Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » So Snh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V ti?u nhn b?t thnh qun t? So Snh ??i Chng 10053
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5146
Trai nh? ai, ch? trai nh? anh np b?i, n?m b?
Gi nh? ai, ch? gi nh? em c?m c??ng ln ng?a ph?t c? anh coi!
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 5098
Trai no khn b?ng trai Long M?
Gi no m?m m?m b?ng gi H Tin
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 9998
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
So Snh Mi?n Trung 1562
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
So Snh Mi?n Trung 5793
Trn r?ng th h? lang, d??i lng m?t r? So Snh ??i Chng 5720
Tr?i cao h?n trn,
Tr?ng sng h?n ?n,
Kn ku h?n quy?n,
Bi?n r?ng h?n sng,
Anh ??ng th??ng tr??c u?ng cng,
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy th??ng.
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 7471
Th? nh?t g?o la can, th? nh gan c b?ng So Snh Mi?n Trung 3752
Th? nh?t cao nu th? nh ku pho
Khng ti?n khng g?o m?nh b?o x nh
Xe chi ? c bi ca
Xe v th t xe ra th nhi?u (*)
So Snh ??i Chng 349
Th? nh?t b r?, th? nh tr? cnh So Snh ??i Chng 2539
Th? nh?t Ba Giai Th? hai T Xu?t
Tro tr?ng l?ng bt ng?i mt bt ??y
Kho mi?ng m ch? kho tay
??o cy ra cu?c cn hay n? m?m
So Snh ??i Chng 614
Th? nh?t b cha Thanh Hoa
Th? nh b B?i th? ba Th?ch Sng
Th? t? n Ki?n ??ng Trung
Th? n?m c ?? giu vng H?ng Yn
So Snh ??i Chng 6846
Th? nh?t ?au m?t th? nh nh?c r?ng So Snh ??i Chng 7673
Th? nh?t ?au ?? th? nh ng?a gh? ?n ghen So Snh ??i Chng 7102
Th? nh?t ?? con trai th? hai ?? ng ngh So Snh ??i Chng 2548
Ru?t ?au qu?n th?t chn t?ng
Anh v?i em nh? qu? v?i g?ng
D khng nhn ngi xin ??ng b? nhau
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 8371
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng So Snh ??i Chng 9634
Ra ?i m?t b??c thnh m??i
Non T?n - ??i Lnh g?p ng??i h?u duyn
Trai anh hng g?p gi thuy?n quyn
T? nh? mai ?i?u, g?y duyn b tng
So Snh Mi?n Trung, Ph Yn, 9857
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
So Snh ??i Chng 9785
Qu? phch mai h?n So Snh ??i Chng 6332
Qu?ng Nam c l?a Ph Bng
C khoai Tr ??a, c sng Thu B?n (2)
So Snh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3752
Ph tn khng b?ng b?n c?u So Snh ??i Chng 4019
Nh? ra nh? gi?c k vng
Nh? hoa r cnh, nh? ?n ??t dy
So Snh ??i Chng 1924
Nh? ?en c?ng th? l vng
? hoa ch?m v? lt ?ng m ?i
So Snh ??i Chng 8544
Nh?t ph?m phng nh lng l?n So Snh ??i Chng 6808
Nh?t ngn k xu?t t? m nan truy So Snh ??i Chng 8329
Nh?t li?u nh h?nh tam honh t? hi?n So Snh ??i Chng 8155
Nh?t hi?n nh trinh tam v? t? hon So Snh ??i Chng 4046
Nh?t gc ao nh giao ?nh So Snh ??i Chng 3959
Nh?t duyn nh ph?n tam phong th? So Snh ??i Chng 1746
Nh?t ?ng Nai nh hai huy?n So Snh ??i Chng 4854
Nh?t ?i?u nh ng? tam x t? t??ng So Snh ??i Chng 9027
Nh?t nh? n??c ?c So Snh ??i Chng 7253
Nh? n??c ?? ??u v?t So Snh ??i Chng 6122
Ng??i ta c v? c ch?ng (5)
Em nh? con so trong l?ng ku mai
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 4286
Ng??i ta c v? c ch?ng
Em nh? con so trong l?ng ch? ai?
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 1664
Nh?t thn nh th? tam ngn t? ch? So Snh ??i Chng 4544
Nh?t t?i nh n? So Snh ??i Chng 7014
Nh?t s? nh nng tam cng t? th??ng So Snh ??i Chng 3295
Ng??i t?t v? l?a la t?t v? phn
Chn t?t v? hi, tai t?t v? hoa.
So Snh ??i Chng 2955
Nt nh? t??ng So Snh ??i Chng 3793
N?m tao b?y tuy?t So Snh ??i Chng 8530
M?t cy lm ch?ng nn non
Ba cy ch?m l?i thnh hn (nn hn) ni cao
So Snh ??i Chng 6125
M?t so nh
B?ng ba so ??ng
So Snh ??i Chng 3931
M?t tr?i m?c nh? than h?n ??t
M?t anh t??i t?t nh? bng hoa h??ng
??n gi?ng B L?y v?n ch??ng
Thng minh, tr tu? sao ra ???ng thua em?
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4338
Kh??ng qu? lo th?i tn So Snh ??i Chng 2579
Hn Lao kia xa m?t
Bi ct di xa ch?n
Quay l?ng khng ph?i quay l?ng
Quay l?ng c?ng ph?i b?i ch?ng em ngho
Em ngho nh l?i giu chi
C?ng ?i?u lm m??n sng ?i t?i v?
So Snh Mi?n Trung, Khnh Ha 9297
H ti?n m ?n cho hoa
??ng ???ng ??ng ??u c?ng ra ba (ra ba b?n) ??ng
So Snh ??i Chng 1215
H?t tiu n b n cay
??ng ti?n n b n hay c?a quy?n
So Snh ??i Chng 2137