Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph?n B?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vng ?i vng ch? phai mu
Em ?i! em ch? tham giu b? anh
Ph?n B?c ??i Chng 8740
T? ngy ti ? v?i anh (em ? v?i anh)
M? cha ?nh m?ng anh tnh ph? ti
C th?t anh tnh ph? xi
C cam ph? qut c ng??i ph? ta.
C qun tnh ph? cy ?a
Ba n?m qun ?? cy ?a v?n cn.
Ph?n B?c ??i Chng 3153
Ph?n b?c duyn ??n Ph?n B?c ??i Chng 2378
Nh em c v?i c ??y
C ao rau mu?ng c ??y chum t??ng.
D khng m? v? cao l??ng
Trn th? cha m?, d??i nh??ng anh em.
M?t nh vui v? m ??m
?i no ty c?nh khng lu?n l?y ai
Ph?n B?c ??i Chng 9388
Nh em ? c?nh c?u ao
Chng ?i xui ng??c, chng vo ngh? chn
Chng ng?i chng ngh? ngoi sn
C?m th nh? b?a, canh c?n n?u sung
Rau c?i ch?a r?c, rau mu?ng ch?a leo
C?m em m?i c l?ng niu
L?a em t?t m?t t? chi?u hm qua
Ng??c ln bi Ph th xa
Xui v? bi M?c tr?ng c l?y d?a
?i chng m?t b?a c?m tr?a
Li?u chng c ??i c ch? ???c ch?ng
C?m em cn thi?u m?t bt canh m?ng
Em ln Cao B?ng ??p n?m tr?ng tre
H?t c?i em ?i bun b
Ba n?m ???c c?i ?em v? th?i c?m
H?t m?m em cn ?i ??m
Ba n?m m?m ng?u, th?i c?m ?i chng
D?u chng tr?m gi?n nghn h?n
Th chng c?ng ph?i x?i c?m b?a ny
Ph?n B?c ??i Chng 1403
Lng tng em ? trong phng,
Ch?n bng ??m qu? d?c lng ch? ai
M h?ng cn c c?n phai
R?ng ?en, da tr?ng, mi tc di anh yu
Em ngh? mnh em ?oan th? m? mi?u
Ch?ng con ch?ng l?y quy?t li?u xun ru
Song ngo?nh l?i trng xun
Xun by gi? ? x? t?y ngang vai
Sch c ch? r?ng:"Xun b?t ti lai"
?m hm khuya kho?t l?y ai b?n cng
Song c?a s? ch?m r?ng
Ch?ng con ch?ng l?y, khng ch?ng ch?ng c t??i
Song thi?t l?m em ?i
Ph?n B?c ??i Chng 9013
Lc ?m s??ng s??ng l?nh tr?ng m?
Canh tn, r??u t?nh, lc b?y gi? em ngh? th??ng thn
Em ti?c thay trong gi tr?ng ng?n
N? gieo mnh vo ?m phong tr?n m ch?i
Ch?n hang su l?n khu?t h??ng tr?i
Non xanh n??c bi?c ?? ai ng??i bi?t cho
Con chim khn ? m?c ph?i d
Vui g ci ki?p giang h? h?i ch? em ?i
Tnh ??t tay qu n?a xun r?i
??u xanh m?y n?i da m?i tc s??ng
Ki?p h?ng nhan ngh? ??n m th??ng
Ti tnh chi l?m ?? mang n? ??i
Trng non sng m th?n v?i Tr?i
Khi vui vui g??ng, khi c??i em c??i sung
Ru?t con t?m tr?m m?i t? v??ng
Bn tr?i gc b? bi?t g?i can tr??ng vo ?u
Ai v? nh?n ? M?c S??
Ph?n B?c ??i Chng 4529
L?u ly n?a n??c n?a d?u,
N?i lo ph?n b?c, n?i s?u duyn ??n.
Ph?n B?c Mi?n Nam, L?c T?nh 4395
H?u ti v m?nh Ph?n B?c ??i Chng 5734
H?u ti v m?ng Ph?n B?c ??i Chng 4571
C m? gi, b?ng ba ro gi?u Ph?n B?c ??i Chng 5630
Ch chui g?m gi??ng Ph?n B?c ??i Chng 7761
Ch chui g?m ch?n Ph?n B?c ??i Chng 4227
Ci ?o t?ng ?nh n rnh nh v phc Ph?n B?c ??i Chng 7672
Canh m?t ch?a n?m, canh n?m ? d?y Ph?n B?c ??i Chng 7890
Bc bnh ch?ng ???c dnh tay Ph?n B?c ??i Chng 412
C?m c l nh c phc Ph?n B?c ??i Chng 1294
C?ng mang l?y ti?ng s?m ch?ng
M??i ?m ?p nh?ng gi??ng khng c? m??i
Ph?n B?c ??i Chng 8411
By gi? ch? c ku Tr?i
Vn ? ?ng dnh bi?t ??i no long
Ph?n B?c ??i Chng 6936
By gi? anh ni (m?i) r s? tnh
T?i ba v?i m hai ??a mnh xa nhau.
Ph?n B?c ??i Chng 5286
??u g m l?n th ch,
Th?y anh cu ?ch l?n l rau bo
Ph?n B?c ??i Chng 6376