Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?o Hn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn l?y ph?i v? gi
?n c?m ph?i ?t : Xin b nu?t nhanh !
V phc l?y ph?i tr? ranh,
V?a ch?i, v?a ph tung honh t? tung 1
T?o Hn Mi?n Trung 2948
Thn em m??i su tu?i ??u
Cha m? p g? lm du nh ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
N?m ba chuy?n th?m, chn m??i chuy?n cay
T?i v? ? m?y n?m nay
Bu?n ring th c, vui ry th khng.
Ngy th?i v?t v? ngoi ??ng
T?i v? th?i l?i n?m khng m?t mnh.
C ?m th?c su?t n?m canh
Rau heo, cho ch, loanh quanh ?? tr.
T?o Hn ??i Chng 10063
Tham giu em l?y th?ng b t? ti
Lng trn tr?i d??i thi?u g trai t?
Em ?em thn cho th?ng b n dy v
Ma ?ng thng gi n n?m co trong lng
C?ng ?a mang l gi c ch?ng
Chn ?m tr?c ti?t, n?m khng c? m??i
Ni ra s? ch? em c??i
M h?ng b? qu thi?t ??i xun xanh
Em c?ng li?u mnh v th?ng b tr? ranh
?m n?m r? m qu?n quanh cho ?? bu?n
Bu?n mnh em l?i b? th?ng b n ln
N cn b m?n ch?ng nn c?m cho g
N ng? n ngy t t
M?t gi?c ??n sng cn g l xun
Chi em ?i hoa n? ???c m?y l?n
T?o Hn ??i Chng 5465
T?i chi m l?y ch?ng non
S?m ch?ng m l?i mu?n con b?n c??i.
T?o Hn ??i Chng 5599
T?t duyn l?y ???c v? gi
V?a s?ch c?a nh v?a d?o c?m canh
Hoi h?i m l?y tr? ranh
?n v?ng x b?p, ?a quanh ??u nh
T?o Hn ??i Chng 3898
Ra ???ng ng??i ta h?i cha hay ch?ng
Ni ra ?au ??n trong lng
M?t ci n? ti?n ki?p ch? khng phi ch?ng ti.
T?o Hn Mi?n Nam, B?c Liu 7866
Qu? cau nho nho ci v? vn vn,
Nay anh h?c g?n, mai anh h?c xa
L?y nhau t? thu? m??i ba
??n n?m m??i tm thi?p ? n?m con.
Ra ???ng ng??i ngh? cn son
V? nh thi?p ? n?m con cng chng.
T?o Hn ??i Chng 8388
Ng ln t?m ch?n l?ng qu?ng
Ku anh c?ng ng?t, ku th?ng kh ku
T?o Hn ??i Chng 4448
Ng ln b?c so l?ng qu?ng,
Ku anh c?ng ng?t, ku th?ng kh coi.
T?o Hn Mi?n Trung, Ph Yn, 1159
N??c m?m ngon d?m con c li?t
Em c ch?ng ni thi?t anh hay
T?o Hn ??i Chng 3678
M??i b?y m l?y b?y m??i
L?n ln l?n xu?ng c?ng ng??i ??ng canh
T?o Hn ??i Chng 8900
M? em tham g?o tham g
?em (B?t) em g? bn cho nh cao sang
Ch?ng em th th?p m?t gang
V?t m?i ch?a s?ch, ra ?ng ?nh nhau
Ngh? mnh cng t?c cng ?au
Trch cha trch m? tham giu tham sang
T?o Hn ??i Chng 3584
L?y ch?ng t? thu? m??i l?m
Ch?ng ch ti b ch?ng n?m cng ti
??n n?m m??i tm, ?i m??i
Ti n?m d??i ??t, ch?ng li ln gi??ng
M?t r?ng th??ng, hai r?ng th??ng
C b?n chn gi??ng gy m?t cn ba
Ai v? nh?n m? cng cha
Ch?ng ti nay ? giao ha v?i ti
T?o Hn ??i Chng 9265
L?y ch?ng t? thu? m??i ba
Qu?n h? tr?ng so, o the hoa nhu?m mu
T?o Hn ??i Chng 4259
L?y ch?ng ch?ng bi?t m?t ch?ng
?m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng
T?o Hn ??i Chng 3789
L?y em t? thu? m??i ba
??n nay m??i tm thi?p ? n?m con
Ra ???ng ng??i t??ng cn son
V?n nh thi?p ? n?m con cng chng
T?o Hn ??i Chng 4966
Em ??ng ?em d? ?u phi?n
Ki?p ny khng g?p ta nguy?n ki?p sau
T?o Hn ??i Chng 6535
Em ham giu em l?y th?ng b t ti
Lng trn x d??i thi?u g trai t?
T?o Hn Mi?n Trung 2466
Em cn b d?i th? ngy (2)
Th?y m? p u?ng nh?ng ngy cn th?
By gi? duyn s? ch? v?a
C th??ng th g? cho nhau ra cng
Em cn m?c m?u truy tng
M??n dao l trc c?t trng em ra
By gi? em ra kh?i trng
Gi? ? dao trc, gi? lng ng??i th??ng
Bao gi? em ra kh?i chi?u, kh?i gi??ng
?? thi?p v?i chng l?ng o ??p chung
T?o Hn Mi?n B?c 5211
Em cn b d?i th? ngy
M? cha (Th?y m?) p u?ng t? ngy thi?u nin.
Cho nn duyn ch?ng v?a duyn
C th??ng th v?t em ln h?i chng.
T?o Hn ??i Chng 1089
D?ng d?ng nh? c vo l?,
Khi vo th d?, by gi? khn ra.
Ti?c thay hoa h?i l hoa,
Ma xun ch?ng n?, n? ra ma h!
Ti?c thay hoa n? lm chi,
Hoa n? l? th, l?i ph?i ma ?ng?
Ch?ng l?n v? b ? xong,
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay
T?o Hn Mi?n Nam, An Giang 3141
Con g?y m l?y tra dng T?o Hn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4877
C ch?ng t? thu? m??i l?m.
Ch?ng ch ti nh? khng n?m cng t?
??n ch?ng m??i chn ?i m??i
Ti ng? d??i ??t ch?ng li ln gi??ng
T?o Hn Mi?n Trung 6794
Ch?ng ln tm v? m??i ba
Ng?i r?i, nu n?ng nu na ?? bu?n
M??i tm v? ? l?n khn
Nu na nu n?ng ch?ng cn m??i ba
M? ?i con ph?i g? ra
Ch?ng con nu n?ng nu na su?t ngy
?m n?m kh?c kho?i canh ch?y
T?o Hn ??i Chng 6296
Ch?ng l?n v? b th xinh
Ch?ng b v? l?n ra tnh ch? em
T?o Hn ??i Chng 8018
Ch?ng ch? ch? ?? trn bn
Phng khi ?i ch? mua mn v? che
Thn em nh? ci ch?i ?? ??u h
Phng khi m?a gi ?i v? chi chn.
T?o Hn ??i Chng 7673
Ch?ng b v? l?n ra chi?u ch? em T?o Hn ??i Chng 3391
Ch?ng nn tnh tr??c, ngh?a sau
C con ta g? cho nhau thi?t g?
T?o Hn Mi?n Nam, ??ng Thp 6314
Ch?ng gi v? tr? nng niu
Ch?ng tr? v? gi nhi?u ?i?u ??ng cay
T?o Hn ??i Chng 2545
Ci b?ng cng ch?ng ?i ch?i
?i ??n ch? l?i ?nh r?i m?t ch?ng
Ch li ?i, cho ti m??n c? g?u sng
Ti tt n??c c?n cho ch?ng ti ln
T?o Hn ??i Chng 8700
C? lang n?u v?i c? m
Ch? cho m chn, cn g c? lang
T?o Hn Mi?n Trung 10128
C? gi ??u b?c r?ng long
C??i c con gi cn m?ng tu?i ?o
T?o Hn ??i Chng 3922
B?a c?m mc n??c r?a ru
H?u c?m, h?u r??u, h?u tr?u, h?u t?m
?m ?m d?t c? ?i n?m
Than thn ph?n gi, m l?ng lo gi
ng ?i, ng bung ti ra
K?o ng??i trng th?y, ng??i ta ch c??i
T?o Hn ??i Chng 6316
B?ng b?ng cng ch?ng ?i ch?i (2)
?i ??n ch? l?i ?nh r?i m?t ch?ng
- Ch? em ?i, cho ti m??n ci gu sng
?? ti tt n??c mc ch?ng ti ln
T?o Hn ??i Chng 5796
B?ng b?ng cng ch?ng ?i ch?i
Cng qua v?ng n??c ?nh r?i m?t ch?ng!
T?o Hn ??i Chng 3962
Ai ?n cau c??i th ??n
Tu?i ti cn b ch?a nn l?y ch?ng!
T?o Hn ??i Chng 4723