Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phn Tr?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti?t ?inh San m?c n?i V? L
Ti?t Nh?n Qu b? m?i tn th?n
Gi ?ng Nam th?i li?t ng?n b?n
Xin em quay thuy?n tr? l?i ?? anh phn tr?n em nghe
Phn Tr?n Mi?n Nam, V?nh Long 5576
Tay c?m b m? s?t hai,
Em n?a, anh n?a k? vai phn tr?n.
Phn Tr?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 6552
Lu ngy m?i g?p m?t l?n,
Chuy?n chi trong d? phn tr?n v?i anh,
B? quanh dng n??c ch?y quanh,
Th?y anh c ngh?a ?ng anh cho r?i.
Phn Tr?n Mi?n Nam, 8945
Lu ngy m?i g?p m?t l?n
Chuy?n chi trong d? phn tr?n v?i anh
B? quanh dng n??c ch?y quanh
Th?y anh c ngh?a ?ng anh cho r?i
Phn Tr?n ??i Chng 9320
Lm sao hi?p m?t ?i ta,
??ng ti bo hi?u m? cha bn mnh
Khng xu?ng ln mnh ni b?c tnh,
Xu?ng ln, ph? m?u ?nh mnh th?y khng?
Phn Tr?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 2359
Kh than, kh th?, kh n?i phn tr?n,
Tc khng xe l?i r?i, ru?t khng d?n l?i ?au.
Phn Tr?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 7417
Kh than kh th? kh phn tr?n
Tc khng xe m r?i, ru?t khng d?n m ?au
Phn Tr?n ??i Chng 1502
Kh?n than kh?n th?, l? h?i phn tr?n
Tc khng xe m tc r?i,
Ru?t khng d?n m ru?t ?au!
Phn Tr?n Mi?n Trung, Hu? 3449
Hn ? cheo leo (3)
Con tru tro, con tru tr?t
Con ng?a tro, con ng?a ??.
Anh th??ng em lao kh?
T?n c? ch kim,
Anh th??ng em kh ki?m khn tm.
Cy kim lu?n qua s?i ch?,
S? b?t ??c d? phu m?i la th,
Nn hay khng nn, anh ? em v?,
??ng giao, ??ng k?t, ??ng th? m v??ng.
Phn Tr?n Mi?n Trung, Ninh Thu?n, Bnh Thu?n 5010
Em phn r?ng ph?i,
Anh b?o r?ng tri,
Thi?t kh than th?,
C?ng kh phn tr?n.
Tc khng v m r?i,
Ru?t khng d?n m ?au.
Ch?u ry, em ? xa anh
Tr?m hoa c?ng ho, m??i nhnh c?ng kh,
Bi?t ai tm s? by gi?,
C?m ?n khng ??ng, ch? n??c h? d??ng thn.
Dang tay anh d?t Chu Tr?n.
Ai xa c bi?t, ai g?n c hay.
Phn Tr?n Mi?n Trung 3692
C than c th? c n?i phn tr?n
Tc khng se l?i r?i, ru?t anh khng gi?n l?i ?au.
Phn Tr?n Mi?n Nam, An Giang 1023
Cu h ti ??ng m?t th?p da b,
Ti qun ??y n?p, n b s?ch tr?n.
Phn Tr?n Mi?n Nam, 3808
Anh ch em kh, lui v? l?y ? giu sang,
M?y lu ni ? lm nn ??n b?c non vng m ch?a?
- Kh?n than, kh?n th?, l? h?i phn tr?n,
Tc khng xe m tc r?i, ru?t khng d?n m ru?t ?au!
- Ru?t ?au chi n?a m ?au,
Anh ? ph? kh tham giu th thi.
??ng xa, em h?i v?i ng??i g?n,
V? con anh cch tr? ?i ba l?n ph?i khng?
Phn Tr?n Mi?n Trung, Hu? 5835
Ai ??ng chi ngoi ?ng cho mu?i c?n ?au chn.
V ?y c?m chy gi g?o phn tr?n ?i cu.
Phn Tr?n Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 8427
Anh th??ng em ch?ng dm l?i g?n,
C?y ng??i thn c?n phn tr?n v?i em.
Phn Tr?n Mi?n Nam, B?c Liu 1972
? than th?, sao khng m?c c?, cn l?i phn tr?n
? ch ?y duyn n? khng g?n
? ki?m n?i ch?n khc, sao cn l?n t?i ?y?
Phn Tr?n Mi?n Nam, V?nh Long 3674