Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tật Xấu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy
Tật Xấu Đại Chúng 6238
Khoai lang củ sượng, củ trân,
Ưng anh đánh bạc, cỡi kỳ lân về trời.
Tật Xấu Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 1460
Hút sách là chuyện chẳng lành
Trâu bò vườn ruộng hóa thành khói mây
Tật Xấu Đại Chúng 7018
Hát cho chó cắn, bò lồng,
Hát cho con gái bỏ chồng mà theo
Hát cho gà gáy chim kêu
Hát cho ông lão trong lều bò ra
Tật Xấu Đại Chúng 7774
Hát bội làm tội người ta
Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con
Tật Xấu Đại Chúng 7246
Hàm Ninh là Hàm Ninh ke
Có ba chén chè đóng cửa lại ăn
Tật Xấu Miền Nam, Kiên Giang 6114
Hai nách cô thơm như ổ chuột chù
Mắt thì gián nhắm lại gù lưng tôm
Tật Xấu Đại Chúng 4355
Học hành ba chữ lem nhem.
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chu
Tật Xấu Đại Chúng 5220
Hễ ai mà nói dối ai
Tối ba mươi tết Ba Giai vào nhà.
Tật Xấu Miền Bắc, Hà Nội 7245
Hễ ai mà nói dối
Thì ngày mồng một Tết Ba Giai tới nhà
Tật Xấu Đại Chúng 3552
Gió đưa buồng chuối sau hè
Đã lăm le cô chị lại muốn dò dè cô em ?
Tật Xấu Miền Trung, Khánh Hòa 3452
Hỡi nào chàng rể, ở đâu?
Chàng rể uống rượu đi sau nói xàm.
Tật Xấu Miền Nam, Tiền Giang 1228
Ghen ăn tức ở Tật Xấu Đại Chúng 899
Gái này là gái chả vừa
Gái buôn vải tấm, gái lừa vải con
Gái này là gái chả non
Gái lường Chợ Quán, gái buôn chợ Cầu
Tật Xấu Đại Chúng 4262
Gái này là gái Đô Lương
Gái buôn nái tâm gái lường vải con
Gái này là gái chả non,
Gái lường chợ Điếm, gái buôn chợ Dừa.
Tật Xấu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10055
Gái lớn trong nhà như ma chưa cất (*)
Anh em bằng mặt chưa chắc bằng lòng
Nước đục đánh phèn lại trong
Thế nào đi nữa con dòng vẫn hơn
Tật Xấu Đại Chúng 2029
Gái lấy trai đúng là gái dại
Trai lấy rồi trai lại bán rao
Tật Xấu Miền Trung 6614
Gái đâu có gái lạ đời
Chỉ trừ có một ông Trời không chim
Thổ Công Hà Bá cũng nhìn
Tề Thiên Ðại Thánh cũng chim làm chồng
Tật Xấu Đại Chúng 6934
Dao to búa lớn Tật Xấu Đại Chúng 9391
Dáng chú mầy coi cũng xinh
Cơm ngày ba bữa còn rình cơm em
Tật Xấu Đại Chúng 6462
Dầu ngồi cửa sổ chạm rồng
Chiếu hoa nệm gấm không chồng cũng hư
Tật Xấu Đại Chúng 7636
Dầu cho nợ bắt nợ đòi
Phong lưu ta cũng cứ nòi phong lưu
Tật Xấu Đại Chúng 7187
Cùng hung cực ác Tật Xấu Đại Chúng 2730
Con quạ đen lông đen cánh
Đỗ nhánh can cường
Trò Ba quỷ quyệt quyết lường duyên em
Tật Xấu Miền Trung, Bình Định 5421
Con mèo nằm bếp cháy đuôi
Ai thua cờ bạc đuổi ruồi không bay
Tật Xấu Miền Trung, Khánh Hòa, Phú Yên 4730
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa
Tật Xấu Đại Chúng, Miền Nam 6038
Con công ăn lẫn với gà
Rồng kia rắn nọ, xem đà sao nên ?
Tật Xấu Đại Chúng 5066
Con cóc nằm mép bờ ao
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời
Tật Xấu Đại Chúng 3059
Con cóc mày trèo cành nho
Anh kia không vợ hay mò đi đêm
Tật Xấu Đại Chúng 6687
Con hư bởi tại cha dong
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe
Tật Xấu Đại Chúng 10106
Còn bạc còn tiền còn đệ tử,
Hết cơm, hết gạo hết ông tôi
Tật Xấu Đại Chúng 4493
Coi miếng ăn như cái tàn cái tán Tật Xấu Đại Chúng 4081
Có thằng chồng say
như trong chay ngoài hội
Ngó vô nhà như tầm vu
Tật Xấu Đại Chúng 1941
Có thằng chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ
Ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh
Có thằng chồng say như trong chay ngoài hội
Ngó vô nhà như hội tầm vu
Tật Xấu Đại Chúng 8403
Có tội lạy khắp mọi nơi
Không tội không nợ coi Trời bằng vung
Tật Xấu Đại Chúng 6754
Có chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ,
Xét lại thua buồn, tôi muốn bỏ ông tiên!
Tật Xấu Miền Nam, Bến Tre 8311
Có chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ
Ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh
Tật Xấu Miền Nam, Vĩnh Long, Bạc Liêu 1583
Có được anh chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ,
Xét lại thua buồn, tôi muốn bỏ ông tiên!
Tật Xấu Miền Nam, Bến Tre 9740
Chuột nằm bồ lúa khoanh đuôi
Con dâu bà xã đuổi ruồi không bay.
Tật Xấu Miền Nam, Bạc Liêu 9039
Chú khi ni, mi khi khác Tật Xấu Miền Trung, Huế 8456
Chim khôn chọn cây mà đậu
Gái khôn chọn chồng nhậu mà nhờ
Mai sau chết bụi chết bờ khỏi chôn.
Tật Xấu Miền Nam, Bạc Liêu 1027
Chén tạc chén thù, Tật Xấu Đại Chúng 5474
Cha già con dại chờ mong
Anh đi vui thú chơi rong một mình.
Uổng công cha mẹ sinh thành,
Uổng công gánh chữ chung tình của em.
Tật Xấu Đại Chúng 5373
Cha già con dại anh ơi
Anh đi cờ bạc suốt đời suốt năm.
Anh thiêu hàng chục hàng trăm
Em đi bán vải nhặt dăm ba đồng.
Cha già con dại chờ mong
Anh đi vui thú chơi rong một mình.
Uổng công cha mẹ sinh thành,
Uổng công gánh chữ chung tình của em.
Tật Xấu Đại Chúng 3761
Chồng sang vợ được đi giày
Vợ ngoan chồng được tối ngày cậy trông
Môi dày ăn vụng đã xong
Môi mỏng hay hớt môi cong hay hờn
Tật Xấu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1136
Chồng ma, vợ quỷ Tật Xấu Đại Chúng 7263
Chồng con nó chẳng ra gì
Tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi hoang
Nói ra, xấu thiếp hổ chàng
Nó giận, nó phá tan hoang cửa nhà
Nói đây, có chị em nhà
Còn năm ba thúng thóc với một và cân bông
Em bán đi trả nợ cho chồng
Còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con
Đắng cay ngậm quả bồ hòn
Cửa nhà gia thế, chồng con kém người
Nói ra, sợ chị em cười
Con nhà nho-giáo lấy phải người đần ngu
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình
Tật Xấu Đại Chúng 4962
Chồng đánh bạc vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng
Tật Xấu Đại Chúng 2493
Chưa tối đã vội đi nằm
Em coi giấc ngủ đáng trăm quan tiền
Tật Xấu Đại Chúng 9156
Chết trên bụng đàn bà Tật Xấu Đại Chúng 4207