Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phn Tr?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti?t ?inh San m?c n?i V? L
Ti?t Nh?n Qu b? m?i tn th?n
Gi ?ng Nam th?i li?t ng?n b?n
Xin em quay thuy?n tr? l?i ?? anh phn tr?n em nghe
Phn Tr?n Mi?n Nam, V?nh Long 5604
Tay c?m b m? s?t hai,
Em n?a, anh n?a k? vai phn tr?n.
Phn Tr?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 6579
Lu ngy m?i g?p m?t l?n,
Chuy?n chi trong d? phn tr?n v?i anh,
B? quanh dng n??c ch?y quanh,
Th?y anh c ngh?a ?ng anh cho r?i.
Phn Tr?n Mi?n Nam, 8975
Lu ngy m?i g?p m?t l?n
Chuy?n chi trong d? phn tr?n v?i anh
B? quanh dng n??c ch?y quanh
Th?y anh c ngh?a ?ng anh cho r?i
Phn Tr?n ??i Chng 9351
Lm sao hi?p m?t ?i ta,
??ng ti bo hi?u m? cha bn mnh
Khng xu?ng ln mnh ni b?c tnh,
Xu?ng ln, ph? m?u ?nh mnh th?y khng?
Phn Tr?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 2387
Kh than, kh th?, kh n?i phn tr?n,
Tc khng xe l?i r?i, ru?t khng d?n l?i ?au.
Phn Tr?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 7445
Kh than kh th? kh phn tr?n
Tc khng xe m r?i, ru?t khng d?n m ?au
Phn Tr?n ??i Chng 1537
Kh?n than kh?n th?, l? h?i phn tr?n
Tc khng xe m tc r?i,
Ru?t khng d?n m ru?t ?au!
Phn Tr?n Mi?n Trung, Hu? 3481
Hn ? cheo leo (3)
Con tru tro, con tru tr?t
Con ng?a tro, con ng?a ??.
Anh th??ng em lao kh?
T?n c? ch kim,
Anh th??ng em kh ki?m khn tm.
Cy kim lu?n qua s?i ch?,
S? b?t ??c d? phu m?i la th,
Nn hay khng nn, anh ? em v?,
??ng giao, ??ng k?t, ??ng th? m v??ng.
Phn Tr?n Mi?n Trung, Ninh Thu?n, Bnh Thu?n 5044
Em phn r?ng ph?i,
Anh b?o r?ng tri,
Thi?t kh than th?,
C?ng kh phn tr?n.
Tc khng v m r?i,
Ru?t khng d?n m ?au.
Ch?u ry, em ? xa anh
Tr?m hoa c?ng ho, m??i nhnh c?ng kh,
Bi?t ai tm s? by gi?,
C?m ?n khng ??ng, ch? n??c h? d??ng thn.
Dang tay anh d?t Chu Tr?n.
Ai xa c bi?t, ai g?n c hay.
Phn Tr?n Mi?n Trung 3723
C than c th? c n?i phn tr?n
Tc khng se l?i r?i, ru?t anh khng gi?n l?i ?au.
Phn Tr?n Mi?n Nam, An Giang 1052
Cu h ti ??ng m?t th?p da b,
Ti qun ??y n?p, n b s?ch tr?n.
Phn Tr?n Mi?n Nam, 3836
Anh ch em kh, lui v? l?y ? giu sang,
M?y lu ni ? lm nn ??n b?c non vng m ch?a?
- Kh?n than, kh?n th?, l? h?i phn tr?n,
Tc khng xe m tc r?i, ru?t khng d?n m ru?t ?au!
- Ru?t ?au chi n?a m ?au,
Anh ? ph? kh tham giu th thi.
??ng xa, em h?i v?i ng??i g?n,
V? con anh cch tr? ?i ba l?n ph?i khng?
Phn Tr?n Mi?n Trung, Hu? 5861
Ai ??ng chi ngoi ?ng cho mu?i c?n ?au chn.
V ?y c?m chy gi g?o phn tr?n ?i cu.
Phn Tr?n Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 8455
Anh th??ng em ch?ng dm l?i g?n,
C?y ng??i thn c?n phn tr?n v?i em.
Phn Tr?n Mi?n Nam, B?c Liu 2003
? than th?, sao khng m?c c?, cn l?i phn tr?n
? ch ?y duyn n? khng g?n
? ki?m n?i ch?n khc, sao cn l?n t?i ?y?
Phn Tr?n Mi?n Nam, V?nh Long 3703