Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Sinh Lực

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yếu như cua lột Sinh Lực Đại Chúng 2134
Yếu như cây sậy Sinh Lực Đại Chúng 4585
Yếu chân chạy trước Sinh Lực Đại Chúng 3479
Tuổi già sức yếu Sinh Lực Đại Chúng 4177
Ngày ba bựa ăn khoai,
Tối theo trai đi nhởi
Sinh Lực Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2372
Mình già tuổi yếu Sinh Lực Đại Chúng 2465
Mạnh dùng sức yếu dùng chước Sinh Lực Đại Chúng 9910
Mạnh được yếu thua Sinh Lực Đại Chúng 8949
Liễu yếu đào tơ Sinh Lực Đại Chúng 8143
Gió đẩy đưa cành tơ liễu yếu
Cảm thương nàng trọn hiếu trọn tình
Sinh Lực Đại Chúng 3825
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (3)
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Sinh Lực Miền Nam, Kiên Giang 6906
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (2)
Gió đưa mặc gió, mai oằn mặc mai.
Sinh Lực Miền Nam, Đồng Tháp 6827
Gió đưa liễu yếu, mai oằn
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Sinh Lực Miền Nam, Kiên Giang 2293
Gió đưa liễu yếu mai oằn
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai
Sinh Lực Miền Nam, Đồng Tháp 4805
Dẫu như thân liễu yếu xìu
Dẫu cho bão tố không xiêu tấc lòng
Sinh Lực Miền Nam, Vĩnh Long 7167
Chân yếu tay mềm Sinh Lực Đại Chúng 10297
Càng già càng dẻo càng dai
Càng gãy chân chõng, càng sai chân giường
Sinh Lực Đại Chúng 7989
Đàn bà yếu chân mềm tay
Làm ăn chẳng được lại hay nỏ mồm
Sinh Lực Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 3078
Ăn no béo mợ Sinh Lực Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5818