Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tang Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trai tr??ng nam le l??i r hm,
Gi ti?u nhi than khc t? chm c? may.
Tang Ch? ??i Chng 2820
Ti?n ki?p lun h?i Tang Ch? ??i Chng 9744
Thi?p s?m cho chng ci ti?u hoa chanh
?i ??u ch? th? xung quanh hoa h?i
L?y th?ng tam t? l?y chng i
Chng ? thi?t ph?n, cho thi?p ti ?i l?y ch?ng
Tang Ch? ??i Chng 5111
Thi?t h?i thay cho th?ng b ln ba
N l?n n khc gi?a nh n?m gian.
Khc than gi?a ch?n linh sng
Ba vung nhi?u tm ?i hng ch? vi
Ch? thi?t h?i thay ng??i thc th ? yn r?i
?? cho ng??i s?ng ? ??i ch? v?.
Ba b?n n?m nhang khi thi?p ti ph?ng th?.
??u ??i ch? hi?u tay s? ch? tnh.
Ch? hi?u trung thi?p ti gnh vc m?t mnh
Ch?ng hay chng c th?u tnh thi?p ch?ng.
???ng ?i khu?t n?o khi chng.
Tang Ch? ??i Chng 1759
Th? h?i cu?i cng Tang Ch? ??i Chng 1223
Th? ch?ng nui con Tang Ch? ??i Chng 4637
Tang cha ch? m? lm sao?
Ni cho em bi?t m hao em t??ng?
Tang Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 3807
T??ng r?ng kh?n tr?ng c tang (2)
Ai ng? kh?n tr?ng, ?i?m trang kn ch?ng
T??ng r?ng kh?n tr?ng thm duyn
Ai ng? kh?n tr?ng, khng ti?n nhu?m nu!
Ch? phin b?y dy hng nu
?? c kh?n tr?ng ru?t ?au qu?n qu?n
Tang Ch? ??i Chng 1358
T??ng r?ng kh?n tr?ng c tang
Ai ng? kh?n tr?ng ra ?ng ve trai
Tang Ch? ??i Chng 754
Nng du ?? ch? m? ch?ng
?i bng h?t l?u, ?i vng sng tr?ng
Tang Ch? ??i Chng 4064
Mnh sinh ? c con trai
Gi tri?u con gi, quan ti nng du
Tang Ch? ??i Chng 6439
M? ch?ng ch?a kh ng?n c? Tang Ch? ??i Chng 5911
M?t mai bng x? c?i tng
M? r?m ai ??i, o thng ai mang ?
Tang Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7513
Lng gi?ng ?? tr? ba ngy
Ch?ng c v? c?u n?a ngy c?ng khng
Tang Ch? ??i Chng 7117
Lm chay th?t Tang Ch? ??i Chng 5937
Lm chay Tang Ch? ??i Chng 822
L? m? c?a m? Tang Ch? ??i Chng 9060
L? h? r?ng Tang Ch? ??i Chng 8003
L? bi quan Tang Ch? ??i Chng 10149
L? ??ng quan Tang Ch? ??i Chng 808
L? ??i li?m Tang Ch? ??i Chng 4491
L? th anh ch?ng ?? tang
?? n?m ba thng ?? nng t?i thn
Tang Ch? ??i Chng 6891
Lm Tu?n Tang Ch? ??i Chng 6691
L vng cn ? trn cy (2)
L xanh r?ng xu?ng tr?i ?i h?i tr?i
Tang Ch? ??i Chng 1958
L vng cn ? trn cy
L xanh r?ng xu?ng tr?i hay ch?ng tr?i
Tang Ch? ??i Chng 4257
Em ?i, ba n?m tang ch? mn r?i
??u d? em g?i, vng vng em ?eo
Tang Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 6362
Em ?i ba n?m tang ch? mn r?i,
??u d? em g?i, vng vng em ?eo.
Tang Ch? Mi?n Nam, 5693
Con c m?c r m ch?t (3)
Con di?u xc n?p lm chay
Tu h ?nh tr?ng ba ngy
Tu h n d?y n by mm ra
Con cu?c n ku oa oa
M? n ?i ch? ???ng xa ch?a v?
Tang Ch? ??i Chng 7217
Con c m?c r m ch?t (2)
Con qu? ? nh mua n?p lm chay
Cu cu ?nh tr?ng b?ng tay
Cho mo ??i m? lm th?y ??c v?n
Chi?n chi?n v?a khc v?a l?n
M?t b?y se s? b?t kh?n cho c
Tang Ch? ??i Chng 6706
Con c m?c r m ch?t
Con qu? mua (Con di?u xc) n?p lm chay
Con cu ?nh tr?ng ba ngy
Cho mo ??i m? lm t?y ??c v?n
Lng gi?ng ch?y ??n l?ng x?ng
Mua ba th??c v?i ??i kh?n cho c
Tang Ch? ??i Chng 1976
Con c ch?t r? trn cy (2)
C con gi? sch xem ngy lm ma
C cu?ng u?ng r??u la ?
Cc nhi trong b?i b ra l?y ph?n
Li?ng li?ng (Cho mo) th ?nh tr?ng qun
Chim chch c?i tr?n vc m? ?i rao
Tang Ch? ??i Chng 928
Con c ch?t r? trn cy
B? nng (B? cu) m? l?ch xem ngy lm ma
C cu?ng u?ng r??u la ?
Bao nhiu cc nhi nh?y ra chia ph?n
Cho mo th ?nh tr?ng qun
Chim chch m?c qu?n vc m ?i rao
Tang Ch? ??i Chng 760
C kia kh?n tr?ng tang ai,
Nh?t tang cha m? th? hai tang ch?ng?
Tang ch?ng th v?t kh?n ?i.
Tang cha tang m?, ta th tang chung.
Tang Ch? Mi?n Nam, 4068
Ch?ng c, v? c?u, ch?ng d
Trong ba ng??i ?y ch?t th khng tang.
Tang Ch? Mi?n Trung 11247
Ba n?m tang ch? mn r?i,
??u d? em g?i vng th?i em ?eo.
Tang Ch? Mi?n Nam, 4733
Ba n?m tang ch? mn nguy?n,
??u d? em g?i, chu?i chuy?n em ?eo.
Tang Ch? Mi?n Nam, 1177
Ba n?m tang ch? ch?u chung,
M? r?m anh ??i, o mng em mang.
Tang Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 7100
Ba n?m l m?y chng ?i
Ng??i l?i th??ng ng??i ai mi th??ng ma.
Tang Ch? ??i Chng 4392
Ba n?m h?m b?y thng chng ?i
Bao gi? c? m?c cho ti ?i l?y ch?ng?
Tang Ch? ??i Chng 1532
Ba n?m duyn mn ? r?i
Cy kh l r?ng em cn ng?i ch? ai
- Em ng?i ch? c? ch? khoai
Ch? cam, ch? qut, ch? xoi chn cy
Tang Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 4293
B?u ?? ch? cho ai x anh m?t n?a
B?u ?? ch? ch?ng, chm l?a ??t ?i
Tang Ch? ??i Chng 3170
Anh nghing tai cho em h?i nh?, khng dm h?i to,
H?i anh tang ch? cho ai?
B?t cho thn ph? th x hai em b?t cng.
- Thi th tang ch? ch?u chung,
M? r?m anh ??i, o thng em mang.
Tang Ch? Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6938
Anh thc r?i ???c ch? hi?n vinh
B? em ? l?i linh ?inh m?t mnh
Tang Ch? ??i Chng 7104
Anh ?i! anh ??i ti cng
Ti cn ??t m cho ch?ng ti ?y
Tang Ch? ??i Chng 6022
Anh ?au t??ng t? n?m trn b? v?c (2)
H?n anh th?t l?c, thc xu?ng Dim ?nh,
Dim V??ng ng h?i s? tnh,
Tui l?y v tnh, tui m?i thc oan.
Tang Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 4209
Anh ?au t??ng t? n?m trn b? v?c
H?n anh th?t l?c xu?ng ch?n Dim ?nh
ng vua phn qu?: anh v tnh thc oan
Em ?i! M?t mai anh ch?t
Em ??ng c ??n ?? tang
B?i t?i n?i em m thin h? lu?n bn
Tang Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 8220
An gi?c ngn thu Tang Ch? ??i Chng 2163
Ai ch ?m c??i ai c??i ?m ma Tang Ch? ??i Chng 783
Ai ch? Tang Ch? ??i Chng 10362
Ai ch?t tr??c th ???c ?m m? Tang Ch? ??i Chng 6712