Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Quan Quy?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
Quan Quy?n ??i Chng 5712
Tham quy?n c? v? Quan Quy?n ??i Chng 8952
Tham quan l?i Quan Quy?n ??i Chng 2859
Th?a quan r?i m?i ??n dn
Th?a nha mn, ph?n ??n si ? ??a
Quan Quy?n ??i Chng 8273
Th? nh?t Ba Giai Th? hai T Xu?t
Tro tr?ng l?ng bt ng?i mt bt ??y
Kho mi?ng m ch? kho tay
??o cy ra cu?c cn hay n? m?m
Quan Quy?n ??i Chng 9326
T??ng chu?ng nhi?u quan
Dn chu?ng nhi?u ng??i
Quan Quy?n ??i Chng 6070
Quan c c?n nh?ng dn ch?a v?i
Quan c v?i, quan l?i quan sang
Quan Quy?n ??i Chng 3526
Quan c??i em b?ng ki?u em c?ng khng thm
Anh c??i em b?ng xu?ng ba l em c?ng nguy?n theo khng
Quan Quy?n ??i Chng 397
Quan ?u th??ng k? ngu si
C?a ?u cho ??a n?m l m ?n
Quan Quy?n ??i Chng 2804
Quan v?n m?t m?t ??ng ti?n
Xem b?ng quan v m?t quy?n qu?n cng
Quan Quy?n ??i Chng 1106
Quan v?n l?c ph?m th sang
Quan v l?c ph?m th mang g??m h?u
Quan Quy?n ??i Chng 7408
Ph? m?u chi dn Quan Quy?n ??i Chng 5230
ng cai ?i h?i ng cai
Cng ti lm ???c ?ng hai m??i ngy
Lm sao m ??n k? ny
Cng hai m??i ngy h?t m?t ho t?
Quan Quy?n ??i Chng 9387
Nh giu yu k? th?t th
Nh quan yu k? vo ra n?nh th?n
Quan Quy?n ??i Chng 7125
Nh? ai cho g ?? ?ui
Nh? ai m ???c c??i voi, ng?i thuy?n
Nh? ai c b?c, c ti?n
Nh? ai m c nng tin ??ng h?u
Nh? ai c ru?ng, c tru
Nh? ai m c mm thau, ??a ng
Nh? ai c l?a, c l
V? g?i b?ng b, con g?i c?u, c
??n khi gi?c Php trn v
Quan nh? t?ch m?t, quan to ch?y di
Ai ?i, c th? ch?ng ai?
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 1947
Nghe r?ng quan huy?n g?i h?u
Mua chanh mua kh?, g?i ??u cho th?m.
Quan Quy?n ??i Chng 762
M?t ??i lm h?i (lm l?i) b?i ho?i ba ??i Quan Quy?n ??i Chng 494
Lia thia, di?c n??c, bng bng,
Con gi ch?a ch?ng ng huy?n ?ng gng,
H?i my c ch?u tao khng,
Tao ni ng huy?n m? gng cho my.
Quan Quy?n Mi?n Nam, 429
Lm quan ph?i xt cho dn,
Khng tin ngi xu?ng, ngi m?n, ngi coi.
Quan Quy?n Mi?n Trung 7167
Lm quan mu?n sang bn hng mu?n ??t Quan Quy?n ??i Chng 8361
Lm quan ch?ng xt cho dn
Khng tin ngi xu?ng, ngi m?n, ngi coi.
Quan Quy?n Mi?n Nam, B?c Liu 8047
L? l?c mang ??n c?a quan
Khc no nh? th? mang than ??t l.
Quan Quy?n ??i Chng 548
L?p nghim ai dm t?i (??n) g?n
B?i quan dung d??ng (? ??n) cho dn n l?n
Quan Quy?n ??i Chng 8072
K? t? lnh m? ra ?i
? nh nhi?u n?i s?u bi th?t tnh
S? ny b?i t?i tri?u ?nh
?m n?m ngh? l?i ph?n mnh gian nan.
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 3221
Hm m?t h??u ti?c h?n mo m?t th?t Quan Quy?n ??i Chng 5861
Hai tay quan l?n gian t
Tay xoa ct ph?m, tay s? h?t chiu
Quan Quy?n ??i Chng 5262
Hi du chi n?ng c ?i
L?i ?y quan l?n cho ?i khuyn vng
- V?i b ph?n gi c? hn
Hi du nui m? khng mng c?a ng
Quan Quy?n Mi?n Nam, B?n Tre 10000
H?t tiu n b n cay
??ng ti?n n b n hay c?a quy?n
Quan Quy?n ??i Chng 4772
Giu ba m??i su ph? ph??ng
Ch?ng b?ng ng huy?n ? lng Ki?u Mai.
Quan Quy?n Mi?n B?c, H N?i 1168
Em l con gi c?a dinh
Qua dinh c? l?n, c? rnh c? nom
C?a em ch?ng ?? ai dm
Co gi h?t ngm, mo non c?ng ch?a
Quan Quy?n ??i Chng 6920
Em l con gi ??ng trinh
Em ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve
- Tr?m l?y ng Ngh, em ? c con !
- C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn, m l?y ch?ng quan
Quan Quy?n ??i Chng 4363
D em bun bn xa g?n
Lm sao trnh kh?i c?a tu?n, c?a mn?
Quan Quy?n ??i Chng 8108
D?t nh? chuyn tu, ngu nh? t?i ch?c Quan Quy?n Mi?n Trung 5274
Cng th th??ng t?i th tr?ng
??ng khng m?ng, m?t khng lo
?n ch?a no, lo ch?a t?i
?n c?m m?i, ni chuy?n c?
Quan Quy?n ??i Chng 6023
Cng minh chnh tr?c Quan Quy?n ??i Chng 4964
Cng bnh chnh tr?c Quan Quy?n ??i Chng 2530
Cng b?c Quan Quy?n ??i Chng 6098
Con ?i nh? l?y cu n?y
C??p ?m l gi?c c??p, ngy l quan
Quan Quy?n Mi?n Nam, V?nh Long 2157
C ch?c c quy?n Quan Quy?n ??i Chng 8206
Ch?ng quan ?i vng hai hng,
?i g??m b?n c?p ?i tng b?n bng.
Quan Quy?n Mi?n Nam, L?c T?nh 2731
Ch?a hi?u r vua, hy xem nh?ng b? ti thn c?n Quan Quy?n Mi?n Nam, An Giang 5092
Ch?i v?i quan vin K? V?
Khng cn c bt m? m ?n
Quan Quy?n ??i Chng 4064
Ch?i v?i Quan Thanh Lm
Nh? gio ?m vo ru?t
Quan Quy?n ??i Chng 4984
C?u cai nn d?u lng g
Ngn tay ?eo nh?n, m?n m d??ng oai (*)
Ba n?m ???c m?t chuy?n sai
o ng?n ?i m??n o di ?i thu!
Quan Quy?n Mi?n B?c 6804
C?m cn n?y m?c Quan Quy?n ??i Chng 9652
C?m ch? ng?n sng Quan Quy?n ??i Chng 10212
Ban ngy quan l?n nh? th?n
Ban ?m quan l?n t?n m?n nh? ma
Quan Quy?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7037
Anh ?i vng gi l di?m
Gh?o em, em gh?o l?i, ch? quan quy?n m?c (m?t) k? anh
Quan Quy?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4869
Ai ?i! ?i lnh cho Ty
Con d?i c? b?y b? l?i ai nui?
Chuy?n ?u c chuy?n l? ??i
Quan ?i theo gi?c b?t ng??i lnh ngay
Nghn n?m nh? mi nh?c ny
Theo Ty ???c th?, ?nh Ty b? t. (*)
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 2299
?n ng quan t?t th chy
?n b quan t?t n?a ngy nn quan
Quan Quy?n ??i Chng 5572