Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Sng N??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng cu tm m ??u mp ?a
Nghe em c kha m khng c cha
Mu?n v m? kha m s? la c?n duyn.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 4776
Xu?ng ai ?i tr??c, gi?t n??c ch?y rng rng
Ph?i xu?ng ng??i ngh?a, quay vng ti h?i th?m
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 7710
Xu?ng ghe l?a ch? m ng?i
Cho nghing n??c ?? b?n ng?i pha m.
Sng N??c Mi?n Nam 4508
Vui g b?ng l? nghinh ng
?n hoa, pho n? ng?p song nh tr?i.
Cu?c vui nhi?u khch ??n ch?i
Giu ngho h? h? ?n ch?i ba ngy.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1472
V thuy?n, v b?n, v sng
V hoa nn b?u cch sng ?i v?
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 863
V sng ta ph?i l?y ?
V chi?u ta ph?i l?y c bn hang
V tnh nn ph?i ?a mang
V duyn thi?p bi?t qu chng ? ?u.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 854
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1018
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 7910
V d?u c b?ng xch ?u
Tm cng ht b?i, c thu c?m ch?u.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2669
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng su ru
Tm cng l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng m nui m? gi
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 1768
Vai mang ci np tay xch ci l?p ci l?
V? mi?n ??ng chua n??c m?n ??ng nh? mi?ng ?n
Sng N??c Mi?n Nam, 1958
U?ng cng anh ?o ao th? c
C th? xong r?i k? l? ??n cu.
Ch? em nh? chu?i nhi?u tu
T?m lnh che t?m rch ??ng ni nhau n?ng l?i.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 9160
Trng v? con n??c v?i ??y
N?i s?u xa cch bi?t ngy no v?i
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 7868
Trng cy c?u khi ng? ngng
Ch?a quen sng l?ch h?i nng c hay?
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 6697
Trn tr?i c ?m my vung
D??i sng n??c ch?y nh? chung cha Th?y.
Anh v? x? g? cho dy
B?c c?u sng Ci ?n th?y m? sang.
Chi?u hoa tr?i xu?ng s?p vng
G??ng tu m?t chi?c, thi?p chng soi chung.
Sng N??c ??i Chng 4993
Trn tr?i c ?m my vng
Bn sng n??c ch?y c nng quay t?.
Nng bu?n nng b? quay t?
Chng bu?n chng b? thi th? h?c hnh.
Nng bu?n nng b? c?i canh
Chng bu?n chng b? h?c hnh chng ?i.
Sng N??c ??i Chng 6002
Trn tr?ng, d??i n??c, anh giao ??c m?t l?i
D?u tr?ng l? n??c c?n ch? m?y ??i anh ph? em
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 1563
Trch ng??i m ? trn ??i
th?y chung c b?y nhiu l?i khng xong.
Lm cho lng l?i th?n lng
M?t sng n??c ch?y ?i dng sao ?ang.
M?t con chim khn ?i k? bn m?i
M?t ng??i nhan s?c m?y ng??i tnh nhn.
Sng N??c ??i Chng 7159
Tr?i m?a chi hoi chi h?y
N??c d??i sng c?m th?y l?nh t?a nh? ??ng
L?nh th em ch?u l?nh
M ?ng c?a loan phng ch? anh.
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 7940
Tr?i cao h?n tr?ng, n??c sng h?n ?n
Kn ku h?n k?ng, bi?n r?ng h?n sng
M?a ??ng th??ng tr??c u?ng cng
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy hay
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 620
Ti ng ln Chu ??c th?y tri b?n tri
Ti ng v? Gia ??nh th?y v?nh V?ng Tu
Anh ?i th??ng em th m? c?a em vo
Khng th??ng ?ng l?i n? no em m? v.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 5017
Thuy?n xui neo m?c c?ng xui
Nh? em anh nh? c? ?i m h?ng.
Sng N??c Mi?n Nam, An Giang 4662
Thuy?n xui mi mt, trai gi hi?p ha,
Anh v? th?a l?i m? cha c??i nng.
Sng N??c Mi?n Nam, 5928
Thuy?n tri tr??c,
Cho ti l??t ??n cng,
Chi?u ? v? tr?i ??t mung lung.
Ph?i duyn th xch l?i,
Cho ?? no nng ti?ng s??ng.
Sng N??c Mi?n Nam, 4948
Thuy?n sao khng ch?n b?n b?
Nh? khch th??ng h? khi ??n, khi lui
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 9383
Thuy?n sao ch?ng ??n b?n b?
?u ph?i khch th??ng h? lc ??n, lc khng?
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 7232
Thuy?n r?ng b?t ngh?a th? tri
Thuy?n nan c ngh?a ta ng?i thuy?n nan.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 8864
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 8974
Thuy?n khng tr? li v? ?ng?
Con ?i l?y ch?ng b? m? cho ai?
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 5141
Thuy?n em nh? dng bng lng mi cho
Th? ra dng n??c n?a v?i
Xin em ? l?i k?t ngh?a ? ??i v?i anh.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 5455
Thuy?n em c ch? c n?i,
Thuy?n anh khng c d?o ch?i l?u vng,
Ci duyn tnh ch?ng ??p m d? cng t? h??ng.
Sng N??c Mi?n Nam, 503
Thuy?n em ? nh?, cho l? kh theo,
Khuyn em b?t mi h? lo ch? anh.
- ?y ? cho l?i, ??ng ch? ng??i tri k?
G?p m?t chuy?n tr cho ph? ??c m?!
Sng N??c Mi?n Nam, An Giang, Kin Giang 9055
Thuy?n d?i, b?n c? khng d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i qun t? nh?t ngn.
Sng N??c Mi?n Nam, L?c T?nh 8091
Thuy?n d?i ra kh?i Pho ?i,
Lnh ?nh Hn Ch?o, d?o ngoi Ba Tr?n
Sng N??c Mi?n Nam, 7032
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
Sng N??c Mi?n Nam, C?n Th?, 8910
Thuy?n cho h h?i d??i sng,
Gnh g?o ??a ch?ng n??c m?t nh? m?a.
Sng N??c Mi?n Nam, L?c T?nh 5674
Thuy?n chi, thuy?n li, thuy?n cu
Bi?t thuy?n nhn ngh?a ? ?u m tm
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 9773
Thuy?n c?a anh ?i n??c xui,
Thuy?n c?a em ?i n??c ng??c,
Lm sao em trao ???c ?i l?i,
Thu?n bu?m xui gi, nh? tr?i ki?p sau.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 4282
Thuy?n ai tri tr??c
Cho ti l??t t?i cng.
Chi?u ? v?, tr?i ??t mng lung
Ph?i duyn th xch l?i cho ?? dng ti?ng th??ng.
Sng N??c ??i Chng 7019
Thuy?n ai m ??u b?n ta (2)
Phn mui rch nt s??ng sa l?nh lng.
L?nh lng anh ??p o cho
Em nghe l?i ai d?, giy v o anh.
Sng N??c ??i Chng 6958
Thuy?n ai m ??u b?n ta
Khng lui v? b?n c? cho thuy?n nh ??u ch?i
Sng N??c ??i Chng 2386
Thuy?n ai khng n? kh quanh,
N?m canh np bng cy xanh em ch?.
Sng N??c Mi?n Nam, 1662
Thuy?n ai gc mi h?ng h?
Ph?i duyn th gh, ?y ch? ? lu.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 1745
Thuy?n ai cho tr??c b?t n??c n?i l? ??,
Ph?i thuy?n ng??i ngh?a ??i ch? em theo.
B? chi?c thuy?n sau cho mau anh ??i,
?? khu?t bng tr?ng r?i, b? b?i t?i t?m.
Sng N??c Mi?n Nam, C?n Th?, 5577
Thuy?n ai ?i tr??c b?t n??c n?i ph?nh
Ch? ti ?i v?i tm tnh ?i cu.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 5167
Thuy?n ai ??ng ch?c bn sng,
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n?
?? ta k?t ngh?a lm quen.
Sng N??c Mi?n Nam, 3391
Thuy?n ?i c nh? b?n ch?ng?
B?n th m?t d? kh?ng kh?ng ??i thuy?n.
Sng N??c Mi?n Nam, An Giang 423
Thuy?n ? ??n b?n, anh ?i,
Sao anh ch?ng b?c c?u noi ln b?.
Sng N??c Mi?n Nam, 2793
Tm cng xanh n??c qu? ru
R?ng vng bi?n b?c cn ?u ph?i tm.
Sng N??c Mi?n Nam, B?n Tre 7764
Than r?ng ch?ng th?p v? cao
Qua sng n??c l?n, cng tao qu? my.
Sng N??c Mi?n Trung, Ph Yn, 8500