Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phng Khong

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?ng thm v?t ng?n cnh h?ng
Lo?n trn t? thu? v?ng ch?ng ??n nay
Phng Khong ??i Chng 9114
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 9334
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
Phng Khong Mi?n Trung 5771
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Phng Khong Mi?n Nam, Kin Giang 3015
V? g m?t bt cho lng
Lm cho thin h? b? ch?ng theo trai.
Phng Khong ??i Chng 2990
V?t tre nhc nhch kh n??ng
Anh ?i cho kho ??ng gi??ng m hay
M hay m h?i ?i ?u
?i v l?y thu?c l?y tr?u m ?n.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 7272
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
Phng Khong Mi?n Nam, 7694
Trm vng gi?t ch?t cn rung
Em th??ng anh, em k? m?t, cho anh hun (hn) th?a lng.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 6912
V?i chi li?u p hoa ni,
Cn thn cn m?t ??n b?i c khi.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 8781
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g,
Th?y m em tr?ng anh ? mu?n hun (hn).
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 8854
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Phng Khong Mi?n Nam, B?c Liu 8429
Tr?i m?a mt ??t, con c lc n thot kh?i n
C? ti?ng ku ng??i ngh?a trn b?
V?y ch? mng ai c r?ng cho ti ng? nh? m?t ?m
Phng Khong Mi?n Nam, 7668
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 9873
Tr?ng treo ai dm ?nh thng
B?u khng ai dm gi? mng chun v
Chun v th ph?i chun ra
?u ph?i v? nh m ? cho lu
Phng Khong Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Kin Giang 3662
Tr?ng ai dm ?nh th thng,
B?u khng ?ng ai dm gi? mng chun v?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 6116
Tr?n xu?ng ?y n?m b?y cnh ??ng
Mu?n gh th?m anh m?t cht, s? c bc ni gi tm ch?ng h? ng??i
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 2191
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
Phng Khong Mi?n Nam, 8103
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
Phng Khong Mi?n Nam, 6075
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 7209
Tr?ng r?m, m??i su tr?ng treo
V? c??i ch?a ch?c, v? theo ch?c g.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 3364
Tr?ng r?m m??i su ?c chung,
Ai c?m con nguy?t th bung n v?.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 2993
Tr?i sinh tri mt c gai
Con h? t?i m? d?n trai vo nh
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 3815
Thi thi ??ng ni n?a n
???c hay h?ng ???c, ch?ng c? m cn ?y
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 5280
Thi thi, v?t ?u?c ?i th?m
Cn duyn chi n?a, mua tr?m bn h??ng?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 4003
Thi thi ch?u h?t ?i n,
Tru b?ng ru?ng s? d?u m cn ?y.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 1431
Th? ch?i m?t cht ai hay,
Chuy?n ny h d? t? by h?n hiu
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 4319
Th??ng thay cho gi (nh?ng k?) qu?t m?
Ght (H?i) thay cho gi (nh?ng k?) l?y v? ??p s?ng
Phng Khong ??i Chng, Mi?n Trung, Khnh Ha 3286
Tay m ci m?n g?m,
Tay n?m ci g?i vng.
B??c v phng loan, ring than v?i b?u,
?nh ch?ng ?nh ??ng l?u ti?ng ra.
??ng tin ci b?ng ?n b,
Ch? treo g??m tu?, n sng la t? chu.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 617
Tay anh b?ng go n??c s?t hai
B?ng nay t??i L?u, b?ng mai t??i ?o
Th?y l?i nhn ngh?a mu?n trao
Ngh?a nhn cn t?i th?, l?u ?o ba ?ng
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 9841
Th??ng anh khng tnh b?c ti?n
Hn nhau m?t ci ch?t li?n c?ng vui
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 2666
Th??ng anh c?i o trao tay,
V? nh d?i m?, gi bay qua c?u.
- Gi bay c?u th?p c?u cao,
Gi bay c?u no ni l?i m? nghe?
Phng Khong Mi?n Nam, C?n Th?, 1133
T? khi g?p m?t gi?a ?ng
Thi?p quy?t th??ng chng cha m? no hay.
C hay th nh?t ?nh nh ?ay, hai l? m thi.
th?y chung em gi? tr?n m?y l?i.
Ch?t th?i ch?u ch?t, la ?i em khng la.
Phng Khong ??i Chng 4086
T?c mnh con nh?n nh?n l?ng lon
M?y tr?m s?i ch? m?i ?ng m?i gi?ng.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 9762
S?nh s?nh l?n gi?a l?n ra.
M? ?i con ch? ? nh ???c ?u.
? nh lng b?t m?t tru.
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i
Phng Khong ??i Chng 4748
Ra ?i, anh ch?n gi?a ???ng,
M? th qu?c h con ??ng c ?i.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 7933
Ra ?i v?n c m?t mnh
Mu?n d?ng c?m Li?u, s? ??ng tnh nhnh Mai
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 1447
R?t xt nh? mi d? m?m nh? d?a Phng Khong Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6291
R?ch ?ng n??c ch?y,
Con c nh?y con tm nho
Hai ??a mnh k?t ngh?a
L? no cha m? khng th??ng
Phng Khong Mi?n Nam, ??ng Nai 6604
ng Ph?t ng?i c?ng ph?i th?t c??i
o em em b?n, sao m?y ng??i x? tay?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 5457
Phnh phnh l?n gi?a l?n ra
M? ?i con ch?ng ? nh ???c ?u
? nh lng b?t m?t tru
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i.
Phng Khong ??i Chng 6795
m mnh d?u c la lng
Ti ?y la xm hai ?ng ph?t chung
m mnh l? c lm hung
Nh?n cng t?c bi?n ti chun xu?ng sn.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 9349
Ni ra s? ch? em c??i (2)
R?ng ti ? gi v?n m??i ??a con,
Lng r?ng b?i ?? cn non,
Np b?, np b?i s?m con mu?n ch?ng.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 3199
Nh?n nhng chi l?m b??m ?i
B??m ??u ?u b??m ??u m?t n?i cho r?i
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 8786
Ng ln mi?u h? cha lng
?n ch?ng h??ng th?p bi?t bn no linh
T?i ?y ti ph?i lm thinh
Bng hoa tn nh?y r?a c?m bnh lm chi
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 10066
Nh? l?i nguy?n ??c ba sinh
Xa xi ai c bi?t tnh ch?ng ai ?
Khi v? h?i li?u Ch??ng ?i
Cnh xun ? b? cho ai m?t cnh ?
C yu anh th b? quch cho anh
Phng Khong ??i Chng 3809
N?a ?m tr?ng tr? sang canh
L? ?n v?ng d?i ?? quanh ch mo
Phng Khong ??i Chng 9568
Ng ln con c l?ng x?ng
C ?i chim s? ?ang qu?n v?i nhau
Phng Khong Mi?n Nam, 7797
N??c sng trong thng n?m v?a r?c,
Th??ng con c trn l?t ??t tm n?i.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 6428
N?m ngoi em cn e cn ng?i,
N?m nay em ku ??i b?ng mnh,
o b ba nt ?c chung tnh ai may?
Phng Khong Mi?n Nam, B?n Tre 1328
N?m b?y thng tr??c cn che cn ??y
N?m b?y thng sau l? b? l? b?ng
Tr?c nhn n??c m?t r?ng r?ng
Khai hoa n? nh?y kh? qu ch?ng u? anh
Phng Khong Mi?n Nam, 3231