Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Si Tình

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Núi Ngự Bình mơ màng trăng gió
Niềm tâm sự ai thấu rõ cho mình;
Đoái nhìn sông Hương nước chảy thanh thanh,
Sông bao nhiêu nước dạ em si tình bấy nhiêu.
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo,
Sông An Cựu nắng đục mưa trong,
Mặc ai một dạ hai lòng,
Em ôm duyên thủ tiết loan phòng đợi anh.
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
Si Tình Miền Trung, Huế 8458
Hoa thơm xuống đất cũng thơm
Em giòn, rách áo, đói cơm cũng giòn.
Si Tình Đại Chúng 2083
Hoa thơm trồng dựa cạnh rào
Gió nam, gió chướng, hướng nào cũng thơm
Si Tình Đại Chúng 581
Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
Thơm cây (bông) thơm rễ (nhụy), người trồng cũng thơm.
Si Tình Miền Nam, Bạc Liêu 3489
Hoa thơm mất nhụy đi rồi
Còn thơm đâu nữa mà người ước ao
Si Tình Đại Chúng 5542
Hoa thơm hoa ở trên cây
Đôi mắt em lúng liếng, dạ anh say lừ đừ.
Si Tình Đại Chúng 1367
Hoa thơm giắt đẻ mái hiên
Gió Nam thổi lọt cửa quyền cũng thơm
Si Tình Đại Chúng 6932
Hoa thơm ở chốn lầu cao
Gió Nam thổi xuống hướng nào cũng thơm
Si Tình Đại Chúng 7602