Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thch C??i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tro ln cy g?o con con
Mu?n l?y v? gin ph?i n?ng ti?n cheo
N?ng l bao nhiu?
Ba m??i quan qu.
M? anh c m?i l?y ???c nng
Mai m? anh sang, M? nng thch c??i
B?c th tr?m r??i, Ti?n chn m??i chum
L?a th chn t?m cho dy
Tru b chn ch?c ?u?i ngay vo lng.
Anh s?m ???c anh m?i h?i nng
N?u khng s?m ?? ch? vo lng lm chi!
Thch C??i ??i Chng 6251
Trn tr?i c ?m my vung
D??i sng n??c ch?y nh? chung cha Th?y.
Anh v? x? g? cho dy
B?c c?u sng Ci ?n th?y m? sang.
Chi?u hoa tr?i xu?ng s?p vng
G??ng tu m?t chi?c, thi?p chng soi chung.
Thch C??i ??i Chng 7662
Tay c?m r?a l?t chm m?t m?ng vi,
?? anh coi ph? m?u em ?i bao nhiu?
Thch C??i Mi?n Trung, Ph Yn, 7278
R??u chung hnh b?n ch cho ngon,
B? v ci xi?ng, ki?m ci ?n m khing
Thch C??i Mi?n Trung, Ph Yn, 2774
Ng??i ta thch l?n thch g
Em ?y ch? thch m?t nh khoai lang
Thch C??i Mi?n Nam, 2124
Mnh mng n?i n??c
S?u ???c r??m r
? ?y anh tnh sao ra
S?m bng h?t l?u ??ng m c??i em!
Thch C??i Mi?n Nam, 9128
M? em mu?n ?n c thu
B?t anh ra bi?n m?t m tt t?m.
B?t em thch c??i m?t tr?m
Anh ?i chn ch?c m??i l?m quan ngo?
Thch C??i ??i Chng 4427
M? mnh kho ?? mnh ra
?? mnh m??i b?n, ?? ta hm r?m.
Mnh ?en ta c?ng ng?m ng?m
M? ta thch c??i m?t tr?m quan ti?n.
Mnh v? bn t? bn tin
Bn ru?ng t? ?i?n ch?ng l?y ???c ta
Mnh v? bn c?a bn nh
Bn ko bn c?t bn x ?n tay
Mnh v? bn m? ?m nay
L?y ???c qun ny ??t l? tr?i long.
Bao gi? b?c ?? ra nong
Ti?n quy, thc ct l?y xong qun ny
Qun ny qun ?n qun ch?i
Qun ?nh tr?ng b?i, qun b?i thuy?n r?ng.
Gi ny l gi kn ch?ng
Kn t? t?nh B?c, t?nh ?ng, t?nh ?o?
Kn t? m??i tm ng cai
M??i l?m ng ??i, m??i hai ng ??n.
Kn t? con chu nh vua
B??c chn xu?ng cha l? Ph?t ?n chay
Thch C??i ??i Chng 4217
M? ?i! n?m nay con m??i tm tu?i r?i
Ch?ng con ch?a c, m? th?i tnh sao?
Con chim khch n mch c hai b m?i
M? ng?i thch c??i
Ti?n ch?n n?m quan Cau ch?n n?m ngn
L?n bo n?m con o qu?n n?m ?i
- M? ?i, n?m nay con hai m??i ba tu?i r?i
Ch?ng con ch?a c m? th?i tnh sao?
Com chim khch n mch c hai b m?i
M? ng?i thch c??i:
Ti?n ch?n ba quan Cau ch?n ba ngn
L?n bo ba con o qu?n ba ?i
- M? ?i, n?m nay con ba m??i hai tu?i r?i
Ch?ng con ch?a c m? th?i tnh sao?
Con chim khch n mch c hai b m?i
M? ng?i thch c??i
Ti?n ch?n m?t quan Cau ch?n m?t ngn
Ch bo m?t con o qu?n m?t ?i
- M? ?i, n?m nay con b?n m??i ba tu?i r?i
Ch?ng con v?n hon ch?a c ... m? th?i
M? th?i ... cho khng.
Thch C??i ??i Chng 8701
Gi x? ny, bi?t cy, bi?t c?y,
Cho ghe, gnh la gi?a ??ng
Anh no ch? ngh?a khng thng,
Cu?c cy khng gi?i ??ng hng snh duyn.
Thch C??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 6393
Em l thn ph?n n? nhi!
Th?y m? thch c??i lm chi b? bng
Ti?n th?i chn h? l?ng quang
Cau non tr?m thng h? hng ?n ch?i
Vng vng ko ?? m??i ?i
Nh?n ba tr?m chi?c, ti?n th?i m??i quan
Cn bao c?a h?i c?a han
C?a m?t ti?n c??i c?a mang ta v?
C??i ta tr?m ng?ng nghn d
Tr?m ngan nghn ph??ng ta v? lm du
C??i ta chn ch?c con tru
Ba tr?m con l?n ??a du v? nh?
Chng v? nh?n nh? m? cha
Mua tre ti?n ??t lm nh ? ring
Chng v? nh?n nh? lng gi?ng
Qut c?ng qut ng, ra ging ta v?
Ta v? ta ch?ng v? khng
Voi th ?i tr??c ng?a h?ng theo sau
Ba b c?m qu?t theo h?u
M??i tm ng??i h?u ?i ?? th thi
Thch C??i ??i Chng 916
Em l con gi nh giu
M? cha thch c??i ra mu sinh sao
C??i em tr?m t?m g?m ?o
M?t tr?m hn ng?c, hai m??i tm ng sao trn tr?i
Trp trn d?n ?? tr?m ?i
?ng thu?c b?ng b?c, ?ng vi b?ng vng
S?m xe t? m ?em sang
?? quan vin h? nh nng ??a du
Ba tr?m nn Ngh? ??i ??u
M?t ng??i m?t ci qu?t Tu th?t xinh
Anh v? s?m nhi?u Nghi nh
May ch?n cho r?ng ta mnh ??p chung
C??i em chn ch?nh m?t ong
M??i ct xi tr?ng, m??i nong xi v
C??i em tm v?n tru b
B?y v?n d l?n, chn v r??u t?m
L ?a m?t nguy?t hm r?m
R?ng nanh th?ng Cu?i, ru hm Thin Li
Gan ru?i m? mu?i cho t??i
Xin chng chn ch?c con d?i ga ch?ng
Thch th? m?i th?a trong lng
Chng m lo ???c thi?p cng theo chn
Thch C??i ??i Chng 2667
C xa d?ch l?i cho g?n (2)
Chng d?n th? em l?y lm sang
N? no em l?i ph ngang nh? l
Ng??i ta thch l?n thch g
Nh em thch c??i m?t nh khoai lang
C? to th ?? m?i lng
Cn nh? c? nh? h? hng ?n ch??
Bao nhiu c? m? chng ?i!
?? cho con tr? ?n ch?i gi? nh.
Bao nhiu c? rm c? h
?? cho con l?n con g n ?n.
Thch C??i ??i Chng 761
C xa d?ch l?i cho g?n
Nh em thch c??i c ng?n ?y thi
Hay l n?ng l?m anh ?i!
?? em b?t l?i m?t mi rau c?n.
C??i nng anh toan d?n voi
Anh s? qu?c c?m nn voi khng bn.
D?n tru s? h? mu hn
D?n b s? h? nh nng co gn.
Mi?n l c th b?n chn
D?n con chu?t bo m?i dn m?i lng.
Thch C??i ??i Chng 3268
Cha m? nng mu?n ?n c thu,
B?t anh ?nh l??i m m t?m t?m.
Cha m? nng ?i l? m?t tr?m,
Anh ?i chn ch?c m??i l?m quan ngoi.
Cha m? nng ?i bng tai,
Anh ra th? b?c lm hai ?i vng.
Thch C??i Mi?n Nam, L?c T?nh 1786
Cha m? em ?u c ?i nhi?u
M?t tr?m ct r??u, kh?n ?i?u anh tr?i ra
Thch C??i Mi?n Trung, Khnh Ha 5121
Cha m? chng mu?n ?n c thu
G? con ??t bi?n m m t?m t?m
Cha m? ?i b?c m?t tr?m
Anh ?i chn ch?c m??i l?m quan v
Cha m? ?i m?t bng tai
Anh ln th? b?c ?nh hai ?i ??ng
Thch C??i Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 1123
Cau L??ng, tr Hi?u
Ch? m??i no?c cho ??m.
Bnh ch?ng kho?ng tm tr?m.
Bnh dy xin t? bt.
Thch C??i Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10023
C??i nng anh toan d?n voi
Anh s? qu?c c?m nn voi khng bn
D?n tru s? h? mu hn
D?n b s? h? nh nng co gn
Mi?n l c th b?n chn
D?n con chu?t bo m?i dn m?i lng
- Chng d?n th? em l?y lm sang
N? no em l?i ph ngang nh? l
Ng??i ta thch l?n, thch g
Nh em thch c??i m?t nh khoai lang
C? to th ?? m?i lng
Cn nh? c? nh? h? hng ?n ch?i
Bao nhiu c? m? chng ?i
?? cho con tr? ?n ch?i gi? nh
Bao nhiu c? rm, c? h
?? cho con l?n, con g n ?n
Thch C??i ??i Chng 3114
C??i em c m?t ti?n hai
C d?m s?i bn, c vi h?t xi
H? hng ?n u?ng xong r?i
Ti xin ci ch?o, ti li n v?
Thch C??i ??i Chng 4820
C??i em c cnh con g
C d?m s?i bn, c v h?t xi
C??i em cn n?a anh ?i
C m?t d?a ??u, hai mi rau c?n
C xa d?ch l?i cho g?n
Nh em thch c??i c ng?n ?y thi
Hay l n?ng l?m anh ?i
?? em b?t l?i m?t mi rau c?n
Thch C??i ??i Chng 6786
C??i em chn qu? cau vng
C??i em chn ch?c h? hng ?n ch?i
Vng vng ko l?y m??i ?i
L?a l chn t?m, ti?n r?i nghn quan
G?i l c h?i c han
M??i chun r??u n?p cheo lng l xong
Thch C??i ??i Chng 9635
o o gi th?i v? ?ng
C cheo c c??i, v? ch?ng m?i nn.
Thch C??i ??i Chng 10353
Anh v? x? vn cho dy
B?c c?u chn nh?p cho th?y m? sangTh?y m? sang em c?ng theo sang
Qu h? em c lng th??ng
M?t tr?m m?t v?n ch?ng ???ng c?ng ?i
Thch C??i ??i Chng 638
Anh v? x? g? cho dy
B?c c?u sng ci cho th?y m? sang
Th?y m? sang em c?ng theo sang
? d?c quan c?m, ? ngang khng cho
Thch C??i ??i Chng 763
Anh v? th?a m? cng cha
S?m sanh ?? l? giao ha cng em
Thch C??i ??i Chng 7616
Anh v? ki?m v?y c tr vng
Ki?m gan con tp b?c th nng theo khng
Thch C??i Mi?n Nam, V?nh Long 8927
Anh v? h?i m? cng th?y
C cho lm r? bn n?y hay khng?
Thch C??i Mi?n Nam, ??ng Thp 8861
Anh v? bn ru?ng Gi?ng Da
Bn c?p tru gi m?i c??i ??ng em
Thch C??i Mi?n Nam, V?nh Long 5045
Anh v? bn ru?ng cy ?a (da)
Bn c?p tru gi m?i c??i ??ng em
- Anh v? bn m?t b?y g
Anh qua anh c??i h?t c? b l?n con.
Thch C??i ??i Chng, B?n Tre 1973
Anh v? bn ??t m? cha
Bn c?p tru gi m?i c??i ??ng em.
Thch C??i Mi?n Nam, B?c Liu 1582
Anh v? bn ??t cy da
Bn c?p tru gi m?i c??i ???c em.
- Anh v? bn m?t b?y g
Anh qua anh c??i h?t c? b l?n con.
Thch C??i Mi?n Nam, B?n Tre, 8387
Anh v? b? tr?m khun d?a
Gi tr?m bnh n?p sang nh h?i em
Thch C??i Mi?n Nam, 10052
Anh mua chi n?i m mua
Duyn em ?ng gi ngn vng
Anh v? bn c? h? hang m mua
- Anh v? bn ci c?p h?p xon
Bn lun cy vng d? s?c c??i em.
Thch C??i Mi?n Nam, B?c Liu 438
Anh l?y em c cheo c c??i
?? m?t h? hng, xm d??i xm (lng) trn
Thch C??i ??i Chng 7294
Anh da mua g? Ho ?a
C?t nh xin trnh, thng ba em da.
Thch C??i Mi?n Trung, Ph Yn, 1865
Anh ?i l?y v? cch sng (2)
Ti ?i l?y ch?ng, gi?a ng anh ?i
- C l?y th l?y xa xa
Ch? l?y tr??c ng anh ra anh bu?n
- Bu?n th c?t gnh ?i bun
M?t v?n b?n li anh bu?n lm chi
- B?n v con gi n? nhi
M? cha thch c??i lm chi l? lng
Thch C??i ??i Chng 3853