Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph? M?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa nhau lng i ng?i hoi
Trch cho ph? m?u bn ai ham giu
Ph? M?u Mi?n Trung 8050
V duyn thi?u ph??c ti thc tr??c chung tnh,
Ph? m?u r?ng ti v?ng s?, t?i ti s?u mnh ti thc oan.
Ph? M?u ??i Chng 8949
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 2161
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 3885
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 5622
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 1337
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n (2)
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 6898
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 930
Tr?i n?ng m?a n?ng chuy?n
??t n?ng l? n?ng b?i.
?i ta yu l? nhau r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i sao yn!
Ph? M?u ??i Chng 2500
Tr?i m?a lien ti?p s?p si
??t ngoi bi?n n?ng l?, n?ng b?i
?i ta th??ng l? nhau r?i
Chng than, thi?p khc, ph? m?u ng?i sao yn?
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 3710
Tr?u vng nh? l, rau gi?p c nhai gin
Kho khen ph? m?u sanh em m?t trn c duyn
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 5221
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (6)
Kho khen ph? m?u sinh nng d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 7390
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (2)
Kho khen ph? m?u sinh nng d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 510
Tr?i ?ang m?a ?ang chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l?, ?ang b?i
Anh v?i em l? d? ra r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i khng yn.
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 4996
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh, (2)
??i ?n ph? m?u sinh mnh d? th??ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, 4570
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 5941
Ti?n bi ph? m?u h?u bi mai nhn Ph? M?u ??i Chng 8213
Ti?ng anh ch? ngh?a ? gi
Em ?? em ph? m?u c?t nh
Cy c?t ??c ? ?u?
- Em h?i anh ?y ph?i tr? l?i
Cy c?t ??c n?m trn cy c?t ci
?i?u ht h?u tnh, ai h?i tri nh? em?
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 4928
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
Ph? M?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2070
Ti?c cng anh lau chi bnh
C?y mai ??n m?i ph? m?u nhn b con.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 4985
Th??ng nhau th bi?t nhau
Mi?ng tr?u mi?ng thu?c, mi?ng cau b?n b
Th??ng nhau ch? v?i ng?i k?
Ph? m?u hay ???c kh b? t?i lui
Ph? M?u Mi?n Trung 846
Th??ng nhau ch? v?i ng?i k?
Ph? m?u hay ???c kh b? t?i lui
Ph? M?u Mi?n Trung 3128
Th??ng mnh ??t ru?t
Ph? m?u b bu?c
Khng cho mnh vng lai
Ngy ch?i tam t? b?
T?i v? phng ai n?y vo
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 4629
Th??ng em l?y c?ng anh quo,
Ph? m?u em th?y h?i, ni hai b?n ngho ?? chn.
Ph? M?u Mi?n Trung, Ph Yn, 6655
Tay c?m r?a l?t chm m?t m?ng vi,
?? anh coi ph? m?u em ?i bao nhiu?
Ph? M?u Mi?n Trung, Ph Yn, 2740
T?i ba m??i anh khng v? l? t?t
Sng mng m?t anh khng l?y gi??ng th?
Hi?u trung chi anh n?a m khi?n em ??i ch? u?ng cng
Anh lm trai nam nh?n tri ch
Em lm gi th?c n? chi trinh
Em v?i anh ngh?a ngh?a tnh tnh
Ph? m?u nh ch?a ??nh, hai ??a mnh dm ?u
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 2152
Sng ra ?i ch? anh mua ch?c ly l?n, ch?c ly nh?,
Ch?c ly s?n ??, ch?c ly nh? s?n vng,
R??u sm banh rt ?? hai hng
Tr??c ??n ?n ph? m?u, sau r? rng ?i ta.
Ph? M?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2653
Ra ?i ph? m?u ??ng trng,
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?.
Ph? M?u Mi?n Nam, Tr Vinh, Ti?n Giang 3598
Ra ?i ph? m?u ??ng trng
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?
Ph? M?u ??i Chng 1598
Quy?t lng l?p mi?u ch?m r?ng
??n ?n ph? m?u ?m b?ng ngy x?a
Ph? M?u ??i Chng 8102
Quy?t lng l?p mi?u ch?m r?ng,
??n ?n ph? m?u ?m b?ng ngy x?a.
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 6143
Qu? ku di?u khc, qu?c n? chui qua
Nh? ??n ??i kh?u thi?t giao ha
?i ta th??ng ln, bi?t ph? m?u nh hay ch?a?
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 4083
S?n cch, th?y cch, lng khng cch
???ng d xa, nhn ngh?a khng xa
?i ?u anh hy gh qua nh
Tr??c th?m ph? m?u, sau l th?m em
Ph? M?u Mi?n Trung 8014
S?n cch th?y cch,
T?m lng anh khng cch,
???ng xa d?m xa,
Nhn ngi em khng xa,
?i ?u anh c?ng gh nh,
Tr??c th?m ph? m?u sau l vi?ng em.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 5248
Ph? m?u tui sanh ?? ph? m?u tui ??nh
Ngy nay tui ?u dm c?i l?nh s? ph? m?u r?y
Ny anh ?i anh v? c?y mai ??n ?y
Ph? m?u tui ?, tui s? ?ng anh.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 9288
Ph? m?u ti gi ??u b?c nh? h?t ??u nhnh d?a
?n ti ch?a ??n, ngh?a ti ch?a tr?
Anh b?o ti gi?c ng?a, bung c??ng sao ?nh
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 10306
Ph? m?u tnh thm,
Phu th nh?n ngi tr?ng,
M?t mai anh c xa em r?i, th? v?ng m? cha.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 636
Ph? m?u thi?p c?ng nh? ph? m?u chng
Hai bn ph? m?u t?c b?n ch? vng th? chung.
Ph? M?u ??i Chng 4199
Ph? m?u t?n b?t kh? vi?n du
T?a m?t th?t nh? thng c,
Cch m?t em m?t thong b?ng ba thu,
Lng anh mang v?nh ch?: H chu h?o c?.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 3401
Ph? m?u sinh ra c c?p chn my
Sao em th dao v c?o, khng nh? ngy ph? m?u sanh
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 7420
Ph? m?u sinh ?? ph? m?u ??nh
Con ?u dm t? tnh ci l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 1145
Ph? m?u sanh ph? m?u ??nh
??o can th??ng ch? l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 6036
Ph? m?u sanh em ra
N??c da em tr?ng, c?p chn my ngay ng?n
Kho n?n ci bnh n trn
Cha m? anh sanh anh ra
S?m cho anh m?t ci n?a vng
Ch? ci bnh trung thu em ?em t?i
Th ci n?a vng anh ?m v
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 6239
Ph? m?u sanh em ?? ph? m?u ??nh
Em ?u dm t? tnh c?i l?nh m? cha.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 1559
Ph? m?u s? sinh ?? cho ph? m?u ??nh
Em n? no tri l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 7045
Ph? m?u gi ng?i d?a gh? tre,
Anh v?i em than th?, ph? m?u nghe ?au lng.
Ph? M?u Mi?n Nam, Long An 7878
Ph? m?u chi m?ng mi ch??c chi ngn Ph? M?u ??i Chng 7241
Ph? m?u chi dn Ph? M?u ??i Chng 2836
Ph? m?u c??i em v? c vng vng chu?i h?t
Anh mi m say c? b?c l?t bn s?ch tr?n
?m em khuyn, ngy th?i em gi?n
M?y ci l?i h?n c?a em, anh ch?i th?
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 8655
Ph? m?u anh nh? ph? m?u nng
Mai sau c thc ch?m ch? vng th? chung
Ph? M?u ??i Chng 3365