Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T? ?oan

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
T? ?oan ??i Chng 8945
Ti?n ma g?o qu? T? ?oan ??i Chng 6992
Th? r?ng s?m ch?ng th?y g
S?m m ni d?i s?m th c?ng ?ui
T? ?oan ??i Chng 5057
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng m?n, l?t, cht, chua d??ng no
T? ?oan ??i Chng 2724
Th? gian ni chi th m?c n
Mi?n l mnh khng c th thi
T? ?oan ??i Chng 2765
Th? gian mi?ng ni khng l?m
Kn kia m?ng v? v t?m non du.
T? ?oan ??i Chng 3575
Th? gian m?t v? m?t ch?ng (2)
M?t niu c?m t?m d?u lng ?n ch??
T? ?oan ??i Chng 4985
Th? gian m?t v? m?t ch?ng
Ch?ng nh? vua b?p hai ng m?t b
T? ?oan ??i Chng 3717
Th? gian l?m k? m? mng
Th?y hn son th?m ng? vng ch?t chiu (nng niu)
T? ?oan Mi?n Nam, B?c Liu 1063
Th? gian l?m chuy?n khi hi
H? ?n ???c c tnh bi b? n?m
T? ?oan ??i Chng 503
Th? gian h? ni khng l?m (nh?m)
L?a tuy vc tr?ng, v?ng c?m c?ng ?en
T? ?oan ??i Chng 7475
Th? gian gip mi?ng lao xao
Ai cho ??ng no m ?? kh kh?n
T? ?oan ??i Chng 4786
Th? gian cn d?i ch?a khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
T? ?oan ??i Chng 8882
Th? gian chu?ng c?a chu?ng ti
Em ?y chu?ng ngh?a ch?ng ni giu sang.
T? ?oan ??i Chng 6447
Th? gian ch?ng t th nhi?u
Khng d?ng ai d? ??t ?i?u cho ai
T? ?oan ??i Chng 4358
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
T? ?oan ??i Chng 5049
Th?y bi, th?y cng, th?y ??ng
Nghe ba th?y ?y, ci lng khng cn
T? ?oan Mi?n B?c 10223
M?t mm c m?y ??a ngon
D gh? nch h?t ?? con nh?n thm
T? ?oan ??i Chng 5221
Ch?ng ?nh b?c v? ?nh bi
Ch?ng hai ba v?, v? hai ba ch?ng
T? ?oan ??i Chng 8528
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem T? ?oan ??i Chng 5773
Ch?p ch?p r?i l?i cheng cheng
Con g tr?ng thi?n ?? ring cho th?y
??m xi th ??m cho ??y
??m v?i th thnh nh th?y gi?n cho (m?t thing)
T? ?oan ??i Chng 3322
Ch?p ch?p r?i l?i chung ching
Con g tr?ng thi?n (no bo) ?? ring cho th?y
??m xi th ??m cho ??y
??m m v?i ??a th th?y khng ?a
T? ?oan ??i Chng 6801
Canh b?c ?n thua nhau v? lc g gy T? ?oan ??i Chng 3510
Ci cn c q?y c ma
G?o vo m?t l?i, g?o ra m?t ???ng
Th? ti ba m??i su k r rng
V? nh kh?o l?i ch? cn ba m??i
T? ?oan ??i Chng 10127
Ch?ng em v?n k? ?a tnh
Gi khng b?, nh? khng tha
X?u nh? ma h?n c?ng h h
X?u nh? qu? h?n c?ng ?n n?m
T? ?oan ??i Chng 8937
Ch?ng em n ch?ng ra g
T? tm, xc ??a, n th ch?i hoang
Ni ra x?u thi?p h? chng
N gi?n n ph tang hoang cu? nh
Ni ?y, c ch? em ny
Cn n?m thng thc, m?t vi cn bng
Em bn ?i, tr? n? cho ch?ng
Cn ?n h?t nh?n, h? lng ch?ng con
??ng cay ng?m qu? b? hn
C?a nh gia th?, ch?ng con km ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
Con nh gia gio, g?p ng??i ??n ngu!
R?ng vng t?m n??c ao t
Ng??i khn ? v?i ng??i ngu b?c mnh.
T? ?oan ??i Chng 8151
Ban Ngy ng?i l
T?i v? v n?i
T? ?oan Mi?n Nam, 3813
B c?t che m?t T? ?oan Mi?n B?c, H N?i 3713
Bi?t ?u l t? chu?n chu?n
Bi?t ?u c ??u, bi?t ?u l??n n?m
T? ?oan Mi?n B?c 7905
Anh n?y c tnh hoang tng
R??u ch, c? b?c lm ngang khong ch?a
T? ?oan Mi?n B?c 1840
Anh ham xc d?a c quay
Mu m c? b?c l?i hay r??u ch
Eo so cng n? t? b?
K? li ng??i ko , ch? l?m thay
N? n?n em tr? chng vay
Ki?p em l ki?p ko cy ??t h?i
T? ?oan ??i Chng 6998
Anh ?i ghe r?i chn cho
B?i anh thua b?c nn ngho n? treo
N? treo k? m?c n? treo
Em bn bnh bo tr? n? nui anh
T? ?oan Mi?n Nam, 4315
Ai b?y ci c?nh ?a th
?? cho ph? n? nhi?u b? kh? ?au!
T? ?oan ??i Chng 4788