Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » So Snh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V ti?u nhn b?t thnh qun t? So Snh ??i Chng 10083
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5182
Trai nh? ai, ch? trai nh? anh np b?i, n?m b?
Gi nh? ai, ch? gi nh? em c?m c??ng ln ng?a ph?t c? anh coi!
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 5125
Trai no khn b?ng trai Long M?
Gi no m?m m?m b?ng gi H Tin
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 10030
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
So Snh Mi?n Trung 1595
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
So Snh Mi?n Trung 5825
Trn r?ng th h? lang, d??i lng m?t r? So Snh ??i Chng 5752
Tr?i cao h?n trn,
Tr?ng sng h?n ?n,
Kn ku h?n quy?n,
Bi?n r?ng h?n sng,
Anh ??ng th??ng tr??c u?ng cng,
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy th??ng.
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 7503
Th? nh?t g?o la can, th? nh gan c b?ng So Snh Mi?n Trung 3790
Th? nh?t cao nu th? nh ku pho
Khng ti?n khng g?o m?nh b?o x nh
Xe chi ? c bi ca
Xe v th t xe ra th nhi?u (*)
So Snh ??i Chng 378
Th? nh?t b r?, th? nh tr? cnh So Snh ??i Chng 2573
Th? nh?t Ba Giai Th? hai T Xu?t
Tro tr?ng l?ng bt ng?i mt bt ??y
Kho mi?ng m ch? kho tay
??o cy ra cu?c cn hay n? m?m
So Snh ??i Chng 644
Th? nh?t b cha Thanh Hoa
Th? nh b B?i th? ba Th?ch Sng
Th? t? n Ki?n ??ng Trung
Th? n?m c ?? giu vng H?ng Yn
So Snh ??i Chng 6877
Th? nh?t ?au m?t th? nh nh?c r?ng So Snh ??i Chng 7711
Th? nh?t ?au ?? th? nh ng?a gh? ?n ghen So Snh ??i Chng 7139
Th? nh?t ?? con trai th? hai ?? ng ngh So Snh ??i Chng 2582
Ru?t ?au qu?n th?t chn t?ng
Anh v?i em nh? qu? v?i g?ng
D khng nhn ngi xin ??ng b? nhau
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 8405
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng So Snh ??i Chng 9670
Ra ?i m?t b??c thnh m??i
Non T?n - ??i Lnh g?p ng??i h?u duyn
Trai anh hng g?p gi thuy?n quyn
T? nh? mai ?i?u, g?y duyn b tng
So Snh Mi?n Trung, Ph Yn, 9890
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
So Snh ??i Chng 9820
Qu? phch mai h?n So Snh ??i Chng 6368
Qu?ng Nam c l?a Ph Bng
C khoai Tr ??a, c sng Thu B?n (2)
So Snh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3784
Ph tn khng b?ng b?n c?u So Snh ??i Chng 4053
Nh? ra nh? gi?c k vng
Nh? hoa r cnh, nh? ?n ??t dy
So Snh ??i Chng 1959
Nh? ?en c?ng th? l vng
? hoa ch?m v? lt ?ng m ?i
So Snh ??i Chng 8578
Nh?t ph?m phng nh lng l?n So Snh ??i Chng 6844
Nh?t ngn k xu?t t? m nan truy So Snh ??i Chng 8358
Nh?t li?u nh h?nh tam honh t? hi?n So Snh ??i Chng 8187
Nh?t hi?n nh trinh tam v? t? hon So Snh ??i Chng 4078
Nh?t gc ao nh giao ?nh So Snh ??i Chng 3993
Nh?t duyn nh ph?n tam phong th? So Snh ??i Chng 1778
Nh?t ?ng Nai nh hai huy?n So Snh ??i Chng 4889
Nh?t ?i?u nh ng? tam x t? t??ng So Snh ??i Chng 9185
Nh?t nh? n??c ?c So Snh ??i Chng 7291
Nh? n??c ?? ??u v?t So Snh ??i Chng 6158
Ng??i ta c v? c ch?ng (5)
Em nh? con so trong l?ng ku mai
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 4320
Ng??i ta c v? c ch?ng
Em nh? con so trong l?ng ch? ai?
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 1700
Nh?t thn nh th? tam ngn t? ch? So Snh ??i Chng 4578
Nh?t t?i nh n? So Snh ??i Chng 7047
Nh?t s? nh nng tam cng t? th??ng So Snh ??i Chng 3330
Ng??i t?t v? l?a la t?t v? phn
Chn t?t v? hi, tai t?t v? hoa.
So Snh ??i Chng 2989
Nt nh? t??ng So Snh ??i Chng 3825
N?m tao b?y tuy?t So Snh ??i Chng 8557
M?t cy lm ch?ng nn non
Ba cy ch?m l?i thnh hn (nn hn) ni cao
So Snh ??i Chng 6165
M?t so nh
B?ng ba so ??ng
So Snh ??i Chng 3964
M?t tr?i m?c nh? than h?n ??t
M?t anh t??i t?t nh? bng hoa h??ng
??n gi?ng B L?y v?n ch??ng
Thng minh, tr tu? sao ra ???ng thua em?
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4369
Kh??ng qu? lo th?i tn So Snh ??i Chng 2609
Hn Lao kia xa m?t
Bi ct di xa ch?n
Quay l?ng khng ph?i quay l?ng
Quay l?ng c?ng ph?i b?i ch?ng em ngho
Em ngho nh l?i giu chi
C?ng ?i?u lm m??n sng ?i t?i v?
So Snh Mi?n Trung, Khnh Ha 9330
H ti?n m ?n cho hoa
??ng ???ng ??ng ??u c?ng ra ba (ra ba b?n) ??ng
So Snh ??i Chng 1244
H?t tiu n b n cay
??ng ti?n n b n hay c?a quy?n
So Snh ??i Chng 2166