Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phóng Khoáng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xống thâm vắt ngọn cành hồng
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay
Phóng Khoáng Đại Chúng 9082
Vui vui uớ bạn vui vui
Tiền dâm hậu thú bỏ tui sao đành
Hồi nào Lê Lựu một nhành
Bây giờ cuối bãi đầu gành thâm chưa
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 9300
Vui vui ớ bạn vui vui
Tiền dâm hậu thú, bỏ tui sao đành
Hồi nào lê lựu một nhành
Bây giờ cuối bãi đầu gành, thảm chưa?
Phóng Khoáng Miền Trung 5740
Ví dầu dượng cháu người dưng
Cháu cho dượng lấy dượng cưng suốt đời
Phóng Khoáng Miền Nam, Kiên Giang 2981
Vị gì một bát cháo lòng
Làm cho thiên hạ bỏ chồng theo trai.
Phóng Khoáng Đại Chúng 2954
Vạt tre nhúc nhích khó nương
Anh đi cho khéo đụng giường má hay
Má hay má hỏi đi đâu
Đi vô lấy thuốc lấy trầu má ăn.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 7237
Trèo lên cây chót vót cây khô,
Ngó về đồng ruộng thấy bốn cô chưa chồng,
Cô hai cấy lúa vừa xong,
Cô ba chưa chồng bản ngản bơ ngơ,
Cô tư tuổi hãy còn thơ,
Cô năm còn dại còn khờ,
Tôi đây ở vậy mà chờ bốn cô,
Vái trời cho có lúa bồ,
Tôi qua cưới hết bốn cô đem về,
Cô hai lo tảo bán tần,
Cô ba xách nước dưỡng thân mẹ già,
Cô tư xách chổi chăn gà chăn heo,
Cô năm gá nghĩa tình chung với mình,
Năm thê bảy thiếp chúng mình đông vui.
Phóng Khoáng Miền Nam, 7651
Trâm vàng giắt chặt còn rung
Em thương anh, em kề mặt, cho anh hun (hôn) thỏa lòng.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 6874
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân còn một đền bồi có khi.
Phóng Khoáng Miền Nam, Lục Tỉnh 8749
Trứng vịt đổ lộn trứng gà,
Thấy má em trắng anh đà muốn hun (hôn).
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 8820
Trứng vịt đổ lộn trứng gà
Anh thấy gò má trắng anh đà muốn hun.
- Hun em em cũng cho hun
Anh về nói với mẹ cha
Mâm trầu hũ rượu về nhà mới hun.
- Em ơi anh muốn hun chơi
Mâm trầu hũ rượu là nơi vợ chồng.
Phóng Khoáng Miền Nam, Bạc Liêu 8395
Trời mưa mát đất, con cá lóc nó thoát khỏi nò
Cả tiếng kêu người nghĩa trên bờ
Vậy chớ mùng ai có rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm
Phóng Khoáng Miền Nam, 7631
Trồng trầu thả (trồng) lộn dây tiêu
Con theo hát bội mẹ liều con hư
Phóng Khoáng Miền Nam, Vĩnh Long 9835
Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám giở mùng chun vô
Chun vô thì phải chun ra
Đâu phải vợ nhà mà ở cho lâu
Phóng Khoáng Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang 3629
Trống ai dám đánh thì thùng,
Bậu không ưng ai dám giở mùng chun vô?
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 6083
Trển xuống đây năm bảy cánh đồng
Muốn ghé thăm anh một chút, sợ cô bác nói gái tìm chồng hổ ngươi
Phóng Khoáng Miền Nam, Vĩnh Long 2158
Trển xuống đây cách năm bảy đám ruộng đồng,
Muốn ghé thăm anh một chút sợ cô bác nói gái tầm chồng, em hổ ngươi.
Phóng Khoáng Miền Nam, 8070
Trển xuống đây cách năm bảy đám ruộng đồng,
Muốn ghé thăm anh một chút sợ cô bác nói gái tầm chồng, em hổ ngươi.
Phóng Khoáng Miền Nam, 6041
Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình,
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh
Ăn cho nó thỏa thâm tình
Ăn cho nó hả sự mình sự ta
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 7171
Trăng rằm, mười sáu trăng treo
Vợ cưới chưa chắc, vợ theo chắc gì.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 3325
Trăng rằm mười sáu đúc chuông,
Ai cầm con nguyệt thì buông nó về.
Phóng Khoáng Miền Nam, Lục Tỉnh 2952
Trời sinh trái mít có gai
Con hư tại mẹ dẫn trai vào nhà
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 3782
Thôi thôi đừng nói nữa nà
Được hay hổng được, chứng cớ mà còn đây
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 5246
Thôi thôi, vụt đuốc đi thầm
Còn duyên chi nữa, mua trầm bán hương?
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 3959
Thôi thôi chịu hắt đi nà,
Trâu băng ruộng sạ dấu mà còn đây.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 1396
Thử chơi một chút ai hay,
Chuyện này há dễ tỏ bày hản hiu…
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 4287
Thương thay cho gái (những kẻ) quạt mồ
Ghét (Hại) thay cho gái (những kẻ) lấy vồ đập săng
Phóng Khoáng Đại Chúng, Miền Trung, Khánh Hòa 3250
Tay ôm cái mền gấm,
Tay nắm cái gối vàng.
Bước vô phòng loan, riêng than với bậu,
Đành chẳng đành đứng lậu tiếng ra.
Đừng tin cái bụng đàn bà,
Chỉ treo gươm tuệ, nó sáng lòa tợ châu.
Phóng Khoáng Miền Nam, Lục Tỉnh 585
Tay anh bưng gáo nước sớt hai
Bằng nay tưới Lựu, bằng mai tưới Đào
Thấy lời nhân nghĩa muốn trao
Nghĩa nhân còn tại thế, lựu đào ba đông
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 9801
Thương anh không tính bạc tiền
Hôn nhau một cái chết liền cũng vui
Phóng Khoáng Miền Nam, Vĩnh Long 2631
Thương anh cởi áo trao tay,
Về nhà dối mẹ, gió bay qua cầu.
- Gió bay cầu thấp cầu cao,
Gió bay cầu nào nói lại mẹ nghe?
Phóng Khoáng Miền Nam, Cần Thơ, 1084
Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng cha mẹ nào hay.
Có hay thì nhất đánh nhì đay, hai lẽ mà thôi.
thủy chung em giữ trọn mấy lời.
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa.
Phóng Khoáng Đại Chúng 4052
Tức mình con nhền nhện lăng loàn
Mấy trăm sợi chỉ mỗi đàng mỗi giăng.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 9710
Sềnh sềnh lớn giữa lớn ra.
Mẹ ơi con chả ở nhà được đâu.
Ở nhà làng bắt mất trâu.
Cho nên con phải đâm đầu ra đi
Phóng Khoáng Đại Chúng 4713
Ra đi, anh chận giữa đường,
Mẹ thì quắc hú con đừng có đi.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 7901
Ra đi vốn có một mình
Muốn dưng cụm Liễu, sợ động tình nhành Mai
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 1415
Rọt xót như mói dạ mềm như dưa Phóng Khoáng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6256
Rạch Đông nước chảy,
Con cá nhảy con tôm nhào
Hai đứa mình kết nghĩa
Lẽ nào cha mẹ không thương
Phóng Khoáng Miền Nam, Đồng Nai 6569
Ông Phật ngồi cũng phải thắt cười
Áo em em bận, sao mấy người xỏ tay?
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 5423
Phình phình lớn giữa lớn ra
Mẹ ơi con chẳng ở nhà được đâu
Ở nhà làng bắt mất trâu
Cho nên con phải đâm đầu ra đi.
Phóng Khoáng Đại Chúng 6761
Ôm mình dẫu có la làng
Tôi đây la xóm hai đàng phạt chung
Ôm mình lỡ có làm hung
Nhơn cùng tắc biến tôi chun xuống sàn.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 9315
Nói ra sợ chị em cười (2)
Rằng tôi ở giá vẫn mười đứa con,
Lòng rằng bụi đế còn non,
Núp bờ, núp bụi sớm con muộn chồng.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 3164
Nhộn nhàng chi lắm bướm ơi
Bướm đậu đâu bướm đậu một nơi cho rồi
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 8749
Ngó lên miếu họ chùa làng
Đèn chưng hương thắp biết bàn nào linh
Tới đây tôi phải làm thinh
Bông hoa tàn nhụy rửa cắm bình làm chi
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 10033
Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ?
Khi về hỏi liễu Chương đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành ?
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh
Phóng Khoáng Đại Chúng 3775
Nửa đêm trống trở sang canh
Lỡ ăn vụng dại đổ quanh chó mèo
Phóng Khoáng Đại Chúng 9533
Ngó lên con ác lăng xăng
Có đôi chim sẻ đang quần với nhau
Phóng Khoáng Miền Nam, 7760
Nước sông trong tháng năm vừa rặc,
Thương con cá trèn lật đật tìm nơi.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 6395
Năm ngoái em còn e còn ngại,
Năm nay em kêu đại bằng mình,
Áo bà ba nút ốc chung tình ai may?
Phóng Khoáng Miền Nam, Bến Tre 1289
Năm bảy tháng trước còn che còn đậy
Năm bảy tháng sau lỡ bợ lỡ bưng
Trực nhìn nước mắt rưng rưng
Khai hoa nở nhụy khổ quá chừng uớ anh
Phóng Khoáng Miền Nam, 3197

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý