Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph?n Ngho

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xc tro, ??i c?m ki?m l?i
B?i xu?ng n??c ng??c qu?n g gi m?a
Ph?n ngho khng ??t tr?ng d?a
Quanh n?m lm m??n, ??i tro qua ngy
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 10246
Xch r? ?i d?o v??n c
C non ch?m m?m, c gi lm d?a
Lm d?a ba b?a d?a chua
Ch? ?i xch r? l?i mua ba ??ng
Ba ??ng m?c l?m anh ?i
Cho thm mi?ng n?a ?n cng b?a c?m
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Kin Giang 8671
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 4107
V d?u o t? qu?n t?i Ph?n Ngho Mi?n Nam, 7201
Vay thng r?i l?i vay ngy,
H?t h?t ti?n h?i, h?n ry h?n mai.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 7223
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, B?n Tre 9542
Vai mang ci np tay xch ci l?p ci l?
V? mi?n ??ng chua n??c m?n ??ng nh? mi?ng ?n
Ph?n Ngho Mi?n Nam, 9986
V?n ngho l?i m?c ci eo Ph?n Ngho ??i Chng 10074
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
Ph?n Ngho ??i Chng 10008
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
Ph?n Ngho ??i Chng 3144
Trai cy ch?a v? ch?a con,
C?m ngu?i sng khng c,
Bi?u (b?o) cy b?a ngon ???c ?.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 1765
Tr?n ai g?p lc c? hn (2)
R? ?an lng m?t ra ch? lng ??i khoai
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 5095
Thi?p than cha m? thi?p ngho
Thi?p than ph?n thi?p nh? bo tri sng
Ph?n Ngho ??i Chng 1226
Theo anh em c?ng mu?n theo
Em s? anh ngho anh bn em ?i
- Ngho th?i bn c?t bn nh
No ai c bn v? theo bao gi?
Ph?n Ngho ??i Chng 3483
Thng Tm gi? cha thng Ba gi? m?
Gh nh giu ai gh nh ngho
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a ?i?u c?ng khn
Ph?n Ngho ??i Chng 8537
Thng ba c? s?n c? n?n
Ci b?ng bo b?t, b?n th?n ?i chn.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 6299
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, B?c Liu 7612
Tham thanh chu?ng l? lm quen
Ch ?y qun nt, l?u phn khng ng?i
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Khnh Ha 398
Tham giu, ph? kh ai khen
C?ng nh? chu ch?u sng ?n nh?y v
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 4704
Thng ging la m?i chia v
Thng t? la ? ?? hoe ??y ??ng.
Ch? em ?i s?p gnh g?ng
?n cn tay hi ta cng ra ?i
Kh ngho c?y m??n g?t thu
L?y cng ??i c?a ch? h? luy ai
Thng hai cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy
V? chim em c?y la ?i
V? ma la r, s?m th ba gi?ng.
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan.
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m.
Thng su em c?y anh b?a
Thng m??i em g?t anh ??a c?m chi?u
Ph?n Ngho ??i Chng 7659
Th?p tay v?i ch?ng ??n ko Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ngh? T?nh 998
Th??ng nhau b?t lu?n giu ngho
D cho ln ?i xu?ng ?o c?ng cam.
Ph?n Ngho ??i Chng 2200
Tay m nn rch, tay xch quai cho,
Th??ng cha nh? m?, ph?n ngho ph?i ?i.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 9942
Tay anh c?m chai r??u bu?ng cau
?i ng? ?ng sau, th?y m? ch kh.
?i ?ng c?a ng, ch bc ch ngho
Nh?m ch?ng duyn n? cheo le?
Sng to thuy?n n?ng khng bi?t ch?ng cho c qua k
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Th?a Thin 5681
Tai nghe m ro ?i xu.
L?ng ??ng hai v?, g?o ?u v n?ng?
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 2775
T??ng l?y anh cho lnh t?m o
Hay ?u l?y anh r?i bn o nui anh.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 2517
Sng mai anh th?c d?y
Anh xch ci r?a quo
Anh ln hn ni Qu?o
Anh ??n cy c?i cng queo
Anh than v?i em cha m? anh ngho
??a tre y?u ?t dm quo con m?m nhum (*)
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6514
Sang hn giu ngho c?ng ba t?c ??t Ph?n Ngho ??i Chng 3223
S? ngho tr?ng c? ta ha b? nu Ph?n Ngho ??i Chng 3011
S? em l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho
Ph?i duyn, ph?i ki?p th theo
No ?u c qu?n kh ngho lm chi
Ch? nhn duyn thin t?i nh?t th
Giu ?n kh ch?u lo g m lo!
Ph?n Ngho ??i Chng 634
S? c ch?ng giu th ngho
Ngy ba m??i T?t c th?t treo trong nh
Ph?n Ngho ??i Chng 9810
Ru?ng r?c kh khan, ru?ng g nh?y n??c,
B?n ph?n em ngho, em than tr??c anh hay.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 2570
Qu?n h? l? o l?i h? l?
??n b?a h?t g?o bi?t s? vo ?u.
Ph?n Ngho ??i Chng 7677
Qu?n o nh ngho Ph?n Ngho ??i Chng 8491
Quan ti?n em b? lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Ph?n Ngho ??i Chng 8036
Ph?n ngho ?i bn d?a mn
??ng xu, c?c b?c b?i xu?ng m?i tay
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 7180
Ph?i c?n d??n nh l c?t ch l
Khng ph?i c?n d??n nh ngi ?i ba ta, h?ng ham.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 2447
Nin k? c?ng ??ng nin k?
Phu th c?ng x?ng phu th
G duyn ch?ng v?...
Ch? s? anh ch em ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 8170
Nhn ??n anh l?y nh? hai hng
Ch?ng no ? n? thnh vng s? hay
S? anh ham chn dp chn giy
Th?y em ngho kh? m?i ngy m?i xa
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Khnh Ha 2702
Nhi?u quan thm kh? th?ng dn
Nhi?u giu th l?i ch?t trn th?ng ngho
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 4966
Nh ti m??n mi tr?i che,
Mua tranh l?p h thi?u tr??c h?t sau.
Ph?n Ngho Mi?n Trung 635
Nh ngho, m?i hay con th?o,
N??c lo?n m?i r ti trung.
Ph?n Ngho ??i Chng 5951
Nh ngho nh? gi? th?ng trn
Nh giu nh? b?c b? hm x?a nay
Ngho ?u ngho mi th? ny
M?t chng m?t b?n v nay t?i ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 6234
Nh ngho b?nh tr?ng Ph?n Ngho ??i Chng 1648
Phong thanh ba th??c l?a h?
Ba vung kh?n nhi?u c? ?? c chi ?
Ph?n Ngho ??i Chng 3786
Phong l?u rch m?t ?ng qu?n
Cn m?t ?ng n?a d?n d?n rch sau
Khi ?au khi ?m c nhau
Ch?ng ?m c v? v? ?au c ch?ng
Ph?n Ngho ??i Chng 5655
Nh anh l?p nh?ng mo nang
Ni lo v?i nng nh ngi n?m c?n
Nh ngi n?m c?n ?? cha m? ?
Hai ??a mnh ? ?? mi tranh.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 8086
Nh anh c m?t th??c ao
Anh tr?ng rau ng? anh ro chung quanh.
Yu anh em s? l?y anh
Nh? khi ?i kht n?u canh ?n cng.
Ph?n Ngho ??i Chng 1429
Nh anh ch? c m?t gian (2)
N?a th lm b?p, n?a toan lm bu?ng.
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m ? r?, nng th??ng ch?ng l?
- Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Yu nhau ch?ng qu?n giu ngho
Khng ba khng thu?c m theo m?i l.
Ph?n Ngho ??i Chng 9577
Nh?ng ng??i l? m?i h?nh ln
Ti?n c?a mang ??n m?t bn c?ng ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 5388