Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph?n Ngho

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xc tro, ??i c?m ki?m l?i
B?i xu?ng n??c ng??c qu?n g gi m?a
Ph?n ngho khng ??t tr?ng d?a
Quanh n?m lm m??n, ??i tro qua ngy
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 10233
Xch r? ?i d?o v??n c
C non ch?m m?m, c gi lm d?a
Lm d?a ba b?a d?a chua
Ch? ?i xch r? l?i mua ba ??ng
Ba ??ng m?c l?m anh ?i
Cho thm mi?ng n?a ?n cng b?a c?m
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Kin Giang 8644
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 4092
V d?u o t? qu?n t?i Ph?n Ngho Mi?n Nam, 7189
Vay thng r?i l?i vay ngy,
H?t h?t ti?n h?i, h?n ry h?n mai.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 7211
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, B?n Tre 9534
Vai mang ci np tay xch ci l?p ci l?
V? mi?n ??ng chua n??c m?n ??ng nh? mi?ng ?n
Ph?n Ngho Mi?n Nam, 9968
V?n ngho l?i m?c ci eo Ph?n Ngho ??i Chng 10058
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
Ph?n Ngho ??i Chng 9995
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
Ph?n Ngho ??i Chng 3130
Trai cy ch?a v? ch?a con,
C?m ngu?i sng khng c,
Bi?u (b?o) cy b?a ngon ???c ?.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 1751
Tr?n ai g?p lc c? hn (2)
R? ?an lng m?t ra ch? lng ??i khoai
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 5082
Thi?p than cha m? thi?p ngho
Thi?p than ph?n thi?p nh? bo tri sng
Ph?n Ngho ??i Chng 1209
Theo anh em c?ng mu?n theo
Em s? anh ngho anh bn em ?i
- Ngho th?i bn c?t bn nh
No ai c bn v? theo bao gi?
Ph?n Ngho ??i Chng 3466
Thng Tm gi? cha thng Ba gi? m?
Gh nh giu ai gh nh ngho
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a ?i?u c?ng khn
Ph?n Ngho ??i Chng 8522
Thng ba c? s?n c? n?n
Ci b?ng bo b?t, b?n th?n ?i chn.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 6284
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, B?c Liu 7589
Tham thanh chu?ng l? lm quen
Ch ?y qun nt, l?u phn khng ng?i
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Khnh Ha 386
Tham giu, ph? kh ai khen
C?ng nh? chu ch?u sng ?n nh?y v
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 4695
Thng ging la m?i chia v
Thng t? la ? ?? hoe ??y ??ng.
Ch? em ?i s?p gnh g?ng
?n cn tay hi ta cng ra ?i
Kh ngho c?y m??n g?t thu
L?y cng ??i c?a ch? h? luy ai
Thng hai cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy
V? chim em c?y la ?i
V? ma la r, s?m th ba gi?ng.
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan.
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m.
Thng su em c?y anh b?a
Thng m??i em g?t anh ??a c?m chi?u
Ph?n Ngho ??i Chng 7634
Th?p tay v?i ch?ng ??n ko Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ngh? T?nh 984
Th??ng nhau b?t lu?n giu ngho
D cho ln ?i xu?ng ?o c?ng cam.
Ph?n Ngho ??i Chng 2183
Tay m nn rch, tay xch quai cho,
Th??ng cha nh? m?, ph?n ngho ph?i ?i.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 9926
Tay anh c?m chai r??u bu?ng cau
?i ng? ?ng sau, th?y m? ch kh.
?i ?ng c?a ng, ch bc ch ngho
Nh?m ch?ng duyn n? cheo le?
Sng to thuy?n n?ng khng bi?t ch?ng cho c qua k
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Th?a Thin 5667
Tai nghe m ro ?i xu.
L?ng ??ng hai v?, g?o ?u v n?ng?
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 2761
T??ng l?y anh cho lnh t?m o
Hay ?u l?y anh r?i bn o nui anh.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 2506
Sng mai anh th?c d?y
Anh xch ci r?a quo
Anh ln hn ni Qu?o
Anh ??n cy c?i cng queo
Anh than v?i em cha m? anh ngho
??a tre y?u ?t dm quo con m?m nhum (*)
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6499
Sang hn giu ngho c?ng ba t?c ??t Ph?n Ngho ??i Chng 3206
S? ngho tr?ng c? ta ha b? nu Ph?n Ngho ??i Chng 2995
S? em l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho
Ph?i duyn, ph?i ki?p th theo
No ?u c qu?n kh ngho lm chi
Ch? nhn duyn thin t?i nh?t th
Giu ?n kh ch?u lo g m lo!
Ph?n Ngho ??i Chng 620
S? c ch?ng giu th ngho
Ngy ba m??i T?t c th?t treo trong nh
Ph?n Ngho ??i Chng 9795
Ru?ng r?c kh khan, ru?ng g nh?y n??c,
B?n ph?n em ngho, em than tr??c anh hay.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 2555
Qu?n h? l? o l?i h? l?
??n b?a h?t g?o bi?t s? vo ?u.
Ph?n Ngho ??i Chng 7664
Qu?n o nh ngho Ph?n Ngho ??i Chng 8476
Quan ti?n em b? lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Ph?n Ngho ??i Chng 8021
Ph?n ngho ?i bn d?a mn
??ng xu, c?c b?c b?i xu?ng m?i tay
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 7168
Ph?i c?n d??n nh l c?t ch l
Khng ph?i c?n d??n nh ngi ?i ba ta, h?ng ham.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 2432
Nin k? c?ng ??ng nin k?
Phu th c?ng x?ng phu th
G duyn ch?ng v?...
Ch? s? anh ch em ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 8157
Nhn ??n anh l?y nh? hai hng
Ch?ng no ? n? thnh vng s? hay
S? anh ham chn dp chn giy
Th?y em ngho kh? m?i ngy m?i xa
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Khnh Ha 2688
Nhi?u quan thm kh? th?ng dn
Nhi?u giu th l?i ch?t trn th?ng ngho
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 4953
Nh ti m??n mi tr?i che,
Mua tranh l?p h thi?u tr??c h?t sau.
Ph?n Ngho Mi?n Trung 615
Nh ngho, m?i hay con th?o,
N??c lo?n m?i r ti trung.
Ph?n Ngho ??i Chng 5933
Nh ngho nh? gi? th?ng trn
Nh giu nh? b?c b? hm x?a nay
Ngho ?u ngho mi th? ny
M?t chng m?t b?n v nay t?i ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 6223
Nh ngho b?nh tr?ng Ph?n Ngho ??i Chng 1636
Phong thanh ba th??c l?a h?
Ba vung kh?n nhi?u c? ?? c chi ?
Ph?n Ngho ??i Chng 3771
Phong l?u rch m?t ?ng qu?n
Cn m?t ?ng n?a d?n d?n rch sau
Khi ?au khi ?m c nhau
Ch?ng ?m c v? v? ?au c ch?ng
Ph?n Ngho ??i Chng 5638
Nh anh l?p nh?ng mo nang
Ni lo v?i nng nh ngi n?m c?n
Nh ngi n?m c?n ?? cha m? ?
Hai ??a mnh ? ?? mi tranh.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 8071
Nh anh c m?t th??c ao
Anh tr?ng rau ng? anh ro chung quanh.
Yu anh em s? l?y anh
Nh? khi ?i kht n?u canh ?n cng.
Ph?n Ngho ??i Chng 1416
Nh anh ch? c m?t gian (2)
N?a th lm b?p, n?a toan lm bu?ng.
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m ? r?, nng th??ng ch?ng l?
- Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Yu nhau ch?ng qu?n giu ngho
Khng ba khng thu?c m theo m?i l.
Ph?n Ngho ??i Chng 9564
Nh?ng ng??i l? m?i h?nh ln
Ti?n c?a mang ??n m?t bn c?ng ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 5375