Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tn T?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4226
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 1643
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 855
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, 749
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tn T?nh Mi?n Nam, 882
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tn T?nh Mi?n Nam, 4475
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 7101
Yu nhau m?t ci l ?a
N?a n?m n?a ??p h?n nh n?m gian.
Tn T?nh ??i Chng 10239
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tn T?nh Mi?n Nam, ??ng Thp 1181
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tn T?nh ??i Chng 8428
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tn T?nh ??i Chng 10282
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4202
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 10052
Yu em t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng hi hoa em c?m
Tn T?nh ??i Chng 8726
Yu em gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni c?ng xy nn thnh
Tn T?nh ??i Chng 1023
Yu anh tm tr hao mn,
Yu anh ??n thc c?ng cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 8595
Yu anh c?t r? x??ng mn.
Yu anh ??n thc v?n cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 3848
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 10124
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tn T?nh ??i Chng 2169
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tn T?nh ??i Chng 10125
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tn T?nh Mi?n Nam, 9404
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 8754
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tn T?nh Mi?n Nam, Tr Vinh 1374
Xin em m?t mi?ng tr?u vng,
Mai sau anh tr? cho nng hoa tai.
Xin em m?t mi?ng tr?u cay,
Mai sau s? tr? hoa tai cho nng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 6007
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tn T?nh ??i Chng 2651
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tn T?nh ??i Chng 2337
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 2970
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng,
Mai em v? cn ?? b?ng th??ng anh.
Tn T?nh Mi?n B?c 3963
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tn T?nh Mi?n B?c 2153
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tn T?nh Mi?n B?c 5578
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tn T?nh ??i Chng 8429
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 5423
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tn T?nh Mi?n B?c 6097
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tn T?nh Mi?n Nam, 4906
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tn T?nh ??i Chng 9403
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 667
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 4432
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tn T?nh ??i Chng 370
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 9042
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 8284
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 3866
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tn T?nh Mi?n Nam, 10273
X? ??c ??a ng??i ?i t l?i
Ch?n hi?m nguy c vng khng lai
Anh ?i ph? r?y trc mai
B? em than v?n th? di nh? th??ng
Tn T?nh ??i Chng 2421
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 524
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 9816
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 6089
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Tn T?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 3467
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tn T?nh ??i Chng 3650
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
Tn T?nh Mi?n Trung 4823
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
Tn T?nh ??i Chng 3413