Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tang Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trai tr??ng nam le l??i r hm,
Gi ti?u nhi than khc t? chm c? may.
Tang Ch? ??i Chng 2792
Ti?n ki?p lun h?i Tang Ch? ??i Chng 9707
Thi?p s?m cho chng ci ti?u hoa chanh
?i ??u ch? th? xung quanh hoa h?i
L?y th?ng tam t? l?y chng i
Chng ? thi?t ph?n, cho thi?p ti ?i l?y ch?ng
Tang Ch? ??i Chng 5080
Thi?t h?i thay cho th?ng b ln ba
N l?n n khc gi?a nh n?m gian.
Khc than gi?a ch?n linh sng
Ba vung nhi?u tm ?i hng ch? vi
Ch? thi?t h?i thay ng??i thc th ? yn r?i
?? cho ng??i s?ng ? ??i ch? v?.
Ba b?n n?m nhang khi thi?p ti ph?ng th?.
??u ??i ch? hi?u tay s? ch? tnh.
Ch? hi?u trung thi?p ti gnh vc m?t mnh
Ch?ng hay chng c th?u tnh thi?p ch?ng.
???ng ?i khu?t n?o khi chng.
Tang Ch? ??i Chng 1730
Th? h?i cu?i cng Tang Ch? ??i Chng 1189
Th? ch?ng nui con Tang Ch? ??i Chng 4601
Tang cha ch? m? lm sao?
Ni cho em bi?t m hao em t??ng?
Tang Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 3778
T??ng r?ng kh?n tr?ng c tang (2)
Ai ng? kh?n tr?ng, ?i?m trang kn ch?ng
T??ng r?ng kh?n tr?ng thm duyn
Ai ng? kh?n tr?ng, khng ti?n nhu?m nu!
Ch? phin b?y dy hng nu
?? c kh?n tr?ng ru?t ?au qu?n qu?n
Tang Ch? ??i Chng 1327
T??ng r?ng kh?n tr?ng c tang
Ai ng? kh?n tr?ng ra ?ng ve trai
Tang Ch? ??i Chng 718
Nng du ?? ch? m? ch?ng
?i bng h?t l?u, ?i vng sng tr?ng
Tang Ch? ??i Chng 4032
Mnh sinh ? c con trai
Gi tri?u con gi, quan ti nng du
Tang Ch? ??i Chng 6407
M? ch?ng ch?a kh ng?n c? Tang Ch? ??i Chng 5875
M?t mai bng x? c?i tng
M? r?m ai ??i, o thng ai mang ?
Tang Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7484
Lng gi?ng ?? tr? ba ngy
Ch?ng c v? c?u n?a ngy c?ng khng
Tang Ch? ??i Chng 7086
Lm chay th?t Tang Ch? ??i Chng 5910
Lm chay Tang Ch? ??i Chng 780
L? m? c?a m? Tang Ch? ??i Chng 9025
L? h? r?ng Tang Ch? ??i Chng 7975
L? bi quan Tang Ch? ??i Chng 10119
L? ??ng quan Tang Ch? ??i Chng 774
L? ??i li?m Tang Ch? ??i Chng 4461
L? th anh ch?ng ?? tang
?? n?m ba thng ?? nng t?i thn
Tang Ch? ??i Chng 6861
Lm Tu?n Tang Ch? ??i Chng 6660
L vng cn ? trn cy (2)
L xanh r?ng xu?ng tr?i ?i h?i tr?i
Tang Ch? ??i Chng 1915
L vng cn ? trn cy
L xanh r?ng xu?ng tr?i hay ch?ng tr?i
Tang Ch? ??i Chng 4227
Em ?i, ba n?m tang ch? mn r?i
??u d? em g?i, vng vng em ?eo
Tang Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 6324
Em ?i ba n?m tang ch? mn r?i,
??u d? em g?i, vng vng em ?eo.
Tang Ch? Mi?n Nam, 5667
Con c m?c r m ch?t (3)
Con di?u xc n?p lm chay
Tu h ?nh tr?ng ba ngy
Tu h n d?y n by mm ra
Con cu?c n ku oa oa
M? n ?i ch? ???ng xa ch?a v?
Tang Ch? ??i Chng 7191
Con c m?c r m ch?t (2)
Con qu? ? nh mua n?p lm chay
Cu cu ?nh tr?ng b?ng tay
Cho mo ??i m? lm th?y ??c v?n
Chi?n chi?n v?a khc v?a l?n
M?t b?y se s? b?t kh?n cho c
Tang Ch? ??i Chng 6681
Con c m?c r m ch?t
Con qu? mua (Con di?u xc) n?p lm chay
Con cu ?nh tr?ng ba ngy
Cho mo ??i m? lm t?y ??c v?n
Lng gi?ng ch?y ??n l?ng x?ng
Mua ba th??c v?i ??i kh?n cho c
Tang Ch? ??i Chng 1944
Con c ch?t r? trn cy (2)
C con gi? sch xem ngy lm ma
C cu?ng u?ng r??u la ?
Cc nhi trong b?i b ra l?y ph?n
Li?ng li?ng (Cho mo) th ?nh tr?ng qun
Chim chch c?i tr?n vc m? ?i rao
Tang Ch? ??i Chng 900
Con c ch?t r? trn cy
B? nng (B? cu) m? l?ch xem ngy lm ma
C cu?ng u?ng r??u la ?
Bao nhiu cc nhi nh?y ra chia ph?n
Cho mo th ?nh tr?ng qun
Chim chch m?c qu?n vc m ?i rao
Tang Ch? ??i Chng 726
C kia kh?n tr?ng tang ai,
Nh?t tang cha m? th? hai tang ch?ng?
Tang ch?ng th v?t kh?n ?i.
Tang cha tang m?, ta th tang chung.
Tang Ch? Mi?n Nam, 4040
Ch?ng c, v? c?u, ch?ng d
Trong ba ng??i ?y ch?t th khng tang.
Tang Ch? Mi?n Trung 11211
Ba n?m tang ch? mn r?i,
??u d? em g?i vng th?i em ?eo.
Tang Ch? Mi?n Nam, 4704
Ba n?m tang ch? mn nguy?n,
??u d? em g?i, chu?i chuy?n em ?eo.
Tang Ch? Mi?n Nam, 1145
Ba n?m tang ch? ch?u chung,
M? r?m anh ??i, o mng em mang.
Tang Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 7066
Ba n?m l m?y chng ?i
Ng??i l?i th??ng ng??i ai mi th??ng ma.
Tang Ch? ??i Chng 4366
Ba n?m h?m b?y thng chng ?i
Bao gi? c? m?c cho ti ?i l?y ch?ng?
Tang Ch? ??i Chng 1498
Ba n?m duyn mn ? r?i
Cy kh l r?ng em cn ng?i ch? ai
- Em ng?i ch? c? ch? khoai
Ch? cam, ch? qut, ch? xoi chn cy
Tang Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 4262
B?u ?? ch? cho ai x anh m?t n?a
B?u ?? ch? ch?ng, chm l?a ??t ?i
Tang Ch? ??i Chng 3139
Anh nghing tai cho em h?i nh?, khng dm h?i to,
H?i anh tang ch? cho ai?
B?t cho thn ph? th x hai em b?t cng.
- Thi th tang ch? ch?u chung,
M? r?m anh ??i, o thng em mang.
Tang Ch? Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6910
Anh thc r?i ???c ch? hi?n vinh
B? em ? l?i linh ?inh m?t mnh
Tang Ch? ??i Chng 7065
Anh ?i! anh ??i ti cng
Ti cn ??t m cho ch?ng ti ?y
Tang Ch? ??i Chng 5990
Anh ?au t??ng t? n?m trn b? v?c (2)
H?n anh th?t l?c, thc xu?ng Dim ?nh,
Dim V??ng ng h?i s? tnh,
Tui l?y v tnh, tui m?i thc oan.
Tang Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 4179
Anh ?au t??ng t? n?m trn b? v?c
H?n anh th?t l?c xu?ng ch?n Dim ?nh
ng vua phn qu?: anh v tnh thc oan
Em ?i! M?t mai anh ch?t
Em ??ng c ??n ?? tang
B?i t?i n?i em m thin h? lu?n bn
Tang Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 8179
An gi?c ngn thu Tang Ch? ??i Chng 2136
Ai ch ?m c??i ai c??i ?m ma Tang Ch? ??i Chng 749
Ai ch? Tang Ch? ??i Chng 10333
Ai ch?t tr??c th ???c ?m m? Tang Ch? ??i Chng 6680