Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » So Sánh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vô tiểu nhân bất thành quân tử So Sánh Đại Chúng 10024
Vườn em có chẻn cau non,
Nhà anh có chiếc cơi son đợi chờ.
So Sánh Miền Nam, Tiền Giang 5116
Trai như ai, chớ trai như anh núp bụi, nằm bờ
Gái như ai, chớ gái như em cầm cương lên ngựa phất cờ anh coi!
So Sánh Miền Nam, Vĩnh Long 5069
Trai nào khôn bằng trai Long Mỹ
Gái nào mũm mĩm bằng gái Hà Tiên
So Sánh Miền Nam, Kiên Giang 9968
Trai không vợ như chợ không đình (2)
Sớm khuya đơn chiếc biết dựa mình nơi mô,
So Sánh Miền Trung 1535
Trai không vợ như chợ không đình
Mưa dông một trộ biết ghé mình vào đâu
So Sánh Miền Trung 5763
Trên rừng thì hổ lang, dưới làng mặt rỗ So Sánh Đại Chúng 5693
Trời cao hơn trán,
Trăng sáng hơn đèn,
Kèn kêu hơn quyển,
Biển rộng hơn sông,
Anh đừng thương trước uổng công,
Chờ cho thiệt vợ, thiệt chồng hãy thương.
So Sánh Miền Nam, Vĩnh Long 7446
Thứ nhất gạo lúa can, thứ nhì gan cá bống So Sánh Miền Trung 3723
Thứ nhất cao nêu thứ nhì kêu pháo
Không tiền không gạo mạnh bạo xó nhà
Xe chi đã có bài ca
Xe vô thì ít xe ra thì nhiều (*)
So Sánh Đại Chúng 324
Thứ nhất bó rễ, thứ nhì trễ cành So Sánh Đại Chúng 2510
Thứ nhất Ba Giai Thứ hai Tú Xuất
Tráo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy
Khéo miệng mà chả khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
So Sánh Đại Chúng 590
Thứ nhất bà chúa Thanh Hoa
Thứ nhì bà Bội thứ ba Thạch Sùng
Thứ tư Án Kiến Động Trung
Thứ năm cô Đỗ giàu vùng Hưng Yên
So Sánh Đại Chúng 6820
Thứ nhất đau mắt thứ nhì nhức răng So Sánh Đại Chúng 7643
Thứ nhất đau đẻ thứ nhì ngứa ghẻ đòn ghen So Sánh Đại Chúng 7070
Thứ nhất đẻ con trai thứ hai đổ ông nghè So Sánh Đại Chúng 2516
Ruột đau quặn thắt chín từng
Anh với em như quế với gừng
Dù không nhân ngãi xin đừng bỏ nhau
So Sánh Miền Nam, Kiên Giang 8342
Rau muống tháng chín, nhịn cho mẹ chồng So Sánh Đại Chúng 9606
Ra đi một bước thành mười
Non Tần - Đại Lãnh gặp người hữu duyên
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Tỷ như mai điểu, gầy duyên bá tòng
So Sánh Miền Trung, Phú Yên, 9833
Quế Trà My thứ cay thứ ngọt
Nhờ tay thợ rừng mới lọt tay anh.
Phân du, bạch chỉ rành rành
Cân tiểu ly mới xứng, ngọc liên thành mới cân.
So Sánh Đại Chúng 9764
Quế phách mai hồn So Sánh Đại Chúng 6306
Quảng Nam có lụa Phú Bông
Có khoai Trà Đỏa, có sông Thu Bồn (2)
So Sánh Miền Trung, Quảng Nam 3726
Phú tân không bằng bần cựu So Sánh Đại Chúng 3969
Nhớ ra như giấc kê vàng
Như hoa rã cánh, như đàn đứt dây
So Sánh Đại Chúng 1896
Nhọ đen cũng thể là vàng
Đá hoa chạm vẽ lót đàng mà đi
So Sánh Đại Chúng 8516
Nhất phạm phòng nhì lòng lợn So Sánh Đại Chúng 6776
Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy So Sánh Đại Chúng 8300
Nhất liệu nhì hạnh tam hoành tứ hiến So Sánh Đại Chúng 8128
Nhất hiến nhì trinh tam vỹ tứ hoán So Sánh Đại Chúng 4017
Nhất góc ao nhì giao đình So Sánh Đại Chúng 3930
Nhất duyên nhì phận tam phong thổ So Sánh Đại Chúng 1716
Nhất Ðồng Nai nhì hai huyện So Sánh Đại Chúng 4824
Nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng So Sánh Đại Chúng 8852
Nhạt như nước ốc So Sánh Đại Chúng 7223
Như nước đổ đầu vịt So Sánh Đại Chúng 6092
Người ta có vợ có chồng (5)
Em như con sáo trong lồng kêu mai
So Sánh Miền Nam, Vĩnh Long 4256
Người ta có vợ có chồng
Em như con sáo trong lồng chờ ai?
So Sánh Miền Nam, Vĩnh Long 1635
Nhất thân nhì thế tam ngân tứ chế So Sánh Đại Chúng 4515
Nhất tội nhì nợ So Sánh Đại Chúng 6988
Nhất sĩ nhì nông tam công tứ thương So Sánh Đại Chúng 3264
Người tốt về lụa lúa tốt về phân
Chân tốt về hài, tai tốt về hoa.
So Sánh Đại Chúng 2926
Nát như tương So Sánh Đại Chúng 3763
Năm tao bảy tuyết So Sánh Đại Chúng 8503
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn (nên hòn) núi cao
So Sánh Đại Chúng 6097
Một sào nhà
Bằng ba sào đồng
So Sánh Đại Chúng 3905
Mặt trời mọc như than hỏn đốt
Mặt anh tươi tốt như bông hoa hường
Đồn giồng Bà Lẫy văn chương
Thông minh, trí tuệ sao ra đường thua em?
So Sánh Miền Nam, Tiền Giang 4310
Khương quế lão thời tân So Sánh Đại Chúng 2552
Hòn Lao kia xa mặt
Bãi cát dài xa chưn
Quay lưng không phải quay lưng
Quay lưng cũng phải bởi chưng em nghèo
Em nghèo nh lại giàu chi
Cũng điệu làm mướn sáng đi tối về
So Sánh Miền Trung, Khánh Hòa 9271
Hà tiện mà ăn cháo hoa
Đồng đường đồng đậu cũng ra ba (ra ba bốn) đồng
So Sánh Đại Chúng 1185
Hạt tiêu nó bé nó cay
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền
So Sánh Đại Chúng 2108