Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » R??u Ch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin chng c? b?c nn ch?a
R??u ch, trai gi, say s?a m?c lng !
R??u Ch ??i Chng 9927
Trai c?n ch?m vi?c sch ?n
Khng c?n bi b?c khng quen r??u ch
R??u Ch ??i Chng 1104
Tr lu t?u qun R??u Ch ??i Chng 1855
Tr d? t?u h?u R??u Ch ??i Chng 2608
Tr ?nh t?u ?i?m R??u Ch ??i Chng 6917
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
R??u Ch ??i Chng 3850
T?u b?t tu nh?n nh?n t? chu?t
U?ng r??u v r?i khng thu?c ???ng ?i
R??u Ch ??i Chng 654
R??u ch c? b?c lu b
H?t ti?n ? c m? cu bn hng
R??u Ch ??i Chng 6395
R??u ch be bt R??u Ch ??i Chng 10433
Qu? s?u ?u trong t??i ngoi ho
Cy ?u ?? trong ho ngoi t??i
R??u ch thu?c xi ch?i b?i
G?m trong gia ??o t ng??i nh? anh
R??u Ch ??i Chng 8176
Nghe v? nghe ve, Nghe v bi t?i,
C?m ch?a k?p b?i, Tr?u ch?a k?p tm,
Ti ?nh m?t ?m, Thua ba ti?n r??i,
V? nh ch?ng ch?i, Th?ng mc th?ng qu?n,
?nh sao khng ?n, M thua l?m b?y,
Ti l?y ti?n c?y, Cho ?? m??i ngy,
R??u Ch Mi?n Trung, Th?a Thin 10253
M?t ly nhm nhi tnh b?n
Hai ly u?ng c?n lng s?u
Ba ly m?i ch?y t?i ru
B?n ly ng?i ?u g?c ?
N?m ly cho ch ?n ch
Su ly v? ? c?o gi
R??u Ch ??i Chng 1136
M?t tr?i m?c s?m c?ng ch?ng hay
Ti?c cng cha m? s?m ngay r??u ch
R??u Ch ??i Chng 7928
L?a g?n r?m khng chy c?ng trm,
?i ngang qun r??u, h?i hm mu?n say
R??u Ch Mi?n Nam, B?n Tre 9507
L?y ch?ng c? b?c l tin
L?y ch?ng say r??u l duyn n? n?n
R??u Ch ??i Chng 3087
L?t ??t th ??t c?ng ?
Nh?ng ng??i thong th? r??u ch quanh n?m
R??u Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1977
Khuyn anh c? b?c th ch?a
R??u ch trai gi say s?a m?c lng
R??u Ch ??i Chng 5420
H?i no chng r?, ? ?u?
Chng r? u?ng r??u ?i sau ni xm.
R??u Ch Mi?n Nam, Ti?n Giang 8192
Giu ?u ??n k? ng? tr?a
Sang ?u ??n k? say s?a r??u ch (t?i ngy)
R??u Ch ??i Chng 1610
D?a bn than con tm cng d?ng ??ng
D?a b?ng s? ?? ?? ??ng tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn
R??u Ch Mi?n Nam, Kin Giang 3152
Cn tr?i cn n??c cn non
Cn c bn r??u, anh cn say s?a
R??u Ch ??i Chng, Mi?n Nam 8068
C th?ng ch?ng say
nh? trong chay ngoi h?i
Ng v nh nh? t?m vu
R??u Ch ??i Chng 5612
Chi?u chi?u ng L ??ng Tn
Vai mang b?u r??u, tay c?m chi?c nem
R??u Ch ??i Chng 3150
Anh n?y c tnh hoang tng
R??u ch, c? b?c lm ngang khong ch?a
R??u Ch Mi?n B?c 6627
Anh ham xc d?a c quay
Mu m c? b?c l?i hay r??u ch
Eo so cng n? t? b?
K? li ng??i ko , ch? l?m thay
N? n?n em tr? chng vay
Ki?p em l ki?p ko cy ??t h?i
R??u Ch ??i Chng 3205
Anh ?i! u?ng r??u th say,
B? ru?ng ai cy, b? gi?ng ai gieo.
R??u Ch Mi?n Nam, An Giang, Ti?n Giang 6387
Anh ?i! c? b?c nn ch?a
R??u cho anh u?ng, r??u mua th ??ng
R??u Ch ??i Chng 9457
Ai ?i ?u ??y h?i ai?
Ti ?i mua r??u cho ch?ng ti say
- Ch?ng say th?t kh? l?m thay
Kh? th ti ch?u h?n ai khng ch?ng
R??u Ch Mi?n Nam, Kin Giang 3549
??a bn than tm cng d?ng ??ng
??a bn tr?ng d?ng ??ng tm he
T? ?i l?i ?y anh ni em nghe
?i ta cn nh? r??u ch lm chi.
R??u Ch Mi?n Nam, B?c Liu 2631
??a b?ng thau, con tm cng d?ng ??ng
??a b?ng s?, d?ng ??ng con tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn.
R??u Ch Mi?n Nam, ??ng Thp 9789