Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tn T?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4208
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 1623
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 835
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, 732
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tn T?nh Mi?n Nam, 861
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tn T?nh Mi?n Nam, 4458
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 7079
Yu nhau m?t ci l ?a
N?a n?m n?a ??p h?n nh n?m gian.
Tn T?nh ??i Chng 10224
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tn T?nh Mi?n Nam, ??ng Thp 1160
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tn T?nh ??i Chng 8406
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tn T?nh ??i Chng 10266
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4178
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 10032
Yu em t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng hi hoa em c?m
Tn T?nh ??i Chng 8706
Yu em gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni c?ng xy nn thnh
Tn T?nh ??i Chng 1004
Yu anh tm tr hao mn,
Yu anh ??n thc c?ng cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 8577
Yu anh c?t r? x??ng mn.
Yu anh ??n thc v?n cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 3831
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 10102
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tn T?nh ??i Chng 2144
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tn T?nh ??i Chng 10102
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tn T?nh Mi?n Nam, 9383
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 8735
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tn T?nh Mi?n Nam, Tr Vinh 1355
Xin em m?t mi?ng tr?u vng,
Mai sau anh tr? cho nng hoa tai.
Xin em m?t mi?ng tr?u cay,
Mai sau s? tr? hoa tai cho nng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 5988
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tn T?nh ??i Chng 2627
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tn T?nh ??i Chng 2312
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 2950
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng,
Mai em v? cn ?? b?ng th??ng anh.
Tn T?nh Mi?n B?c 3943
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tn T?nh Mi?n B?c 2131
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tn T?nh Mi?n B?c 5556
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tn T?nh ??i Chng 8408
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 5405
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tn T?nh Mi?n B?c 6077
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tn T?nh Mi?n Nam, 4891
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tn T?nh ??i Chng 9382
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 647
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 4411
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tn T?nh ??i Chng 352
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 9022
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 8262
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 3846
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tn T?nh Mi?n Nam, 10253
X? ??c ??a ng??i ?i t l?i
Ch?n hi?m nguy c vng khng lai
Anh ?i ph? r?y trc mai
B? em than v?n th? di nh? th??ng
Tn T?nh ??i Chng 2405
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 508
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 9797
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 6068
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Tn T?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 3450
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tn T?nh ??i Chng 3627
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
Tn T?nh Mi?n Trung 4800
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
Tn T?nh ??i Chng 3390