Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Quan Quyền

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tôi là con gái đồng trinh
Tôi đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve (đe)
Bẩm lạy ông Nghè tôi đã có con
Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan
Quan Quyền Đại Chúng 5691
Tham quyền cố vị Quan Quyền Đại Chúng 8929
Tham quan ô lại Quan Quyền Đại Chúng 2834
Thừa quan rồi mới đến dân
Thừa nha môn, phần đến sãi đò đưa
Quan Quyền Đại Chúng 8252
Thứ nhất Ba Giai Thứ hai Tú Xuất
Tráo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy
Khéo miệng mà chả khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
Quan Quyền Đại Chúng 9304
Tướng chuộng nhiều quan
Dân chuộng nhiều người
Quan Quyền Đại Chúng 6046
Quan có cần nhưng dân chưa vội
Quan có vội, quan lội quan sang
Quan Quyền Đại Chúng 3501
Quan cưới em bằng kiệu em cũng không thèm
Anh cưới em bằng xuồng ba lá em cũng nguyền theo không
Quan Quyền Đại Chúng 376
Quan đâu thương kẻ ngu si
Của đâu cho đứa nằm lì mà ăn
Quan Quyền Đại Chúng 2782
Quan văn mất một đồng tiền
Xem bằng quan võ mất quyền quận công
Quan Quyền Đại Chúng 1083
Quan văn lục phẩm thì sang
Quan võ lục phẩm thì mang gươm hầu
Quan Quyền Đại Chúng 7385
Phụ mẫu chi dân Quan Quyền Đại Chúng 5206
Ông cai ơi hỡi ông cai
Công tôi làm được đúng hai mươi ngày
Làm sao mà đến kỳ này
Công hai mươi ngày hụt mất hào tư
Quan Quyền Đại Chúng 9357
Nhà giàu yêu kẻ thật thà
Nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần
Quan Quyền Đại Chúng 7100
Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
Nhờ ai mà được cưỡi voi, ngồi thuyền
Nhờ ai có bạc, có tiền
Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu
Nhờ ai có ruộng, có trâu
Nhờ ai mà có mâm thau, đũa ngà
Nhờ ai có lụa, có là
Vợ gọi bằng bà, con gọi cậu, cô
Đến khi giặc Pháp tràn vô
Quan nhỏ tếch mất, quan to chạy dài
Ai ơi, có thế chăng ai?
Quan Quyền Miền Trung, Huế 1924
Nghe rằng quan huyện gọi hầu
Mua chanh mua khế, gội đầu cho thơm.
Quan Quyền Đại Chúng 737
Một đời làm hại (làm lại) bại hoại ba đời Quan Quyền Đại Chúng 471
Lia thia, diệc nước, bòng bòng,
Con gái chưa chồng ông huyện đóng gông,
Hỏi mày có chịu tao không,
Tao nói ông huyện mở gông cho mày.
Quan Quyền Miền Nam, 406
Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần, ngài coi.
Quan Quyền Miền Trung 7146
Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt Quan Quyền Đại Chúng 8339
Làm quan chẳng xét cho dân
Không tin ngài xuống, ngài mần, ngài coi.
Quan Quyền Miền Nam, Bạc Liêu 8025
Lễ lộc mang đến cửa quan
Khác nào như thể mang than đốt lò.
Quan Quyền Đại Chúng 525
Lập nghiêm ai dám tới (đến) gần
Bởi quan dung dưỡng (đú đởn) cho dân nó lờn
Quan Quyền Đại Chúng 8050
Kể từ lính mộ ra đi
Ở nhà nhiều nỗi sầu bi thất tình
Sự này bởi tại triều đình
Đêm nằm nghĩ lại phận mình gian nan.
Quan Quyền Miền Trung, Huế 3197
Hùm mất hươu tiếc hơn mèo mất thịt Quan Quyền Đại Chúng 5836
Hai tay quan lớn gian tà
Tay xoa cát phẩm, tay sờ hạt chiêu
Quan Quyền Đại Chúng 5241
Hái dâu chi nắng cô ơi
Lại đây quan lớn cho đôi khuyên vàng
- Vải bô phận gái cơ hàn
Hái dâu nuôi mẹ không màng của ông
Quan Quyền Miền Nam, Bến Tre 9978
Hạt tiêu nó bé nó cay
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền
Quan Quyền Đại Chúng 4749
Giàu ba mươi sáu phố phường
Chẳng bằng ông huyện ở làng Kiều Mai.
Quan Quyền Miền Bắc, Hà Nội 1143
Em là con gái cửa dinh
Qua dinh cụ lớn, cụ rình cụ nom
Của em chẳng để ai dòm
Cáo già hết ngóm, mèo non cũng chừa
Quan Quyền Đại Chúng 6897
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve
- Trăm lạy ông Nghè, em đã có con !
- Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn, mà lấy chồng quan
Quan Quyền Đại Chúng 4338
Dù em buôn bán xa gần
Làm sao tránh khỏi cửa tuần, cửa môn?
Quan Quyền Đại Chúng 8085
Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức Quan Quyền Miền Trung 5253
Công thì thưởng tội thì trừng
Đặng không mừng, mất không lo
Ăn chưa no, lo chưa tới
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
Quan Quyền Đại Chúng 6001
Công minh chính trực Quan Quyền Đại Chúng 4938
Công bình chính trực Quan Quyền Đại Chúng 2509
Công bộc Quan Quyền Đại Chúng 6073
Con ơi nhớ lấy câu nầy
Cướp đêm là giặc cướp, ngày là quan
Quan Quyền Miền Nam, Vĩnh Long 2136
Có chức có quyền Quan Quyền Đại Chúng 8183
Chồng quan đi võng hai hàng,
Đi gươm bốn cặp đi tàng bốn bông.
Quan Quyền Miền Nam, Lục Tỉnh 2708
Chưa hiểu rõ vua, hãy xem những bề tôi thân cận Quan Quyền Miền Nam, An Giang 5070
Chơi với quan viên Kẻ Vẽ
Không còn có bát mẻ mà ăn
Quan Quyền Đại Chúng 4042
Chơi với Quan Thanh Lâm
Như giáo đâm vào ruột
Quan Quyền Đại Chúng 4961
Cậu cai nón dấu lông gà
Ngón tay đeo nhẫn, mặn mà dương oai (*)
Ba năm được một chuyến sai
Áo ngắn đi mượn áo dài đi thuê!
Quan Quyền Miền Bắc 6783
Cầm cân nảy mực Quan Quyền Đại Chúng 9626
Cấm chợ ngăn sông Quan Quyền Đại Chúng 10188
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần mần như ma
Quan Quyền Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7013
Anh đi võng giá lá diềm
Ghẹo em, em ghẹo lại, chớ quan quyền mực (mặt) kệ anh
Quan Quyền Miền Trung, Phú Yên, 4843
Ai ơi! đi lính cho Tây
Con dại cả bầy bỏ lại ai nuôi?
Chuyện đâu có chuyện lạ đời
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay
Nghìn năm nhớ mãi nhục này
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù. (*)
Quan Quyền Miền Trung, Huế 2279
Đàn ông quan tắt thì chày
Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan
Quan Quyền Đại Chúng 5550