Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tm Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vng lai th??ng ngy ??i di?n
Mu?n phn ?i l?i s? mi?ng th? gian
Tm Tnh ??i Chng 3512
Vi ng T? ?i ba ch?u ht (B?y H?t)
Vi B Nguy?t n?m b?y ?m kinh
Xui cho ?i ??a ti thu?n m?t tm tnh
D?u ?n h?t mu?i, n?m ?nh c?ng ?ng
Tm Tnh Mi?n Trung, Bnh ??nh 905
Trng em ? m?y thu trn
Kh?n lau n??c m?t mu?n mn con ng??i
Tm Tnh ??i Chng 3558
Trng b?u trng ??ng trng ng?i (2)
Trng ng??i c ngh?a b?i h?i l gan
Tm Tnh ??i Chng 5329
Trng anh nh? th? ngn vng (nghn vng)
B? ra th khch h?ng nhan ???c nh?.
Anh nh? ch? th?m thu c?
Em nh? rau m l? m? gi?ng kh?i.
D anh m ch?a c n?i
Em xin v??t bi?n qua tr?i theo anh.
Tm Tnh ??i Chng 1029
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,(4)
Th??ng anh ch?ng qu?n ?i ???ng xa xui.
Tr?i cao chi l?m h?i tr?i
Cho thi?p ch?ng ???c t?i n?i cng chng.
Lm nn n?m b?y l?ng vng
Ch?ng b?ng m?t lc ra ?ng g?p nhau.
Khi hay chng tr??c em sau
D?ng chn ??ng l?i nhn nhau ta c??i.
Tr?i cao chi l?m h?i tr?i!
Cng ti ti?n ??u cho ng??i khc ?ong.
Th r?ng ch?ng ti?n cho xong
Ti?n bao nhiu l?i ?au lng b?y nhiu.
Tm Tnh ??i Chng 3132
Tr?ng d?a ra ??t ch?t tu
S? em ??i d? quay ??u b? anh
Tm Tnh ??i Chng 4678
Tr?ng trn l?u nh?t thc
Tr?ng ?n bng v? non
Anh th??ng em ru?t th?t gan mn
Thc ?nh ly bi?t s?ng cn th??ng em
Tm Tnh ??i Chng 6817
Tr?ng ln l?u v?i ??
Chung ngoi huy?n n? h?i quan
M?t nhn em n??c m?t r?ng r?ng
Ph?i chi h?i ? ai ??ng bi?t ai
Tm Tnh ??i Chng 9505
Tr?ng cha ai ?nh thng thng
C?a chung ai kho v?y vng nn ring
Tm Tnh ??i Chng 6878
Tr?u b?c kh?n tr?ng cau t??i
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh.
?n cho n th?a tm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta.
Tm Tnh ??i Chng 4712
Thuy?n ai ?i tr??c b?t n??c n?i ph?nh
Ch? ti ?i v?i tm tnh ?i cu.
Tm Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 8888
Thn em nh? tri mt trn kh?i,
M?t tr?m qun t? t?i h??ng h?i m v?.
- Thn anh nh? con qu? trn tr?i,
??u trn tri mt, th?o tm tnh b?n ch?a?
Tm Tnh Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6477
T?i tm tnh anh l?m ? ng??i yu
Ng??i yu ngh? l?i ? m?y chi?u anh khng ?n
H?i no em n? n? n?n n?n
Anh b? cng b? vi?c qun kh?n v nng
Tm Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 7598
Sng di ???c m?y ? ngang
Anh nhi?u nhn ngi, em mang on th
Tm Tnh ??i Chng 432
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i (3)
R??u ngon chu?c chn ??i ng??i tri m.
?i ??a em ? toan c?m
Chng l?y m?t chi?c cho lng em m.
V? nh cha ?nh m? ch
Nh?ng em ch? quy?t m?t b? l?y anh.
Cy xanh th l c?ng xanh
? trt vin cnh th ph?i hi hoa
Tm Tnh ??i Chng 8082
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i (2)
L?ng nghe anh ni m?y l?i m cay
K? chi nh?ng chuy?n tr??c ?y
Lng em t??ng nh?ng ni ny, non kia
Tm Tnh ??i Chng 9852
Rau r?m ??t c?ng d? b?ng kh tr?ng (2)
D?u hay d?u d? c?ng ch?ng c?a em
Tm Tnh ??i Chng 7006
Ra v? lng nh? d? th??ng
Cho mnh qun c? gi s??ng l?nh lng.
Tm Tnh Mi?n B?c 1456
Ra v? gi n??c gi non
Gi ng??i gi c?nh k?o cn nh? nhung.
Tm Tnh ??i Chng 3445
Ra v? em mu?n v? theo (2)
S? trung ct nng, s? ?o ? d?m.
? d?m em m?i l??m r?i
S? trung ct nng l?i b?i ct thm.
Tm Tnh ??i Chng 8444
Ra v? ct nng trung tr??ng
Em ??a chn anh m?t ?o?n k?o xa ???ng m?i chn.
Tm Tnh ??i Chng 6099
R?ng ngy mia, ln qun mua ??:
Tn , c chp, tm lp, c ?ao,
Tr?u cau, bnh thu?c, m?m ru?c, ?c s.
Th?t b, th?t s?u, tri ?u, gn nai,
B?t khoai, bn n?m, n??c m?m, tiu hnh.
Sm banh, r??u cht, c? nht, la ve,
C ph, bnh s?a, ?i anh m?t b?a cho ph? tm tnh.
Mai sau anh r l?i, bi?t mnh l con gi khn.
Tm Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 3886
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u ?i ta.
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng?
Tm Tnh ??i Chng 7651
Nh?t di?p ph bnh qui ??i h?i
Nhn sinh h x? b?t t??ng phng
Ng ln ng?n thp b?y t?ng
M?t ?m em d?y m?y l?n nghe chung
Nghe chung Thin M? th bu?n
Trng v? Thnh N?i khi tun l?i s?u
Tm Tnh ??i Chng 4603
Nh?n cn chch b?n l?c b?y
Ng??i ??i sao kh?i ??i ry ?i ph??ng
Tm Tnh ??i Chng 1778
Ng?n ?n khu g?i tm tnh
Khu ln cho t?, cho mnh th?y nhau
Nhn nhau, ch?ng dm nhn ly
Nhn qua cho b c?n s?u chia ly!
Tm Tnh ??i Chng 1190
N??c sng T v?a trong v?a mt
Em gh thuy?n vo ?? st thuy?n anh
D?ng cho mu?n ng? tm tnh
Sng bao nhiu n??c, th??ng mnh b?y nhiu
Tm Tnh ??i Chng 1399
N??c sng Ti?n v?a trong v?a mt
Em gh thuy?n vo ?? st thuy?n anh
D?ng cho mu?n ng? tm tnh
Sng bao nhiu n??c, th??ng mnh b?y nhiu.
Tm Tnh Mi?n Nam, An Giang 8384
N??c sng ?o v?a trong v?a mt
Em gh thuy?n vo ?? st thuy?n anh.
D?ng cho mu?n t? tm tnh
Sng bao nhiu n??c th??ng mnh b?y nhi?
Tm Tnh ??i Chng 6757
Ln xe nh??ng ch? b?n ng?i
Nh??ng n?i b?n d?a, nh??ng l?i b?n phn
Tm Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 1745
Kh?n than kh?n th?, l? h?i phn tr?n
Tc khng xe m tc r?i,
Ru?t khng d?n m ru?t ?au!
Tm Tnh Mi?n Trung, Hu? 3812
Gi th?i pho pho, ??a ? ln Hu?,
Tr?ng non ?oi v?i x? v? Vinh
Em ?y v?n thi?t m?t mnh,
C ai v g?y d?ng duyn n?, g ngh?a chung tnh cho vui.
Tm Tnh Mi?n Trung, Hu? 8885
C c th ch? c?ng ?ng
C ?i l?y ch?ng th ch? c?ng qua
C c th d??ng c?ng gi
Khng c th d??ng c?ng qua m?t th?i
Tm Tnh ??i Chng 3564
Cho anh, anh ngo?nh m?t ?i,
Anh xoay l?ng l?i, cho chi m cho!
- Cho anh m?t ti?ng th?n chi,
Tr??c ??ng n h?u, sau xa ?i c?ng ?nh?
Tm Tnh Mi?n Trung, Hu? 9519
Ch?c r?ng ?u ? h?n ?u
C?u tre v?ng nh?p h?n c?u th??ng gia
B?c thang ln h?i Tr?i gi
Ph?n em nh? h?t m?a sa gi?a tr?i
May ra g?p ???c gi?ng kh?i
Ch?ng may g?p ph?i nh?ng n?i ru?ng c
? yu nhau ??p ?i?m nhau m.
Tm Tnh Mi?n B?c 1081
Ch?y ln ???ng th tm tm
Ch?y xu?ng ???ng th ni?m ni?m
N??c m?t l?ng trng nh? h?t tun chu
Hai ??a mnh ?n ni ? lu
B?a ni ai by m?u cho b?u m b?u
D?t b? m?y cu n tnh?
Tm Tnh ??i Chng 8682
Ch?n chi?u ai tr?i gi??ng ny
?m qua chng ng?, ?m nay chng n?m?
Tm Tnh ??i Chng 3912
Ct bay vng l?i ra vng
Nh?ng ng??i qun t? d? cng ?inh ninh
?inh ninh ta ?? d? ny,
C cng mi s?t, c ngy nn kim
Tm Tnh Mi?n B?c 3505
Ci tr trong b?p nm ph?ng
Ci chn trong sng c?ng v?ng ra ngoi
Tm Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 7682
C?m l??c th nh? ??n g??ng
N?m ch?n nh? chi?u, n?m gi??ng nh? nhau
Tm Tnh Mi?n B?c 1564
Bi ngi nh? ki?ng nh? qu
Nh? cng sinh d??ng, nh? b? th?n hn
Tm Tnh Mi?n B?c 9891
B? cu bay th?p li?ng cao
Bay ra c?a ph? bay vo trong dinh.
Ng?n ?n khu g?i tm tnh
Khu ln cho t? ta mnh v?i nha?
Nhn nhau ch?ng dm nhn lu,
Nhn qua cho b c?n s?u chia ly
Tm Tnh ??i Chng 2457
B?n v? ngh? l?i th? coi
Tm tnh em ? g??ng soi no b?ng.
Tm Tnh Mi?n Trung 3980
Anh ra ?i em l?p ki?ng tr?ng hoa
Anh v? hoa ? ???c ba tr?m nhnh
M?t nhnh l chn bp xanh
Bn ba ??ng m?t, ?? dnh c n?i
By gi? ??n lc th?nh th?i
C?y anh tnh th? v?n l?i bao nhiu
B?i ch?ng bc m? sinh ra th? n?y
Tm Tnh Mi?n Trung 2344
Anh d?t l?i than em ?y pht ??ng tm tnh
Hai hng l? (l?y) nh? nh? bnh n??c nghing
Tm Tnh Mi?n Nam, 2424
Ai sanh t sanh t?
Ai sanh ???ng th??ng l?
Ai sanh b? k? tr
Ai sanh cha v?i m?
Ai m sanh anh
- Bn Tu sanh t v?i t?
Th?ng Ty sanh ???ng th??ng l?
Th? m?c sanh b? k? tr
ng b sanh cha v?i m?
Cha m? m sanh anh
Ai lm cho ? xa ?y
Cho con cho b?o xa cy m?ng vi
Anh v? ngh? l?i m coi
Tm tnh em ? g??ng soi no b?ng
Tm Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 9793
??ng bn ni Hn
Ng bn t H Thn
N??c xanh nh? tu l
??ng bn t H Thn
Ng v? Hn, ph? x nghnh ngang
K? t? ngy Ty l?i ??t Hn
?o sng C?u Nh, bn vng B?ng Miu
D?n lng ai ?? ??ng xiu
? nui ph? m?u s?m chi?u c nhau
Tm Tnh Mi?n Trung, ? N?ng 2067
??u lng c con chim xanh (2)
?n no t?m mt ??u cnh du gia
???ng v? bn ?y bao xa
M??n mnh lm m?i cho ta m?t ng??i
M?t ng??i m??i tm ?i m??i
M?t ng??i v?a ??p v?a t??i nh? mnh.
Ai xinh th m?c ai xinh
ng t? ch? quy?t xe mnh v?i t?
Tm Tnh ??i Chng 6731
?n cho n th?a tm tnh,
?n cho n th?a s? mnh v?i ta.
Tm Tnh Mi?n Nam, 10335