Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nng Tang

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xn xao g gy r?ng ngy
Vai vc ci cy, tay d?t con tru
B??c chn xu?ng cnh ??ng su
M?t nh?m, m?t m?, ci ??u chm bm
Nng Tang Mi?n Nam, V?nh Long 2383
Xoi dn, mt d?o, th? dai Nng Tang Mi?n Trung 2113
Xin tr?i hy n?ng khoan m?a
Cho du xanh bi, cho v?a lng t?m
Khi m cho ??n thng m??i
Nng Tang Mi?n B?c Trung Ph?n 9147
Xin ai ??ng b? ru?ng hoang
Bao nhiu t?c ??t, t?c vng b?y nhiu
Nng Tang ??i Chng 4463
V d?u o t? qu?n t?i Nng Tang Mi?n Nam, 7678
V?n Long d?t c?i ko hoa
An Ph n?u k?o m?ch nha ng?t ???ng
Trung Knh th l? vng h??ng
Ngh?a ? lm gi?y ?? lng t? v?n.
Nng Tang Mi?n B?c, H N?i 7796
Tui ?u c l?n gan l?n m?
Dm ch trai ru?ng
Dm ln ng xu?ng
Mnh lu?ng bi ai
Tui b?ng r? may
Tm anh th? cy
Trc mai tui xin g?n b
cy ban ngy ?nh qu?n chi s??ng gi
cy ban ?em, b? vn g c?ng rung rinh
Nng Tang ??i Chng 3728
Tua rua th m?c tua rua
M? gi ru?ng ng?u, Khng thua b?n ?i?n
Nng Tang Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6783
Tua rua m?t thng m??i ngy
C?y tr?ng (tr?c) lu?ng cy c?ng ???c la x?i
Tua rua qu?t l?i th thi c?y ma
Tua rua th m?c tua rua
M? gi ru?ng ng?u, khng thua b?n ?i?n
Nng Tang ??i Chng 3352
Tua rua m?c, vng cy ho l (*)
Tua rua l?n ch?t c ch?t tm
Ch?n t?m ki?m c nui con
Trong ba vi?c ?y ai cn khoe hay
Nng Tang ??i Chng 9790
Tua rua b?ng m?t, c?t bt c?m ch?m Nng Tang ??i Chng 5103
Tua rua ?i r?c m? ma
Ti?u th? ?i b?a, c?y ru?ng r?t su
Hn l? la tr? b?ng ??u
L?p ?ng ta quy?t v? mau g?t ma
Nng Tang ??i Chng 5154
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Nng Tang Mi?n Nam, 3378
Trng ma xoi, hoi ma la. Nng Tang Mi?n Nam, B?n Tre 646
Trng cho mau sng mau ngy
Em mang phn ?i tr??c, anh vc cy theo sau.
Nng Tang ??i Chng 2872
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
Nng Tang Mi?n Nam, 1181
Tru anh con c?i con dng, (2)
C con ?i tr??c lng thng theo sau.
Nng Tang Mi?n Nam, 4246
Tru anh con c?i con dng,
L?i thm con ngh c?c lng th?ng ch?n
Nng Tang Mi?n Nam, 9899
Trai cy ch?a v? ch?a con,
C?m ngu?i sng khng c,
Bi?u (b?o) cy b?a ngon ???c ?.
Nng Tang Mi?n Trung, Ph Yn, 8236
Tr? th?a h?n b?a k? Nng Tang Mi?n Trung 533
Tr?i n?m t?t m?
Tr?i gi t?t rau
Nng Tang ??i Chng 1126
Tr?i m?a tri gi ?ng ?ng
Cha con Lo Hng ?i gnh phn tru
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Nng Tang Mi?n Trung 1666
Tr?i m?a tr?i gi ?ng ?ng (2)
Cha con lo Hng ?i gnh phn tru,
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Nng Tang Mi?n Trung 8909
Tr?i m?a tr?i gi ?ng ?ng
Cha con ng Sng ?i gnh phn tru,
?em v? tr?ng b tr?ng b?u
Tr?ng hoa, tr?ng qu?, tr?ng rau, tr?ng c
Nng Tang Mi?n Nam, Ti?n Giang 7463
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Nng Tang ??i Chng 6135
Tr?i m?a cho ??t l cau (2)
V? ch?ng h h?ng r? nhau ?i b?a,
B?a xong th c?ng l v?a
Gieo, m? chu?n b? cho ma c?y chim
Nng Tang ??i Chng 4205
Tr?i m?a cho ??t l cau
?i ta be b r? nhau ?i b?a.
Tr?i m?a cho ?t l d?a
?i ta be b ?i b?a ??ng trong.
Nng Tang ??i Chng 1543
Tr?ng tre ??t s?i, tr?ng t?i ??t b?i Nng Tang ??i Chng 1110
Tr?ng lang ??t l? gieo m? ??t quen Nng Tang Mi?n Trung 4391
Tr?ng khoai lang king ngy gi b?c Nng Tang Mi?n nam, ??ng Nai 6965
Tr?ng khoai ??t l?, gieo m? ??t quen Nng Tang ??i Chng 10057
Tr?ng nh? bng lng anh khng chu?ng, (2)
?en nh? c?c than h?m lm ru?ng kh th??ng.
Nng Tang Mi?n Nam, 4200
Tr?i lm thng su gi chn
Thng m?t n?m tr?n nng ?? m? hi
Con chu?t ko cy l?i l?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong cong
V??n r?ng th th? rau rong
Ao su gi?a ??ng vi c?i lm d?a
Con b ?i t?m ban tr?a
M?t ?n con v?t cy b?a rung n??ng
Con voi n?m ? g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c b?n ph??ng nh?c nh?n
Chu?n chu?n th?y cm li?n ?n
L?n kia th?y cm nh?c nh?n bay qua
Tr?i m?a cho m?i b?t g
Thng ?ong con c?n ?u?i c lao xao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
L la l m? ?u?i v? chn tru
Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qua bi?t ?u m l?n
C?y co th ?u?i ch s?n
M?t ?n con chu?t ?u?i ?n con mo
Nng Tang ??i Chng 6970
Tr?i h l?m tr?n m?a ro
G?t s?m ph?i s?m li?u sao cho v?a
Khuyn em ch? ng?i n?ng m?a
C?a ch?ng cng v? bao gi? qun nhau
Nng Tang ??i Chng 3400
Tr?i ?ng n??c ? ph?i b?
Em v? nh? m?, anh b?a ru?ng chim.
Nng Tang ??i Chng 9854
Tr?ng qu?n th h?n, tr?ng tn th m?a Nng Tang ??i Chng 5226
Tr?ng m? t?t la m?, tr?ng t? t?t la su Nng Tang ??i Chng 2122
Tr? ta ?? g?o ?? ti?n
Th ta s? c?y cho li?n hng song
V m b?t g?o b?t cng
Th ta c?y r?ng hng song ta v?
Nng Tang ??i Chng 8112
Ti?n tr? m? nh? Nng Tang ??i Chng 6050
Thanh Tr bun bn m?i n?i
??ng Nhn, Thu i l n?i ch?n t?m
Nng Tang ??i Chng 7290
Thng tm n?ng rm tri bng
B? khng h?t thc, trng mong t?ng ngy
Vui sao thng tm ngy nay:
Thc chim v?a v?i ? ??y Nam Ninh.
Bn m?u lu?ng c?i ln xanh
Ng th?m mi n?ng ?? dnh ging hai.
M?i ra m? g?ch l ngoi
Nh ai cu?i xm ? t??i mi h?ng.
??m trong sen hi v?a xong.
??y sn h?p tc sen hong n?ng vng.
Nng Tang Mi?n B?c, H N?i 6693
Thng tm ?nh tru ra thng ba ?nh tru v? Nng Tang ??i Chng 8595
Thng t? mua n?a ?an thuy?n
Thng n?m thng su g?t mi?n ru?ng chim.
Nng Tang ??i Chng 8718
Thng Su m c?y m? gi
Th r?ng cng c?y ? nh ?m con
Thng Ch?p m c?y m? non
Th r?ng cng c?y ?m con ? nh
Nng Tang ??i Chng 8195
Thng n?m g?t hi ? xong
Nh? tr?i m?t m?u n?m nong thc ??y
N?m nong ??y, em xay em gi
Tr?u ? phn cm b nui he?
Sang n?m la t?t ti?n nhi?u
Em ?em ?ng thu?, ?ng s?u cho ch?ng.
?i no c thi?p c chng
Cn h?n chung ??nh giu sang m?t mnh.
Nng Tang ??i Chng 3902
Thng n?m cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy:
V? chim em c?y la ?i
V? ma, la d, s?m th ba tr?ng,
Th qu, rau c ? t?ng
G?o ngon, c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m
Nng Tang ??i Chng 343
Thng Ging l thng ?n ch?i (2)
Thng hai tr?ng ??u, tr?ng khoai, tr?ng c,
Thng ba th ??u ? gi,
Ta ?i, ta hi v? nh ph?i kh,
Thng t? ?i t?u tru b,
?? cho ta l?i lm ma thng n?m
S?m ngy ?em la ra ngm,
Bao gi? m?c m?m ta s? v?t ra
Gnh ?i ta nm ru?ng ta
??n khi ln m?, th ta nh? v?
L?y ti?n m??n k? c?y thu
C?y xong r?i m?i tr? v? ngh? ng?i
C? la d?n ? s?ch r?i
N??c ru?ng v?i m??i, cn ?? m?t hai
Ru?ng th?p ?ng m?t gu giai
Ru?ng cao th ph?i ?ng hai gu sng,
Ch? cho la c ?ng ?ng
B?y gi? ta s? tr? cng cho ng??i
Bao gi? cho ??n thng m??i
Ta ?em li?m hi ra ngoi ru?ng ta,
G?t hi ta ?em v? nh
Ph?i kh, qu?t s?ch ?y l xong cng
Nng Tang ??i Chng 2539
Thng ging ?n t?t ? nh
Thng hai c? b?c, thng ba h?i h.
Thng t? ?ong ??u n?u ch
?n t?t ?oan Ng? tr? v? thng n?m.
Thng su bun nhn bn tr?m
Thng b?y ngy r?m x t?i vong nhn.
Thng tm ch?i ?n ko qun
Tr? v? thng chn, chung chn bun h?ng.
Thng m??i bun thc, bn bng
Thng m?t, thng ch?p nn cng hon thnh.
Nng Tang ??i Chng 609
Thng chn m?a r??i (2)
Thng m??i m?a m?
Nng Tang ??i Chng 3361
Thng chn ??ng r??i
Thng m??i ??ng gia
Thng ba ??ng ru?c
Nng Tang ??i Chng 2033