Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Quan Quy?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
Quan Quy?n ??i Chng 5727
Tham quy?n c? v? Quan Quy?n ??i Chng 8976
Tham quan l?i Quan Quy?n ??i Chng 2876
Th?a quan r?i m?i ??n dn
Th?a nha mn, ph?n ??n si ? ??a
Quan Quy?n ??i Chng 8292
Th? nh?t Ba Giai Th? hai T Xu?t
Tro tr?ng l?ng bt ng?i mt bt ??y
Kho mi?ng m ch? kho tay
??o cy ra cu?c cn hay n? m?m
Quan Quy?n ??i Chng 9341
T??ng chu?ng nhi?u quan
Dn chu?ng nhi?u ng??i
Quan Quy?n ??i Chng 6087
Quan c c?n nh?ng dn ch?a v?i
Quan c v?i, quan l?i quan sang
Quan Quy?n ??i Chng 3541
Quan c??i em b?ng ki?u em c?ng khng thm
Anh c??i em b?ng xu?ng ba l em c?ng nguy?n theo khng
Quan Quy?n ??i Chng 412
Quan ?u th??ng k? ngu si
C?a ?u cho ??a n?m l m ?n
Quan Quy?n ??i Chng 2818
Quan v?n m?t m?t ??ng ti?n
Xem b?ng quan v m?t quy?n qu?n cng
Quan Quy?n ??i Chng 1124
Quan v?n l?c ph?m th sang
Quan v l?c ph?m th mang g??m h?u
Quan Quy?n ??i Chng 7427
Ph? m?u chi dn Quan Quy?n ??i Chng 5249
ng cai ?i h?i ng cai
Cng ti lm ???c ?ng hai m??i ngy
Lm sao m ??n k? ny
Cng hai m??i ngy h?t m?t ho t?
Quan Quy?n ??i Chng 9404
Nh giu yu k? th?t th
Nh quan yu k? vo ra n?nh th?n
Quan Quy?n ??i Chng 7141
Nh? ai cho g ?? ?ui
Nh? ai m ???c c??i voi, ng?i thuy?n
Nh? ai c b?c, c ti?n
Nh? ai m c nng tin ??ng h?u
Nh? ai c ru?ng, c tru
Nh? ai m c mm thau, ??a ng
Nh? ai c l?a, c l
V? g?i b?ng b, con g?i c?u, c
??n khi gi?c Php trn v
Quan nh? t?ch m?t, quan to ch?y di
Ai ?i, c th? ch?ng ai?
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 1964
Nghe r?ng quan huy?n g?i h?u
Mua chanh mua kh?, g?i ??u cho th?m.
Quan Quy?n ??i Chng 777
M?t ??i lm h?i (lm l?i) b?i ho?i ba ??i Quan Quy?n ??i Chng 510
Lia thia, di?c n??c, bng bng,
Con gi ch?a ch?ng ng huy?n ?ng gng,
H?i my c ch?u tao khng,
Tao ni ng huy?n m? gng cho my.
Quan Quy?n Mi?n Nam, 445
Lm quan ph?i xt cho dn,
Khng tin ngi xu?ng, ngi m?n, ngi coi.
Quan Quy?n Mi?n Trung 7181
Lm quan mu?n sang bn hng mu?n ??t Quan Quy?n ??i Chng 8374
Lm quan ch?ng xt cho dn
Khng tin ngi xu?ng, ngi m?n, ngi coi.
Quan Quy?n Mi?n Nam, B?c Liu 8060
L? l?c mang ??n c?a quan
Khc no nh? th? mang than ??t l.
Quan Quy?n ??i Chng 567
L?p nghim ai dm t?i (??n) g?n
B?i quan dung d??ng (? ??n) cho dn n l?n
Quan Quy?n ??i Chng 8086
K? t? lnh m? ra ?i
? nh nhi?u n?i s?u bi th?t tnh
S? ny b?i t?i tri?u ?nh
?m n?m ngh? l?i ph?n mnh gian nan.
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 3240
Hm m?t h??u ti?c h?n mo m?t th?t Quan Quy?n ??i Chng 5878
Hai tay quan l?n gian t
Tay xoa ct ph?m, tay s? h?t chiu
Quan Quy?n ??i Chng 5279
Hi du chi n?ng c ?i
L?i ?y quan l?n cho ?i khuyn vng
- V?i b ph?n gi c? hn
Hi du nui m? khng mng c?a ng
Quan Quy?n Mi?n Nam, B?n Tre 10017
H?t tiu n b n cay
??ng ti?n n b n hay c?a quy?n
Quan Quy?n ??i Chng 4786
Giu ba m??i su ph? ph??ng
Ch?ng b?ng ng huy?n ? lng Ki?u Mai.
Quan Quy?n Mi?n B?c, H N?i 1182
Em l con gi c?a dinh
Qua dinh c? l?n, c? rnh c? nom
C?a em ch?ng ?? ai dm
Co gi h?t ngm, mo non c?ng ch?a
Quan Quy?n ??i Chng 6933
Em l con gi ??ng trinh
Em ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve
- Tr?m l?y ng Ngh, em ? c con !
- C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn, m l?y ch?ng quan
Quan Quy?n ??i Chng 4378
D em bun bn xa g?n
Lm sao trnh kh?i c?a tu?n, c?a mn?
Quan Quy?n ??i Chng 8124
D?t nh? chuyn tu, ngu nh? t?i ch?c Quan Quy?n Mi?n Trung 5289
Cng th th??ng t?i th tr?ng
??ng khng m?ng, m?t khng lo
?n ch?a no, lo ch?a t?i
?n c?m m?i, ni chuy?n c?
Quan Quy?n ??i Chng 6038
Cng minh chnh tr?c Quan Quy?n ??i Chng 4996
Cng bnh chnh tr?c Quan Quy?n ??i Chng 2550
Cng b?c Quan Quy?n ??i Chng 6120
Con ?i nh? l?y cu n?y
C??p ?m l gi?c c??p, ngy l quan
Quan Quy?n Mi?n Nam, V?nh Long 2170
C ch?c c quy?n Quan Quy?n ??i Chng 8224
Ch?ng quan ?i vng hai hng,
?i g??m b?n c?p ?i tng b?n bng.
Quan Quy?n Mi?n Nam, L?c T?nh 2745
Ch?a hi?u r vua, hy xem nh?ng b? ti thn c?n Quan Quy?n Mi?n Nam, An Giang 5110
Ch?i v?i quan vin K? V?
Khng cn c bt m? m ?n
Quan Quy?n ??i Chng 4076
Ch?i v?i Quan Thanh Lm
Nh? gio ?m vo ru?t
Quan Quy?n ??i Chng 5000
C?u cai nn d?u lng g
Ngn tay ?eo nh?n, m?n m d??ng oai (*)
Ba n?m ???c m?t chuy?n sai
o ng?n ?i m??n o di ?i thu!
Quan Quy?n Mi?n B?c 6819
C?m cn n?y m?c Quan Quy?n ??i Chng 9670
C?m ch? ng?n sng Quan Quy?n ??i Chng 10230
Ban ngy quan l?n nh? th?n
Ban ?m quan l?n t?n m?n nh? ma
Quan Quy?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7052
Anh ?i vng gi l di?m
Gh?o em, em gh?o l?i, ch? quan quy?n m?c (m?t) k? anh
Quan Quy?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4884
Ai ?i! ?i lnh cho Ty
Con d?i c? b?y b? l?i ai nui?
Chuy?n ?u c chuy?n l? ??i
Quan ?i theo gi?c b?t ng??i lnh ngay
Nghn n?m nh? mi nh?c ny
Theo Ty ???c th?, ?nh Ty b? t. (*)
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 2314
?n ng quan t?t th chy
?n b quan t?t n?a ngy nn quan
Quan Quy?n ??i Chng 5588