Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phận Nghèo

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xúc tro, đổi cốm kiếm lời
Bơi xuồng nước ngược quản gì gió mưa
Phận nghèo không đất trồng dưa
Quanh năm làm mướn, đổi tro qua ngày
Phận Nghèo Miền Nam, Vĩnh Long 10214
Xách rổ đi dạo vườn cà
Cà non chấm mắm, cà già làm dưa
Làm dưa ba bữa dưa chua
Chị đi xách rổ lại mua ba đồng
Ba đồng mắc lắm anh ơi
Cho thêm miếng nữa ăn cùng bữa cơm
Phận Nghèo Miền Nam, Kiên Giang 8611
Ví dầu nhà dột cột xiêu,
Muốn đi cưới vợ sợ nhiều miệng ăn.
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang 4066
Ví dầu áo tả quần tơi Phận Nghèo Miền Nam, 7171
Vay tháng rồi lại vay ngày,
Hốt hết tiền hụi, hẹn rày hẹn mai.
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 7189
Vai mang chiếc nón rách, tay xách cổ quai chèo,
Thương con, nhớ vợ, vì phận nghèo phải ra đi.
Phận Nghèo Miền Nam, Bến Tre 9510
Vai mang cái nóp tay xách cái lọp cái lờ
Về miền đồng chua nước mặn đặng nhờ miếng ăn
Phận Nghèo Miền Nam, 9943
Vận nghèo lại mắc cái eo Phận Nghèo Đại Chúng 10036
Tuy rằng áo rách tầy sàng
Đủ đóng đủ góp với làng thì thôi
Phận Nghèo Đại Chúng 9953
Tuy anh nghèo dòng họ anh đông
Người giúp một đồng cũng đủ cưới em
Phận Nghèo Đại Chúng 3107
Trai cày chưa vợ chưa con,
Cơm nguội sáng không có,
Biểu (bảo) cày bừa ngon được à?.
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 1714
Trần ai gặp lúc cơ hàn (2)
Rổ đan lông mốt ra chợ làng đổi khoai
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 5061
Thiếp than cha mẹ thiếp nghèo
Thiếp than phận thiếp như bèo trôi sông
Phận Nghèo Đại Chúng 1186
Theo anh em cũng muốn theo
Em sợ anh nghèo anh bán em đi
- Nghèo thời bán cột bán nhà
Nào ai có bán vợ theo bao giờ
Phận Nghèo Đại Chúng 3444
Tháng Tám giỗ cha tháng Ba giỗ mẹ
Ghé nhà giàu ai ghé nhà nghèo
Miếng ngon ăn ít ngon nhiều
Người khôn dẫu nói nửa điều cũng khôn
Phận Nghèo Đại Chúng 8502
Tháng ba củ sắn củ nần
Cái bụng bào bọt, bần thần đôi chân.
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 6260
Thân khô tưới nước cũng khô
Phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo.
Phận Nghèo Miền Nam, Bạc Liêu 7565
Tham thanh chuộng lạ làm quen
Chê đây quán nát, lều phên không ngồi
Phận Nghèo Miền Trung, Khánh Hòa 364
Tham giàu, phụ khó ai khen
Cũng như châu chấu sáng đèn nhảy vô
Phận Nghèo Miền Nam, Vĩnh Long 4674
Tháng giêng lúa mới chia vè
Tháng tư lúa đã đỏ hoe đầy đồng.
Chị em đi sắp gánh gồng
Đòn càn tay hái ta cùng ra đi
Khó nghèo cấy mướn gặt thuê
Lấy công đổi của chớ hề luy ai
Tháng hai cho chí tháng mười
Năm mười hai tháng em ngồi em suy
Vụ chiêm em cấy lúa đi
Vụ mùa lúa ré, sớm thì ba giăng.
Thú quê rau cá đã từng
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan.
Việc nhà em liệu lo toan
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà.
Tháng sáu em cấy anh bừa
Tháng mười em gặt anh đưa cơm chiều
Phận Nghèo Đại Chúng 7591
Thấp tay với chẳng đến kèo Phận Nghèo Miền Trung, Nghệ Tĩnh 957
Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Phận Nghèo Đại Chúng 2149
Tay ôm nón rách, tay xách quai chèo,
Thương cha nhớ mẹ, phận nghèo phải đi.
Phận Nghèo Miền Nam, Vĩnh Long 9902
Tay anh cầm chai rượu buồng cau
Đi ngả đàng sau, thầy mẹ chê khó.
Đi đàng cửa ngõ, chú bác chê nghèo
Nhằm chừng duyên nợ cheo leọ
Sóng to thuyền nặng không biết chống chèo có qua k
Phận Nghèo Miền Trung, Thừa Thiên 5645
Tai nghe mõ réo đi xâu.
Lưng đưng hai vợ, gạo đâu vô nừng?
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 2739
Tưởng lấy anh cho lành tấm áo
Hay đâu lấy anh rồi bán áo nuôi anh.
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang 2486
Sáng mai anh thức dậy
Anh xách cái rựa quéo
Anh lên hòn núi Quẹo
Anh đốn cây củi còng queo
Anh than với em cha mẹ anh nghèo
Đũa tre yếu ớt dám quèo con mắm nhum (*)
Phận Nghèo Miền Trung, Quảng Ngãi 6480
Sang hèn giàu nghèo cũng ba tấc đất Phận Nghèo Đại Chúng 3183
Số nghèo trồng củ tía hóa bồ nâu Phận Nghèo Đại Chúng 2970
Số em lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên, phải kiếp thì theo
Nào đâu có quản khó nghèo làm chi
Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì
Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo!
Phận Nghèo Đại Chúng 587
Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết có thịt treo trong nhà
Phận Nghèo Đại Chúng 9775
Ruộng rộc khô khan, ruộng gò nhẫy nước,
Bổn phận em nghèo, em than trước anh hay.
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 2504
Quần hồ lơ áo lại hồ lơ
Đến bữa hết gạo biết sờ vào đâu.
Phận Nghèo Đại Chúng 7640
Quần áo nhà nghèo Phận Nghèo Đại Chúng 8440
Quan tiền em bẻ làm đôi
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già.
Phận Nghèo Đại Chúng 7997
Phận nghèo đi bán dưa môn
Đồng xu, cắc bạc bơi xuồng mỏi tay
Phận Nghèo Miền Nam, Vĩnh Long 7138
Phải căn dươn nhà lá cột chà là
Không phải căn dươn nhà ngói đôi ba tòa, hổng ham.
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang 2398
Niên kỷ cũng đồng niên kỷ
Phu thê cũng xứng phu thê
Gá duyên chồng vợ...
Chỉ sợ anh chê em nghèo
Phận Nghèo Đại Chúng 8136
Nhìn đến anh lụy nhỏ hai hàng
Chừng nào đá nọ thành vàng sẽ hay
Sợ anh ham chân dép chân giày
Thấy em nghèo khổ mỗi ngày mỗi xa
Phận Nghèo Miền Trung, Khánh Hòa 2666
Nhiều quan thêm khổ thằng dân
Nhiều giàu thì lại chết trân thằng nghèo
Phận Nghèo Miền Trung, Miền Nam, Bến Tre 4931
Nhà tôi mượn mái trời che,
Mua tranh lợp hè thiếu trước hụt sau.
Phận Nghèo Miền Trung 597
Nhà nghèo, mới hay con thảo,
Nước loạn mới rõ tôi trung.
Phận Nghèo Đại Chúng 5913
Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
Nhà giàu như bạc bỏ hòm xưa nay
Nghèo đâu nghèo mãi thế này
Mất chúng mất bạn vì nay tội nghèo
Phận Nghèo Đại Chúng 6200
Nhà nghèo bệnh trọng Phận Nghèo Đại Chúng 1609
Phong thanh ba thước lụa hồ
Ba vuông khăn nhiễu cơ đồ có chi ?
Phận Nghèo Đại Chúng 3750
Phong lưu rách một ống quần
Còn một ống nữa dần dần rách sau
Khi đau khi ốm có nhau
Chồng ốm có vợ vợ đau có chồng
Phận Nghèo Đại Chúng 5616
Nhà anh lợp những mo nang
Nói láo với nàng nhà ngói năm căn
Nhà ngói năm căn để cha mẹ ở
Hai đứa mình ở đỡ mái tranh.
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang 8047
Nhà anh có một thước ao
Anh trồng rau ngổ anh rào chung quanh.
Yêu anh em sẽ lấy anh
Nhỡ khi đói khát nấu canh ăn cùng.
Phận Nghèo Đại Chúng 1392
Nhà anh chỉ có một gian (2)
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm ổ rạ, nàng thương chăng là?
- Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theo
Yêu nhau chẳng quản giàu nghèo
Không bùa không thuốc mà theo mới là.
Phận Nghèo Đại Chúng 9543
Những người lỗ mũi hểnh lên
Tiền của mang đến một bên cũng nghèo
Phận Nghèo Đại Chúng 5355