Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » So Snh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V ti?u nhn b?t thnh qun t? So Snh ??i Chng 10072
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5167
Trai nh? ai, ch? trai nh? anh np b?i, n?m b?
Gi nh? ai, ch? gi nh? em c?m c??ng ln ng?a ph?t c? anh coi!
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 5113
Trai no khn b?ng trai Long M?
Gi no m?m m?m b?ng gi H Tin
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 10016
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
So Snh Mi?n Trung 1582
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
So Snh Mi?n Trung 5812
Trn r?ng th h? lang, d??i lng m?t r? So Snh ??i Chng 5739
Tr?i cao h?n trn,
Tr?ng sng h?n ?n,
Kn ku h?n quy?n,
Bi?n r?ng h?n sng,
Anh ??ng th??ng tr??c u?ng cng,
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy th??ng.
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 7492
Th? nh?t g?o la can, th? nh gan c b?ng So Snh Mi?n Trung 3775
Th? nh?t cao nu th? nh ku pho
Khng ti?n khng g?o m?nh b?o x nh
Xe chi ? c bi ca
Xe v th t xe ra th nhi?u (*)
So Snh ??i Chng 367
Th? nh?t b r?, th? nh tr? cnh So Snh ??i Chng 2560
Th? nh?t Ba Giai Th? hai T Xu?t
Tro tr?ng l?ng bt ng?i mt bt ??y
Kho mi?ng m ch? kho tay
??o cy ra cu?c cn hay n? m?m
So Snh ??i Chng 631
Th? nh?t b cha Thanh Hoa
Th? nh b B?i th? ba Th?ch Sng
Th? t? n Ki?n ??ng Trung
Th? n?m c ?? giu vng H?ng Yn
So Snh ??i Chng 6861
Th? nh?t ?au m?t th? nh nh?c r?ng So Snh ??i Chng 7697
Th? nh?t ?au ?? th? nh ng?a gh? ?n ghen So Snh ??i Chng 7126
Th? nh?t ?? con trai th? hai ?? ng ngh So Snh ??i Chng 2569
Ru?t ?au qu?n th?t chn t?ng
Anh v?i em nh? qu? v?i g?ng
D khng nhn ngi xin ??ng b? nhau
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 8389
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng So Snh ??i Chng 9657
Ra ?i m?t b??c thnh m??i
Non T?n - ??i Lnh g?p ng??i h?u duyn
Trai anh hng g?p gi thuy?n quyn
T? nh? mai ?i?u, g?y duyn b tng
So Snh Mi?n Trung, Ph Yn, 9877
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
So Snh ??i Chng 9808
Qu? phch mai h?n So Snh ??i Chng 6355
Qu?ng Nam c l?a Ph Bng
C khoai Tr ??a, c sng Thu B?n (2)
So Snh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3770
Ph tn khng b?ng b?n c?u So Snh ??i Chng 4039
Nh? ra nh? gi?c k vng
Nh? hoa r cnh, nh? ?n ??t dy
So Snh ??i Chng 1946
Nh? ?en c?ng th? l vng
? hoa ch?m v? lt ?ng m ?i
So Snh ??i Chng 8562
Nh?t ph?m phng nh lng l?n So Snh ??i Chng 6830
Nh?t ngn k xu?t t? m nan truy So Snh ??i Chng 8346
Nh?t li?u nh h?nh tam honh t? hi?n So Snh ??i Chng 8176
Nh?t hi?n nh trinh tam v? t? hon So Snh ??i Chng 4064
Nh?t gc ao nh giao ?nh So Snh ??i Chng 3979
Nh?t duyn nh ph?n tam phong th? So Snh ??i Chng 1766
Nh?t ?ng Nai nh hai huy?n So Snh ??i Chng 4876
Nh?t ?i?u nh ng? tam x t? t??ng So Snh ??i Chng 9136
Nh?t nh? n??c ?c So Snh ??i Chng 7277
Nh? n??c ?? ??u v?t So Snh ??i Chng 6142
Ng??i ta c v? c ch?ng (5)
Em nh? con so trong l?ng ku mai
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 4307
Ng??i ta c v? c ch?ng
Em nh? con so trong l?ng ch? ai?
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 1686
Nh?t thn nh th? tam ngn t? ch? So Snh ??i Chng 4563
Nh?t t?i nh n? So Snh ??i Chng 7035
Nh?t s? nh nng tam cng t? th??ng So Snh ??i Chng 3316
Ng??i t?t v? l?a la t?t v? phn
Chn t?t v? hi, tai t?t v? hoa.
So Snh ??i Chng 2974
Nt nh? t??ng So Snh ??i Chng 3812
N?m tao b?y tuy?t So Snh ??i Chng 8545
M?t cy lm ch?ng nn non
Ba cy ch?m l?i thnh hn (nn hn) ni cao
So Snh ??i Chng 6150
M?t so nh
B?ng ba so ??ng
So Snh ??i Chng 3950
M?t tr?i m?c nh? than h?n ??t
M?t anh t??i t?t nh? bng hoa h??ng
??n gi?ng B L?y v?n ch??ng
Thng minh, tr tu? sao ra ???ng thua em?
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4353
Kh??ng qu? lo th?i tn So Snh ??i Chng 2599
Hn Lao kia xa m?t
Bi ct di xa ch?n
Quay l?ng khng ph?i quay l?ng
Quay l?ng c?ng ph?i b?i ch?ng em ngho
Em ngho nh l?i giu chi
C?ng ?i?u lm m??n sng ?i t?i v?
So Snh Mi?n Trung, Khnh Ha 9315
H ti?n m ?n cho hoa
??ng ???ng ??ng ??u c?ng ra ba (ra ba b?n) ??ng
So Snh ??i Chng 1232
H?t tiu n b n cay
??ng ti?n n b n hay c?a quy?n
So Snh ??i Chng 2154