh con cỡi con dòng, (2)
Có con đi trước lòng thòng theo sau.
Nông Tang Miền Nam, 4231
Trâu anh con cỡi con dòng,
Lại thêm con nghé cực lòng thằng chăn
Nông Tang Miền Nam, 9887
Trai cày chưa vợ chưa con,
Cơm nguội sáng không có,
Biểu (bảo) cày bừa ngon được à?.
Nông Tang Miền Trung, Phú Yên, 8225
Trở thưa hơn bừa kỹ Nông Tang Miền Trung 514
Trời nồm tốt mạ
Trời giá tốt rau
Nông Tang Đại Chúng 1114
Trời mưa trái gió đùng đùng
Cha con Lão Hùng đi gánh phân trâu
Đem về bón tất ruộng sâu,
Đêm đêm đạp nước trông mau tới mùa.
Phen này lão quyết thi đua
Cấy hai ang giống, thu thừa trăm ang.
Nông Tang Miền Trung 1656
Trời mưa trời gió đùng đùng (2)
Cha con lão Hùng đi gánh phân trâu,
Đem về bón tốt ruộng sâu,
Đêm đêm đạp nước trông mau tới mùa.
Phen này lão quyết thi đua
Cấy hai ang giống, thu thừa trăm ang.
Nông Tang Miền Trung 8900
Trời mưa trời gió đùng đùng
Cha con ông Sùng đi gánh phân trâu,
Đem về trồng bí trồng bầu
Trồng hoa, trồng quả, trồng rau, trồng cà
Nông Tang Miền Nam, Tiền Giang 7453
Trời mưa thì mặc trời mưa
Chồng tôi đi bừa đã có áo tơi
Chồng tôi đi chơi đã có nón đội
Chồng tôi đi hội đã có dù che
Nông Tang Đại Chúng 6123
Trời mưa cho ướt lá cau (2)
Vợ chồng hí hửng rủ nhau đi bừa,
Bừa xong thì cũng là vừa
Gieo, mạ chuẩn bị cho mùa cấy chiêm
Nông Tang Đại Chúng 4193
Trời mưa cho ướt lá cau
Đôi ta be bé rủ nhau đi bừa.
Trời mưa cho ớt lá dừa
Đôi ta be bé đi bừa đồng trong.
Nông Tang Đại Chúng 1532
Trồng tre đất sỏi, trồng tỏi đất bồi Nông Tang Đại Chúng 1100
Trồng lang đất lạ gieo mạ đất quen Nông Tang Miền Trung 4379
Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc Nông Tang Miền nam, Đồng Nai 6955
Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen Nông Tang Đại Chúng 10044
Trắng như bông lòng anh không chuộng, (2)
Đen như cục than hầm làm ruộng khá thương.
Nông Tang Miền Nam, 4185
Trời làm tháng sáu giá chân
Tháng một nằm trần nóng đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu giữa đồng vãi cải làm dưa
Con bò đi tắm ban trưa
Một đàn con vịt cày bừa ruông nương
Con voi nằm ở gầm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Trời mưa cho mối bắt gà
Thòng đong con cấn đuổi cò lao xao
Lươn nằm cho trúm bò vào (*)
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Lá lúa lá mạ đuổi vồ chân trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha qua biết đâu mà lần
Cầy cáo thì đuổi chó săn
Một đàn con chuột đuổi ăn con mèo
Nông Tang Đại Chúng 6959
Trời hè lắm trận mưa rào
Gặt sớm phơi sớm liệu sao cho vừa
Khuyên em chớ ngại nắng mưa
Của chồng công vợ bao giờ quên nhau
Nông Tang Đại Chúng 3388
Trời đông nước đã phơi bờ
Em về nhổ mạ, anh bừa ruộng chiêm.
Nông Tang Đại Chúng 9840
Trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa Nông Tang Đại Chúng 5214
Trăng mờ tốt lúa mỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu Nông Tang Đại Chúng 2108
Trả ta đủ gạo đủ tiền
Thì ta sẽ cấy cho liền hàng song
Ví mà bớt gạo bớt công
Thì ta cấy rộng hàng song ta về
Nông Tang Đại Chúng 8100
Tiền trả mạ nhổ Nông Tang Đại Chúng 6027
Thanh Trì buôn bán mọi nơi
Đồng Nhân, Thuý Ái là nơi chăn tằm
Nông Tang Đại Chúng 7278
Tháng tám nắng rám trái bòng
Bồ không hạt thóc, trông mong từng ngày…
Vui sao tháng tám ngày nay:
Thóc chiêm vừa vợi đã đầy Nam Ninh.
Bén mầu luống cải lên xanh
Ngô thơm mùi nắng để dành giêng hai.
Mới ra mẻ gạch lò ngoài
Nhà ai cuối xóm đã tươi mái hồng.
Đầm trong sen hái vừa xong.
Đầy sân hợp tác sen hong nắng vàng.
Nông Tang Miền Bắc, Hà Nội 6681
Tháng tám đánh trâu ra tháng ba đánh trâu về Nông Tang Đại Chúng 8585
Tháng tư mua nứa đan thuyền
Tháng năm tháng sáu gặt miền ruộng chiêm.
Nông Tang Đại Chúng 8699
Tháng Sáu mà cấy mạ già
Thà rằng công cấy ở nhà ẵm con
Tháng Chạp mà cấy mạ non
Thà rằng công cấy ẵm con ở nhà
Nông Tang Đại Chúng 8184
Tháng năm gặt hái đã xong
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy
Năm nong đầy, em xay em giã
Trấu ủ phân cám bã nuôi heọ
Sang năm lúa tốt tiền nhiều
Em đem đóng thuế, đóng sưu cho chồng.
Đói no có thiếp có chàng
Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình.
Nông Tang Đại Chúng 3889
Tháng năm cho chí tháng mười
Năm mười hai tháng em ngồi em suy:
Vụ chiêm em cấy lúa đi
Vụ mùa, lúa dé, sớm thì ba trăng,
Thú quê, rau cá đã từng
Gạo ngon, cơm trắng chi bằng tám xoan
Việc nhà em liệu lo toan
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà
Nông Tang Đại Chúng 332
Tháng Giêng là tháng ăn chơi (2)
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà,
Tháng ba thì đậu đã già,
Ta đi, ta hái về nhà phơi khô,
Tháng tư đi tậu trâu bò,
Để cho ta lại làm mùa tháng năm
Sớm ngày đem lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
Gánh đi ta ném ruộng ta
Đến khi lên mạ, thì ta nhổ về
Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai
Ruộng thấp đóng một gàu giai
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng,
Chờ cho lúa có đòng đòng
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
Bao giờ cho đến tháng mười
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta,
Gặt hái ta đem về nhà
Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công
Nông Tang Đại Chúng 2527
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.
Tháng tám chơi đèn kéo quân
Trở về tháng chín, chung chân buôn hồng.
Tháng mười buôn thóc, bán bông
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn thành.
Nông Tang Đại Chúng 597
Tháng chín mưa rươi (2)
Tháng mười mưa mạ
Nông Tang Đại Chúng 3343
Tháng chín động rươi
Tháng mười động gia
Tháng ba động ruốc
Nông Tang Đại Chúng 2014