Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T? ?oan

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
T? ?oan ??i Chng 8906
Ti?n ma g?o qu? T? ?oan ??i Chng 6959
Th? r?ng s?m ch?ng th?y g
S?m m ni d?i s?m th c?ng ?ui
T? ?oan ??i Chng 5023
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng m?n, l?t, cht, chua d??ng no
T? ?oan ??i Chng 2698
Th? gian ni chi th m?c n
Mi?n l mnh khng c th thi
T? ?oan ??i Chng 2737
Th? gian mi?ng ni khng l?m
Kn kia m?ng v? v t?m non du.
T? ?oan ??i Chng 3546
Th? gian m?t v? m?t ch?ng (2)
M?t niu c?m t?m d?u lng ?n ch??
T? ?oan ??i Chng 4954
Th? gian m?t v? m?t ch?ng
Ch?ng nh? vua b?p hai ng m?t b
T? ?oan ??i Chng 3681
Th? gian l?m k? m? mng
Th?y hn son th?m ng? vng ch?t chiu (nng niu)
T? ?oan Mi?n Nam, B?c Liu 1036
Th? gian l?m chuy?n khi hi
H? ?n ???c c tnh bi b? n?m
T? ?oan ??i Chng 468
Th? gian h? ni khng l?m (nh?m)
L?a tuy vc tr?ng, v?ng c?m c?ng ?en
T? ?oan ??i Chng 7444
Th? gian gip mi?ng lao xao
Ai cho ??ng no m ?? kh kh?n
T? ?oan ??i Chng 4756
Th? gian cn d?i ch?a khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
T? ?oan ??i Chng 8851
Th? gian chu?ng c?a chu?ng ti
Em ?y chu?ng ngh?a ch?ng ni giu sang.
T? ?oan ??i Chng 6415
Th? gian ch?ng t th nhi?u
Khng d?ng ai d? ??t ?i?u cho ai
T? ?oan ??i Chng 4329
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
T? ?oan ??i Chng 5017
Th?y bi, th?y cng, th?y ??ng
Nghe ba th?y ?y, ci lng khng cn
T? ?oan Mi?n B?c 10193
M?t mm c m?y ??a ngon
D gh? nch h?t ?? con nh?n thm
T? ?oan ??i Chng 5190
Ch?ng ?nh b?c v? ?nh bi
Ch?ng hai ba v?, v? hai ba ch?ng
T? ?oan ??i Chng 8499
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem T? ?oan ??i Chng 5741
Ch?p ch?p r?i l?i cheng cheng
Con g tr?ng thi?n ?? ring cho th?y
??m xi th ??m cho ??y
??m v?i th thnh nh th?y gi?n cho (m?t thing)
T? ?oan ??i Chng 3292
Ch?p ch?p r?i l?i chung ching
Con g tr?ng thi?n (no bo) ?? ring cho th?y
??m xi th ??m cho ??y
??m m v?i ??a th th?y khng ?a
T? ?oan ??i Chng 6769
Canh b?c ?n thua nhau v? lc g gy T? ?oan ??i Chng 3477
Ci cn c q?y c ma
G?o vo m?t l?i, g?o ra m?t ???ng
Th? ti ba m??i su k r rng
V? nh kh?o l?i ch? cn ba m??i
T? ?oan ??i Chng 10092
Ch?ng em v?n k? ?a tnh
Gi khng b?, nh? khng tha
X?u nh? ma h?n c?ng h h
X?u nh? qu? h?n c?ng ?n n?m
T? ?oan ??i Chng 8909
Ch?ng em n ch?ng ra g
T? tm, xc ??a, n th ch?i hoang
Ni ra x?u thi?p h? chng
N gi?n n ph tang hoang cu? nh
Ni ?y, c ch? em ny
Cn n?m thng thc, m?t vi cn bng
Em bn ?i, tr? n? cho ch?ng
Cn ?n h?t nh?n, h? lng ch?ng con
??ng cay ng?m qu? b? hn
C?a nh gia th?, ch?ng con km ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
Con nh gia gio, g?p ng??i ??n ngu!
R?ng vng t?m n??c ao t
Ng??i khn ? v?i ng??i ngu b?c mnh.
T? ?oan ??i Chng 8122
Ban Ngy ng?i l
T?i v? v n?i
T? ?oan Mi?n Nam, 3780
B c?t che m?t T? ?oan Mi?n B?c, H N?i 3679
Bi?t ?u l t? chu?n chu?n
Bi?t ?u c ??u, bi?t ?u l??n n?m
T? ?oan Mi?n B?c 7873
Anh n?y c tnh hoang tng
R??u ch, c? b?c lm ngang khong ch?a
T? ?oan Mi?n B?c 1810
Anh ham xc d?a c quay
Mu m c? b?c l?i hay r??u ch
Eo so cng n? t? b?
K? li ng??i ko , ch? l?m thay
N? n?n em tr? chng vay
Ki?p em l ki?p ko cy ??t h?i
T? ?oan ??i Chng 6972
Anh ?i ghe r?i chn cho
B?i anh thua b?c nn ngho n? treo
N? treo k? m?c n? treo
Em bn bnh bo tr? n? nui anh
T? ?oan Mi?n Nam, 4279
Ai b?y ci c?nh ?a th
?? cho ph? n? nhi?u b? kh? ?au!
T? ?oan ??i Chng 4758