Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phong T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Phong T?c Mi?n Nam, 7410
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 5159
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Phong T?c Mi?n Nam, B?c Liu 6040
V d?u c?u vn ?ng ?inh
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m? d?n con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i
Phong T?c Mi?n Nam, Kin Giang, Ti?n Giang, B?n Tre 8252
Ung dung g?y trc ch?ng ?i
o chng ch?m gt, m? ni che ??u
C? ?i, c? s?p ?i ?u?
Ra ?nh Y?n lo ti?c ch?u vua ban
Chu ?i, chu ch?i cho ngoan
C? v? c gi ph?n ban chia ??u
?n vua t c?ng nh? nhi?u.
Phong T?c Mi?n B?c, H N?i 5106
Tro ln cy g?o cao cao (3)
L? cheo lng Nht ?? bao nhiu ti?n?
Cheo th?i c b?y quan hai
L? lng kh?o r? tr?m hai m??i v?.
Thi thi ti gi ?n c
Ti?n cheo c?ng n?ng, tr?m v? c?ng ?au.
Phong T?c Mi?n B?c, H N?i 5572
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7476
Tr?u ??ng Nai tr?u ?n nh? b
Thu?c ?ng Mn (*) thu?c ht ph h?i
Tr?u n?ng thu?c th?m ai ?i
G duyn ch?ng v? ? ??i tr?m n?m
Phong T?c Mi?n Nam, ??ng Nai 541
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8232
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 10073
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7339
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 8750
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8666
S?ng m?y ngy, th??ng anh m?y ngy
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 8066
S?ng m?y ngy, th??ng anh b?n m?y ngy,
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu.
Phong T?c Mi?n Nam, 7103
R?m thng ging ai sing th qu?y
R?m thng b?y k? qu?y ng??i khng
R?m thng m??i, m??i ng??i m??i qu?y
Phong T?c ??i Chng 5711
Nh?p gia v?n hu nh?p qu?c v?n t?c Phong T?c ??i Chng 476
Ng ln nhang t?t ?n m?,
M?u thn ?u v?ng bn th? l?nh tanh.
Phong T?c Mi?n Nam, 1984
Ng?n sng ?o v?a trong v?a ch?y
Anh ?i kn v? m??i b?y n?m nay
Tnh c? b?t g?p nng ?y
Nh? c g?p n??c nh? my g?p r?ng
My g?p r?ng, pht phong pht v?
C g?p n??c con ng??c con xui
Ch?ng Nam v? B?c em ?i,
Sao em ch? l?y m?t ng??i nh? anh?
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm su m?i anh xwoi tr?u
Tr?u n?y tm v?i vi T?u
? gi?a ??n qu?, hai ??u th?m cay
M?i anh x?i mi?ng tr?u n?y
D m?n, d nh?t, d cay, d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng!
Th anh c?ng th?u t?m lng cho em
Phong T?c ??i Chng 3035
Ng?i v m?t n?i xa ???ng
Bc m? ch?a bi?t, h? hng ch?a hay
Anh c lng th?ong ch? ??i t ngy
???c php m? th?y anh hy vng lai
Tr??c sao sau v?y khng sai
Phong T?c Mi?n B?c 4279
Ng??i ngu ch?ng bi?t x giao
Nh?ng ng??i l?ch s? th no ai ch
Phong T?c Mi?n Trung 9362
Mi?ng tr?u ?n n?ng b?ng ch (2)
?n r?i em bi?t l?y g ??n ?n.
- Mi?ng tr?u ?n n?ng l bao.
Mu?n cho ?ng li?u ty ?o l h?n.
Phong T?c Mi?n Nam, 699
Ma m ?n ch?c n?y Phong T?c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4629
M?ng m?t t?t cha,
m?ng ba t?t th?y
Phong T?c Mi?n Nam, 3931
M?t mai bng x? c?i tng
M? r?m ai ??i, o thng ai mang ?
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8220
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 5602
L?ch thay ??a ph?n Tr n,
Mi?u ng ?i?u Bt l?u t?n ngy nay.
Phong T?c Mi?n Nam, 3209
H?n ?ch ta ? v? ?y (Cu 2)
M? ?i l?y thu?c cho con
L?y nh?ng l ?t cng l x??ng sng
?ch ti ? t?n hang cng
Bn b? rau mu?ng pha trong b d?a
Th?ng M?ng l con ch Tre
N b?t ti v? lm t?i l?t da
Th?ng Hnh cho ch th?ng Hoa
N?m mu?i cho vo cay h?i ??ng cay
B?t ?i b?t hi?n xu?ng ?y
L??m oan h?n ?ch ?n bay v? tr?i
Tr?m n?m l?n l?n khc c??i
Ki?n ?ch ki?p ng??i cay h?i ??ng cay...
Phong T?c Mi?n Trung 10010
H?n ?ch ta ? v? ?y (Cu 1)
Ph?i n?m kh c?n, ta nay ln b?
Trn b? nh?ng h?c cng hang
Ch?n chi?u ch?ng c tr?m ?ng xt xa
L?y tr?i cho ??n thng ba
??c tr?n m?a l?n ta ra ng?i ngoi
Ng?i ngoi r?ng ri th?nh th?i
Phng khi m?a n?ng ng?i ngoi ki?m ?n
Tr??c kia ta v?n tu thn
Ta tu ch?ng ???c th thn ta hn
Ta g?p th?ng b ?en ?en
N ??ng n nhn n ch?ng ni chi
Ta g?p th?ng b ?en s
Tay th ci gi? tay th c?n cu
N c chi?c nn ??i ??u
Kh?n vung cht tc ra mu xinh thay
N c ci qu?t c?m tay
N c ?ng n?a b? ??y ngo con
N c chi?c cn thon thon
N c s?i ch? son son di di
?ch ti m?i ng?i b? khoai
N gi?t m?t ci ? sai quai hm (Cn Ti?p))
Phong T?c Mi?n Trung 8818
G?p nhau ?n m?t mi?ng tr?u.
G?i l ngh?a c? v? sau m cho.
Mi?ng tr?u ? n?ng b?ng bao.
Mu?n cho ?ng li?u ty ?o l h?n.
Mi?ng tr?u k? h?t ngu?n c?n.
Mu?n em ?y ??y thi?t h?n th? no.
Mi?ng tr?u l ngh?a t??ng giao.
Mu?n ch? ?y ??y duyn vo h?p duyn.
Phong T?c Mi?n Nam, 7917
D ai l?n l?i ph??ng xa,
Ch? qun l? va cha B ni Sam.
Phong T?c Mi?n Nam, 10108
D ai bun bn tr?m ngh?
G?p ngy con n??c c?ng v? tay khng!
Phong T?c Mi?n Nam, B?n Tre 7426
D?y con t? thu? cn th?
D?y v? t? thu? b? v? (ban s?) m?i v?
Phong T?c ??i Chng 5605
Cu ku ba ti?ng cu ku (3)
Ku mau (Ku cho) ??n T?t, d?ng nu ?n ch
D?ng nu th d?ng ??u h
?? sn gieo c?i, vi m ?n chung
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khh Ha 6720
Cu ku ba ti?ng cu ku
Ba m??i thng ch?p d?ng nu tr??c nh.
Phong T?c Mi?n Nam, 2577
Cng danh hai ch? l? m?
L?y g khuya s?m ph?ng th? t? tin
Phong T?c ??i Chng 1895
Cng c?c b?t c d??i sng, (2)
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?.
Phong T?c Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn, 5589
Cn trinh nh? t??ng ph?t vng
H?t trinh nh? t? ong tn m?c m?a.
Phong T?c Mi?n Nam, B?c Liu 5073
Con du v nh, m? gia ra ng? Phong T?c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9822
Con ?i! con ng? cho r?i
M? ra ch? v?ng, m? ng?i than thn.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 7959
Chi?c ghe kia ni c,
Chi?c ghe n? ni khng,
Ph?i chi mi?u ? g?n sng,
Em th? m?t ti?ng k?o lng anh nghi.
Phong T?c Mi?n Nam, 3178
C s?c mu?n b?t dng l?
M?y ??i chu ngo?i m th? gi? ng
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2522
C?ng c?c b?t c d??i sng,
M?y khi chu ngo?i gi? ng bao gi?
Phong T?c ??i Chng 6355
C?ng c?c b?t c d??i bu
Cha m? my giu, ?m gi? ??u heo
Phong T?c ??i Chng 2909
C?ng c?c b?t c ? bu
Cha m? my giu, ?m gi? lm tru
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 9379
Ba n?m t??ng rch cn th?,
H??ng nhan nh? b?u ng b? ??ng ci,
Anh ??ng ni v?y anh ?i,
Hnh dung kh ho c ?i ba ng??i.
Phong T?c Mi?n Nam, 1171
Ba n?m t??ng ??t em c?ng th?
L? duyn ch?u l? m?i ch? ??ng anh
Ch? anh cho h?t s?c ch?
Ch? cho rau mu?ng m?c ln b? tr? bng.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 2014
Ba m??i anh khng ?i t?t,
M?ng m?t anh ch?ng ??n nh th?
Hi?u trung chi n?a, ??i ch? u?ng cng.
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Th?a Thin 6270
B?a nay c ?m gi? g?n,
Trong b?ng b?n th?n khng mu?n ?i xa.
Phong T?c Mi?n Nam, 2927
o di ch? n? qu?n th?a
Trai khn ch?ng n? v? th?a th? gian.
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2647