Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tật Xấu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu ai mà nói quá ưa
Ghét ai nói thiếu, nói thừa như không
Tật Xấu Đại Chúng 3075
Xích chó bụi rậm
Người buôn men lại đi, lại rao: - Ai mua men đây!
Tật Xấu Đại Chúng 3482
Xa mặt cách lòng Tật Xấu Đại Chúng 7950
Xa hoa trụy lạc Tật Xấu Đại Chúng 1955
Xỏ lá ba que
Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa
Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua
Tật Xấu Đại Chúng 7128
Vò đầu bứt tai Tật Xấu Đại Chúng 4523
Vai u thịt bắp mồ hôi đầu
Lông nách một nạm chè Tàu một hơi
Tật Xấu Đại Chúng 4958
Vắng chồng thì lại có chồng
Việc gì mà chịu nằm không một mình
Tật Xấu Đại Chúng 10086
Uống rượu ăn nói cù cưa
Chuyện có một chút
Mà hết cả buổi trưa cằn nhằn
Tật Xấu Đại Chúng 8294
Trông gà hóa cú (cuốc) Tật Xấu Đại Chúng 492
Vốn tôi có máu đau hàm
Cơm ăn thì đỡ việc làm thì đau
Tật Xấu Đại Chúng 1125
Trà lâu tửu quán Tật Xấu Đại Chúng 1725
Trà dư tửu hậu Tật Xấu Đại Chúng 2369
Trà đình tửu điếm Tật Xấu Đại Chúng 6515
Tin bợm thì mất bò
Tin bạn mất vợ nằm co một mình
Tật Xấu Đại Chúng 6647
Tìm bạn tìm kẻ nho gia
Những người cờ bạc trăng hoa chớ gần.
Tật Xấu Đại Chúng 2018
Tiểu nhơn quen thói phô bày
Những điều xấu của kẻ này người kia
Tật Xấu Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4467
Tiền ma gạo quỷ Tật Xấu Đại Chúng 9959
Thùng rỗng kêu to Tật Xấu Đại Chúng 8411
Thua me gỡ lú Tật Xấu Đại Chúng 7234
Thông ngôn phú lục, bạc chục em không thèm
Em chỉ muốn thằng chồng nhậu
Để nó mửa hèm em nuôi heo.
Tật Xấu Miền Nam, Bạc Liêu 2264
Thủng nồi trôi rế Tật Xấu Đại Chúng 4792
Thề rằng sẩm chẳng thấy gì
Sẩm mà nói dối sẩm thì cũng đui
Tật Xấu Đại Chúng 7034
Thế gian thấy bán thì mua
Biết rằng mặn, lạt, chát, chua dường nào
Tật Xấu Đại Chúng 3319
Thế gian nói chi thì mặc nó
Miễn là mình không có thì thôi
Tật Xấu Đại Chúng 9882
Thế gian miệng nói không lầm
Kén kia mỏng vỏ vì tằm non dâu.
Tật Xấu Đại Chúng 1720
Thế gian một vợ một chồng (2)
Một niêu cơm tấm dầu lòng ăn chơị
Tật Xấu Đại Chúng 6232
Thế gian một vợ một chồng
Chẳng như vua bếp hai ông một bà
Tật Xấu Đại Chúng 9579
Thế gian lắm kẻ mơ màng
Thấy hòn son thắm ngỡ vàng chắt chiu (nâng niu)
Tật Xấu Miền Nam, Bạc Liêu 452
Thế gian lắm chuyện khôi hài
Hễ ăn được cá tính bài bỏ nơm
Tật Xấu Đại Chúng 4163
Thế gian họ nói không lầm (nhầm)
Lụa tuy vóc trắng, vụng cầm cũng đen
Tật Xấu Đại Chúng 6857
Thế gian giúp miệng lao xao
Ai cho đồng nào mà đỡ khó khăn
Tật Xấu Đại Chúng 2870
Thế gian còn dại chửa khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Tật Xấu Đại Chúng 2471
Thế gian chuộng của chuộng tài
Em đây chuộng nghĩa chẳng nài giàu sang.
Tật Xấu Đại Chúng 3035
Thế gian chẳng ít thì nhiều
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai
Tật Xấu Đại Chúng 4152
Thế gian ba sự khôn chừa
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ
Tật Xấu Đại Chúng 2380
Thầy bói, thầy cúng, thầy đồng
Nghe ba thầy ấy, cái lông không còn
Tật Xấu Miền Bắc 9236
Thương ai ví bằng thương chồng
Vì (Bởi ) chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương
Tật Xấu Đại Chúng 7713
Thương ai cho bằng thương chồng
Bởi chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương.
Tật Xấu Đại Chúng 6429
Tửu bất tuý nhơn nhơn tị chuột
Uống rượu vô rồi không thuộc đường đi
Tật Xấu Đại Chúng 8023
Từ ngày em về nhà này
Tưởng ngày một khá hóa ngày một hư.
Đi chợ ăn những quà trừ
Đi tắm mất váy khư khư chạy về.
Nấu cơm trên sống dưới khê
Đủ cả tứ bề như thể cháo hoa.
Bữa ăn nồi bảy nồi ba
Quanh năm ngày tháng chẳng ra đồng nào.
Rửa bát ngủ gật cầu ao
Ngủ trưa chồng gọi kêu sao nhức đầu.
Ăn nói cảu nhảu càu nhàu
Sai em rinh nước đổ vào tàu khoai.
Việc ăn em chẳng kém ai
Hễ mó đến gánh thì vai sứt hờ.
Việc làm chểnh mảng thờ ơ
Lại thêm một chút làm thơ với chồng.
Tật Xấu Đại Chúng 7797
Ra đi gặp vịt thì lùa
Gặp gái cũng chọc, gặp chùa cũng tu
Tật Xấu Miền Nam, Vĩnh Long 10181
Quả sầu đâu trong tươi ngoài héo
Cây đu đủ trong héo ngoài tươi
Rượu chè thuốc xái chơi bời
Gẫm trong gia đạo ít người như anh
Tật Xấu Đại Chúng 7606
Phù thịnh không phù suy Tật Xấu Đại Chúng 9210
Phụ mẫu cưới em về có vòng vàng chuỗi hột
Anh mãi mê say cờ bạc lột bán sạch trơn
Đêm em khuyên, ngày thời em giận
Mấy cái lời hận của em, anh chửi thề
Tật Xấu Miền Nam, Đồng Tháp 2592
Phải bỏng thì mó đến tai
Thông minh chữ nghĩa coi ai ra gì
Tật Xấu Đại Chúng 7929
Nói nhiều làm ít Tật Xấu Đại Chúng 5566
Nhà ai chồng quỉ vợ ma
Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem
Đói cơm khát nước tèm lem
No cơm ấm áo lại thèm nọ kia
Tật Xấu Đại Chúng 3164
Những người nghiện ngập bê tha
Hại tiền hại sức, cửa nhà toang hoang.
Tật Xấu Đại Chúng 9944
Những người cờ bạc say mê
Vong (Tán) gia bại sản, kẻ chê nười cười.
Tật Xấu Đại Chúng 2035