Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph? M?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa nhau lng i ng?i hoi
Trch cho ph? m?u bn ai ham giu
Ph? M?u Mi?n Trung 8067
V duyn thi?u ph??c ti thc tr??c chung tnh,
Ph? m?u r?ng ti v?ng s?, t?i ti s?u mnh ti thc oan.
Ph? M?u ??i Chng 8961
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 2173
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 3904
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 5634
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 1349
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n (2)
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 6913
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 944
Tr?i n?ng m?a n?ng chuy?n
??t n?ng l? n?ng b?i.
?i ta yu l? nhau r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i sao yn!
Ph? M?u ??i Chng 2512
Tr?i m?a lien ti?p s?p si
??t ngoi bi?n n?ng l?, n?ng b?i
?i ta th??ng l? nhau r?i
Chng than, thi?p khc, ph? m?u ng?i sao yn?
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 3724
Tr?u vng nh? l, rau gi?p c nhai gin
Kho khen ph? m?u sanh em m?t trn c duyn
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 5234
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (6)
Kho khen ph? m?u sinh nng d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 7403
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (2)
Kho khen ph? m?u sinh nng d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 527
Tr?i ?ang m?a ?ang chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l?, ?ang b?i
Anh v?i em l? d? ra r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i khng yn.
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 5009
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh, (2)
??i ?n ph? m?u sinh mnh d? th??ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, 4586
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 5956
Ti?n bi ph? m?u h?u bi mai nhn Ph? M?u ??i Chng 8230
Ti?ng anh ch? ngh?a ? gi
Em ?? em ph? m?u c?t nh
Cy c?t ??c ? ?u?
- Em h?i anh ?y ph?i tr? l?i
Cy c?t ??c n?m trn cy c?t ci
?i?u ht h?u tnh, ai h?i tri nh? em?
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 4942
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
Ph? M?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2084
Ti?c cng anh lau chi bnh
C?y mai ??n m?i ph? m?u nhn b con.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 4999
Th??ng nhau th bi?t nhau
Mi?ng tr?u mi?ng thu?c, mi?ng cau b?n b
Th??ng nhau ch? v?i ng?i k?
Ph? m?u hay ???c kh b? t?i lui
Ph? M?u Mi?n Trung 861
Th??ng nhau ch? v?i ng?i k?
Ph? m?u hay ???c kh b? t?i lui
Ph? M?u Mi?n Trung 3146
Th??ng mnh ??t ru?t
Ph? m?u b bu?c
Khng cho mnh vng lai
Ngy ch?i tam t? b?
T?i v? phng ai n?y vo
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 4642
Th??ng em l?y c?ng anh quo,
Ph? m?u em th?y h?i, ni hai b?n ngho ?? chn.
Ph? M?u Mi?n Trung, Ph Yn, 6669
Tay c?m r?a l?t chm m?t m?ng vi,
?? anh coi ph? m?u em ?i bao nhiu?
Ph? M?u Mi?n Trung, Ph Yn, 2751
T?i ba m??i anh khng v? l? t?t
Sng mng m?t anh khng l?y gi??ng th?
Hi?u trung chi anh n?a m khi?n em ??i ch? u?ng cng
Anh lm trai nam nh?n tri ch
Em lm gi th?c n? chi trinh
Em v?i anh ngh?a ngh?a tnh tnh
Ph? m?u nh ch?a ??nh, hai ??a mnh dm ?u
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 2163
Sng ra ?i ch? anh mua ch?c ly l?n, ch?c ly nh?,
Ch?c ly s?n ??, ch?c ly nh? s?n vng,
R??u sm banh rt ?? hai hng
Tr??c ??n ?n ph? m?u, sau r? rng ?i ta.
Ph? M?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2671
Ra ?i ph? m?u ??ng trng,
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?.
Ph? M?u Mi?n Nam, Tr Vinh, Ti?n Giang 3614
Ra ?i ph? m?u ??ng trng
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?
Ph? M?u ??i Chng 1615
Quy?t lng l?p mi?u ch?m r?ng
??n ?n ph? m?u ?m b?ng ngy x?a
Ph? M?u ??i Chng 8114
Quy?t lng l?p mi?u ch?m r?ng,
??n ?n ph? m?u ?m b?ng ngy x?a.
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 6161
Qu? ku di?u khc, qu?c n? chui qua
Nh? ??n ??i kh?u thi?t giao ha
?i ta th??ng ln, bi?t ph? m?u nh hay ch?a?
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 4096
S?n cch, th?y cch, lng khng cch
???ng d xa, nhn ngh?a khng xa
?i ?u anh hy gh qua nh
Tr??c th?m ph? m?u, sau l th?m em
Ph? M?u Mi?n Trung 8025
S?n cch th?y cch,
T?m lng anh khng cch,
???ng xa d?m xa,
Nhn ngi em khng xa,
?i ?u anh c?ng gh nh,
Tr??c th?m ph? m?u sau l vi?ng em.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 5263
Ph? m?u tui sanh ?? ph? m?u tui ??nh
Ngy nay tui ?u dm c?i l?nh s? ph? m?u r?y
Ny anh ?i anh v? c?y mai ??n ?y
Ph? m?u tui ?, tui s? ?ng anh.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 9301
Ph? m?u ti gi ??u b?c nh? h?t ??u nhnh d?a
?n ti ch?a ??n, ngh?a ti ch?a tr?
Anh b?o ti gi?c ng?a, bung c??ng sao ?nh
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 10319
Ph? m?u tnh thm,
Phu th nh?n ngi tr?ng,
M?t mai anh c xa em r?i, th? v?ng m? cha.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 650
Ph? m?u thi?p c?ng nh? ph? m?u chng
Hai bn ph? m?u t?c b?n ch? vng th? chung.
Ph? M?u ??i Chng 4216
Ph? m?u t?n b?t kh? vi?n du
T?a m?t th?t nh? thng c,
Cch m?t em m?t thong b?ng ba thu,
Lng anh mang v?nh ch?: H chu h?o c?.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 3414
Ph? m?u sinh ra c c?p chn my
Sao em th dao v c?o, khng nh? ngy ph? m?u sanh
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 7437
Ph? m?u sinh ?? ph? m?u ??nh
Con ?u dm t? tnh ci l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 1158
Ph? m?u sanh ph? m?u ??nh
??o can th??ng ch? l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 6055
Ph? m?u sanh em ra
N??c da em tr?ng, c?p chn my ngay ng?n
Kho n?n ci bnh n trn
Cha m? anh sanh anh ra
S?m cho anh m?t ci n?a vng
Ch? ci bnh trung thu em ?em t?i
Th ci n?a vng anh ?m v
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 6252
Ph? m?u sanh em ?? ph? m?u ??nh
Em ?u dm t? tnh c?i l?nh m? cha.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 1577
Ph? m?u s? sinh ?? cho ph? m?u ??nh
Em n? no tri l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 7062
Ph? m?u gi ng?i d?a gh? tre,
Anh v?i em than th?, ph? m?u nghe ?au lng.
Ph? M?u Mi?n Nam, Long An 7897
Ph? m?u chi m?ng mi ch??c chi ngn Ph? M?u ??i Chng 7258
Ph? m?u chi dn Ph? M?u ??i Chng 2856
Ph? m?u c??i em v? c vng vng chu?i h?t
Anh mi m say c? b?c l?t bn s?ch tr?n
?m em khuyn, ngy th?i em gi?n
M?y ci l?i h?n c?a em, anh ch?i th?
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 8668
Ph? m?u anh nh? ph? m?u nng
Mai sau c thc ch?m ch? vng th? chung
Ph? M?u ??i Chng 3380