Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph?n B?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vng ?i vng ch? phai mu
Em ?i! em ch? tham giu b? anh
Ph?n B?c ??i Chng 8705
T? ngy ti ? v?i anh (em ? v?i anh)
M? cha ?nh m?ng anh tnh ph? ti
C th?t anh tnh ph? xi
C cam ph? qut c ng??i ph? ta.
C qun tnh ph? cy ?a
Ba n?m qun ?? cy ?a v?n cn.
Ph?n B?c ??i Chng 3123
Ph?n b?c duyn ??n Ph?n B?c ??i Chng 2343
Nh em c v?i c ??y
C ao rau mu?ng c ??y chum t??ng.
D khng m? v? cao l??ng
Trn th? cha m?, d??i nh??ng anh em.
M?t nh vui v? m ??m
?i no ty c?nh khng lu?n l?y ai
Ph?n B?c ??i Chng 9360
Nh em ? c?nh c?u ao
Chng ?i xui ng??c, chng vo ngh? chn
Chng ng?i chng ngh? ngoi sn
C?m th nh? b?a, canh c?n n?u sung
Rau c?i ch?a r?c, rau mu?ng ch?a leo
C?m em m?i c l?ng niu
L?a em t?t m?t t? chi?u hm qua
Ng??c ln bi Ph th xa
Xui v? bi M?c tr?ng c l?y d?a
?i chng m?t b?a c?m tr?a
Li?u chng c ??i c ch? ???c ch?ng
C?m em cn thi?u m?t bt canh m?ng
Em ln Cao B?ng ??p n?m tr?ng tre
H?t c?i em ?i bun b
Ba n?m ???c c?i ?em v? th?i c?m
H?t m?m em cn ?i ??m
Ba n?m m?m ng?u, th?i c?m ?i chng
D?u chng tr?m gi?n nghn h?n
Th chng c?ng ph?i x?i c?m b?a ny
Ph?n B?c ??i Chng 1375
Lng tng em ? trong phng,
Ch?n bng ??m qu? d?c lng ch? ai
M h?ng cn c c?n phai
R?ng ?en, da tr?ng, mi tc di anh yu
Em ngh? mnh em ?oan th? m? mi?u
Ch?ng con ch?ng l?y quy?t li?u xun ru
Song ngo?nh l?i trng xun
Xun by gi? ? x? t?y ngang vai
Sch c ch? r?ng:"Xun b?t ti lai"
?m hm khuya kho?t l?y ai b?n cng
Song c?a s? ch?m r?ng
Ch?ng con ch?ng l?y, khng ch?ng ch?ng c t??i
Song thi?t l?m em ?i
Ph?n B?c ??i Chng 8985
Lc ?m s??ng s??ng l?nh tr?ng m?
Canh tn, r??u t?nh, lc b?y gi? em ngh? th??ng thn
Em ti?c thay trong gi tr?ng ng?n
N? gieo mnh vo ?m phong tr?n m ch?i
Ch?n hang su l?n khu?t h??ng tr?i
Non xanh n??c bi?c ?? ai ng??i bi?t cho
Con chim khn ? m?c ph?i d
Vui g ci ki?p giang h? h?i ch? em ?i
Tnh ??t tay qu n?a xun r?i
??u xanh m?y n?i da m?i tc s??ng
Ki?p h?ng nhan ngh? ??n m th??ng
Ti tnh chi l?m ?? mang n? ??i
Trng non sng m th?n v?i Tr?i
Khi vui vui g??ng, khi c??i em c??i sung
Ru?t con t?m tr?m m?i t? v??ng
Bn tr?i gc b? bi?t g?i can tr??ng vo ?u
Ai v? nh?n ? M?c S??
Ph?n B?c ??i Chng 4500
L?u ly n?a n??c n?a d?u,
N?i lo ph?n b?c, n?i s?u duyn ??n.
Ph?n B?c Mi?n Nam, L?c T?nh 4364
H?u ti v m?nh Ph?n B?c ??i Chng 5707
H?u ti v m?ng Ph?n B?c ??i Chng 4541
C m? gi, b?ng ba ro gi?u Ph?n B?c ??i Chng 5603
Ch chui g?m gi??ng Ph?n B?c ??i Chng 7730
Ch chui g?m ch?n Ph?n B?c ??i Chng 4197
Ci ?o t?ng ?nh n rnh nh v phc Ph?n B?c ??i Chng 7642
Canh m?t ch?a n?m, canh n?m ? d?y Ph?n B?c ??i Chng 7860
Bc bnh ch?ng ???c dnh tay Ph?n B?c ??i Chng 381
C?m c l nh c phc Ph?n B?c ??i Chng 1264
C?ng mang l?y ti?ng s?m ch?ng
M??i ?m ?p nh?ng gi??ng khng c? m??i
Ph?n B?c ??i Chng 8379
By gi? ch? c ku Tr?i
Vn ? ?ng dnh bi?t ??i no long
Ph?n B?c ??i Chng 6905
By gi? anh ni (m?i) r s? tnh
T?i ba v?i m hai ??a mnh xa nhau.
Ph?n B?c ??i Chng 5253
??u g m l?n th ch,
Th?y anh cu ?ch l?n l rau bo
Ph?n B?c ??i Chng 6343