Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phng Khong

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?ng thm v?t ng?n cnh h?ng
Lo?n trn t? thu? v?ng ch?ng ??n nay
Phng Khong ??i Chng 9129
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 9348
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
Phng Khong Mi?n Trung 5791
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Phng Khong Mi?n Nam, Kin Giang 3035
V? g m?t bt cho lng
Lm cho thin h? b? ch?ng theo trai.
Phng Khong ??i Chng 3005
V?t tre nhc nhch kh n??ng
Anh ?i cho kho ??ng gi??ng m hay
M hay m h?i ?i ?u
?i v l?y thu?c l?y tr?u m ?n.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 7290
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
Phng Khong Mi?n Nam, 7710
Trm vng gi?t ch?t cn rung
Em th??ng anh, em k? m?t, cho anh hun (hn) th?a lng.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 6933
V?i chi li?u p hoa ni,
Cn thn cn m?t ??n b?i c khi.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 8798
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g,
Th?y m em tr?ng anh ? mu?n hun (hn).
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 8871
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Phng Khong Mi?n Nam, B?c Liu 8446
Tr?i m?a mt ??t, con c lc n thot kh?i n
C? ti?ng ku ng??i ngh?a trn b?
V?y ch? mng ai c r?ng cho ti ng? nh? m?t ?m
Phng Khong Mi?n Nam, 7687
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 9889
Tr?ng treo ai dm ?nh thng
B?u khng ai dm gi? mng chun v
Chun v th ph?i chun ra
?u ph?i v? nh m ? cho lu
Phng Khong Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Kin Giang 3682
Tr?ng ai dm ?nh th thng,
B?u khng ?ng ai dm gi? mng chun v?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 6134
Tr?n xu?ng ?y n?m b?y cnh ??ng
Mu?n gh th?m anh m?t cht, s? c bc ni gi tm ch?ng h? ng??i
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 2206
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
Phng Khong Mi?n Nam, 8118
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
Phng Khong Mi?n Nam, 6089
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 7226
Tr?ng r?m, m??i su tr?ng treo
V? c??i ch?a ch?c, v? theo ch?c g.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 3381
Tr?ng r?m m??i su ?c chung,
Ai c?m con nguy?t th bung n v?.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 3010
Tr?i sinh tri mt c gai
Con h? t?i m? d?n trai vo nh
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 3831
Thi thi ??ng ni n?a n
???c hay h?ng ???c, ch?ng c? m cn ?y
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 5299
Thi thi, v?t ?u?c ?i th?m
Cn duyn chi n?a, mua tr?m bn h??ng?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 4023
Thi thi ch?u h?t ?i n,
Tru b?ng ru?ng s? d?u m cn ?y.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 1450
Th? ch?i m?t cht ai hay,
Chuy?n ny h d? t? by h?n hiu
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 4340
Th??ng thay cho gi (nh?ng k?) qu?t m?
Ght (H?i) thay cho gi (nh?ng k?) l?y v? ??p s?ng
Phng Khong ??i Chng, Mi?n Trung, Khnh Ha 3304
Tay m ci m?n g?m,
Tay n?m ci g?i vng.
B??c v phng loan, ring than v?i b?u,
?nh ch?ng ?nh ??ng l?u ti?ng ra.
??ng tin ci b?ng ?n b,
Ch? treo g??m tu?, n sng la t? chu.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 634
Tay anh b?ng go n??c s?t hai
B?ng nay t??i L?u, b?ng mai t??i ?o
Th?y l?i nhn ngh?a mu?n trao
Ngh?a nhn cn t?i th?, l?u ?o ba ?ng
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 9859
Th??ng anh khng tnh b?c ti?n
Hn nhau m?t ci ch?t li?n c?ng vui
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 2683
Th??ng anh c?i o trao tay,
V? nh d?i m?, gi bay qua c?u.
- Gi bay c?u th?p c?u cao,
Gi bay c?u no ni l?i m? nghe?
Phng Khong Mi?n Nam, C?n Th?, 1151
T? khi g?p m?t gi?a ?ng
Thi?p quy?t th??ng chng cha m? no hay.
C hay th nh?t ?nh nh ?ay, hai l? m thi.
th?y chung em gi? tr?n m?y l?i.
Ch?t th?i ch?u ch?t, la ?i em khng la.
Phng Khong ??i Chng 4098
T?c mnh con nh?n nh?n l?ng lon
M?y tr?m s?i ch? m?i ?ng m?i gi?ng.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 9785
S?nh s?nh l?n gi?a l?n ra.
M? ?i con ch? ? nh ???c ?u.
? nh lng b?t m?t tru.
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i
Phng Khong ??i Chng 4765
Ra ?i, anh ch?n gi?a ???ng,
M? th qu?c h con ??ng c ?i.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 7949
Ra ?i v?n c m?t mnh
Mu?n d?ng c?m Li?u, s? ??ng tnh nhnh Mai
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 1471
R?t xt nh? mi d? m?m nh? d?a Phng Khong Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6309
R?ch ?ng n??c ch?y,
Con c nh?y con tm nho
Hai ??a mnh k?t ngh?a
L? no cha m? khng th??ng
Phng Khong Mi?n Nam, ??ng Nai 6618
ng Ph?t ng?i c?ng ph?i th?t c??i
o em em b?n, sao m?y ng??i x? tay?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 5473
Phnh phnh l?n gi?a l?n ra
M? ?i con ch?ng ? nh ???c ?u
? nh lng b?t m?t tru
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i.
Phng Khong ??i Chng 6814
m mnh d?u c la lng
Ti ?y la xm hai ?ng ph?t chung
m mnh l? c lm hung
Nh?n cng t?c bi?n ti chun xu?ng sn.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 9367
Ni ra s? ch? em c??i (2)
R?ng ti ? gi v?n m??i ??a con,
Lng r?ng b?i ?? cn non,
Np b?, np b?i s?m con mu?n ch?ng.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 3213
Nh?n nhng chi l?m b??m ?i
B??m ??u ?u b??m ??u m?t n?i cho r?i
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 8804
Ng ln mi?u h? cha lng
?n ch?ng h??ng th?p bi?t bn no linh
T?i ?y ti ph?i lm thinh
Bng hoa tn nh?y r?a c?m bnh lm chi
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 10083
Nh? l?i nguy?n ??c ba sinh
Xa xi ai c bi?t tnh ch?ng ai ?
Khi v? h?i li?u Ch??ng ?i
Cnh xun ? b? cho ai m?t cnh ?
C yu anh th b? quch cho anh
Phng Khong ??i Chng 3826
N?a ?m tr?ng tr? sang canh
L? ?n v?ng d?i ?? quanh ch mo
Phng Khong ??i Chng 9588
Ng ln con c l?ng x?ng
C ?i chim s? ?ang qu?n v?i nhau
Phng Khong Mi?n Nam, 7812
N??c sng trong thng n?m v?a r?c,
Th??ng con c trn l?t ??t tm n?i.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 6443
N?m ngoi em cn e cn ng?i,
N?m nay em ku ??i b?ng mnh,
o b ba nt ?c chung tnh ai may?
Phng Khong Mi?n Nam, B?n Tre 1348
N?m b?y thng tr??c cn che cn ??y
N?m b?y thng sau l? b? l? b?ng
Tr?c nhn n??c m?t r?ng r?ng
Khai hoa n? nh?y kh? qu ch?ng u? anh
Phng Khong Mi?n Nam, 3245