Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phong T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Phong T?c Mi?n Nam, 7425
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 5177
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Phong T?c Mi?n Nam, B?c Liu 6059
V d?u c?u vn ?ng ?inh
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m? d?n con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i
Phong T?c Mi?n Nam, Kin Giang, Ti?n Giang, B?n Tre 8268
Ung dung g?y trc ch?ng ?i
o chng ch?m gt, m? ni che ??u
C? ?i, c? s?p ?i ?u?
Ra ?nh Y?n lo ti?c ch?u vua ban
Chu ?i, chu ch?i cho ngoan
C? v? c gi ph?n ban chia ??u
?n vua t c?ng nh? nhi?u.
Phong T?c Mi?n B?c, H N?i 5125
Tro ln cy g?o cao cao (3)
L? cheo lng Nht ?? bao nhiu ti?n?
Cheo th?i c b?y quan hai
L? lng kh?o r? tr?m hai m??i v?.
Thi thi ti gi ?n c
Ti?n cheo c?ng n?ng, tr?m v? c?ng ?au.
Phong T?c Mi?n B?c, H N?i 5588
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7488
Tr?u ??ng Nai tr?u ?n nh? b
Thu?c ?ng Mn (*) thu?c ht ph h?i
Tr?u n?ng thu?c th?m ai ?i
G duyn ch?ng v? ? ??i tr?m n?m
Phong T?c Mi?n Nam, ??ng Nai 560
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8247
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 10086
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7357
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 8766
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8689
S?ng m?y ngy, th??ng anh m?y ngy
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 8080
S?ng m?y ngy, th??ng anh b?n m?y ngy,
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu.
Phong T?c Mi?n Nam, 7120
R?m thng ging ai sing th qu?y
R?m thng b?y k? qu?y ng??i khng
R?m thng m??i, m??i ng??i m??i qu?y
Phong T?c ??i Chng 5729
Nh?p gia v?n hu nh?p qu?c v?n t?c Phong T?c ??i Chng 491
Ng ln nhang t?t ?n m?,
M?u thn ?u v?ng bn th? l?nh tanh.
Phong T?c Mi?n Nam, 2001
Ng?n sng ?o v?a trong v?a ch?y
Anh ?i kn v? m??i b?y n?m nay
Tnh c? b?t g?p nng ?y
Nh? c g?p n??c nh? my g?p r?ng
My g?p r?ng, pht phong pht v?
C g?p n??c con ng??c con xui
Ch?ng Nam v? B?c em ?i,
Sao em ch? l?y m?t ng??i nh? anh?
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm su m?i anh xwoi tr?u
Tr?u n?y tm v?i vi T?u
? gi?a ??n qu?, hai ??u th?m cay
M?i anh x?i mi?ng tr?u n?y
D m?n, d nh?t, d cay, d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng!
Th anh c?ng th?u t?m lng cho em
Phong T?c ??i Chng 3049
Ng?i v m?t n?i xa ???ng
Bc m? ch?a bi?t, h? hng ch?a hay
Anh c lng th?ong ch? ??i t ngy
???c php m? th?y anh hy vng lai
Tr??c sao sau v?y khng sai
Phong T?c Mi?n B?c 4301
Ng??i ngu ch?ng bi?t x giao
Nh?ng ng??i l?ch s? th no ai ch
Phong T?c Mi?n Trung 9382
Mi?ng tr?u ?n n?ng b?ng ch (2)
?n r?i em bi?t l?y g ??n ?n.
- Mi?ng tr?u ?n n?ng l bao.
Mu?n cho ?ng li?u ty ?o l h?n.
Phong T?c Mi?n Nam, 716
Ma m ?n ch?c n?y Phong T?c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4647
M?ng m?t t?t cha,
m?ng ba t?t th?y
Phong T?c Mi?n Nam, 3947
M?t mai bng x? c?i tng
M? r?m ai ??i, o thng ai mang ?
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8239
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 5623
L?ch thay ??a ph?n Tr n,
Mi?u ng ?i?u Bt l?u t?n ngy nay.
Phong T?c Mi?n Nam, 3225
H?n ?ch ta ? v? ?y (Cu 2)
M? ?i l?y thu?c cho con
L?y nh?ng l ?t cng l x??ng sng
?ch ti ? t?n hang cng
Bn b? rau mu?ng pha trong b d?a
Th?ng M?ng l con ch Tre
N b?t ti v? lm t?i l?t da
Th?ng Hnh cho ch th?ng Hoa
N?m mu?i cho vo cay h?i ??ng cay
B?t ?i b?t hi?n xu?ng ?y
L??m oan h?n ?ch ?n bay v? tr?i
Tr?m n?m l?n l?n khc c??i
Ki?n ?ch ki?p ng??i cay h?i ??ng cay...
Phong T?c Mi?n Trung 10027
H?n ?ch ta ? v? ?y (Cu 1)
Ph?i n?m kh c?n, ta nay ln b?
Trn b? nh?ng h?c cng hang
Ch?n chi?u ch?ng c tr?m ?ng xt xa
L?y tr?i cho ??n thng ba
??c tr?n m?a l?n ta ra ng?i ngoi
Ng?i ngoi r?ng ri th?nh th?i
Phng khi m?a n?ng ng?i ngoi ki?m ?n
Tr??c kia ta v?n tu thn
Ta tu ch?ng ???c th thn ta hn
Ta g?p th?ng b ?en ?en
N ??ng n nhn n ch?ng ni chi
Ta g?p th?ng b ?en s
Tay th ci gi? tay th c?n cu
N c chi?c nn ??i ??u
Kh?n vung cht tc ra mu xinh thay
N c ci qu?t c?m tay
N c ?ng n?a b? ??y ngo con
N c chi?c cn thon thon
N c s?i ch? son son di di
?ch ti m?i ng?i b? khoai
N gi?t m?t ci ? sai quai hm (Cn Ti?p))
Phong T?c Mi?n Trung 8835
G?p nhau ?n m?t mi?ng tr?u.
G?i l ngh?a c? v? sau m cho.
Mi?ng tr?u ? n?ng b?ng bao.
Mu?n cho ?ng li?u ty ?o l h?n.
Mi?ng tr?u k? h?t ngu?n c?n.
Mu?n em ?y ??y thi?t h?n th? no.
Mi?ng tr?u l ngh?a t??ng giao.
Mu?n ch? ?y ??y duyn vo h?p duyn.
Phong T?c Mi?n Nam, 7933
D ai l?n l?i ph??ng xa,
Ch? qun l? va cha B ni Sam.
Phong T?c Mi?n Nam, 10125
D ai bun bn tr?m ngh?
G?p ngy con n??c c?ng v? tay khng!
Phong T?c Mi?n Nam, B?n Tre 7442
D?y con t? thu? cn th?
D?y v? t? thu? b? v? (ban s?) m?i v?
Phong T?c ??i Chng 5620
Cu ku ba ti?ng cu ku (3)
Ku mau (Ku cho) ??n T?t, d?ng nu ?n ch
D?ng nu th d?ng ??u h
?? sn gieo c?i, vi m ?n chung
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khh Ha 6740
Cu ku ba ti?ng cu ku
Ba m??i thng ch?p d?ng nu tr??c nh.
Phong T?c Mi?n Nam, 2597
Cng danh hai ch? l? m?
L?y g khuya s?m ph?ng th? t? tin
Phong T?c ??i Chng 1913
Cng c?c b?t c d??i sng, (2)
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?.
Phong T?c Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn, 5603
Cn trinh nh? t??ng ph?t vng
H?t trinh nh? t? ong tn m?c m?a.
Phong T?c Mi?n Nam, B?c Liu 5088
Con du v nh, m? gia ra ng? Phong T?c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9835
Con ?i! con ng? cho r?i
M? ra ch? v?ng, m? ng?i than thn.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 7973
Chi?c ghe kia ni c,
Chi?c ghe n? ni khng,
Ph?i chi mi?u ? g?n sng,
Em th? m?t ti?ng k?o lng anh nghi.
Phong T?c Mi?n Nam, 3192
C s?c mu?n b?t dng l?
M?y ??i chu ngo?i m th? gi? ng
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2540
C?ng c?c b?t c d??i sng,
M?y khi chu ngo?i gi? ng bao gi?
Phong T?c ??i Chng 6373
C?ng c?c b?t c d??i bu
Cha m? my giu, ?m gi? ??u heo
Phong T?c ??i Chng 2926
C?ng c?c b?t c ? bu
Cha m? my giu, ?m gi? lm tru
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 9400
Ba n?m t??ng rch cn th?,
H??ng nhan nh? b?u ng b? ??ng ci,
Anh ??ng ni v?y anh ?i,
Hnh dung kh ho c ?i ba ng??i.
Phong T?c Mi?n Nam, 1190
Ba n?m t??ng ??t em c?ng th?
L? duyn ch?u l? m?i ch? ??ng anh
Ch? anh cho h?t s?c ch?
Ch? cho rau mu?ng m?c ln b? tr? bng.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 2033
Ba m??i anh khng ?i t?t,
M?ng m?t anh ch?ng ??n nh th?
Hi?u trung chi n?a, ??i ch? u?ng cng.
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Th?a Thin 6291
B?a nay c ?m gi? g?n,
Trong b?ng b?n th?n khng mu?n ?i xa.
Phong T?c Mi?n Nam, 2949
o di ch? n? qu?n th?a
Trai khn ch?ng n? v? th?a th? gian.
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2664